cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 31 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Beu, com. Miercurea Nirajului Mureş Beu, com. Miercurea Nirajului, jud. Mureş epoca medievală   Map it  
+ Bezid, com. Sângeorgiu de Pădure Mureş Bezid, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bezidu Nou, com. Sângeorgiu de Pădure Mureş Bezidu Nou, com. Sângeorgiu de Pădure, jud. Odorhei neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Bichiş, com. Bichiş Mureş Bichiş, jud. Târnava Mică eneolitic   Map it  
+ Bobohalma, com. Târnăveni Mureş Bobohalma, jud. Târnava Mică epoca medievală   Map it  
< - > Bogata, com. Bogata Mureş Bogata, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului, Hallstatt; epoca romană; Hallstatt; La Tene; La Tene, epoca romană, epoca migraţiilor; neolitic; neolitic, bronz final; neprecizată   Map it  

 Bogata, com./oraş Bogata (denumire repertoriu: Bogata sau Bogata de Mureş, Varosbogát, jud. Turda)

 Punct 1. "Deasupra satului", fără alte precizări topografice.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: neolitic, bronz final; cultura: Turdaş
 1.1.0.1ceramică - fragmente de vase fără ornamente, o ceaşcă eneolitică, două vase din epoca bronzului. Probabil că tot de aici provin vasele de epoca bronzului aflate la MAC şi Muz. din Budapesta şi date ca găsite la Bogata.; datare repertoriu: neolitic, bronz final; cultura: Turdaş; Muz. Aiud
 1.1.0.2secure - plată, din marnă calcaroasă; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş; Muz. Aiud
 1.1.0.3celt - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; Muz. Aiud
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.157 - 158, nr. 84

 Punct 2. Pe terenul dintre podul de cale ferată, apa Mureşului şi cantonul nr. 13, cam la mijlocul distanţei dintre canton şi Mureş.
Tip sit: mormânt
 Descoperiri:
 2.0.1mormânt de inhumaţie - Schelet cu două vase de lut.; datare repertoriu: eneolitic
 2.0.1.1ceramică - 2 vase; datare repertoriu: eneolitic; MAC
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.157 - 158, nr. 84

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: atelier de turnătorie
 Descoperiri:
 3.0.1depozit - Depozit de bronzuri care constituie foarte probabil inventarul unui atelier de turnătorie.; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC, Muz. Aiud, Muz. Sf.Gheorghe
 3.0.1.1seceră - piese din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; Muz. Aiud, MAC, Muz. Sf.Gheorghe
 3.0.1.2celt - piese din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC, Muz. Aiud, Muz. Sf.Gheorghe
 3.0.1.3vârf de lance - piese din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC, Muz. Aiud, Muz. Sf.Gheorghe
 3.0.1.4spadă - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC, Muz. Aiud, Muz. Sf.Gheorghe
 3.0.1.5fierăstrău - lame, fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC, Muz. Aiud, Muz. Sf.Gheorghe
 3.0.1.6foarfecă - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC, Muz. Aiud, Muz. Sf.Gheorghe
 3.0.1.7lanţ - format din brăţări; de el atârna un fragment de bară; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC, Muz. Aiud, Muz. Sf.Gheorghe
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.246
2. Müller, Fr., AVSL, III, 1858, p.336 - 337
3. Gooss, C., Chronik, 1876, p.15
4. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.797, 824, 825
5. Hampel, J., Trouvailles, 1886, p.83
6. Pósta, B., Útmutató, 1903, p.16
7. Marţian, I., Rep., 1920, p.76
8. Roska, M., ESA, XII, 1938, p.156
9. Roska, M., Rep., 1942, p.157 - 158, nr. 84
10. Informaţie M.Petrescu - Dâmboviţa

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1celt - din bronz, atârnat de un lanţ de brăţări; Nu se ştie dacă provine de la Bogata sau de la Gheja.; datare repertoriu: bronz final; MAC
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.157 - 158, nr. 84

 Punct 5. În cariera de pietriş de lângă calea ferată.
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 5.1necropolă de înhumaţie - Unul din schelete avea poziţie chircită.; datare repertoriu: Hallstatt
 5.1.0.1ceramică - vase din lut cu două torţi cu buton; Este posibil ca vasele cu două torţi cu buton din Muz. Aiud, din col. E.Orosz şi din Muz. Budapesta, date ca găsite la Bogata, să provină de aici.; datare repertoriu: Hallstatt; fosta col. J.Téglás
 Bibliografie:
1. Téglás, J., AÉ, XXII, 1902, p.405
2. Nestor, I., Stand, BerRGK, 22, 1933, 1932, p.117, nr. 7
3. Roska, M., Rep., 1942, p.157 - 158, nr. 84

 Punct 6. Pe locul numit "Bercul Ţărcilor", la 300 m de podul CFR de peste Mureş.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 6.1aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului, Hallstatt; cultura: Wietenberg; autor sptur: D. şi I.Berciu, 1943, 1944
 Bibliografie:
1. Berciu, I., RT, X, 1 - 2, 1944, p.133 - 134
2. Berciu D., Berciu I., Apulum, II, 1943 - 1945, p.2, 22, 78 - 80

 Punct 7. La locul numit "Peste apă", pe Mureş în jos, în apropierea primului canton CFR, spre Luduş.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 7.1aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului, Hallstatt; cultura: Wietenberg
 Bibliografie:
1. Berciu, I., RT, X, 1 - 2, 1944, p.133 - 134
2. Berciu, D., Berciu, I., Apulum, II, 1943 - 1945, p.2, 22, 78 - 80

 Punct 8. Pe malul drept al Mureşului, la locul numit "Sub vii", în apropiere de drumul de ţară ce pleacă din şoseaua naţională spre satul Bogata.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 8.1aşezare; datare repertoriu: La Tene, epoca romană, epoca migraţiilor
 8.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: La Tene, epoca romană, epoca migraţiilor
 Bibliografie:
1. Berciu, I., RT, X, 1 - 2, 1944, p.133 - 134
2. Berciu, D., Berciu, I., Apulum, II, 1943 - 1945, p.2, 22, 78 - 80

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.1tezaur - Tezaur monetar compus din 800 de piese (6 kg).; datare repertoriu: La Tene; cultura: greacă, 1904
 9.0.1.1monedă - tetradrahme thasiene şi de imitaţie locală, dacice; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1904
 Bibliografie:
1. Marţian, I., Rep., 1920, p.76
2. Marţian, I., BSN, XVI, 1921, p.17
3. Marţian, I., CrNA, III, 1922, p.55 - 57
4. Pink, K., Münzprägung, 1939, p.35
5. Moisil, C., BSN, X, 1913, p.64, nr. 28
6. Moisil, C., CrNA, XVII, 1943, p.161
7. Ruzicka, L., CrNA, II, 1922, p.61

 Punct 10. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 10.0.0.1tipar - de cupă deliană; datare repertoriu: La Tene, sec. I î. Hr.; cultura: greacă; MAC, nr inventar: 429
 Bibliografie:
1. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.68

 Punct 11. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 11.0.0.1lanţ - din fier; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Müller, Fr., AVSL, III, 1858, p.336 - 337

 Punct 12. "Cetatea Păgânilor" (Pogányvár).
Tip sit: movilă

Observatii: Nu s-au făcut cercetări.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, V, 1871, p.55

 Punct 13. În albia Mureşului.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 13.0.0.1ceramică - ceaşcă; datare repertoriu: neprecizată; MAC
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.157 - 158, nr. 84

 Punct 14. Neprecizat
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 14.1aşezare - Aşezare rurală, romană. Deşi s-a vorbit de existenţa unui castru roman (Orbán, Jung, Christescu) ea nu a fost dovedită.; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.0.1ceramică - vase roşii şi cenuşii; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.0.2cărămidă - exemplare cu ştampila legiunii V Macedonica, utilizate la pavajul bisericii reformate (CIL, III, 8066); datare repertoriu: epoca romană
 14.1.0.3lanţ - din fier; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.0.4foarfecă - mică, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.0.5monedă - romană din bronz, a împăratului Marc Aureliu; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.246
2. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.23
3. Orbán, B., Székelyföld, V, 1871, p.54, 56
4. Gooss, C., Chronik, 1876, p.67
5. Gooss, C., AÉM, I, 1877, p.30
6. , Programm Hermannstadt, 2, 1881, p.69
7. Jung, J., Fasten, 1894, p.137
8. Cserni, B., AFM, II/ 1, p.141
9. Marţian, I., Rep., 1920, p.76
10. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.68
11. Christescu, V., Ist. mil., 1937, p.119, 173
12. Szilágyi, J., Téglabélyegek, 1946, p.34

 Punct 15. Pe valea Mureşului, în apropierea satului.
Tip sit: drum - roman (identificat pe anumite porţiuni)
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.246
2. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.23
3. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.102 - 103
4. Christescu, V., Ist. mil., 1937, p.108 - 109

 Punct 16. "Cetate" (Leányvár).
Tip sit: fortificaţie - de pământ, patrulateră, cu laturile de 60 şi 40 de paşi (probabil feudală)
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, V, 1871, p.127
2. Marţian, I., Rep., 1920, p.75

+ Bord, com. Cucerdea Mureş Bord, com. Cucerdea, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Bozeni, com. Corunca Mureş Bozeni, com. Corunca, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Brâncoveneşti, com. Brâncoveneşti Mureş Brâncoveneşti, jud. Mureş bronz / Hallstatt; bronz final; epoca medievală; epoca romană; epoca timpurie a fierului; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Breaza, com. Breaza Mureş Breaza, jud. Mureş epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Budiu Mic, com. Crăciuneşti Mureş Budiul Mic, com. Crăciuneşti, jud. Mureş epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Călimăneşti, com. Fântânele Mureş Călimăneşti, com. Fântânele, jud. Odorhei neprecizată   Map it  
+ Călugăreni, com. Eremitu Mureş Călugăreni, jud. Mureş bronz final; epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; epoca romană sau epoca medievală; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Căluşeri, com. Ernei Mureş Căluşeri, jud. Mureş bronz final; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Căpuşu de Câmpie, com. Iclănzel Mureş Căpuşu de Câmpie, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Cecălaca, com. Aţintis Mureş Cecălaca, jud. Turda eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz   Map it  
+ Ceuaşu de Câmpie, com. Ceuaşu de Câmpie Mureş Ceuaşu de Câmpie, jud. Mureş epoca bizantină; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Chendu, com. Bălăuşeri Mureş Chendu Mare, com. Bălăuşeri, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Chendu, com. Bălăuşeri Mureş Chendu Mic, jud. Târnava Mică neolitic   Map it  
+ Cheţani, com. Cheţani Mureş Cheţani, jud. Turda epoca romană; neolitic   Map it  
+ Chibed, com. Ghindari Mureş Chibed, jud. Odorhei neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Chiheru de Sus, com. Chiheru de Jos Mureş Chiheru de Sus, com. Chiheru de Jos, jud. Mureş epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Chinari, com. Sântana de Mureş Mureş Chinari, com. Sântana de Mureş, jud. Mureş epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Chirileu, com. Sânpaul Mureş Chirileu, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Cipău, com. Iernut Mureş Cipău, com. Iernut, jud. Târnava Mică epoca fierului; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt C; Hallstatt C (Reinecke); Halstatt C; Halsttatt C   Map it  
+ Cloaşterf, com. Saschiz Mureş Cloaşterf, com. Saschiz, jud. Târnava Mare neprecizată   Map it  
+ Corneşti, com. Adămuş Mureş Corneşti, com. Adămuş, jud. Târnava Mică preistorie   Map it  
+ Crăciuneşti, com. Crăciuneşti Mureş Crăciuneşti, jud. Mureş epoca bronzului timpuriu; La Tene; neolitic   Map it  
+ Criş, com. Daneş Mureş Criş, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Cucerdea, com. Cucerdea Mureş Cucerdea, com. Cucerdea, jud. Târnava Mică La Tene   Map it  
+ Cuci, com. Cuci Mureş Cuci, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Cuieşd, com. Pănet Mureş Cuieşd, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Culpiu, com. Ceuaşu de Câmpie Mureş Culpiu, com. Ceuaşu de Câmpie, jud. Mureş epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Cund, com. Bahnea Mureş Cund, com. Bahnea, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Curteni, com. Sântana de Mureş Mureş Curteni, com. Sântana de Mureş, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Daia, com. Apold Mureş Daia, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Daneş, com. Daneş Mureş Daneş, jud. Târnava Mare epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Dămieni, com. Eremitu Mureş Dămieni, com. Eremitu, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Dătăşeni, com. Cuci Mureş Dătăşeni, com. Cuci, jud. Turda La Tene   Map it  
+ Dâmbău, com. Adămuş Mureş Dîmbău, jud. Târnava Mică epoca romană; neolitic   Map it  
+ Deda, com. Deda Mureş Deda, jud. Mureş bronz final; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Dedrad, com. Batoş Mureş Dedrad, jud. Mureş Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Dumbrăvioara, com. Ernei Mureş Dumbrăvioara, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Dumitreni, com. Bălăuşeri Mureş Dumitreni, com. Bălăuşeri, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Ercea, com. Băla Mureş Ercea, com. Băla, jud. Mureş epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Eremitu, com. Eremitu Mureş Eremitu, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ernei, com. Ernei Mureş Ernei, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Fântânele, com. Fântânele Mureş Fîntînele, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Filitelnic, com. Bălăuşeri Mureş Filitelnic, com. Bălăuşeri, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Foi, com. Crăciuneşti Mureş Foi, com. Crăciuneşti, jud. Mureş neprecizată; preistorie   Map it  

Previous pages  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014