HOME      FORUM-ART      Asociația Română pentru Femei în Artă


Stagiunea curentă
(Season 2004-)

STAGIUNI ANTERIOARE:

2003 - 2004 (Season 2003-2004)

2002 - 2003
(Season 2002-2003)

2001 - 2002
(Season 2001-2002)
Stagiune de artă contemporană - muzică, dans, poezie, arte vizuale - lansată de Asociația Română pentru Femei în Artă (ARFA) și cuprinzând spectacole desfășurate lunar. Aceste spectacole au ca protagoniști ansambluri sau formații muzicale consacrate și ca invitați actori, dansatori, coregrafi, artiști plastici.
Director fondator - compozitoarea Mihaela Stănculescu-Vosganian


(Cycle of Contemporary Arts Performance - Music, Dance, Fine Arts - organized by ARFA-ROMANIAN ASSOCIATION OF WOMEN IN ART in Bucharest. Founder Director of the FORUM-ART SEASON: Mihaela Stănculescu-Vosganian.) )

Obiective generale:
  • Punerea în valoare a diversității culturale și dezvoltarea unor noi forme de expresie culturală prin promovarea unor spectacole de tip sincretic sau multi-media de înalt standard artistic
  • Promovarea creativității, a creatorilor și a interpreților cu atenție pentru femei și tineri.
  • Atragerea în sălile de spectacol a publicului, în special a tineretului, în vederea îmbunătățirii accesului la cultură.


  • Colaboratori: Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului București (ARCUB); Primăria Capitalei; Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR); Secțiunea Națională Română a Societății Internaționale de Muzică Contemporană (SNR-SIMC); Institutul Francez; Institutul Goethe.

    Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România Muzical, Televiziunea Română – Redacția Culturală, Antena 1, Revista "Actualitatea Muzicală", Revista "Muzica".


    Copyright: cIMeC 2002 --