cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
90.2 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.281

Varlaam , mitropolit al Ungrovlahiei
Cheia înțelesului
(română), 1678

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [113] f. : ilustrații

* Conservare: exemplar bine conservat ; lipsesc: foaia de titlu și foaia [4]
* Legătură brâncovenească în piele, cu ornamente aurite, chenare în evantail și medalion religios. Coperta 2 cu ornamente argintate, medalion religios (Duminica tuturor sfinților) ([1703])
* Ex libris: Casa Bisericei. Biblioteca [f.1 sus]
* Însemnări: „Acest cliuci rămâind în urma părintelui Varlaam mitropolitul s-au dat la sfânta mănăstire Cozia. Ghenadie ieromonahul igumen ot Funduiești (?) la anul dela Adam 7211“ (1703), alfabet: chirilic [ff.: 1-4]
Casa Bisericii . Biblioteca (București) [deținător istoric]
Mănăstirea Cozia [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române, CRV 66, inv. 285
Proveniență: donație (din biblioteca Casei Biserici)
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1998-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 7 februarie 2000 Victor Toader