Home


REFLEX QUATTRO
de Sorin LERESCU
Cum pot coexista diferite elemente de ordin filozofic, semantic, imaginativ și, mai ales, cum pot fi ele adaptate la o nouă și coerentă expresie estetică care le-ar putea eventual unifica într-un punct de gest și expresie artistică?

Ideea compunerii acestui cvartet de saxofoane, REFLEX QUATTRO (1992), se bazează pe relația de interdependență între părțile melodice ale celor patru instrumente, care determină, la un moment dat, apariția unui tip de gest interpretativ reflex, cu rol în evoluția traiectului muzical propriu-zis. La început, cei patru saxofoniști imită reflex evenimentele sonore expuse de fiecare în parte. Sunt plasați pe scenă la distanță unul față de celălalt dar se apropie, descoperind că sunt compatibili în efortul de a găsi un „sunet” comun. Și, pentru că toate trebuie să aibă un sfârșit, experiența de a cânta împreună se risipește într-o revenire la postura inițială de soliști. Deși separarea lor este simbolică, reflexul de a fi cântat, fie și pentru puțin timp laolaltă, nu rămâne fără consecințe în plan muzical. Anumite fragmente izoritmice reapar, ca o reverberație a unei stări de spirit, aproape ludice. Lucrarea a fost dedicată Cvartetului de saxofoane „EMPHASIS” din Franța care a și realizat prima sa audiție absolută în Maroc, în februarie 1993.

Sorin LERESCU
Caietul-program al Festivalului Internațional ÎNTÂLNIRILE MUZICII NOI, Brăila, 1999

Copyright: cIMeC 2000