cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 31 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Beu, com. Miercurea Nirajului Mureş Beu, com. Miercurea Nirajului, jud. Mureş epoca medievală   Map it  
+ Bezid, com. Sângeorgiu de Pădure Mureş Bezid, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bezidu Nou, com. Sângeorgiu de Pădure Mureş Bezidu Nou, com. Sângeorgiu de Pădure, jud. Odorhei neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Bichiş, com. Bichiş Mureş Bichiş, jud. Târnava Mică eneolitic   Map it  
+ Bobohalma, com. Târnăveni Mureş Bobohalma, jud. Târnava Mică epoca medievală   Map it  
+ Bogata, com. Bogata Mureş Bogata, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului, Hallstatt; epoca romană; Hallstatt; La Tene; La Tene, epoca romană, epoca migraţiilor; neolitic; neolitic, bronz final; neprecizată   Map it  
+ Bord, com. Cucerdea Mureş Bord, com. Cucerdea, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Bozeni, com. Corunca Mureş Bozeni, com. Corunca, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Brâncoveneşti, com. Brâncoveneşti Mureş Brâncoveneşti, jud. Mureş bronz / Hallstatt; bronz final; epoca medievală; epoca romană; epoca timpurie a fierului; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Breaza, com. Breaza Mureş Breaza, jud. Mureş epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Budiu Mic, com. Crăciuneşti Mureş Budiul Mic, com. Crăciuneşti, jud. Mureş epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Călimăneşti, com. Fântânele Mureş Călimăneşti, com. Fântânele, jud. Odorhei neprecizată   Map it  
+ Călugăreni, com. Eremitu Mureş Călugăreni, jud. Mureş bronz final; epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; epoca romană sau epoca medievală; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Căluşeri, com. Ernei Mureş Căluşeri, jud. Mureş bronz final; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Căpuşu de Câmpie, com. Iclănzel Mureş Căpuşu de Câmpie, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Cecălaca, com. Aţintis Mureş Cecălaca, jud. Turda eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz   Map it  
+ Ceuaşu de Câmpie, com. Ceuaşu de Câmpie Mureş Ceuaşu de Câmpie, jud. Mureş epoca bizantină; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Chendu, com. Bălăuşeri Mureş Chendu Mare, com. Bălăuşeri, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Chendu, com. Bălăuşeri Mureş Chendu Mic, jud. Târnava Mică neolitic   Map it  
+ Cheţani, com. Cheţani Mureş Cheţani, jud. Turda epoca romană; neolitic   Map it  
+ Chibed, com. Ghindari Mureş Chibed, jud. Odorhei neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Chiheru de Sus, com. Chiheru de Jos Mureş Chiheru de Sus, com. Chiheru de Jos, jud. Mureş epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Chinari, com. Sântana de Mureş Mureş Chinari, com. Sântana de Mureş, jud. Mureş epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Chirileu, com. Sânpaul Mureş Chirileu, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Cipău, com. Iernut Mureş Cipău, com. Iernut, jud. Târnava Mică epoca fierului; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt C; Hallstatt C (Reinecke); Halstatt C; Halsttatt C   Map it  
+ Cloaşterf, com. Saschiz Mureş Cloaşterf, com. Saschiz, jud. Târnava Mare neprecizată   Map it  
+ Corneşti, com. Adămuş Mureş Corneşti, com. Adămuş, jud. Târnava Mică preistorie   Map it  
+ Crăciuneşti, com. Crăciuneşti Mureş Crăciuneşti, jud. Mureş epoca bronzului timpuriu; La Tene; neolitic   Map it  
+ Criş, com. Daneş Mureş Criş, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Cucerdea, com. Cucerdea Mureş Cucerdea, com. Cucerdea, jud. Târnava Mică La Tene   Map it  
+ Cuci, com. Cuci Mureş Cuci, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Cuieşd, com. Pănet Mureş Cuieşd, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Culpiu, com. Ceuaşu de Câmpie Mureş Culpiu, com. Ceuaşu de Câmpie, jud. Mureş epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Cund, com. Bahnea Mureş Cund, com. Bahnea, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Curteni, com. Sântana de Mureş Mureş Curteni, com. Sântana de Mureş, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Daia, com. Apold Mureş Daia, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Daneş, com. Daneş Mureş Daneş, jud. Târnava Mare epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Dămieni, com. Eremitu Mureş Dămieni, com. Eremitu, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Dătăşeni, com. Cuci Mureş Dătăşeni, com. Cuci, jud. Turda La Tene   Map it  
+ Dâmbău, com. Adămuş Mureş Dîmbău, jud. Târnava Mică epoca romană; neolitic   Map it  
+ Deda, com. Deda Mureş Deda, jud. Mureş bronz final; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Dedrad, com. Batoş Mureş Dedrad, jud. Mureş Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
< - > Dumbrăvioara, com. Ernei Mureş Dumbrăvioara, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic   Map it  

 Dumbrăvioara, com./oraş Ernei (denumire repertoriu: Dumbrăvioara sau Dumbrăvicioara, Şarombărc,Sarg, Scherberg, Sáromberke, jud. Mureş)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1secure - din marnă calcaroasă; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Koch, A., Erd.Múz., V, 1876, p.134
2. Goos, C., Chronik, p.50
3. Goos, C., AVSL, XIII, 1876, p.466
4. Tocilescu Al., Dacia, p.780
5. Andrieşecu, I., Contribuţie, p.31
6. Roska M., Rep, p.242, nr. 27

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1topor - lung şi îngust, din bazalt; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Aiud, nr inventar: 3475
 Bibliografie:
1. Roska M., Közl, I, 1941, p.78
2. Roska M., Rep, p.242, nr. 27

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1topor - din piatră, cu gaură de înmănuşare; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Roska M., Erd.Múz., III, 1876, p.162
2. Roska M., Rep, p.242, nr. 27

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1secure - din aramă; datare repertoriu: eneolitic; MAC, nr inventar: IV, 18885
 Bibliografie:
1. Marţian I., Rep, p.650
2. Roska M., Rep, p.242, nr. 27
3. Popescu D., Bronzezeit, p.35

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1topor - cu disc şi spin, din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC, nr inventar: IV 1890
 Bibliografie:
1. Roska M., SzNMÉ, p.283
2. Roska M., Rep, p.242, nr. 27
3. Nestor I., Stand, p.129

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1spadă - din bronz, de tip micenian, cu nervură puternică pe mijloc şi capătul simplu, plat, prevăzut cu trei găuri pentru nituri; MAC, nr inventar: 199
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.50
2. Pulszky, F., Magy. Arch., I, 43, 5
3. Hampel I., Trouvailles, 20, 5
4. Hampel I., Bronzkor, II, p.133
5. Hampel I., AÉ, IX, 1899, p.249
6. Reinecke P., EMU, VI, 1898, p.Beibl., 13
7. Marţian I., Rep, p.650
8. Roska M., SzNMÉ, p.282
9. Roska M., Rep, p.242, nr. 27
10. Childe, G. V., Danube, p.389
11. Dumitrescu H., Dacia, V-VI, 1935-1936, p.171
12. Popescu D., Bronzezeit, p.128

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; Colecţia fostului liceu român catolic Târgu Mureş
 Bibliografie:
1. Informaţie I. Ferenczi

 Punct 8. Pe promontoriul "Pădurea Reva" (Rva erdö)
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 8.1fortificaţie - Fortificaţie de formă triunghiulară (?); datare repertoriu: epoca medievală
 8.2substrucţii clădiri - Substrucţii de ziduri romane, ţigle şi alte urme; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Orbán, B, Székelyföld, IV, p.192

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 9.0.1tezaur monetar; datare repertoriu: epoca romană, 1868
 9.0.1.1monedă - 300 de denari romani, dintre care unul de la triumvirul Antonius, iar ceilalţi de la împăraţii începând cu Nero şi până la Commodus.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. , AÉ, III, 1870, p.28

 Punct 10. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 10.0.0.1fibula - din aur, în formă de cicadă, ochii încrustaţi cu almandine; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolul IV; Muzeul Budapesta
 Bibliografie:
1. Hampel I., AÉ, I, 1881, p.172
2. Hampel I., Alerthümer, II, p.7
3. Hampel I., Alerthümer, III, pl. 9, 3 a-c
4. Kühn, H., â, IPEK, 1935, p.88, 17

+ Dumitreni, com. Bălăuşeri Mureş Dumitreni, com. Bălăuşeri, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Ercea, com. Băla Mureş Ercea, com. Băla, jud. Mureş epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Eremitu, com. Eremitu Mureş Eremitu, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ernei, com. Ernei Mureş Ernei, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Fântânele, com. Fântânele Mureş Fîntînele, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Filitelnic, com. Bălăuşeri Mureş Filitelnic, com. Bălăuşeri, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Foi, com. Crăciuneşti Mureş Foi, com. Crăciuneşti, jud. Mureş neprecizată; preistorie   Map it  

Previous pages  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014