cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 31 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Beu, com. Miercurea Nirajului Mureş Beu, com. Miercurea Nirajului, jud. Mureş epoca medievală   Map it  
+ Bezid, com. Sângeorgiu de Pădure Mureş Bezid, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bezidu Nou, com. Sângeorgiu de Pădure Mureş Bezidu Nou, com. Sângeorgiu de Pădure, jud. Odorhei neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Bichiş, com. Bichiş Mureş Bichiş, jud. Târnava Mică eneolitic   Map it  
+ Bobohalma, com. Târnăveni Mureş Bobohalma, jud. Târnava Mică epoca medievală   Map it  
+ Bogata, com. Bogata Mureş Bogata, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului, Hallstatt; epoca romană; Hallstatt; La Tene; La Tene, epoca romană, epoca migraţiilor; neolitic; neolitic, bronz final; neprecizată   Map it  
+ Bord, com. Cucerdea Mureş Bord, com. Cucerdea, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Bozeni, com. Corunca Mureş Bozeni, com. Corunca, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Brâncoveneşti, com. Brâncoveneşti Mureş Brâncoveneşti, jud. Mureş bronz / Hallstatt; bronz final; epoca medievală; epoca romană; epoca timpurie a fierului; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Breaza, com. Breaza Mureş Breaza, jud. Mureş epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Budiu Mic, com. Crăciuneşti Mureş Budiul Mic, com. Crăciuneşti, jud. Mureş epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Călimăneşti, com. Fântânele Mureş Călimăneşti, com. Fântânele, jud. Odorhei neprecizată   Map it  
< - > Călugăreni, com. Eremitu Mureş Călugăreni, jud. Mureş bronz final; epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; epoca romană sau epoca medievală; nedeterminată; neolitic   Map it  

 Călugăreni, com./oraş Eremitu (denumire repertoriu: Călugăreni sau Michaza, Mikháza, jud. Mureş)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Târgu Mureş
 Bibliografie:
1. Informaţii I. Ferenczi

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1ceramică - fragment; datare repertoriu: epoca bronzului; Muzeul Târgu Mureş
 Bibliografie:
1. Informaţie I. Ferenczi

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1vârf de săgeată; datare repertoriu: epoca fierului
 Bibliografie:
1. Müller, Fr., AVSL, III, 1858, p.336-337
2. Roska M., Rep, p.182-183, nr. 255

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: descoperire făcută cu prilejul construirii unui drum
 Descoperiri:
 4.0.0.1celt - din bronz; datare repertoriu: bronz final, 1847; fosta colecţie I. Kemény, Luncani
 Bibliografie:
1. Neigebauer J.F., Dacien, p.248-249
2. Müller, Fr., AVSL, III, 1858, p.336-337
3. Goos, C., Chronik, p.37
4. Marţian I., Rep, p.434
5. Roska M., Rep, p.182-183, nr. 235

 Punct 5. Pe valea Nirajului Mare, pe malul stâng, la capătul de sud-vest al localităţii, pe locul numit "Ţinutul cetăţii" (Vártaromány), dar este amintit şi sub numele de "Cetatea veche" (Óvar), la sud de cetatea care duce la buza
Tip sit: castru şi aşezare
 Descoperiri:
 5.1castru - Castrul este menţionat mai întâi la începutul secolului XVIII de A. Marsigli, ca o fortificaţie romană patrulateră, apoi de către alţi cercetători. Dimensiunile aproximative ale castrului au fost au fost evaluate de B. Orbán la 210X160 paşi (157,5X120 m, după P. Király). Fortificaţia a fost înconjurată cu un zid de piatră, cu colţurile rotunjite şi întărite cu bastioane. La mijlocul laturilor de nord şi de sud au fost semnalate porţile, situate faţă în faţă.; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.1inscripţie - patru inscripţii: un altar dedicat de un collegium utriculariorum (CIL, III, 944) ;I trei pietre funerare (CIL, III, 7716=12551, 12552 şi AISC, I, 2, 59); o inscripţie amintită doar de I. Paulovics ar menţiona un colegiu de tineret (collegium iuvenum); datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Târgu Mureş, MAC, Muzeul Deva
 5.1.0.2cărămidă - fragmente şi cărămizi romane, unele cu ştampilă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Târgu Mureş, MAC, Muzeul Deva
 5.1.0.3monument funerar - mai multe monumente funerare, printre care doi lei funerari şi alte piese arhitectonice; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Târgu Mureş, MAC, Muzeul Deva
 5.1.0.4vârf de lance - mai multe vârfuri de lance; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Târgu Mureş, MAC, Muzeul Deva
 5.1.0.5vârf de săgeată - mai multe vârfuri de săgeată; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Târgu Mureş, MAC, Muzeul Deva
 5.1.0.6fibulă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Târgu Mureş, MAC, Muzeul Deva
 5.1.0.7monedă - mai multe monede, printre care un denar al lui August şi o piesă a lui Antoninus Pius.; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Târgu Mureş, MAC, Muzeul Deva
 5.2aşezare - Aşezare civilă atestată prin descoperiri de ţigle şi cărămizi. O construcţie de piatră şi cărămidă a fost semnalată la vest de castru, la 130 paşi de colţul de nord-vest al castrului, având dimensiuni aproximative de 30X20 picioare şi formă ovală. Padimentul este marmură. Locul unde se află clădirea este numit "Palat" (Palota sau Palota melléke), dar la începutul secolului XIX este amintit cu numele "Casa strajei". Tuburile de lut găsite aici sugerează că aici ar fi fost baia castrului şi a aşezării civile. Săpături nu au fost întreprinse decât în 1879 la poarta de nord a castrului de către un preot catolic din Târgu Mureş.; datare repertoriu: epoca romană
 5.2.0.1inscripţie - patru inscripţii: un altar dedicat de un collegium utriculariorum (CIL, III, 944) ;I trei pietre funerare (CIL, III, 7716=12551, 12552 şi AISC, I, 2, 59); o inscripţie amintită doar de I. Paulovics ar menţiona un colegiu de tineret (collegium iuvenum); datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Târgu Mureş, MAC, Muzeul Deva
 5.2.0.2cărămidă - fragmente şi cărămizi romane, unele cu ştampilă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Târgu Mureş, MAC, Muzeul Deva
 5.2.0.3monument funerar - mai multe monumente funerare, printre care doi lei funerari şi alte piese arhitectonice; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Târgu Mureş, MAC, Muzeul Deva
 5.2.0.4vârf de lance - mai multe vârfuri de lance; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Târgu Mureş, MAC, Muzeul Deva
 5.2.0.5vârf de săgeată - mai multe vârfuri de săgeată; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Târgu Mureş, MAC, Muzeul Deva
 5.2.0.6fibulă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Târgu Mureş, MAC, Muzeul Deva
 5.2.0.7monedă - mai multe monede, printre care un denar al lui August şi o piesă a lui Antoninus Pius.; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Târgu Mureş, MAC, Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Marsigli, A., Danubius, II, p.60, 85, XXVII
2. Scheint, G., Szókler, p.116
3. Neigebauer J.F., Dacien, p.24-29
4. Kövári, L., Erd.rég., p.48
5. Benkö, C., Marosszék, p.190-191
6. Orbán, B, Székelyföld, IV, p.88-89
7. Goos, C., Chronik, p.92-93
8. Deák, F., AÉ, XII, 1878, p.267-269
9. Király, P., Apulum, p.238
10. Király, P., Dacia, I, p.421
11. Király, P., Dacia, II, p.29
12. , HTRTÉ, XIV, 1903-1904, p.161
13. Marţian I., Rep, p.434
14. Marţian I., Urme, p.32
15. Daicoviciu C., AISC, I, 2, 1928-1932, p.58-59
16. Christescu V., Ist.mil., p.131, 170, 182
17. Paulovics, I., Dacia, p.32-38
18. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.16-7

 Punct 6. Pe Mirajul Mare până la castru
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 6.1drum - La sud-vest de castru. Localnicii îl numesc Drumul lui Traian (via traiani, Trajana Weg, Traján útja). Drumul, după ce ieşea din castru continua spre est, după cum se pare a se fi constatat în 1908.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Marsigli, A., Danubius, II, p.60
2. Timon, S., Imago, p.141
3. Benkö, I., Transilvania, I, p.31, 543
4. Bartalis, A., Ortus et occasus, p.25, 55
5. Scheint, G., Szókler, p.116
6. Neigebauer J.F., Dacien, p.247-248
7. Kövári, L., Székelyhonról, p.42
8. Kövári, L., Erd.rég., p.48
9. Ackner J., JCC, 1856, p.23-24
10. Benkö, K., Marosszék, p.92, 190-191
11. Orbán, B, Székelyföld, IV, p.88-89
12. Paulovics, I., Dacia, p.25-26, 32

 Punct 7. La est de sat, spre Sovata, pe culmile dealului Bocheş
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 7.1val - Val pus în legătură cu castrele romane de la Călugăreni şi Sărăţeni. Este numit de localnici "Şanţul urieşilor".; datare repertoriu: nedeterminată
 7.2turn - Ruine de turnuri; datare repertoriu: epoca romană sau epoca medievală
 Bibliografie:
1. Ercsei, I., Nemz.Társ, 1830, p.409
2. Neigebauer J.F., Dacien, p.248
3. Benkö, K., Marosszék, p.205-207
4. Ackner J., JCC, 1856, p.24
5. Ackner J., JCC, II, 1857, p.79
6. Vass J., Erdély, 118
7. Orbán, B, Székelyföld, IV, p.80
8. Lattyák, S, Dolg, VIII, 1917, p.230, 1
9. Marţian I., Urme, p.33
10. Paulovics, I., Dacia, p.33, 37-38

+ Căluşeri, com. Ernei Mureş Căluşeri, jud. Mureş bronz final; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Căpuşu de Câmpie, com. Iclănzel Mureş Căpuşu de Câmpie, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Cecălaca, com. Aţintis Mureş Cecălaca, jud. Turda eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz   Map it  
+ Ceuaşu de Câmpie, com. Ceuaşu de Câmpie Mureş Ceuaşu de Câmpie, jud. Mureş epoca bizantină; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Chendu, com. Bălăuşeri Mureş Chendu Mare, com. Bălăuşeri, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Chendu, com. Bălăuşeri Mureş Chendu Mic, jud. Târnava Mică neolitic   Map it  
+ Cheţani, com. Cheţani Mureş Cheţani, jud. Turda epoca romană; neolitic   Map it  
+ Chibed, com. Ghindari Mureş Chibed, jud. Odorhei neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Chiheru de Sus, com. Chiheru de Jos Mureş Chiheru de Sus, com. Chiheru de Jos, jud. Mureş epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Chinari, com. Sântana de Mureş Mureş Chinari, com. Sântana de Mureş, jud. Mureş epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Chirileu, com. Sânpaul Mureş Chirileu, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Cipău, com. Iernut Mureş Cipău, com. Iernut, jud. Târnava Mică epoca fierului; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt C; Hallstatt C (Reinecke); Halstatt C; Halsttatt C   Map it  
+ Cloaşterf, com. Saschiz Mureş Cloaşterf, com. Saschiz, jud. Târnava Mare neprecizată   Map it  
+ Corneşti, com. Adămuş Mureş Corneşti, com. Adămuş, jud. Târnava Mică preistorie   Map it  
+ Crăciuneşti, com. Crăciuneşti Mureş Crăciuneşti, jud. Mureş epoca bronzului timpuriu; La Tene; neolitic   Map it  
+ Criş, com. Daneş Mureş Criş, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Cucerdea, com. Cucerdea Mureş Cucerdea, com. Cucerdea, jud. Târnava Mică La Tene   Map it  
+ Cuci, com. Cuci Mureş Cuci, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Cuieşd, com. Pănet Mureş Cuieşd, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Culpiu, com. Ceuaşu de Câmpie Mureş Culpiu, com. Ceuaşu de Câmpie, jud. Mureş epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Cund, com. Bahnea Mureş Cund, com. Bahnea, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Curteni, com. Sântana de Mureş Mureş Curteni, com. Sântana de Mureş, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Daia, com. Apold Mureş Daia, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Daneş, com. Daneş Mureş Daneş, jud. Târnava Mare epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Dămieni, com. Eremitu Mureş Dămieni, com. Eremitu, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Dătăşeni, com. Cuci Mureş Dătăşeni, com. Cuci, jud. Turda La Tene   Map it  
+ Dâmbău, com. Adămuş Mureş Dîmbău, jud. Târnava Mică epoca romană; neolitic   Map it  
+ Deda, com. Deda Mureş Deda, jud. Mureş bronz final; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Dedrad, com. Batoş Mureş Dedrad, jud. Mureş Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Dumbrăvioara, com. Ernei Mureş Dumbrăvioara, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Dumitreni, com. Bălăuşeri Mureş Dumitreni, com. Bălăuşeri, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Ercea, com. Băla Mureş Ercea, com. Băla, jud. Mureş epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Eremitu, com. Eremitu Mureş Eremitu, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ernei, com. Ernei Mureş Ernei, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Fântânele, com. Fântânele Mureş Fîntînele, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Filitelnic, com. Bălăuşeri Mureş Filitelnic, com. Bălăuşeri, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Foi, com. Crăciuneşti Mureş Foi, com. Crăciuneşti, jud. Mureş neprecizată; preistorie   Map it  

Previous pages  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014