cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
90.2 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.281

Varlaam , mitropolit al Ungrovlahiei
Cheia înțelesului
(română), 1678

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [115] f. : ilustrații

Coperta 1 desprinsă ; foaia de titlu s-a desolidarizat
* Legătură veche, în piele, cu ornamente presate. Chenar cu motive florale, medalion religios (Răstignirea)
* Ex libris: Din Biblioteca Episcopului Ghenadie al Râmnicului și al Severinului 1886 [f. 1 r]
* Ornamente manuale: ilustrație xilogravată și datată 1678 Ivan BK Bakov ([Descoperirea Sfintei Cruci]), negru [f. de tit., f. [4]v]
* Ornamente manuale: xilogravură (stema Mitropoliei Ungro-Vlahiei), negru [f. de tit.v]
* Însemnări: „Această carte ce să chiamă cazanie iaste a sfintei mănăstiri Hurez care am citit eu Pop Dimitrie dela Rîmnic care am fost slujit preot la sfînta episcopie Rîmnicului. și murindumi preoteasa și din rîvnă dumnezeiască și cu îndemnarea preasfinției sale episcopul Chir Grigorie am venit aci la sfînta mănăstire Hurez să mă călugăresc la luna lu noemvrie 5 la leat 1767: fiind năstașnic sfintei mănăstiri sfinția sa părintele Dionisie arhidiacon și voind și eu ca să vin ucenic sfinției sale: preaplecat Pop Dimitrie ot Rîmnic“ , alfabet: chirilic [f. lim. post II]
* Însemnări: „Am cetit și eu această sfîntă carte, și fostau de folos am aflat.“ / Nicolae, logofăt (1794, februarie 10), alfabet: chirilic [f. lim. post.I]
* Însemnări: „Scrisam eu robu lu Dumnezeu eu Constantin Văcărescu vel logofăt în zilele prealuminatului domn Io Ioan Voevod: 7729“ (1719), alfabet: chirilic [f. lim. post. I]
Ghenadie, episcop al Rîmnicului și Severinului [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române, CRV 66, inv. 282
Proveniență: donație din biblioteca episcopului Ghenadie al Râmniculu
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1998-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 7 februarie 2000 Victor Toader