Home


IDYLL, CHORAL und GUERRILLA op.77
de Dan DEDIU
„Idyll, Choral und Guerrilla op.77 pentru 7 instrumentiști” este scrisă în 1998 la rugămintea lui Sorin Lerescu și dedicată acestuia și formației Traiect. Cele trei piese de caracter folosesc tematismul muzical ca generator de lumi sonore diverse. În acest sens, temele sunt derivate dintr-o rădăcină comună, anume gama ascendentă și descendentă, melodizată (cu ajutorul unor combinații intonaționale simple și susținută de o ritmică pulsatorie). Pe lângă acestea un rol important în cadrul opusului îl are și armonia.

Fiecare din cele trei piese prezintă o imagine aparte: idila, ancorată în bucolic, fals naivă în melodică, liberă în suprapunerile ritmice, plină de neprevăzute timbrate, introduce complexitatea unei lumi în care banalul și rafinatul, intimul și colectivul se combină și fuzionează; coralul, asemenea unei călătorii dantești în infern, îmbină o atmosferă apăsătoare (sugerată de armonie), cu una delicată, ușoară (game izoritmice ascendente și descendente), rezultatul fiind cel al unui survol imaginar al unui tărâm htonian; în fine, guerrilla se dorește a fi un Totentanz, un dans al morților, dans în care caricaturalul, grotescul, comicul, terifiantul, durerea se îmbină într-un mod aparte. Sfârșitul fiecărei părți este ritmat după o strategie ce luminează traseul expresiei muzicale intenționate și problematizează muzica respectivă. Astfel, o caracterizare lapidară a acestui opus ar putea suna cam așa: idila, ca metaforă a iubirii sfârșește în reiterare și dispariție; coralul ca metaforă a credinței sfârșește brusc în violență; guerrilla, metaforă a luptei pentru supraviețuire, metaforă a vieții așadar, sfârșește în masacru.

Dan DEDIU
Caietul-program al Festivalului Internațional ÎNTÂLNIRILE MUZICII NOI, Brăila, 1999

Copyright: cIMeC 2000