cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
90.2 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.281

Varlaam , mitropolit al Ungrovlahiei
Cheia înțelesului
(română), 1678

NOTE DE EXEMPLAR:

. – 108 f.

* Conservare: lipsă începutul pâna la pagina 5
* Legătură nouă din piele pe carton cu intarsii din legătură
* Ex libris: ștampilă, instituție
* Ex libris: Biblioteca Academiei Române [p. 5]
* Însemnări: „Această sfântă și dumnezeiască cheie înțălesului iaste a [...]“ / Gheorghie Striinul (1827) , alfabet chirilic [p. 49 verso-53]
* Însemnări: „În zilele binecredinciosului domn Alexandru Ghica voevod, la [...]“ (1836) , alfabet chirilic [f. 61 verso-66]
Academia Româna. Biblioteca (București) [menționat pe: f. 5] [deținător istoric]
Mănăstirea Arnota (Județul Vâlcea). (1827) [menționat pe: f. 49 verso și 53] [deținător istoric]
Biblioteca Națională (București). inv. 178021
Proveniență: donație
bibliografi:
Maria Toader (elaborare 1980)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 7 februarie 2000 Victor Toader