cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 33 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Moreşti, com. Ungheni Mureş Moreşti, com. Ungheni, jud. Mureş bronz final; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic; paleolitic superior   Map it  
+ Moşuni, com. Miercurea Nirajului Mureş Moşuni, com. Miercurea Nirajului, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Mura Mică, com. Gorneşti Mureş Mura Mică, com. Gorneşti, jud. Mureş La Tene   Map it  
+ Mureni, com. Vânători Mureş Mureni, com. Vânători, jud. Odorhei epoca bronzului timpuriu; La Tene B   Map it  
+ Mureşeni, com. Târgu Mureş Mureş Mureşeni, jud. Mureş epoca bronzului timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Murgeşti, com. Acăţari Mureş Murgeşti, com. Acăţari, jud. Mureş Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Nadeş, com. Nadeş Mureş Nadeş, jud. Târnava Mică epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Nazna, com. Săncaril de Mureş Mureş Miceşti, com. Săncaril de Mureş, jud. Mureş epoca bronzului   Map it  
+ Nazna, com. Sâncraiul de Mureş Mureş Nazna, com. Sâncraiul de Mureş, jud. Mureş epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ neprecizată Mureş Mureş, fostul judeţ, jud. Mureş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată    
+ Oarba de Mureş, com. Iernut Mureş Oarba de Mureş, com. Iernut, jud. Mureş epoca medievală   Map it  
+ Odrihei, com. Coroisânmartin Mureş Odriheiu, com. Coroisânmartin, jud. Târnava Mică bronz final   Map it  
+ Ogra, com. Ogra Mureş Ogra, jud. Târnava Mică Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Oroiu, com. Band Mureş Oroiu, jud. Mureş bronz timpuriu   Map it  
+ Orosia, com. Cuci Mureş Orosia, com. Cuci, jud. Turda epoca romană; neolitic   Map it  
+ Ozd, com. Bichiş Mureş Ozd, com. Bichiş, jud. Târnava Mică eneolitic; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Papiu Ilarian, com. Papiu Ilarian Mureş Papiu Ilarian, jud. Turda epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; preistorie; preistorie, epoca romană   Map it  
+ Păcureni, com. Glodeni Mureş Păcureni, com. Glodeni, jud. Mureş neolitic   Map it  
+ Pădureni, com. Gorneşti Mureş Pădureni, com. Gorneşti, jud. Mureş epoca bronzului; epoca fierului; neolitic   Map it  
+ Păingeni, com. Glodeni Mureş Păingeni, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Pănet, com. Pănet Mureş Pănetu, jud. Mureş epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Păsăreni, com. Păsăreni Mureş Păsăreni, jud. Mureş bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt   Map it  
+ Petelea, com. Petelea Mureş Petelea, jud. Mureş epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Pietriş, com. Deda Mureş Pietriş, com. Deda, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Pipea, com. Nadeş Mureş Pipea, jud. Târnava Mică epoca bronzului; Hallstatt   Map it  
< - > Reghin, com. Reghin Mureş Reghin, jud. Mureş bronz final; epoca bronzului; epoca bronzului-Hallstatt; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  

 Reghin, com./oraş Reghin (denumire repertoriu: Reghin sau Reghinul Săsesc, Deutsch Regen, Deutsch reen), jud. Mureş)

 Punct 1. Pe "Dealul bisericii"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - din gresie; datare repertoriu: neolitic; colecţia fostului liceu evanghelist Sighişoara
 Bibliografie:
1. , Programm Sächsich Regen, 1867, p.68, 71
2. Goos, C., Chronik, p.48
3. Tocilescu, Gr., Dacia, p.780
4. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.86
5. Marţian I., Rep, p.548
6. Roska M., Közl, I, 1941, p.79
7. Roska M., Rep, p.260, nr. 85

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1topor - două piese din serpentin, de formă amigdaloidă; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni; colecţia fostului liceu evanghelist Sighişoara
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.48
2. Roska M., Közl, I, 1941, p.79
3. Roska M., Rep, p.260, nr. 85

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1celt - trei piese din bronz; datare repertoriu: bronz final; colecţia fostului liceu evanghelist Sighişoara
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.260, nr. 85

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1ceramică - fragmente decorate cu meandre; datare repertoriu: epoca bronzului
 4.0.0.2fusaiolă; datare repertoriu: epoca bronzului; Muzeul Sibiu
 4.0.0.3mărgea - mai multe mărgele din lut; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.86
2. Roska M., Rep, p.260, nr. 85

 Punct 5. Pe podişul "Bengului" (Benk)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 5.1aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului-Hallstatt
 5.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului-hallstatt; MAC
 Bibliografie:
1. Informaţie M. Russu

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1monedă - piese dacice din argint, reprezentând imitaţii după tetradrahmele lui Filip II şi după denari romani republicani; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; fosta colecţie a liceului evanghelist Sighişoara (o monedă dacă de tip Filip II şi o imitaţie după un denar republican)
 6.0.0.2monedă - denari romani republicani; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.47-48
2. Tocilescu Al., Dacia, p.859
3. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.86
4. Rákoczy, S., BKL, XXXIX, 1906, p.469, 471
5. Marţian I., Rep, p.548
6. Pârvan V., Getica, p.610
7. Mitrea B., ED, X, 1945, p.30, 42, 108-109

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1monedă - mai mulţi denari imperiali de la împăraţii Titus, Domiţian, Nerva, Traian, Hadrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius, Faustina, Geta, Caracalla, Filip Arabul, Gordian, Maximianus, Helena, Constantin, Constantius II, Constans; datare repertoriu: epoca romană; colecţia fostului liceu evnghelist Sighişoara
 Bibliografie:
1. Informaţie K. Horedt

 Punct 8. În dosul locului numit "Sáspart"
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 8.1cetate - Cetate de pământ; datare repertoriu: neprecizată
 8.1.0.1inscripţie - CIL III 1191; Inscripţia provine de la Alba Iulia.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Marţian I., Rep, p.548
2. Roska M., Rep, p.260, nr. 85

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.0.1ceramică - mai multe urne; datare repertoriu: epoca romană
 9.0.0.2monedă - mai multe piese; datare repertoriu: epoca romană
 9.0.0.3armă - mai multe piese; datare repertoriu: epoca romană
 9.0.0.4neprecizat - o serie de 23 de piese ornamentale din bronz; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: 9172-9194
 Bibliografie:
1. Neigebauer J.F., Dacien, p.250-251
2. Ackner J., JCC, 1856, p.24
3. Benkö, K., Marosszék, p.92
4. Goos, C., Chronik, p.101
5. Bielz E., JSKV, XVIII, 1898, p.73
6. Christescu V., Viaţa ec., p.103
7. Christescu V., Ist.mil., p.109

 Punct 10. Pe valea Mureşului
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 10.1drum - Drum care mergea la castrul de la Brâncoveneşti; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebauer J.F., Dacien, p.250-251
2. Ackner J., JCC, 1856, p.24
3. Benkö, K., Marosszék, p.92
4. Goos, C., Chronik, p.101
5. Bielz E., JSKV, XVIII, 1898, p.73
6. Christescu V., Viaţa ec., p.103
7. Christescu V., Ist.mil., p.109

 Punct 11. Neprecizat
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 11.0.1tezaur monetar - Tezaur monetar format din denari romani imperiali: începeau cu M. Antonius şi sfârşeau cu Crispina; datare repertoriu: La Tene, secolul I î.Chr-secolul II d. Chr.; cultura: romană
 Bibliografie:
1. Goos, C., AVSL, IX, 1870, p.52-63
2. Goos, C., Programm Schässburg, 4, 1873, p.59
3. Goos, C., Chronik, p.101
4. Christescu V., Ist.mil., p.74

 Punct 12. Neprecizat
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 12.0.1tezaur monetar; datare repertoriu: epoca medievală; colecţia Academiei RPR
 Bibliografie:
1. Moiil C., AR, LVII, 1936-1937, p.113

+ Rigmani, com. Neaua Mureş Râgmani, com. Neaua, jud. Mureş Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Roteni, com. Acăţari Mureş Roteni, com. Acăţari, jud. Mureş nedeterminată   Map it  
+ Roua, com. Fântânele Mureş Roua, com. Fântânele, jud. Odorhei Hallstatt; neo-eneolitic; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Ruşii Munţi, com. Ruşii Munţi Mureş Ruşii Munţi, jud. Mureş epoca bronzului   Map it  
+ Saschiz, com. Saschiz Mureş Saschiz, jud. Târnava Mare bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; epoca romană târzie; La Tene   Map it  
+ Săbed, com. Ceuaşu de Câmpie Mureş Săbed, jud. Mureş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Săcăreni, com. Ernei Mureş Săcăreni, com. Ernei, jud. Mureş nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Sălaşuri, com. Veţca Mureş Sălaşuri, com. Veţca, jud. Odorhei epoca migraţiilor   Map it  
+ Sărăţeni, com. Sărăţeni Mureş Sărăţeni, jud. Odorhei epoca fierului; epoca romană; La Tene sau epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sâncraiu de Mureş, com. Sâncraiu de Mureş Mureş Sâncraiul de Mureş, jud. Mureş epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sângeorgiu de Câmpie, com. Sânpetru de Câmpie Mureş Sângeorgiu de Câmpie, com. Sânpetru de Câmpie, jud. Mureş epoca bizantină; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sângeorgiu de Mureş, com. Sângioirgiu de Mureş Mureş Sângeorgiu de Mureş, jud. Mureş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Sângeorgiu de Pădure, com. Sângeorgiu de Pădure Mureş Sîngeorgiu de Pădure, jud. Odorhei epoca fierului; Hallstatt C   Map it  
+ Sânger, com. Sânger Mureş Sânger, jud. Turda epoca romană; La Tene III   Map it  
+ Sâniacob, com. Aţintiş Mureş Sâniacob, com. Aţintiş, jud. Năsăud epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Sânişor, com. Livezeni Mureş Sânişor, com. Livezeni, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Sânmartinu de Câmpie, com. Râciu Mureş Sânmartinul de Câmpie, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Sânpaul, com. Sânpaul Mureş Sînpaul, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Sânpaul, com. Sânpaul Mureş Sînpaul, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; preistorie, epoca romană   Map it  
+ Sânpetru de Câmpie, com. Sânpetru de Câmpie Mureş Sânpetru de Câmpie, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Sântana de Mureş, com. Sântana de Mureş Mureş Sântana de Mureş, jud. Mureş epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Sântioana de Mureş, com. Pănet Mureş Sântioana de Mureş, jud. Mureş epoca bronzului   Map it  
+ Sânvăsii, com. Găleşti Mureş Sânvăsii, jud. Mureş epoca medievală   Map it  
+ Seleuş, com. Zagăr Mureş Seleuş, com. Zagăr, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  

Previous pages 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014