HOME


CVARTETUL DE COARDE nr.2
de Adrian Iorgulescu
Compusă în 1983, lucrarea reprezintă prin conținut și formă o experiență inedită în creația autorului. Ceea ce definește sub raport stilistic lucrarea este mixtura realizată între minimalismul sistemului intonațional și ritmic pe de o parte, și travaliul evolutiv, transformațional, efectuat la nivelul configurației, pe de altă parte. Materialul sonor utilizat se reduce la 4 sunete netranspozabile (mi, fa, sol, si), iar întreaga desfășurare ritmică - pe folosirea diferitelor ipostaze ale unei formule de sextolet. Prin contrast cu economia de mijloace la stadiul microstructural, la cel macro se remarcă efortul pentru obținerea unității formale și a calității expresive.

Alcătuită din 4 părți contrastante - construite toate pe baza principiului secțiunii de aur -, muzica trasează un amplu arc sonor. Cumulativ, travaliul componistic relevă intenția unei treptate dinamizări și densificări a discursului muzical. Dacă în partea 1 (Statico) materialul este prezentat spațializat și pedalizat sub multiple înfățișări, în partea a II-a (Ostinato) este tratat omofonic, iar în partea a III-a (Continuo) polifonic, în ultima (Lamento) se produce sinteza procedeelor anterioare, într-o scriitură predominant eterofonică. Aceeași strategie graduală se realizează și în planul expresiei, acumulările dinamice și tensionale ale întregului ciclu de mișcări culminînd în secțiunea finală.

Adrian IORGULESCU
Caietul-program al Festivalului Internațional ÎNTÂLNIRILE MUZICII NOI, Brăila, 1999

Copyright: cIMeC 2000