Home


OSTINATO II
de Maia CIOBANU
Compus în 1995, OSTINATO II pentru trombon, clarinet, pian şi percuţie îşi încheagă lumea celor patru instrumente în imperiul armonicelor şi al diatoniilor. Ca şi în OSTINATO I pentru percuţie şi bandă, există şi aici un instrument care încearcă să „scape” ideii de ostinato: trombonul, aflat într-un prim-plan interpretativ care nu-l opune, ci îl integrează în ţesătura sonoră a clarinetului şi pianului.

Din punct de vedere formal, piesa este un mozaic în care se suprapun diverse tipuri de ostinato, implicând atât aspectul melodic, cât şi cel ritmic. Coexistenţa mai multor moduri de derulare a timpului muzical este discretă; uneori apar modulaţii ale unor succesive tipuri de ostinato, angrenând sau nu schimbarea perceperii timpului. Revenirea, într-o semi „repriză” a structurii iniţiale, are loc după un moment aproape cadenţial al trombonului, care coincide cu punctul culminant al lucrării. Rolul percuţiei apare oarecum complementar, încorporându-se unei piese „de atmosferă”. OSTINATO II a fost interpretat în primă audiţie absolută de către Grupul TRAIECT în a V-a ediție a „Săptămânii Internaţionale a Muzicii Noi” - București, 1995; înregistrarea sa poate fi găsită în caseta aceleiași formații, editată de Intercont Music în 1997.

Maia CIOBANU
Caietul-program al Festivalului Internațional ÎNTÂLNIRILE MUZICII NOI, Brăila, 1999

Copyright: cIMeC 1999