Monumente istorice propuse pentru restaurare (1996 - 1998)

Selectați după:
Județ

Localitate

Tipul monumentului

Notă: Pentru selectare multiplă folosiți tastele 'Shift' (selecții succesive) sau 'Ctrl' (selecții discontinue). Căutarea se poate face pe un singur criteriu de selecție !


Lista completă a monumentelor:
- pagina 2 -

Apăsați pe Id pentru detaliu.

Id Județ Localitate Denumire Tip Datare Descriere Notă Cod
  5   Brașov   FĂGĂRAȘ Cetatea Făgăraș cetate sec. XIV - XVII Fortificație medievală cu rol militar și rezidențial, ridicată în sec. XIII-XIV; refaceri și amplificări efectuate în sec. XV-XVII. Cel mai mare ansamblu de acest tip păstrat în România.Formele arhitecturale și decorative sunt specifice Renașterii transilvănene. În sec. XVIII castelul a fost înconjurat cu un sistem de fortificații de cărămidă Vauban. A fost în stăpânirea domnitorilor munteni, cu intermitențe, până la jum. sec. al XV-lea. 08B0422
  6   Brașov   RACOȘ Castelul Bethlen castel 1664 Reședință nobiliară fortificată, de mică amploare, construită în stilul Renașterii transilvănene, în anul 1664. Incintă fortificată de plan pătrat, cu bastioane circulare la colțuri și turn pătrat de intrare, tipică arhitecturii militare medievaletârzii, anterioară castelului de pe latura de sud.După construirea castelului, sistemul de fortificații este completat cu o semiincin-tă cu bastioane pană. 08B0485
  7   Brașov   ȘINCA NOUĂ Biserică de lemn „Din Deal“ biserică de lemn 1761 Construită între anii 1762 și 1770 pe locul unei vechi mănăstiri, dărâmată în sec. XVIII. Navă dreptunghiulară cu altarul decroșat, poligonal, cu unghi în ax. Nu se mai păstrează bolțile și pictura. Atestă apariția unui sat nou cu locuitori alungați de autoritățile Imperiului Habsburgic din satul Șinca. 08B0567
  8   Vrancea   FOCȘANI Biserica Armeneasc㠄Sf. Gheorghe" biserică 1789 Biserica ridicată în 1722-1733 de comunitatea armenească , pe ves-tigiile unei construcții religioase anterioare a suferit mult datorită cutremurului din1977. La reparațiile ulterioare au fost demontate turlele ce aveau baze pătrate decorate cu pilaștri și arce de factură armenească. Distrusă, rămasă fără enoriași, biserica se prezintă azi, grav avariată. ctitor comunitatea armenilor 40B0012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Urmatoarele pagini
Copyright cIMeC București - 1998