Cetăți dacice din regiunea Sarmizegetusa

de Ioan GLODARIU

[ Version français ] [ English Version ]

În cazul cetăților, planurile sunt fie tradiționale (dar adaptate, pe cât posibil, configurației terenului, fără ajustări notabile), fie elenistice - mai exact, inspirate din arhitectura militară elensitică. În categoria celor cu planuri tradiționale intră lucrările de fortificație din lemn și pământ de la Costești - Cetățuie, ca și cele din pământ, lemn și piatră de la Sarmizegetusa, în vreme ce în categoria celor cu planuri inspirate din arhitectura elenistică fac parte fortificațiile de la Costești - Blidaru și Luncani - Piatra Roșie. Aceeași observație se poate face și pentru elementele de fortificare: ziduri cu pietre fasonate în maniera elenistică (la Costești - Cetățuie și, parțial, la Costești - Blidaru) și ziduri din piatră fasonată, inspirate din tehnica elenistică (parțial, la Costești - Blidaru, și la Luncani - Piatra Roșie și Sarmizegetusa). Împreună, toate aceste fortificații constituie un sistem defensiv pentru Sarmizegetusa, dar luate separat, fiecare reprezintă, prin particularitățile sale, o entitate bine configurată.

Totuși, există o caracteristică general valabilă: sursa permanentă de apă găsindu-se sub cota fortificației, ele nu sunt în măsură de a rezista la asedii prelungite [...]. Cea mai veche fortificație este cea de la Costești - Cetățuie, ridicată în pragul sec. II d. Hr., când, pe un mamelon înalt de 150 metri, au fost amenajate două valuri de pământ având, pe coama lor, o palisadă multiplă.[...] Este probabil ca, dupa cucerirea - către anul 55 î. Hr. - a cetăților grecești de pe litoralul vestic al Mării Negre, de către regele dac Burebista, meșteșugarii și constructorii originari din aceste ținuturi au contribuit la ridicarea zidului (gros de 4 metri), din piatră fasonată, pe un traseu unghiular, dotat cu trei bastioane - în afară de bastionul situat în incintă, pe unul dintre valurile de pământ, de celelalte trei bastioane din exteriorul fortificației, așezate pe calea de acces, și de alte două turnuri locuibile. Toate aceste elemente de fortificație sunt construite cu ziduri elenistice, cu umplutură de tip emplecton (pământ și pietre de râu, așezate între două paramente din piatră fasonată). Așa cum se prezintă, și alte elemente ne duc cu gândul la contribuția meșterilor greci: este cazul turnurilor locuibile (al căror prim nivel este construit din ziduri de același tip, în vreme ce etajul este ridicat din cărămizi ușor arse), al scărilor monumentale din piatră, de lângă turnul locuibil din vest, și al contraforturilor adosate pe un segment al zidului de incintă. În interiorul fortăreței se găsesc, de asemenea, un turn de pază, o cisternă pentru apa de ploaie, barăci pentru soldați și un sanctuar rectangular cu stâlpi din lemn și piedestale din piatră fasonată; alte trei sanctuare, de asemenea, rectangulare, și construite în aceeași tehnică, se găsesc în exteriorul zidurilor. La picioarele mamelonului (sub actuala localitate) se întindea marea așezare civilă.

[ Bibliografie ] [ pag 1, pag. 2, pag. 3, pag. 4 ]
Last update: 7 Aprilie 1998 ; webdesign: Cornelia Calin