SECTIA "TELECOMUNICATII"


Sectia "Telecomunicatii" cuprinde o importanta colectie de aparate ce prezinta evolutia mijloacelor de transmisie la distanta a semnalelor purtatoare de informatie.
Cu ajutorul exponatelor originale, al graficii, machetelor si textelor de sinteza, sunt prezentate cele mai importante momente din istoria telegrafiei, telefoniei, radiotehnicii, televiziunii si transmisiei prin sateliti, o atentie deosebita fiind acordata prioritatilor românesti.
Sectorul destinat telegrafiei ilustreaza evolutiv câteva experiente din acest domeniu, insistându-se pe cele mai utilizate tipuri de telegrafe: cel optic, al lui Chappe (1791) si cel electromagnetic, al lui Samuel Morse (1837). Procedeul de imprimare directa a literelor si cifrelor este surprins prin câteva teleimprimatoare tip Hughes (Siemens &Halske)-1900; ST35 (1950) si Siemens.
În spatiul alocat telefoniei sunt expuse: machetele aparatelor lui Philip Reiss (1863), Elisha Gray (1876) si Alexander Graham Bell (1876), acesta din urma fiind recunoscut ca inventator al telefonului; fotocopii cu evolutia istorica; aparate originale cu baterie locala sau centrala folosite în tara noastra în jurul anului 1900; centrale telefonice manuale sau automate de diverse capacitati si piese componente ale acestora; scheme de principiu.
Transmiterea la distanta a semnalelor audio cu ajutorul undelor electromagnetice este prezentata în sectorul destinat radiotehnicii. Printre exponatele mai deosebite se numara statia de radio-emisie tip "Standard" cu o putere de 2000 W, utilizata în navigatia de pe raza portului Constanta în primul sfert al secolului al XX-lea, heterodina "Fremes" (1943), radio-emitatorul "R.A.F." si diverse tuburi electronice de emisie. Punctul de atractie îl constituie colectia de radioreceptoare de fabricatie straina apartinând unor firme de prestigiu cum sunt: Philips, Telefunken, R.C.A., Ingelen, Baltic, Zenith, fabricate între anii 1928 si 1936, carora li se adauga cele românesti : Royal (1932), Radio-Popular, Electromagnetica, Tehnoton si Electronica.
Transmisia la distanta a imaginilor se realizeaza cu ajutorul mijloacelor specifice televiziunii. Dintre exponatele din acest domeniu amintim: primul tip de car de reportaj TV care a functionat în tara noastra, fabricat în fosta Uniune Sovietica în anul 1960, prima instalatie de telecinema tip E.M.I. (Anglia, 1968), camere de luat vederi, tuburi videocaptoare, o interesanta colectie de televizoare (1949-1976) si un sistem de televiziune în circuit închis produs la ântreprinderea "Tehnoton" din Iasi (1978).
                    
[ Scurt istoric | Secții: Mineralogie | Energetică | Înregistrarea și redarea sunetului ]