cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
90.2 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.281

Varlaam , mitropolit al Ungrovlahiei
Cheia înțelesului
(română), 1678

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [115] f. : ilustrații

* Legat împreună cu Manuscrisul 4648: „Cazanie la Învierea Domnului Nostru Iisus Hristos“
* Conservare: coperta 1 ușor deteriorată
* Legătură veche, în piele. Cotorul nou, în piele, chenar și medalion religios (Duminica tuturor sfinților)
* Ornamente manuale: ilustrație xilogravată și datată 1678 Ivan BK Bakov ([Descoperirea Sfintei Cruci]), negru [f. de tit., f. [4]v]
* Ornamente manuale: xilogravură (stema Mitropoliei Ungro-Vlahiei), negru [f. de tit.v]
* Însemnări: „Trecut la bibliotecă la secția manuscriptelor, la 18 ianuarie 1921“ , alfabet: latin [f. lim. ant. I-II]
Biblioteca Academiei Române, CRV 66, inv. 283
Proveniență: necunoscută
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1998-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 7 februarie 2000 Victor Toader