PROGRAMUL NAŢIONAL DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ "AUTOSTRADA TRANSILVANIA" 2004

 

 

______________________________________________________________

Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor (nr. 2040/04.02.2004) prin care se instituie Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Autostrada Transilvania"

În temeiul prevederilor art. 2 lit. (b) alin. (c3), precum si a art.6, lit. a), b), c), din Legea nr. 462/2003 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri ca zone de interes naţional;

In baza art. 11 alin. (4) si art. 13 alin. (1) din  Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ministrul Culturii şi Cultelor emite prezentul

ORDIN  

Art  1.  Se institue Programul Naţional de Cercetare Arheologică „Autostrada Borş-Braşov”.

Art. 2. Se instituie Grupul operativ de coordonare al Programului Naţional de Cercetare Arheologică „Autostrada Borş-Braşov”, în vederea coordonării manageriale şi metodologice a cercetărilor arheologice de pe traseul autostrăzii Borş – Braşov.

Art. 3. Cordonarea Grupul operativ va fi asigurată de către dr. Paul Damian,                                                          director al Muzeului Naţional de Istorie a României.

Art  4. În componenţa Grupului operativ vor intra reprezentanţi ai Comisiei Naţionale de Arheologie, directorii muzeelor judeţene al căror teritoriu de competenţă este străbătut de traseul autostrăzii Borş – Braşov.

Art 5.  Direcţia Monumente Istorice şi Muzee, precum şi instituţiile menţionate la art. 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Acad. Răzvan THEODORESCU

MINISTRUL CULTURII ŞI CULTELOR

_________________________________________________

Comunicatul Ministerului Culturii şi Cultelor privind Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Autostrada Transilvania"

Ministerul Culturii şi Cultelor a instituit Programul Naţional de Cercetare Arheologică „Autostrada Transilvania”. În vederea coordonării manageriale şi metodologice a cercetărilor arheologice de pe traseul autostrăzii Borş – Braşov a fost constituit un grupul operativ de coordonare. Condus de către dr. Paul Damian, director al Muzeului Naţional de Istorie a României, Grupul operativ reuneste  reprezentanţi ai Comisiei Naţionale de Arheologie precum şi directorii muzeelor judeţene al căror teritoriu de competenţă este străbătut de traseul autostrăzii Borş – Braşov.

Datorită volumului mare de lucrări impus de lungimea autostrăzii (415 km) la cercetarea arheologică vor participa arheologi şi din alte instituţii din ţară.

Ministerul Culturii si Cultelor va asigura, pe baza prevederilor unui protocol inter-ministerial semnat cu Ministerul Construcţiilor, Transporturilor şi Turismului monitorizarea permanentă a cercetărilor arheologice.

Director,

Dr. Mircea Angelescu

_____________________________________________________________________________

Membrii Grupului Operativ

1.

Paul Damian

Coordonator Grupul Operativ

2.

Mihai Bărbulescu

preşedinte Comisia Naţională de Arheologie

3.

Alexandru Suceveanu

vicepreşedinte Comisia Naţională de Arheologie

4.

Alexandru Barnea

vicepreşedinte Comisia Naţională de Arheologie

5.

Mircea Babeş

membru Comisia Naţională de Arheologie

6.

Valeriu Sârbu

membru Comisia Naţională de Arheologie

7.

Ioan Piso

director MNIT Cluj Napoca

8.

Marius Porumb

director IAIA Cluj Napoca

9.

Aurel Chiriac

director Muzeul Ţării Crişurilor Oradea

10.

Dan Tamba

director Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău

11.

Mihai Petică

director Muzeul judeţean de Istorie Tg. Mureş

12.

Radu Ştefănescu

director Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

Hartã cu traseul autostrazii


Data publicării: 25 feb. 2004

Data actualizãrii : 27 dec. 2004