cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 30 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Călineşti, com. Călineşti Maramureş Călineşti, jud. Maramureş bronz final   Map it  
+ Câmpulung la Tisa, com. Câmpulung la Tisa Maramureş Câmpulung la Tisa, jud. Maramureş bronz final; epoca bronzului   Map it  
+ Coaş, com. Săcălăşeni Maramureş Coaş, com. Săcălăşeni, jud. Satu Mare neolitic   Map it  
+ Coroieni, com. Coroieni Maramureş Coroeni, jud. Someş Hallstatt   Map it  
+ Coştiui, com. Rona de Sus Maramureş Coştiui, com. Rona de Sus, jud. Maramureş bronz final; epoca bronzului   Map it  
+ Dragomireşti, com. Dragomireşti Maramureş Dragomireşti, jud. Maramureş epoca bronzului   Map it  
+ Dumbrava, com. Târgu Lăpuş Maramureş Boereni, com. Târgu Lăpuş, jud. Someş eneolitic sau bronz timpuriu   Map it  
+ Fântânele, com. Târgu Lăpuş Maramureş Poiana Porcului, com. Târgu Lăpuş, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Iadăra, com. Mireşu Mare Maramureş Iadăra, com. Mireşu Mare, jud. Satu Mare epoca bronzului   Map it  
+ Ieud, com. Ieud Maramureş Ieud, jud. Maramureş epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Ilba, com. Cicârlău Maramureş Ilba, com. Cicârlău, jud. Satu Mare epoca bronzului târziu; neolitic   Map it  
+ Larga, com. Suciu de Sus Maramureş Larga, com. Suciu de Sus, jud. Someş epoca bronzului   Map it  
+ Lăpuş, com. Lăpuş Maramureş Lăpuş, jud. Someş epoca bronzului; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Leordina, com. Leordina Maramureş Leordina, jud. Maramureş neolitic   Map it  
+ Maramureş Maramureş Maramureş (fostul judeţ), jud. Maramureş epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neprecizată    
+ Moisei, com. Moisei Maramureş Moisei, jud. Maramureş epoca romană   Map it  
+ Oarţa de Sus, com. Oarţa de Jos Maramureş Oarţa de Sus, com. Oarţa de Jos, jud. Sălaj epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Peteritea, com. Vima Mică Maramureş Peteritea, com. Vima Mică, jud. Someş bronz final; neprecizată   Map it  
+ Remetea Chioarului, com. Remetea Chioarului Maramureş Remetea Chioarului, com. Remetea Chioarului, jud. Satu Mare epoca bizantină; epoca fierului   Map it  
+ Rozavlea, com. Rozavlea Maramureş Rozavlea, jud. Maramureş epoca fierului; neprecizată   Map it  
+ Ruşor, com. Copalnic-Mănăştur Maramureş Ruşor, com. Copalnic-Mănăştur, jud. Satu Mare epoca bronzului târziu   Map it  
+ Săliştea de Sus, com. Săliştea de Sus Maramureş Săliştea de Sus, jud. Maramureş bronz final   Map it  
+ Seini, com. Seini Maramureş Seini, jud. Satu Mare epoca bronzului   Map it  
+ Sighetu Marmaţiei, com. Sighetu Marmaţiei Maramureş Sighet, jud. Maramureş epoca bronzului; epoca fierului; neolitic sau La Tene   Map it  
+ Someş-Uileac, com. Ulmeni Maramureş Someş-Uileac, jud. Sălaj epoca migraţiilor   Map it  
+ Stremţ, com. Băseşti Maramureş Stremţ, com. Băseşti, jud. Sălaj bronz final   Map it  
+ Suciu de Jos, com. Suciu de Sus Maramureş Suciu de Jos, com. Suciu de Sus, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Suciu de Sus, com. Suciu de Sus Maramureş Suciu de Sus, com. Suciu de Sus, jud. Someş bronz final; epoca bronzului   Map it  
+ Şieu, com. Şieu Maramureş Şieu, jud. Maramureş bronz final   Map it  
+ Şomcuta Mare, com. Şomcuta Mare Maramureş Şomcuta Mare, jud. Satu Mare epoca bronzului; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Târgu Lăpuş, com. Târgu Lăpuş Maramureş Târgu Lăpuş, jud. Someş bronz final; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Teceu Mic, com. Remeţi Maramureş Teceu Mic, jud. Maramureş epoca fierului; epoca romană   Map it  
+ Tulghieş, com. Mireşu Mare Maramureş Tulghieş, com. Mireşu Mare, jud. Satu Mare epoca fierului   Map it  
+ Ungureni, com. Cupşeni Maramureş Ungureni, com. Cupşeni, jud. Someş bronz final; neprecizată   Map it  
+ Valea Chioarului, com. Valea Chioarului Maramureş Valea Chioarului, jud. Satu Mare epoca bronzului mijlociu; neolitic   Map it  
+ Seleuş, com. Daneş Mureș Seleuşu, jud. Târnava Mare bronz final / Hallstatt timpuriu; bronz final / Halstatt timpuriu; bronz final, Hallstatt timpuriu; epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Sighişoara, com. Sighişoara Mureș Sighişoara, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană sau medievale; începutul epocii fierului sau epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Abuş, com. Mica Mureş Abuş, com. Mica, jud. Târnava Mică La Tene; neprecizată   Map it  
+ Acăţari, com. Acăţari Mureş Acăţari, jud. Mureş epoca bronzului; epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Adămuş, com. Adămuş Mureş Adămuş, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Aluniş, com. Aluniş Mureş Aluniş, jud. Mureş epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Apalina, com. Reghin Mureş Apalina, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Apold, com. Apold Mureş Apold, jud. Târnava Mare bronz IV; neolitic; neprecizată   Map it  
< - > Archita, com. Vânători Mureş Archita, jud. Târnava Mare bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  

 Archita, com./oraş Vânători (denumire repertoriu: Archita sau Erked, Arkeden, jud. Târnava Mare)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - fragment de piatră în formă de calapod; datare repertoriu: neolitic; MAC
 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1topor - de piatră, de formă amigdaloidală; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Braşov
 Bibliografie:
1. Roska M., Közl, I, 1941, p.57

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1topor - de trahit, cu gaura de înmănuşare; datare repertoriu: epoca bronzului; colecţia liceului Sighişoara
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.10
2. Goos, C., AVSL, XIII, 1876, p.248, 529, pl. I, 17
3. Koch, A., Erd.Múz. Évk., V, 1876, p.131
4. Tocilescu Al., Dacia, p.780
5. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.193
6. Roska M., Rep, p.75, nr.28

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 4.0.1tezaur monetar; datare repertoriu: epoca romană
 4.0.1.1placă - mică, din os; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC, nr inventar: I, 7964
 4.0.1.2monedă - de la împăratul Marc Aureliu; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Sfântul Gheorghe
 Bibliografie:
1. Informaţie Z. Székely

 Punct 5. La nord-vest de gară, la poalele "Dealului Cetăţii"
Tip sit: aşezare

Observatii: Cu prilejul construirii căii ferate
 Descoperiri:
 5.1aşezare; datare repertoriu: bronz final
 5.1.1vatră - Mai multe vetre cu cenuşă şi cărbuni; datare repertoriu: bronz final, 1872
 5.1.1.1celt; datare repertoriu: bronz final
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.11
2. Tocilescu Al., Dacia, p.804
3. Hampel I., Trouvailles, p.8
4. Roska M., Emlékkönnyv SzNM, p.293

 Punct 6. La sud-est de sat, lângă polul de cale ferată
Tip sit: aşezare

Observatii: Cu prilejul construirii căii ferate
 Descoperiri:
 6.1aşezare; datare repertoriu: neprecizată
 6.1.1vatră - Mai multe vetre de foc; datare repertoriu: neprecizată
 6.1.1.1ceramică - vase de culoare brun-închisă; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.11
2. Tocilescu Al., Dacia, p.880
3. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.194

 Punct 7. La gura văi Mujina
Tip sit: necropolă

Observatii: Cu prilejul construirii căii ferate
 Descoperiri:
 7.1necropolă de înhumaţie - Necropolă de incineraţie cu morminte ce conţineau inventar; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică, 1872
 7.1.1mormânt de incineraţie - Mormânt în groapă în formă de căldare umplute cu pământ, chirpici ars şi fragmente de vase ceramice; datare repertoriu: La Tene
 7.1.1.1vârf de săgeată - mai multe vârfuri de săgeţi din bronz, romboidale ori în formă de frunză cu nervură, cu tub şi cu pinten; datare repertoriu: Hallstatt; Colecţia Liceului Sighişoara şi Muzeul Mediaş
 7.1.1.2akinakes - două akinakai din fier; datare repertoriu: Hallstatt; Colecţia Liceului Sighişoara şi Muzeul Mediaş
 7.1.1.3vârf de lance - din bronz; datare repertoriu: Hallstatt; Colecţia Liceului Sighişoara şi Muzeul Mediaş
 7.1.1.4nasture - din bronz; datare repertoriu: Hallstatt; Colecţia Liceului Sighişoara şi Muzeul Mediaş
 7.1.1.5ceramică - fragmente de vase cenuşii de tehnică superioară, ornate cu valuri incizate; datare repertoriu: La Tene; Muzeul Sibiu
 7.2necropolă de incineraţie - Necropolă de incineraţie în gropi; datare repertoriu: La Tene, 1872
 7.2.1mormânt de incineraţie - Mormânt în groapă în formă de căldare umplute cu pământ, chirpici ars şi fragmente de vase ceramice; datare repertoriu: La Tene
 7.2.1.1vârf de săgeată - mai multe vârfuri de săgeţi din bronz, romboidale ori în formă de frunză cu nervură, cu tub şi cu pinten; datare repertoriu: Hallstatt; Colecţia Liceului Sighişoara şi Muzeul Mediaş
 7.2.1.2akinakes - două akinakai din fier; datare repertoriu: Hallstatt; Colecţia Liceului Sighişoara şi Muzeul Mediaş
 7.2.1.3vârf de lance - din bronz; datare repertoriu: Hallstatt; Colecţia Liceului Sighişoara şi Muzeul Mediaş
 7.2.1.4nasture - din bronz; datare repertoriu: Hallstatt; Colecţia Liceului Sighişoara şi Muzeul Mediaş
 7.2.1.5ceramică - fragmente de vase cenuşii de tehnică superioară, ornate cu valuri incizate; datare repertoriu: La Tene; Muzeul Sibiu
 Bibliografie:
1. , Programm Mediasch, 1871-1872, p.61
2. Goos, C., Chronik, p.11
3. Tocilescu Al., Dacia, p.801
4. Hampel I., Trouvailles, p.8
5. Hampel I., Bronzkor, II, p.31
6. Téglás, G, OTTÉ, XII; XIII, 1887; 1888, p.194; 70
7. Reinecke P., AÉ, XVII, 1897, p.14-15
8. Márton, L., AÉ, XVIII, 1898, p.53
9. Kerepey, AFM, II/1, p.64
10. Orosz, E., AÉ, XXII, 1902, p.177
11. Marţian I., Rep, p.26
12. Pârvan V., Getica, p.355
13. Ginters, W., Das Schwert, p.30-33
14. Fettich, F., Arch. Hung., III, p.24, 45, 48
15. Roska M., Dolg, IV, 1913, p.240
16. Roska M., Emlékkönnyv SzNM, p.305, 8
17. Roska M., ESA, XI, 1937, p.169-170
18. Roska M., Rep, p.75-77, nr. 28
19. Rostowtzeff, M.-Fettich, F., Skyth. Bosp., p.500
20. Popescu D., Transilvania, 1943, p.215

 Punct 8. La nord-vest de sat, deasupra văii Mujina, lângă calea ferată, "Dealul cetăţii" (Burg)
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 8.1fortificaţie - Promontoriu cu suprafaţă plană, având o întindere de cca 50X30 m, barat prin două valuri paralele.; datare repertoriu: epoca fierului
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.11
2. Goos, C., AVSL, XIV, 1877, p.107
3. Tociescu Gr., Dacia, p.895
4. Hampel I., Trouvailles, p.8
5. , ÉTTK, XII, 1885, p.60
6. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.194
7. , EMKE Kalauz, p.230
8. Marţian I., Rep, p.26
9. Roska M., Emlékkönyv SzNM, p.293
10. Roska M., Rep, p.76, nr. 28
11. Horedt K., Studii, II/1, 1949, p.142
12. Horedt K., SCIV, I, 1950, p.124

 Punct 9. Pe "Zapebierig"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.0.1râşniţă; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Teutsch, F., Korrbl VSL, VII, 1884, p.125

 Punct 10. Pe "Oéleskirch"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 10.0.1urnă; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Teutsch, F., Korrbl VSL, VII, 1884, p.125

 Punct 11. Biserica evanghelică
Tip sit: biserică
 Descoperiri:
 11.1biserică - Biserica evanghelică, o fostă bazilică romană din secolul XII, a avut trei nave, dar în epoca gotică a fost transformată într-o biserică sală, înlăturându-se navale laterale. Biserica a fost fortificată.; datare repertoriu: epoca medievală, secolul XIII
 Bibliografie:
1. , Burzenland, IV/1, p.100

+ Bahnea, com. Bahnea Mureş Bahnea, jud. Târnava Mică epoca migraţiilor   Map it  
+ Band, com. Band Mureş Band, jud. Mureş bronz final; epoca bronzului; epoca bronzului, La Tene, epoca migraţiilor; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Batoş, com. Batoş Mureş Batoş, jud. Mureş Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bărboşi, com. Zau de Câmpie Mureş Bărboşi, com. Zau de Câmpie, jud. Cluj epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Bedeni, com. Găleşti Mureş Bedeni, com. Găleşti, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Berghia, com. Pănet Mureş Berghia, jud. Mureş epoca bronzului   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014