cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
90.2 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.281

Varlaam , mitropolit al Ungrovlahiei
Cheia înțelesului
(română), 1678

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [115] f. : ilustrații

* Conservare: închizători rupte
* Legătură veche, în piele, cu ornamente presate. Chenar cu motive florale, medalion religios (Răstignirea)
* Ex libris: A părintelui Stoian Simion ot Bod 1797, ianuarie 19 [f. [1] jos]
* Ex libris: Din Biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu [f. de tit r]
* Ornamente manuale: ilustrație xilogravată și datată 1678 Ivan BK Bakov ([Descoperirea Sfintei Cruci]), negru [f. de tit., f. [4]v]
* Ornamente manuale: xilogravură (stema Mitropoliei Ungro-Vlahiei), negru [f. de tit.v]
* Însemnări: „Această sfântă carte ce să numește Cheia Înțelesului sa milostivit preotul pop Stoian Popovici de la Bod și o au dăruit sfântului schit Chiia ca săi fie sfinției sale și părinților sfinției sale vecinică pomenire. Iar cine sar ispiti a o înstrăina dela sfântul schit să fie supt canonul sfintiei troițe, ce să prăznuiește și hramul sfintiei troițe. I proci și am scris rafail iermonah. leat 1805 Decembrie 28“ , alfabet: chirilic [f. [4]r]
* Însemnări: „Am primit această carte, 7 iunie 1804, de la legătoriul Preotul Pop Ioniță ot Văleni“ , alfabet: chirilic [cop. 1 int.]
* Însemnări: „Fost a Bisericii Slănic“ / Constantin, protopop, alfabet: chirilic [f. lim. ant.Iv]
Naniescu, Iosif, mitropolit al Moldovei și Sucevei [deținător istoric]
Pop, Ioniță [preot, legător din Văleni] [deținător istoric]
Popovici, Stoian [preot din Bod] [deținător istoric]
Biserica Slănic [deținător istoric]
Schitul Cheia [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române, CRV 66, inv. 281
Proveniență: donație din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniesc
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1998-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 7 februarie 2000 Victor Toader