cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 31 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Beu, com. Miercurea Nirajului Mureş Beu, com. Miercurea Nirajului, jud. Mureş epoca medievală   Map it  
+ Bezid, com. Sângeorgiu de Pădure Mureş Bezid, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bezidu Nou, com. Sângeorgiu de Pădure Mureş Bezidu Nou, com. Sângeorgiu de Pădure, jud. Odorhei neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Bichiş, com. Bichiş Mureş Bichiş, jud. Târnava Mică eneolitic   Map it  
+ Bobohalma, com. Târnăveni Mureş Bobohalma, jud. Târnava Mică epoca medievală   Map it  
+ Bogata, com. Bogata Mureş Bogata, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului, Hallstatt; epoca romană; Hallstatt; La Tene; La Tene, epoca romană, epoca migraţiilor; neolitic; neolitic, bronz final; neprecizată   Map it  
+ Bord, com. Cucerdea Mureş Bord, com. Cucerdea, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Bozeni, com. Corunca Mureş Bozeni, com. Corunca, jud. Mureş neprecizată   Map it  
< - > Brâncoveneşti, com. Brâncoveneşti Mureş Brâncoveneşti, jud. Mureş bronz / Hallstatt; bronz final; epoca medievală; epoca romană; epoca timpurie a fierului; nedeterminată; neprecizată   Map it  

 Brâncoveneşti, com./oraş Brâncoveneşti (denumire repertoriu: Brâncoveneşti sau Ieciu, Wetsch, Marosvécs, Vécs, jud. Mureş)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1celt - de bronz, de tip ardelean; datare repertoriu: bronz final; fosta colecţie Teleki-Gorneşti
 1.0.0.2coif - de bronz; datare repertoriu: bronz / Hallstatt
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., p.167, nr. 123

 Punct 2. În malul de deasupra Pârâului de la Cetatea Fetii (Lenyvarpataka)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1situlă - două piese din bronz de influenţă italică; datare repertoriu: epoca timpurie a fierului; MAC
 Bibliografie:
1. Kovacs, F., AÉ, V, 1885, p.335-337
2. Pârvan, V., Getica, p.309. 667
3. Roska, M., Dolg.Sz., IV, 1928, p.244
4. Roska, M., Mannus, XXIV, 1932, p.542, 547
5. Roska, M., Rep., p.167, nr. 123
6. , Dolg.Sz., VII, 1931, p.234
7. Nestor. I., PZ, XXVI, 1935, p.47-48
8. Macrea, M., Inst.Stud.Clas., p.8

 Punct 3. La vest de castel
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: neprecizată, 1886
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., p.167, nr.123

 Punct 4. În pădurea din apropierea satului
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 4.1necropolă de incineraţie - Necropolă de incineraţie în urne; datare repertoriu: nedeterminată
 4.1.0.1ceramică - peste 40 de urne funerare; datare repertoriu: nedeterminată
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., p.167, nr.123

 Punct 5. La capătul de nord al satului, în grădina castelului, la nord de acesta.
Tip sit: aşezare; castru
 Descoperiri:
 5.1castru - Se mai păstrează valul înalt de câţiva metri şi şanţurile. Forma este patrulateră, iar una din laturile lungi are cca. 231 paşi. Din val s-au scos cărămizi ţigle, piatră.; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul reghin şi Muzeul Reşiţa
 5.1.0.2ţiglă - fragmente de factură romană; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.3cărămidă - de factură romană şi o cărămidă cu ştampilă Al(a) N(ova?) IL(l)YR(icorum) (CIL, III, 6284=8074, 7); Unitatea făcea parte probabil din garnizoana castrului; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.4lamă - din bronz, aurită; datare repertoriu: epoca romană
 5.2castel - Din ruinele castrului s-a scos poate piatră pentru castel. Turnurile din colţ şi ruinele din clădire aparţin unor construcţii medievale sau mai recente.; datare repertoriu: epoca medievală
 5.2.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul reghin şi Muzeul Reşiţa
 5.2.0.2ţiglă - fragmente de factură romană; datare repertoriu: epoca romană
 5.2.0.3cărămidă - de factură romană şi o cărămidă cu ştampilă Al(a) N(ova?) IL(l)YR(icorum) (CIL, III, 6284=8074, 7); Unitatea făcea parte probabil din garnizoana castrului; datare repertoriu: epoca romană
 5.2.0.4lamă - din bronz, aurită; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebauer, J.F., Dacien, p.251-252
2. Acknere, M.J., JCC, I, II, 1856, 1857, p.25, 81, 98
3. Müller, Fr., AVSL, III, 1858, p.336-337
4. Vass, J., Erdely, p.119, 163
5. , MOTVM, X, 1864, p.79
6. Kövári, L., Erd.eml., p.27
7. Benkö, K., Maroszek, p.91-92
8. , Programm Saschsich Regen, 1870-1871, p.74
9. Gooss, C., Chronik, p.121-122
10. Gooss, C., AÉM, I, 1877, p.31
11. Torma, K., Limes, p.129
12. Ornstein, I., AÉ, XVII, 1887, p.342
13. Téglás, I., AÉ, XVIII, 1898, p.353
14. Russu, V., BSG, X, 1889, p.239
15. Király, P., Apulum, p.208, 237-238
16. Király, P., Dacia, I, II, p.419-420, 12, 19
17. Jung, J., Fasten, p.137
18. , Ma.Mu., II, p.489
19. Marţian, I., Rep., p.353
20. Marţian, I., Urme, p.32
21. Berindei, I., BSG, XL, 1921, p.332
22. Filimon, A., Dacia, I, 1924, p.343
23. Christescu, V., Viaţa ec., p.103, n.3
24. Christescu, V., Ist.mil.., p.109, 131,180
25. Wagner, W., Dislokation, p.52
26. Paulovics, I., Dacia, p.23-26
27. Szilagy, I., Taglabelyegek, p.16

 Punct 6. Lângă castru şi în Pădurea Trandafirilor (Rószás), în punctul Râpa
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 6.1drum - Drumul era pietruit şi venea pe Mureş în sus până la castru de unde mergea spre nord-vest spre castrul de la Odorheiul Bistriţei.; datare repertoriu: epoca romană
 Punct 7. În apropierea castrului, lângă drumul roman
Tip sit: atelier
 Descoperiri:
 7.1atelier olărie; datare repertoriu: epoca romană
 Punct 8. În pădurea Sălaş (Szalas), la nord de castru, pe un loc numit "Grădina Engleză"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1cărămidă - fragmente romane; datare repertoriu: epoca romană, 1942; autor sptur: I.Paulovics
 8.0.0.2ţiglă - fragmente romane; datare repertoriu: epoca romană, 1942; autor sptur: I.Paulovics
+ Breaza, com. Breaza Mureş Breaza, jud. Mureş epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Budiu Mic, com. Crăciuneşti Mureş Budiul Mic, com. Crăciuneşti, jud. Mureş epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Călimăneşti, com. Fântânele Mureş Călimăneşti, com. Fântânele, jud. Odorhei neprecizată   Map it  
+ Călugăreni, com. Eremitu Mureş Călugăreni, jud. Mureş bronz final; epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; epoca romană sau epoca medievală; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Căluşeri, com. Ernei Mureş Căluşeri, jud. Mureş bronz final; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Căpuşu de Câmpie, com. Iclănzel Mureş Căpuşu de Câmpie, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Cecălaca, com. Aţintis Mureş Cecălaca, jud. Turda eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz   Map it  
+ Ceuaşu de Câmpie, com. Ceuaşu de Câmpie Mureş Ceuaşu de Câmpie, jud. Mureş epoca bizantină; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Chendu, com. Bălăuşeri Mureş Chendu Mare, com. Bălăuşeri, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Chendu, com. Bălăuşeri Mureş Chendu Mic, jud. Târnava Mică neolitic   Map it  
+ Cheţani, com. Cheţani Mureş Cheţani, jud. Turda epoca romană; neolitic   Map it  
+ Chibed, com. Ghindari Mureş Chibed, jud. Odorhei neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Chiheru de Sus, com. Chiheru de Jos Mureş Chiheru de Sus, com. Chiheru de Jos, jud. Mureş epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Chinari, com. Sântana de Mureş Mureş Chinari, com. Sântana de Mureş, jud. Mureş epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Chirileu, com. Sânpaul Mureş Chirileu, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Cipău, com. Iernut Mureş Cipău, com. Iernut, jud. Târnava Mică epoca fierului; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt C; Hallstatt C (Reinecke); Halstatt C; Halsttatt C   Map it  
+ Cloaşterf, com. Saschiz Mureş Cloaşterf, com. Saschiz, jud. Târnava Mare neprecizată   Map it  
+ Corneşti, com. Adămuş Mureş Corneşti, com. Adămuş, jud. Târnava Mică preistorie   Map it  
+ Crăciuneşti, com. Crăciuneşti Mureş Crăciuneşti, jud. Mureş epoca bronzului timpuriu; La Tene; neolitic   Map it  
+ Criş, com. Daneş Mureş Criş, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Cucerdea, com. Cucerdea Mureş Cucerdea, com. Cucerdea, jud. Târnava Mică La Tene   Map it  
+ Cuci, com. Cuci Mureş Cuci, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Cuieşd, com. Pănet Mureş Cuieşd, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Culpiu, com. Ceuaşu de Câmpie Mureş Culpiu, com. Ceuaşu de Câmpie, jud. Mureş epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Cund, com. Bahnea Mureş Cund, com. Bahnea, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Curteni, com. Sântana de Mureş Mureş Curteni, com. Sântana de Mureş, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Daia, com. Apold Mureş Daia, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Daneş, com. Daneş Mureş Daneş, jud. Târnava Mare epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Dămieni, com. Eremitu Mureş Dămieni, com. Eremitu, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Dătăşeni, com. Cuci Mureş Dătăşeni, com. Cuci, jud. Turda La Tene   Map it  
+ Dâmbău, com. Adămuş Mureş Dîmbău, jud. Târnava Mică epoca romană; neolitic   Map it  
+ Deda, com. Deda Mureş Deda, jud. Mureş bronz final; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Dedrad, com. Batoş Mureş Dedrad, jud. Mureş Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Dumbrăvioara, com. Ernei Mureş Dumbrăvioara, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Dumitreni, com. Bălăuşeri Mureş Dumitreni, com. Bălăuşeri, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Ercea, com. Băla Mureş Ercea, com. Băla, jud. Mureş epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Eremitu, com. Eremitu Mureş Eremitu, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ernei, com. Ernei Mureş Ernei, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Fântânele, com. Fântânele Mureş Fîntînele, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Filitelnic, com. Bălăuşeri Mureş Filitelnic, com. Bălăuşeri, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Foi, com. Crăciuneşti Mureş Foi, com. Crăciuneşti, jud. Mureş neprecizată; preistorie   Map it  

Previous pages  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014