Cetăți dacice din
regiunea Sarmizegetusa

de Ioan GLODARIU

[ Version français ] [ English Version ]

De-a lungul unei perioade de mai bine de 150 de ani (sec. I î. Hr. - sec I d. Hr.), Dacia a fost înzestrată cu un veritabil sistem de apărare, cuprinzând mai mult de 90 lucrări de fortificații, de diferite tipuri: așezări întărite, cetăți și fortificații de pământ. În ceea ce privește fortificațiile Daciei preromane, cele din regiunea de sud-vest a Transilvaniei actuale constituie un grup aparte. Ridicate la sud de bazinul mijlociu al râului Mureș - în acea parte a Carpaților Meridionali care formează Masivul Șureanu -, ele au permis menținerea sub control a căilor de acces către capitala regatului dac, Sarmizegetusa. [...] În această regiune a capitalei regatului, vestigiile locuirii dacice formează un ansamblu unic, în care elementele civilizației autohtone se conjugă în modul cel mai fericit cu cele împrumutate din lumea clasică greco-romană.

Săpăturile arheologice efectuate la Sarmizegetusa - situată pe piciorul versantului vestic al Muntelui Șureanu - au adus la lumină locuințe dacice rurale, în vecinătatea celor quasi-urbane, dovedind o preocupare pentru amenajarea teritorială și urbană, ca și existența unor funcțiuni de ordin economic, proprii centrelor similare (Fețele Albe, Ceata, Sarmizegetusa - Grădiștea de Munte); descoperim, cu această ocazie, și fortificații propriu- zise, incendiate și distruse de romani, cu ocazia victoriei lor, dobândită de Traian, în anul 106, care a desăvârșit, astfel, a doua campanie împotriva regelui dac Decebal. Fortificațiile propriu-zise se clasifică în trei categorii: cetăți ridicate în proximitatea marilor centre civile (Costești - Cetățuie, Vîrful lui Hulpe și Sarmizegetusa - acestea două, din urmă, pe teritoriul actualei localitati Grădiștea de Munte), cetăți lipsite de așezări civile în jur, ridicate din rațiuni strict militare (Costești - Blidaru, Luncani - Piatra Roșie) și impozantul zid de apărare de la Cioclovina - Ponorici. Acesta din urmă este construit din lemn și pietre nefasonate; are o lungime de mai mult de 2,5 kilometri și bastioane imense, cu diametre între 40 și 80 metri, ca și ziduri perpendiculare și oblice, adosate zidului principal și menite să fragmenteze frontul de atac al inamicului. Întregul zid relevă tehnica tradițională dacică, dar bastioanele și zidurile perpendiculare trădează împrumuturi din lumea elenistică.

[ Bibliografie ] [pag. 1, pag. 2, pag. 3, pag. 4 ]
Last update: 7 Aprilie 1998 ; webdesign: Cornelia Calin