cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 33 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
< - > Moreşti, com. Ungheni Mureş Moreşti, com. Ungheni, jud. Mureş bronz final; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic; paleolitic superior   Map it  

 Moreşti, com./oraş Ungheni (denumire repertoriu: Moreşti sau Morăreni, Malomfalău, Malomfalva, com. Săntioana de Mureă, jud. Mureş)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1lamă - piese din silex; datare repertoriu: paleolitic superior
 Bibliografie:
1. , SCIV, III, 1952, p.328-344
2. , SCIV, IV, 1953, p.275-306
3. , SCIV, V, 1954, p.198-226
4. , SCIV, VI, 1955, p.643-685
5. Orbán, B, Székelyföld, IV, p.219
6. Benkö, K., Marosszék, p.323
7. Marţian I., Rep, p.417

 Punct 2. Pe vârful "Podeiului", aflat pe malul drept al Mureşului, sub forma unui platou triunghiular
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: neolitic; cultura: Criş
 2.0.0.2topor - număr neprecizat de piese; datare repertoriu: neolitic; cultura: Criş
 2.0.0.3ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. , SCIV, III, 1952, p.328-344
2. , SCIV, IV, 1953, p.275-306
3. , SCIV, V, 1954, p.198-226
4. , SCIV, VI, 1955, â, p.643-685
5. Orbán, B, Székelyföld, IV, p.219
6. Benkö, K., Marosszék, p.323
7. Marţian I., Rep, p.417

 Punct 3. Pe "Hulă", un platou aflat în continuarea platoului "Podeiului" către dealurile de deasupra Mureşului
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 3.1necropolă; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 3.1.0.1ceramică - ceşti cu două toarte butonate, vase de diferite forme; datare repertoriu: bronz final; cultura: Noua-Teiuş
 3.1.0.2brăţară - brăţări de bronz îmbrăcate cu plăci subţiri din aur; datare repertoriu: bronz final; cultura: Noua-Teiuş
 3.1.0.3cercei - de bronz; datare repertoriu: bronz final; cultura: Noua-Teiuş
 3.2necropolă - Necropolă cu morminte cu schelete chircite, dintre care unul este aşezat într-o ladă din plăci de piatră; datare repertoriu: bronz final; cultura: Noua-Teiuş
 3.2.0.1ceramică - ceşti cu două toarte butonate, vase de diferite forme; datare repertoriu: bronz final; cultura: Noua-Teiuş
 3.2.0.2brăţară - brăţări de bronz îmbrăcate cu plăci subţiri din aur; datare repertoriu: bronz final; cultura: Noua-Teiuş
 3.2.0.3cercei - de bronz; datare repertoriu: bronz final; cultura: Noua-Teiuş
 Bibliografie:
1. SCIV, III, 1952, p.328-344
2. SCIV, IV, 1953, p.275-306
3. SCIV, V, 1954, p.198-226
4. SCIV, VI, 1955, p.643-685
5. Orbán, B, Székelyföld, IV, p.219
6. Benkö, K., Marosszék, p.323
7. Marţian I., Rep, p.417

 Punct 4. Dincolo de "Borşofed"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 4.1aşezare - Aşezare care aparţine necropolei de pe "Hulă"; datare repertoriu: bronz final; cultura: Noua-Teiuş
 Bibliografie:
1. , SCIV, III, 1952, p.328-344
2. , SCIV, IV, 1953, p.275-306
3. , SCIV, V, 1954, p.198-226
4. , SCIV, VI, 1955, p.643-685
5. Orbán, B, Székelyföld, IV, p.219
6. Benkö, K., Marosszék, p.323
7. Marţian I., Rep, p.417

 Punct 5. Pe platoul "Podeiul"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 5.1aşezare; datare repertoriu: La Tene, Latene II, în jurul anului 200 î. Chr; cultura: dacică
 5.1.1bordei - Bordeie cu formă neregulată şi fără vetre de foc în interior.; datare repertoriu: La Tene, Latene II, în jurul anului 200 î. Chr; cultura: dacică
 5.1.1.1ceramică - primitivă, lucrată cu mâna, cu afinităţi "hallstatiene" sau de factură celtică, lucrată cu roata; datare repertoriu: La Tene, Latene II, în jurul anului 200 î. Chr; cultura: dacică
 5.1.1.2fibula - din argint de tip La Tene II; datare repertoriu: La Tene, Latene II, în jurul anului 200 î. Chr; cultura: dacică
 5.1.1.3brăţară - mai multe piese din sticlă; datare repertoriu: La Tene, Latene II, în jurul anului 200 î. Chr; cultura: dacică
 Bibliografie:
1. , SCIV, III, 1952, p.328-344
2. , SCIV, IV, 1953, p.275-306
3. , SCIV, V, 1954, p.198-226
4. , SCIV, VI, 1955, p.643-685
5. Orbán, B, Székelyföld, IV, p.219
6. Benkö, K., Marosszék, p.323
7. Marţian I., Rep, p.417

 Punct 6. În mijlocul "Podeiului"
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 6.1necropolă - 15 morminte de incineraţie, cu resturile cremate depuse în gropi ovale de cca0, 60- 1, 40; datare repertoriu: epoca romană, secolele III-IV
 6.1.0.1ceramică - câteva vase; Probabil provin tot din morminte; datare repertoriu: epoca romană, secolele III-IV; MAC, nr inventar: I, 8021-22, 8025
 6.1.0.2ceramică - vase; datare repertoriu: epoca romană, secolele III-IV
 6.1.0.3vas de sticlă - număr neprecizat de exemplare; datare repertoriu: epoca romană, secolele III-IV
 6.1.0.4ac - număr neprecizat de exemplare; datare repertoriu: epoca romană, secolele III-IV
 6.1.0.5mărgea - număr neprecizat de exemplare; datare repertoriu: epoca romană, secolele III-IV
 6.1.0.6fibula - cu picior întors; datare repertoriu: epoca romană, secolele III-IV
 Bibliografie:
1. Neigebauer J.F., Dacien, p.246
2. Ackner J., JCC, 1856, p.23
3. Goos, C., Chronik, p.91

 Punct 7. Pe platoul "Podei"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 7.1aşezare - Aşezare din mai multă bordeie; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 7.1.0.1ţiglă - fragmente; Au ajuns din întâmplare sau ulterior în conţinutul bordeielor; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.2cărămidă - mai multe cărămizi dintre care una cu ştampila legiunii XIII; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.3neprecizat - fragmente de marmură fasonate; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.4monedă - mai multe piese; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebauer J.F., Dacien, p.246
2. Ackner J., JCC, 1856, p.23
3. Goos, C., Chronik, p.91

 Punct 8. Hotarul "Citfalău", la 1,5 km de sat, pe malul drept al Mureşului, între şoseaua Moreşti-Sântioara şi Mureş
Tip sit: villa rustica
 Descoperiri:
 8.1villa rustica - Fundaţiile unei villa rustica de 15,80 şi 6,80 m, construite din lespezi din piatră fără mortar.; datare repertoriu: epoca romană, a doua jumătate a secolului II d. Chr.
 8.1.0.1monedă - piese de la Antonius Pius, Claudius, Albinus; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebauer J.F., Dacien, p.246
2. Ackner J., JCC, 1856, p.23
3. Goos, C., Chronik, p.91

 Punct 9. Pe platoul "Podei"
Tip sit: aşezare şi necropolă
 Descoperiri:
 9.1aşezare fortificată - Aşezare fortificată de mari dimensiuni, aparţinând probabil unei populaţii gepidice. Fortificaţia se compune din mai multe linii de valuri şi şanţuri. Adâncimea şanţurilor este de 4, 50 m - 5 m. Şanţurile, câteodată dublate, au de obicei spre interior o pantă piezişă, iar spre exterior o treaptă intermediară. Linia exterioară începe pe marginea platoului de pe "Hulă", urcă "La furci", unde ocoleşte spre sud şi continuă peste "Ciurgău" şi "Borşoved" până "Între şanţuri", având o lungime totală de cca 1, 5km. A doua linie pleacă de la colţul "Podeiului" şi trece peste "Ciurgău", până la "Borşoved", la o distanţă de cca 300 m de linia exterioară şi paralel cu acesta. De-a lungul bazei triunghiului format de "Podei", continuă linia a doua, despărţind "Podeiul" de "Hulă". Peste "Borşofed"trece linia a treia având o lungime de cca 150 de m. în total valurile au o lungime de peste doi km.; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI; cultura: gepidă
 9.1.1bordei - Bordeie pătrate cu latura de 3-4 m, cele mai mari măsurând până la 6X6 m., având acoperiş în formă de şa, susţinut de obicei de câte trei stâlpi pe două laturi opuse. În bordeie nu se găsesc vetre de foc; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI; cultura: gepidă
 9.1.1.1topor - număr neprecizat de piese; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 9.1.1.2seceră - număr neprecizat de piese; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 9.1.1.3foarfece - număr neprecizat de piese; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 9.1.1.4cuţit - număr neprecizat de piese; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 9.1.1.5cute - număr neprecizat de piese; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 9.1.1.6râşniţă - mai multe râşniţe; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 9.1.1.7râşniţă - numeroase greutăţi de ţesut; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 9.1.1.8ceramică - vase sferice cu fundul plat de culoare cenuşie, lucrate la roată şi neornamentate, câteodată făcute din pastă mai fină şi ornamentate; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 9.1.1.9faună - oase de cai şi bovine de statură mai mică, oi, capre şi porci, de gâscă şi câine, dar şi de animale sălbatice: cerb, lup şi iepure; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 9.2necropolă de înhumaţie - Necropolă cu morminte în care bărbaţii erau depuşi înarmaţi cu săbii scurte, uşor curbate (scramasax), cu spade lungi, cu scuturi, arcuri cu săgeţi de vânătoare cu vârfuri mari romboidale şi altele de luptă cu vârfuri cu trei muchi. Femeile sunt înmormântate cu obiecte de podoabă: coliere de mărgele, cercei de argint cu cuburi ornamentale, brăţări şi inele şi piepteni de os ornamentaţi, iar haina era prinsă cu fibule digitale de bronz şi argint. De multe ori lângă defuncţi se mai depuneau si unelte. Obiectele din morminte au analogii în cimitirele din regiunea Tisei, unde ele sunt considerate ca fiind gepide.; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI; cultura: gepidă
 9.2.1bordei - Bordeie pătrate cu latura de 3-4 m, cele mai mari măsurând până la 6X6 m., având acoperiş în formă de şa, susţinut de obicei de câte trei stâlpi pe două laturi opuse. În bordeie nu se găsesc vetre de foc; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI; cultura: gepidă
 9.2.1.1topor - număr neprecizat de piese; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 9.2.1.2seceră - număr neprecizat de piese; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 9.2.1.3foarfece - număr neprecizat de piese; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 9.2.1.4cuţit - număr neprecizat de piese; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 9.2.1.5cute - număr neprecizat de piese; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 9.2.1.6râşniţă - mai multe râşniţe; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 9.2.1.7râşniţă - numeroase greutăţi de ţesut; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 9.2.1.8ceramică - vase sferice cu fundul plat de culoare cenuşie, lucrate la roată şi neornamentate, câteodată făcute din pastă mai fină şi ornamentate; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 9.2.1.9faună - oase de cai şi bovine de statură mai mică, oi, capre şi porci, de gâscă şi câine, dar şi de animale sălbatice: cerb, lup şi iepure; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 Bibliografie:
1. , SCIV, III, 1952, p.328-344
2. , SCIV, IV, 1953, p.275-306
3. , SCIV, V, 1954, p.198-226
4. , SCIV, VI, 1955, p.643-685
5. Orbán, B, Székelyföld, IV, p.219
6. Benkö, K., Marosszék, p.323
7. Marţian I., Rep, p.417

 Punct 10. La "Borşofed"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 10.1aşezare; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele IX-X
 10.1.1bordei; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele IX-X
 10.1.1.1ceramică - primitivă, lucrată cu mâna, deosebindu-se de cea cenuşie din secolele V-VI, fiind mai veche decât cea din secolele XI-XII; Dovedeşte, împreună au anumite forme de tipsii, locuirea aşezării în intervalul de timp între secolul VII-X; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolul IX-X
 Bibliografie:
1. , SCIV, III, 1952, p.238-344
2. , SCIV, IV, 1953, p.275-306
3. , SCIV, V, 1954, p.198-226
4. , SCIV, VI, 1955, p.643-685
5. Orbán, B, Székelyföld, IV, p.219
6. Benkö, K., Marosszék, p.323
7. Marţian I., Rep, p.417

 Punct 11. La "Podei"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 11.1aşezare - Vârful platoului este fortificat cu val de pământ, susţinut în interior de un zid construit din bârne şi pământ ars, de culoare roşie; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolul XI-XII; cultura: slavă
 11.1.1bordei - Bordeie cu acoperi; de trestie care nu era susţinut de stâlpi înfipţi în pământ, ci probabil de un cadru de bârne. Fiecare bordei are în interior vatră sau cuptor, clădit din pietre şi aşezat într-un colţ al locuinţei, fiind înconjurat câteodată de un paviment rectangular.; datare repertoriu: epoca medievală, secolul XI-XII; cultura: slavă
 11.1.1.1ceramică - cu mărci de olari şi ornamentală cu benzi şi linii ondulate sau cu portative; formele cele mai frecvente sunt vasele borcan; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolul XI-XII; cultura: slavă
 11.1.1.2lacăt - din bronz, un produs al bulgarilor de pe Volga; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolul XI-XII; cultura: slavă
 11.1.1.3sabie - din fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolul XI; cultura: slavă; MAC, nr inventar: IV, 1920
 11.1.1.4; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolul XI; cultura: slavă
 Bibliografie:
1. , SCIV, III, 1952, p.328-344
2. , SCIV, IV, 1953, p.275-306
3. , SCIV, V, 1954, p.198-226
4. , SCIV, VI, 1955, p.643-685
5. Orbán, B, Székelyföld, IV, p.219
6. Benkö, K., Marosszék, p.323
7. Marţian I., Rep, p.417

 Punct 12. În hotarul "Citfalău", pe movila "La biserici"
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 12.1necropolă; datare repertoriu: epoca medievală, secolul XII-secolul XVI-XVII
 12.1.1mormânt - Cele mai timpurii morminte par să fie de la regii Ştefan II şi Bela II (datate cu monede), mai recente sunt mormintele înconjurate de un cadru de cărămizi, iar cele mai noi sunt mormintele cu sicrie; datare repertoriu: epoca medievală
 12.1.1.1monedă - piese de la Ştefan II şi Bela II; datare repertoriu: epoca medievală, secolul XII
 12.1.1.2inel - mai multe inele de buclă; datare repertoriu: epoca medievală, secolul XII
 12.1.1.3inel - mai multe inele de deget; datare repertoriu: epoca medievală, secolul XII
 12.1.1.4ac - mai multe ace de păr; datare repertoriu: epoca medievală, secolul XII
 Bibliografie:
1. , SCIV, III, 1952, p.328-344
2. , SCIV, IV, 1953, p.275-306
3. , SCIV, V, 1954, p.198-226
4. , SCIV, VI, 1955, p.643-685
5. Orbán, B, Székelyföld, IV, p.219
6. Benkö, K., Marosszék, p.323
7. Marţian I., Rep, p.417

 Punct 13. Pe hotarul "Citfalău", în punctul la "Biserici"
Tip sit: biserică
 Descoperiri:
 13.1biserică - Planul bisericii este de tip gotic timpuriu; datare repertoriu: epoca medievală, sfârşitul secolului XIII-începutul secolului XIV
 Bibliografie:
1. , SCIV, III, 1952, p.328-344
2. , SCIV, IV, 1953, p.275-306
3. , SCIV, V, 1954, p.198-226
4. , SCIV, VI, 1955, p.643-685
5. Orbán, B, Székelyföld, IV, p.219
6. Benkö, K., Marosszék, p.323
7. Marţian I., Rep, p.417

 Punct 14. Pe prima terasă a Mureşului, în grădina "castelului"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 14.1urme clădiri; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele V-VI
 14.2urme clădiri; datare repertoriu: epoca medievală, secolele XI-XII
 Bibliografie:
1. , SCIV, III, 1952, p.328-344
2. , SCIV, IV, 1953, p.275-306
3. , SCIV, V, 1954, p.198-226
4. , SCIV, VI, 1955, p.643-685
5. Orbán, B, Székelyföld, IV, p.219
6. Benkö, K., Marosszék, p.323
7. Marţian I., Rep, p.417

+ Moşuni, com. Miercurea Nirajului Mureş Moşuni, com. Miercurea Nirajului, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Mura Mică, com. Gorneşti Mureş Mura Mică, com. Gorneşti, jud. Mureş La Tene   Map it  
+ Mureni, com. Vânători Mureş Mureni, com. Vânători, jud. Odorhei epoca bronzului timpuriu; La Tene B   Map it  
+ Mureşeni, com. Târgu Mureş Mureş Mureşeni, jud. Mureş epoca bronzului timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Murgeşti, com. Acăţari Mureş Murgeşti, com. Acăţari, jud. Mureş Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Nadeş, com. Nadeş Mureş Nadeş, jud. Târnava Mică epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Nazna, com. Săncaril de Mureş Mureş Miceşti, com. Săncaril de Mureş, jud. Mureş epoca bronzului   Map it  
+ Nazna, com. Sâncraiul de Mureş Mureş Nazna, com. Sâncraiul de Mureş, jud. Mureş epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ neprecizată Mureş Mureş, fostul judeţ, jud. Mureş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată    
+ Oarba de Mureş, com. Iernut Mureş Oarba de Mureş, com. Iernut, jud. Mureş epoca medievală   Map it  
+ Odrihei, com. Coroisânmartin Mureş Odriheiu, com. Coroisânmartin, jud. Târnava Mică bronz final   Map it  
+ Ogra, com. Ogra Mureş Ogra, jud. Târnava Mică Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Oroiu, com. Band Mureş Oroiu, jud. Mureş bronz timpuriu   Map it  
+ Orosia, com. Cuci Mureş Orosia, com. Cuci, jud. Turda epoca romană; neolitic   Map it  
+ Ozd, com. Bichiş Mureş Ozd, com. Bichiş, jud. Târnava Mică eneolitic; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Papiu Ilarian, com. Papiu Ilarian Mureş Papiu Ilarian, jud. Turda epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; preistorie; preistorie, epoca romană   Map it  
+ Păcureni, com. Glodeni Mureş Păcureni, com. Glodeni, jud. Mureş neolitic   Map it  
+ Pădureni, com. Gorneşti Mureş Pădureni, com. Gorneşti, jud. Mureş epoca bronzului; epoca fierului; neolitic   Map it  
+ Păingeni, com. Glodeni Mureş Păingeni, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Pănet, com. Pănet Mureş Pănetu, jud. Mureş epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Păsăreni, com. Păsăreni Mureş Păsăreni, jud. Mureş bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt   Map it  
+ Petelea, com. Petelea Mureş Petelea, jud. Mureş epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Pietriş, com. Deda Mureş Pietriş, com. Deda, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Pipea, com. Nadeş Mureş Pipea, jud. Târnava Mică epoca bronzului; Hallstatt   Map it  
+ Reghin, com. Reghin Mureş Reghin, jud. Mureş bronz final; epoca bronzului; epoca bronzului-Hallstatt; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Rigmani, com. Neaua Mureş Râgmani, com. Neaua, jud. Mureş Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Roteni, com. Acăţari Mureş Roteni, com. Acăţari, jud. Mureş nedeterminată   Map it  
+ Roua, com. Fântânele Mureş Roua, com. Fântânele, jud. Odorhei Hallstatt; neo-eneolitic; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Ruşii Munţi, com. Ruşii Munţi Mureş Ruşii Munţi, jud. Mureş epoca bronzului   Map it  
+ Saschiz, com. Saschiz Mureş Saschiz, jud. Târnava Mare bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; epoca romană târzie; La Tene   Map it  
+ Săbed, com. Ceuaşu de Câmpie Mureş Săbed, jud. Mureş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Săcăreni, com. Ernei Mureş Săcăreni, com. Ernei, jud. Mureş nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Sălaşuri, com. Veţca Mureş Sălaşuri, com. Veţca, jud. Odorhei epoca migraţiilor   Map it  
+ Sărăţeni, com. Sărăţeni Mureş Sărăţeni, jud. Odorhei epoca fierului; epoca romană; La Tene sau epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sâncraiu de Mureş, com. Sâncraiu de Mureş Mureş Sâncraiul de Mureş, jud. Mureş epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sângeorgiu de Câmpie, com. Sânpetru de Câmpie Mureş Sângeorgiu de Câmpie, com. Sânpetru de Câmpie, jud. Mureş epoca bizantină; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sângeorgiu de Mureş, com. Sângioirgiu de Mureş Mureş Sângeorgiu de Mureş, jud. Mureş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Sângeorgiu de Pădure, com. Sângeorgiu de Pădure Mureş Sîngeorgiu de Pădure, jud. Odorhei epoca fierului; Hallstatt C   Map it  
+ Sânger, com. Sânger Mureş Sânger, jud. Turda epoca romană; La Tene III   Map it  
+ Sâniacob, com. Aţintiş Mureş Sâniacob, com. Aţintiş, jud. Năsăud epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Sânişor, com. Livezeni Mureş Sânişor, com. Livezeni, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Sânmartinu de Câmpie, com. Râciu Mureş Sânmartinul de Câmpie, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Sânpaul, com. Sânpaul Mureş Sînpaul, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Sânpaul, com. Sânpaul Mureş Sînpaul, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; preistorie, epoca romană   Map it  
+ Sânpetru de Câmpie, com. Sânpetru de Câmpie Mureş Sânpetru de Câmpie, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Sântana de Mureş, com. Sântana de Mureş Mureş Sântana de Mureş, jud. Mureş epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Sântioana de Mureş, com. Pănet Mureş Sântioana de Mureş, jud. Mureş epoca bronzului   Map it  
+ Sânvăsii, com. Găleşti Mureş Sânvăsii, jud. Mureş epoca medievală   Map it  
+ Seleuş, com. Zagăr Mureş Seleuş, com. Zagăr, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  

Previous pages 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014