cIMeC Homepage
Carte Veche
Index cronologic
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
90.2 Kb Imagine: foaia de titlu, inv.281
Varlaam , mitropolit al Ungrovlahiei

        Cheia înțelesului : scoasă pre limba rumânească cu osr / diia: prea Sf[â]n[tului] Kir Var[laam], mit[ropolitul] U[n]gr[o]vlah[iei] / În zi[lele] prealum[inatului] Dom[n] Io Șer[ban] V.V. /și s-au tipărit întâiu în Mitropolia Bucureștilor. – [prefața de mitropolitul Varlaam]. – (București : Varlaam , 1678). – [4], 108 f. : ilustrații ; in folio (29 x 19 cm.), 32 R. (21 x 13 cm.)

* Numerotare greșită a foilor
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 68
Cheia înțelesului (română), 1678 [titlu uniform]
Cliuci sau Cheia Înțelesului [titlul pe copertă]
Varlaam , mitropolit al Țării Românești . trad. ; tip. ; pref.
Bakov , Ivan . gr. lemn

cuvinte cheie: catihisis; catehizări

Exemplare deținute de Biblioteca Academiei, București:
| inv. 281 | inv. 282 | inv. 283 | inv. 284 | inv. 285 |
Exemplare deținute de Biblioteca Națională, București:
| inv. 96544 | inv. 178021 | inv. 499545 |
Exemplar deținut de Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu“, Argeș
| inv. 207.221 |

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 5 aprilie 2006 Victor Toader