cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
90.2 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.281

Varlaam , mitropolit al Ungrovlahiei
Cheia înțelesului
(română), 1678

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [115] f. : ilustrații

* Pagina în chenar liniar
* Conservare: cotorul destrămat ; unele file restaurate, fără lipsuri în text
* Legătură mai nouă, în pânză. Cotor de piele. Crucifix
* Ex libris: Muzeul Biserica Domnească [cop. 1 int. jos]
* Ornamente manuale: xilogravură (semnul mitropoliților Țării Românești), negru [f. de tit.v]
* Ornamente manuale: xilogravură (Duminica tuturor sfinților), negru [f. [4]v]
* Însemnări: „Această carte ce să chiamă Cheia Înțelesului a vechii tălmăcirea cuvintelor șI sfînta evanghelie iaste cumpărată... mihalache... și afierosită sfintei biserici din Gliganul Sud Vlașca... am scris eu cu condeiu mieu în zilele măriei sale domnul nostru Io Constantin Mihai Șuțu voevod la luna lui aprilie 13, 1783“ , alfabet: chirilic [ff.: 1-62]
Muzeul Biserica Domnească (București) [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române, CRV 66, inv. 284
Proveniență: donație
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1998-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 7 februarie 2000 Victor Toader