cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 29 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Şăuleşti, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Bârcea Mare, com. Simeria, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Simeria, jud. Hunedoara epoca bronzului sau Hallstatt timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Spini, com. Turdaş Hunedoara Spini, com. Turdaş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Stănija, com. Buceş Hunedoara Stănija, com. Buceş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Strei, com. Călan Hunedoara Streiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Strei - Râul Hunedoara Strei - Râul, jud. Hunedoara epoca geto-dacică    
+ Strei - Săcel, com. Călan Hunedoara Strei - Săcel, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Streisângeorgiu, com. Călan Hunedoara Streisângeorgiu, jud. Hunedoara bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Subcetate, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Subcetate, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca medievală; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Şoimuş, com. Şoimuş Hunedoara Şoimuş, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Târnăviţa, com. Brănişca Hunedoara Târnăviţa, com. Brănişca, jud. Hunedoara perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Teliucu Inferior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Teliucu Inferior, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Teliucu Inferior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cinciş, com. Teliucu Inferior, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Teliucu Superior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Teliucu Superior, jud. Hunedoara eneolitic; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Tisa, com. Burjuc Hunedoara Tisa, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene şi epoca romană; preistorie   Map it  
+ Tomeşti, com. Tomeşti Hunedoara Tomeşti, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Toteşti, com. Toteşti Hunedoara Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; hallsatt C; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Totia, com. Băcia Hunedoara Totia, com. Băcia, jud. Hunedoara neolitic şi eneolitic; neolitic, eneolitic   Map it  
+ Trestia, com. Băiţa Hunedoara Trestia, com. Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Turdaş, com. Turdaş Hunedoara Turdaş, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată  10 11  Map it  
+ Turmas, com. Mărtineşti Hunedoara Turmas, com. Mărtineşti, jud. Hunedoara epoca dacică, epoca epoca romană; epoca dacică, epoca romană   Map it  
+ Tuştea, com. General Berthelot Hunedoara Tuştea, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ţebea, com. Baia de Criş Hunedoara Ţebea, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic-epoca bronzului   Map it  
+ Ulieş, com. Gurasada Hunedoara Ulieş, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului/Hallstatt timpuriu   Map it  
+ Uric, com. Pui Hunedoara Uric, com. Pui, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
+ Uricani, com. Uricani Hunedoara Uricani, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Uroi, com. Simeria Hunedoara Uroi, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epoca preromană şi epoca romană; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Vaidei, com. Romos Hunedoara Vaidei, com. Romos, jud. Hunedoara Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Valea Jiului Hunedoara Valea Jiului, jud. Hunedoara epoca pietrei    
+ Valea Lungă, com. Ilia Hunedoara Valea Lungă, com. Ilia, jud. Hunedoara epoca bronzului   Map it  
+ Valea Lupului, com. Baru Hunedoara Valea Lupului, com. Baru, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Valea Nandrului, com. Petrişu Mic Hunedoara Valea Nandrului, com. Petrişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic; neolitic, epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Vălioara, com. Răchitova Hunedoara Vălioara, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Vălişoara, com. Balşa Hunedoara Porcurea, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Vărmaga, com. Certeju de Sus Hunedoara Vărmaga, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara La Tene   Map it  
+ Vâlcelele, com. Bretea Română Hunedoara Vâlcelele Rele, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Vâlcelele Bune, com. Bretea Română Hunedoara Vâlcelele Bune, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
< - > Veţel, com. Veţel Hunedoara Veţel, jud. Hunedoara bronz final; bronz final/începutul epocii fierului; bronz timpuriu; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene   Map it  

 Veţel, com./oraş Veţel (denumire repertoriu: Veţel sau Vecel, jud. Hunedoara)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.1.0.1ceramică - ornamentată cu mici proeminenţe în formă de boabe de linte: ceşti, căni, căuş etc; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; MAC, Mz. Ist. Nat. Buc., Mz. Budapesta
 1.1.0.2fusaiolă - număr neprecizat; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; MAC, Mz. Ist. Nat. Buc., Mz. Budapesta
 1.1.0.3topor - diferite forme de topoare în număr neprecizat; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; MAC, Mz. Ist. Nat. Buc., Mz. Budapesta
 1.1.0.4ciocan - diferite forme de ciocane în număr neprecizat, din rocă dură lustruită: amfibol, serpentin, marmură; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; MAC, Mz. Ist. Nat. Buc., Mz. Budapesta
 Bibliografie:
1. Kenner F., AÖG, XXXVIII, 1867, p.300
2. Hampel I., Cataloue, p.115, vitr. 22
3. Koch, A., Erd. Múz. Évk., V, 1876, p.135
4. Goos, C., Chronik, p.61
5. Tocilescu Al., Dacia, p.782
6. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.59
7. Schmidt, H., Z.f.E, XXXV, 1903, p.456
8. Andrieşecu, I., Contribuţie, p.33, 67
9. Marţian I., Rep, p.738
10. Schroller H., St. u. Kz., p.76
11. Reinerth, H., Mannus, p.7
12. Reinerth, H., Ergänzum sbd, 1929
13. Nestor I., Stand, p.63-64
14. Roska M., Közl, I, 1941, p.83
15. Roska M., Rep, nr. 53, p.301
16. Berciu, D, R. Arhivelor, V/1, 1942, p.66

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1vârf - de suliţă, din bronz; datare repertoriu: bronz final
 2.0.0.2topor - număr neprecizat; datare repertoriu: bronz final
 2.0.0.3nasture - număr neprecizat; datare repertoriu: bronz final
 2.0.0.4ac - de podoabă, cu cap bitronconic; datare repertoriu: bronz final
 2.0.0.5sabie - fragment; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu
 Bibliografie:
1.

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1ac - din aur; datare repertoriu: bronz final/începutul epocii fierului
 3.0.0.2cercei; datare repertoriu: bronz final/începutul epocii fierului
 3.0.0.3spirală - număr neprecizat, din aur; datare repertoriu: bronz final/începutul epocii fierului
 3.0.0.4pandantiv - număr neprecizat, din aur; datare repertoriu: bronz final/începutul epocii fierului
 Bibliografie:
1. Pósta, B., Útmutató, p.21
2. Tocilescu Al., Dacia, p.815, 821, 823
3. Pârvan V., Getica, p.443
4. Hunyady, I., Kelták, p.104
5. Roska M., Rep, nr. 53, p.301

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1centură - un fragment din bronz cu urme de smalţ roşu (de factură celtică); datare repertoriu: La Tene; MAC
 4.0.0.2figurină - fragment de lut, reprezentând un mistreţ (de factură celtică); datare repertoriu: La Tene; MAC
 Bibliografie:
1. Pósta, B., Útmutató, p.21
2. Tocilescu Al., Dacia, p.815, 821, 823
3. Pârvan V., Getica, p.443
4. Hunyady, J., Kelták, p.104
5. Roska M., Rep, nr. 53, p.301
6. Roska M., Közl, IV, 1944, p.73, 142

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1fibulă - arcul unei fibule de bronz cu picior întors; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. III-IV; Muzeul Deva, nr inventar: Micia 153
 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1fibulă - arcul unei fibule din argint cu capete de ceapă, purtând pe arc inscripţia "Quartine vivas"; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV; MAC, nr inventar: 5855
 Bibliografie:
1. , CIL, III, p.6288

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1fibulă - de potin, având la cap un disc cu şapte braţe; datare repertoriu: epoca medievală, prima jumătate a sec. VII; Muzeul Budapesta
 Bibliografie:
1. Hampel, J., AK, XIII, 1879, p.68
2. Pulszky, F., Magy. Arch., II, p.95
3. Török, Gy., DolgSz, XII, 1936, p.144
4. Nicolăescu - Plopşor, C. S. - Nestor, I, Germania, XXII, 1938, p.35, 36

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1monedă - două monede de la Graţian; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Macrea M., AISC, III, 1936-1940, p.300

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: exploatare minieră

Observatii: O veche mină de aramă despre care se crede că a fost exploatată încă din epoca bronzului.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.61
2. Marţian I., Rep, p.738
3. Gaál, HTRTÉ, XX, 1910, p.184

 Punct 10. Pe malul stâng al Mureşului, în faţa defileului de la Dobra. Ruinele se întind pe o mare suprafaţă de-a lungul Mureşului, spre est până aproape de Mintia , spre sud până la poalele dealurilor pe care sunt situate satele Herepea şi Veţel., iar spre sud până spre satul Vulcez.
Tip sit: castru şi aşezare

Observatii: Unul din cele mai mari castre din Dacia şi aşezarea antică Micia. Ruinele au fost cunoscute şi semnalate din prima jumătate a secolului XVIII au fost distruse şi exploatate sistematic fie de localnici, fie cu prilejul unor lucrări publice, precum construirea şoselei Deva - Arad, pe la 1806 sau construirea pe la 1865-1879 a liniei ferate Teiuş - Arad, care străbate în lungul ei aşezarea. Distrugerea continuă şi astăzi. Săpături de mare amploare nu au fost întreprinse până acum, ci numai săpături parţiale cu foarte bune rezultate. Începând pe la 1880 fosta Societate de Istorie şi arheologie din Deva urmăreşte descoperirile întâmplătoare şi pe la 1891 proiectează săpături mai mari la Micia, pe care însă nu le întreprinde, în afară de sondaje ocazionale. O mică săpătură de probă a făcut la 1892 J. Jung la est de castru, în necropola aşezării (CIL, III, 12567). Primele săpături sistematice limitate la latura de nord a castrului şi până la terenul de la Mureş, au fost executate în anii 1929-1930 de C. Daicoviciu, care a mai făcut sondaje la castru şi la sud de castru în 1937, dezvelind un templu al maurilor. Începând de prin 1935 O. Floca, directorul Muzeului din Deva, a întreprins săpături limitate, la est castru, în necropola aşezării, în 1939, iar ]n 1947-1948 la SE de castru unde a dat numele unui templu, probabil al lui Juppiter Erapolitanus.
 Descoperiri:
 10.1castru - Este situat în lunca Mure;ului, la est de Veţel - Pentru prima dată a fost descris de I. Hohenhausen întocmindu-i şi planul. Pe la mijlocul secolului XIX, după informaţiile lui J. F. Neigebauer, care l-a vizitat în 1847, valul castrului se ridica până la înălţimea unui om şi tot atunci se mai vedeau zidurile de piatră, care au fost însă în parte distruse pe la 1806, când s-a scos material pentru construirea şoselei şi pentru întărirea malului Mureşului. Astăzi conturul castrului nu se mai distinge clar pe teren, locul pe care se află castrul prezentându-se ca un platou patrulater mai ridicat decât nivelul ogoarelor din jur. Interiorul castrului este astăzi cultivat. J. F. Neigebauer a dezvelit zidul de incintă pe latura de nord, până la la 4, 7 m înălţime (15 picioare). Dimensiunile castrului sunt de 180X360 m, adică 6, 48 ha. La început a existat un castru de pământ, cu agger larg de patru metri, căptuşit probabil cu scânduri sau împletituri de nuiele pe ambele feţe şi având în faţa o bermă largă de 1, 80 - 2 m, după care urma şanţul larg de 8 m şi adânc de 2, 5 m. probabil în timpul lui Antoninus Pius, în jurul anului 157, castrul de pământ a fost înlocuit cu unul de piatră, ale cărui urme se văd şi astăzi. Zidul de piatră se sprijinea înspre interior pe vechiul val de pământ, servind ca drum de rond. Panta de coborâre a valului are lungimea de 6 m, după care urmează un drum pietruit (via sagularis). În exterior zidul avea o bermă lată de 2 m şi tot un singur şanţ, larg de 12 m şi adânc de 5 m. Nu s-au precizat nici colţurile nici porţile. Interiorul castrului a rămas de asemenea necercetat, în afara de precizarea unei barăci de lemn şi a unui cuptor aproape de latura de nord. Pretoriul probabil că a fost distrus în cea mai mare parte de linia ferată care străbate castrul. Garnizoana permanentă a fost alcătuită de Cohors II Flavia Commagenorum, atestată din epoca lui Traian-Hadrian, până spre mijlocul secolului III. Este atestată de inscripţii (CIL, III, 1371, 1379) şi cărămizi ştampilate (CIL, III, 8074, 11). Castrul probabil adăpostea şi alte trupe: Ala I Hispanorum Compagonum, (CIL, III, 1342-1343, 1377-1378, 1380, poate şi 7871, apoi Suppl. Epigr., 45 la C. Daicoviciu, ACMIT, III, 1930-1931, 35-43), Cohors Vindelicorum, Cohors I Alpinorum şi N(umerus) M(aurorum) Ti(biscensium), amintite în CIL, III, 1343. Alte trupe documentate la Micia, care au putut staţiona la temporar aici sunt: Ala I Bosporanorum (CIL, III, 6267) amintit şi ca Mauri Micienses (Sargetia, II, 1941, 119). Ocazional apar în inscripţii şi elemente din alte unităţi care nu par totuşi să fi staţionat la Micia: Ala II? Pannoniorum (CIL, III, 1375), Ala I Augusta Ituraeorum (CIL, III, 1382), Legio IIII Flavia Felix (CIL, III, 1353) şi Legio XIII Gemina (CIL, III, 1354, 7858, centurioni servind ca praepositi ai vreunei unităţi auxiliare, care îi aparţin numeroase ştampile pe cărămizi (aduse poate pe apă de la Apulum), (CIL, III, 8065, 1, I, k, l, 3, 4, 8, 10 b-c, 13 c-f, 25, b-c, 26 c, 28, 29 b, d, 30 b, 31 g şi Suppl epigr B, l a, b, e; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: J. F. Neigebauer; C. Daicoviciu, 3.07.1847; 1930
 10.1.1templu - Templu al maurilor descoperit la 100-1200 m sud de castru, la locul numit "Comoară", în hotarul satului Herepea..; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: C. Daicoviciu, 1937
 10.1.1.1inscripţie - cca 118 (CIL, III, 1338-1392, 6267, 7847-7879, 8061, 12565-12570, 13773, Suppl.epigr. 1-22, Sargetia, I, 64; II119-121; Studii, I, 1949, 108; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.2opaiţ - opaiţe cu ştampile (CIL, III, 8076, 8, 16 h, 18 b; Suppl.epigr., B, 2); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.3lamă - din bronz cu însemnări (CIL, III, 8079, 3); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.4vas - cu însemnări (CIL, III, 8077, 14); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.5statuia - Statuile sunt în număr mare. Unele reprezintă cetăţeni, femei, militari, un luntraş sau patron de corăbieri şi zei (Pan, Juppiter Erapolitanus); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.6altar - Altarele sunt în număr mare. Unele cu reliefuri (unul închinat lui I.O.M.); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.7bust - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.8relief - număr neprecizat, printre care unul cu Mithras; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.9stelă - funerare, în număr neprecizat, unele cu coronamente cu lei şi trunchi de pin; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.10ediculă - funerare, în număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.11monument funerar - în formă de piramidă sau pilastru; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.12capitel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.13coloană - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.14sarcofag - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.15râşniţă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.16statuetă - număr neprecizat, in bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.17vas - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.18cheie - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.19fibulă - de diferite forme toate din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.20vârf - vârfuri de lance din bronz şi din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.21sabie - din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.22armură - piese de armură (fragmente de platoşă); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.23ac - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.24nasture - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.25cui - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.26ornament - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.27topor - număr neprecizat, din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.28inel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.29brăţară - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.30cercei - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.31lanţ - din aur; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.32gemă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.33mărgea - număr neprecizat, din sticlă şi de pastă; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.34cub - zar din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.35ceramică - cărămizi, ţigle, olane, bucăţi de mozaic, opaiţe şi vase, de la produse superioare de tip terra sigillata la cele simple de factură autohtonă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 10.1.1.36monedă - au fost descoperite în număr mare, dar prea puţine au fost descrise; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.1.37cărămidă - cărămizi ştampilate militare (CIL, III, 8065, l I, k, l, 3, 4, 8, 10 b-c, 13 c-f, 21, 25, b-c, 26 c, 29 b, d, 30 b, 31 g; Suppl. eoigr., B l a-b, e) şi particulare (CIL, III, 8075, 2 a-b, 35-37, 39-40; Suppl. Epigr., B, l c, d, f); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2templu - Templu, probabil al lui Juppiter Erapolitanus, descoperit la 400 m SE de castru, pe locul "La Hotare"; datare repertoriu: epoca romană, 1847-1848; autor sptur: O. Floca
 10.1.2.1inscripţie - cca 118 (CIL, III, 1338-1392, 6267, 7847-7879, 8061, 12565-12570, 13773, Suppl.epigr. 1-22, Sargetia, I, 64; II119-121; Studii, I, 1949, 108; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.2opaiţ - opaiţe cu ştampile (CIL, III, 8076, 8, 16 h, 18 b; Suppl.epigr., B, 2); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.3lamă - din bronz cu însemnări (CIL, III, 8079, 3); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.4vas - cu însemnări (CIL, III, 8077, 14); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.5statuia - Statuile sunt în număr mare. Unele reprezintă cetăţeni, femei, militari, un luntraş sau patron de corăbieri şi zei (Pan, Juppiter Erapolitanus); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.6altar - Altarele sunt în număr mare. Unele cu reliefuri (unul închinat lui I.O.M.); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.7bust - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.8relief - număr neprecizat, printre care unul cu Mithras; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.9stelă - funerare, în număr neprecizat, unele cu coronamente cu lei şi trunchi de pin; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.10ediculă - funerare, în număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.11monument funerar - în formă de piramidă sau pilastru; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.12capitel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.13coloană - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.14sarcofag - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.15râşniţă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.16statuetă - număr neprecizat, in bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.17vas - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.18cheie - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.19fibulă - de diferite forme toate din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.20vârf - vârfuri de lance din bronz şi din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.21sabie - din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.22armură - piese de armură (fragmente de platoşă); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.23ac - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.24nasture - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.25cui - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.26ornament - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.27topor - număr neprecizat, din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.28inel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.29brăţară - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.30cercei - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.31lanţ - din aur; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.32gemă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.33mărgea - număr neprecizat, din sticlă şi de pastă; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.34cub - zar din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.35ceramică - cărămizi, ţigle, olane, bucăţi de mozaic, opaiţe şi vase, de la produse superioare de tip terra sigillata la cele simple de factură autohtonă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 10.1.2.36monedă - au fost descoperite în număr mare, dar prea puţine au fost descrise; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.2.37cărămidă - cărămizi ştampilate militare (CIL, III, 8065, l I, k, l, 3, 4, 8, 10 b-c, 13 c-f, 21, 25, b-c, 26 c, 29 b, d, 30 b, 31 g; Suppl. eoigr., B l a-b, e) şi particulare (CIL, III, 8075, 2 a-b, 35-37, 39-40; Suppl. Epigr., B, l c, d, f); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3mormânt - Cinci morminte de cărămidă; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: O. Floca, 1939
 10.1.3.1inscripţie - cca 118 (CIL, III, 1338-1392, 6267, 7847-7879, 8061, 12565-12570, 13773, Suppl.epigr. 1-22, Sargetia, I, 64; II119-121; Studii, I, 1949, 108; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.2opaiţ - opaiţe cu ştampile (CIL, III, 8076, 8, 16 h, 18 b; Suppl.epigr., B, 2); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.3lamă - din bronz cu însemnări (CIL, III, 8079, 3); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.4vas - cu însemnări (CIL, III, 8077, 14); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.5statuia - Statuile sunt în număr mare. Unele reprezintă cetăţeni, femei, militari, un luntraş sau patron de corăbieri şi zei (Pan, Juppiter Erapolitanus); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.6altar - Altarele sunt în număr mare. Unele cu reliefuri (unul închinat lui I.O.M.); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.7bust - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.8relief - număr neprecizat, printre care unul cu Mithras; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.9stelă - funerare, în număr neprecizat, unele cu coronamente cu lei şi trunchi de pin; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.10ediculă - funerare, în număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.11monument funerar - în formă de piramidă sau pilastru; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.12capitel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.13coloană - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.14sarcofag - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.15râşniţă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.16statuetă - număr neprecizat, in bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.17vas - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.18cheie - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.19fibulă - de diferite forme toate din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.20vârf - vârfuri de lance din bronz şi din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.21sabie - din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.22armură - piese de armură (fragmente de platoşă); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.23ac - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.24nasture - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.25cui - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.26ornament - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.27topor - număr neprecizat, din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.28inel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.29brăţară - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.30cercei - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.31lanţ - din aur; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.32gemă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.33mărgea - număr neprecizat, din sticlă şi de pastă; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.34cub - zar din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.35ceramică - cărămizi, ţigle, olane, bucăţi de mozaic, opaiţe şi vase, de la produse superioare de tip terra sigillata la cele simple de factură autohtonă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 10.1.3.36monedă - au fost descoperite în număr mare, dar prea puţine au fost descrise; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.3.37cărămidă - cărămizi ştampilate militare (CIL, III, 8065, l I, k, l, 3, 4, 8, 10 b-c, 13 c-f, 21, 25, b-c, 26 c, 29 b, d, 30 b, 31 g; Suppl. eoigr., B l a-b, e) şi particulare (CIL, III, 8075, 2 a-b, 35-37, 39-40; Suppl. Epigr., B, l c, d, f); datare repertoriu: epoca romană
 10.2aşezare civilă - Aşezarea civilă s-a dezvoltat în jurul castrului. Între latura de nord a castrului şi malul Mureşului s-au constatat două clădiri de piatră pavate cu lespezi, încăperi cu hipocaust, cuptoare cu vase in situ şi chiar pe malul Mureşului o încăpere mai mică cu două recipiente de teracotă. Se presupune astfel existenţa unui cartier meşteşugăresc şi comercial. Spre est de castru ruinele aşezării se întind până aproape de satul Mintia. În această parte la circa un km de castru între şosea şi linia ferată se află necropola aşezării. Spre sud şi SV de castru ruinele acoperă tot terenul până la linia dealurilor. În această parte s-au descoperit cele mai multe altare şi s-a identificat şi câteva temple. Tot la SV de castru, după relatările lui Neigebauer, s-au găsit sarcofage ce ar indica existenţa unei a doua necropole. Mai departe spre vest, de-a lungul Mureşului, ruinele se întind până înspre satul Vulcez. Existenţa unei băi a castrului este atestată de două inscripţii (CIL, III, 1374, Suppl. epigr. 1) puse cu prilejul refacerii ei de către Cohors II Fl. Commagenorum pe timpul lui Septimius Sever şi pe timpul lui Alexandru Sever. Urmele ei par să fi fost identificate pe malul Mureşului, nu departe de colţul de nord al castrului. Aşezarea civilă, deşi întinsă a rămas un pagus, condus de câte un magister (CIL, III, 1405, Sargetia, I, 64). Cu toate acestea Micia era un important centru meşteşugăresc şi comercial mai ales. E atestată o staţiune vamală (CIL, III, 1351-7853) şi în legătură cu traficul pe Mureş (CIL, III, 1351-7853 şi statuia unui luntraş sau patron de corăbieri) se presupune existenţa unui port fluvial. Prin nimic nu este documentată existenţa unui port pe Mureş. Dinspre Apulum sosea aici un drum după cum atestă un miliar (din anul 251-253), până la Seghedin şi mai departe prin teritoriul Jazygilor spre Aquincum, în Pannonia. Pe teren, la Micia, drumul azi nu se mai vede, cu toate că cercetători mai vechi îl amintesc. Se amintesc la Micia şi mine de cupru, dar lipseşte orice precizare, aşa cum nu se confirmă nici existenţa unui colegiu al pietrarilor, deoarece inscripţia CIL, III, 1356, găsită la Deva nu pare să fie de la Micia, întrucât materialul pietros folosit aici pentru construcţie, cât şi cel al monumentelor, nu este local ci este adus fie de la Deva, fie de la Uroiu, fie din alte părţi. În schimb Micia este era centrul arendării păşunilor şi al transportului cu sare (CIL, III, 1363).; datare repertoriu: epoca romană, 1929
 10.2.1templu - Templu al maurilor descoperit la 100-1200 m sud de castru, la locul numit "Comoară", în hotarul satului Herepea..; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: C. Daicoviciu, 1937
 10.2.1.1inscripţie - cca 118 (CIL, III, 1338-1392, 6267, 7847-7879, 8061, 12565-12570, 13773, Suppl.epigr. 1-22, Sargetia, I, 64; II119-121; Studii, I, 1949, 108; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.2opaiţ - opaiţe cu ştampile (CIL, III, 8076, 8, 16 h, 18 b; Suppl.epigr., B, 2); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.3lamă - din bronz cu însemnări (CIL, III, 8079, 3); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.4vas - cu însemnări (CIL, III, 8077, 14); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.5statuia - Statuile sunt în număr mare. Unele reprezintă cetăţeni, femei, militari, un luntraş sau patron de corăbieri şi zei (Pan, Juppiter Erapolitanus); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.6altar - Altarele sunt în număr mare. Unele cu reliefuri (unul închinat lui I.O.M.); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.7bust - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.8relief - număr neprecizat, printre care unul cu Mithras; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.9stelă - funerare, în număr neprecizat, unele cu coronamente cu lei şi trunchi de pin; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.10ediculă - funerare, în număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.11monument funerar - în formă de piramidă sau pilastru; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.12capitel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.13coloană - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.14sarcofag - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.15râşniţă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.16statuetă - număr neprecizat, in bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.17vas - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.18cheie - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.19fibulă - de diferite forme toate din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.20vârf - vârfuri de lance din bronz şi din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.21sabie - din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.22armură - piese de armură (fragmente de platoşă); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.23ac - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.24nasture - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.25cui - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.26ornament - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.27topor - număr neprecizat, din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.28inel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.29brăţară - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.30cercei - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.31lanţ - din aur; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.32gemă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.33mărgea - număr neprecizat, din sticlă şi de pastă; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.34cub - zar din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.35ceramică - cărămizi, ţigle, olane, bucăţi de mozaic, opaiţe şi vase, de la produse superioare de tip terra sigillata la cele simple de factură autohtonă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 10.2.1.36monedă - au fost descoperite în număr mare, dar prea puţine au fost descrise; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.1.37cărămidă - cărămizi ştampilate militare (CIL, III, 8065, l I, k, l, 3, 4, 8, 10 b-c, 13 c-f, 21, 25, b-c, 26 c, 29 b, d, 30 b, 31 g; Suppl. eoigr., B l a-b, e) şi particulare (CIL, III, 8075, 2 a-b, 35-37, 39-40; Suppl. Epigr., B, l c, d, f); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2templu - Templu, probabil al lui Juppiter Erapolitanus, descoperit la 400 m SE de castru, pe locul "La Hotare"; datare repertoriu: epoca romană, 1847-1848; autor sptur: O. Floca
 10.2.2.1inscripţie - cca 118 (CIL, III, 1338-1392, 6267, 7847-7879, 8061, 12565-12570, 13773, Suppl.epigr. 1-22, Sargetia, I, 64; II119-121; Studii, I, 1949, 108; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.2opaiţ - opaiţe cu ştampile (CIL, III, 8076, 8, 16 h, 18 b; Suppl.epigr., B, 2); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.3lamă - din bronz cu însemnări (CIL, III, 8079, 3); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.4vas - cu însemnări (CIL, III, 8077, 14); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.5statuia - Statuile sunt în număr mare. Unele reprezintă cetăţeni, femei, militari, un luntraş sau patron de corăbieri şi zei (Pan, Juppiter Erapolitanus); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.6altar - Altarele sunt în număr mare. Unele cu reliefuri (unul închinat lui I.O.M.); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.7bust - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.8relief - număr neprecizat, printre care unul cu Mithras; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.9stelă - funerare, în număr neprecizat, unele cu coronamente cu lei şi trunchi de pin; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.10ediculă - funerare, în număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.11monument funerar - în formă de piramidă sau pilastru; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.12capitel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.13coloană - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.14sarcofag - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.15râşniţă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.16statuetă - număr neprecizat, in bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.17vas - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.18cheie - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.19fibulă - de diferite forme toate din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.20vârf - vârfuri de lance din bronz şi din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.21sabie - din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.22armură - piese de armură (fragmente de platoşă); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.23ac - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.24nasture - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.25cui - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.26ornament - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.27topor - număr neprecizat, din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.28inel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.29brăţară - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.30cercei - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.31lanţ - din aur; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.32gemă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.33mărgea - număr neprecizat, din sticlă şi de pastă; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.34cub - zar din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.35ceramică - cărămizi, ţigle, olane, bucăţi de mozaic, opaiţe şi vase, de la produse superioare de tip terra sigillata la cele simple de factură autohtonă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 10.2.2.36monedă - au fost descoperite în număr mare, dar prea puţine au fost descrise; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.2.37cărămidă - cărămizi ştampilate militare (CIL, III, 8065, l I, k, l, 3, 4, 8, 10 b-c, 13 c-f, 21, 25, b-c, 26 c, 29 b, d, 30 b, 31 g; Suppl. eoigr., B l a-b, e) şi particulare (CIL, III, 8075, 2 a-b, 35-37, 39-40; Suppl. Epigr., B, l c, d, f); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3mormânt - Cinci morminte de cărămidă; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: O. Floca, 1939
 10.2.3.1inscripţie - cca 118 (CIL, III, 1338-1392, 6267, 7847-7879, 8061, 12565-12570, 13773, Suppl.epigr. 1-22, Sargetia, I, 64; II119-121; Studii, I, 1949, 108; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.2opaiţ - opaiţe cu ştampile (CIL, III, 8076, 8, 16 h, 18 b; Suppl.epigr., B, 2); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.3lamă - din bronz cu însemnări (CIL, III, 8079, 3); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.4vas - cu însemnări (CIL, III, 8077, 14); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.5statuia - Statuile sunt în număr mare. Unele reprezintă cetăţeni, femei, militari, un luntraş sau patron de corăbieri şi zei (Pan, Juppiter Erapolitanus); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.6altar - Altarele sunt în număr mare. Unele cu reliefuri (unul închinat lui I.O.M.); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.7bust - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.8relief - număr neprecizat, printre care unul cu Mithras; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.9stelă - funerare, în număr neprecizat, unele cu coronamente cu lei şi trunchi de pin; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.10ediculă - funerare, în număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.11monument funerar - în formă de piramidă sau pilastru; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.12capitel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.13coloană - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.14sarcofag - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.15râşniţă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.16statuetă - număr neprecizat, in bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.17vas - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.18cheie - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.19fibulă - de diferite forme toate din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.20vârf - vârfuri de lance din bronz şi din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.21sabie - din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.22armură - piese de armură (fragmente de platoşă); datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.23ac - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.24nasture - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.25cui - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.26ornament - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.27topor - număr neprecizat, din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.28inel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.29brăţară - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.30cercei - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.31lanţ - din aur; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.32gemă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.33mărgea - număr neprecizat, din sticlă şi de pastă; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.34cub - zar din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.35ceramică - cărămizi, ţigle, olane, bucăţi de mozaic, opaiţe şi vase, de la produse superioare de tip terra sigillata la cele simple de factură autohtonă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 10.2.3.36monedă - au fost descoperite în număr mare, dar prea puţine au fost descrise; datare repertoriu: epoca romană
 10.2.3.37cărămidă - cărămizi ştampilate militare (CIL, III, 8065, l I, k, l, 3, 4, 8, 10 b-c, 13 c-f, 21, 25, b-c, 26 c, 29 b, d, 30 b, 31 g; Suppl. eoigr., B l a-b, e) şi particulare (CIL, III, 8075, 2 a-b, 35-37, 39-40; Suppl. Epigr., B, l c, d, f); datare repertoriu: epoca romană
 10.3necropolă - La cca un km est de castru; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1templu - Templu al maurilor descoperit la 100-1200 m sud de castru, la locul numit "Comoară", în hotarul satului Herepea..; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: C. Daicoviciu, 1937
 10.3.1.1inscripţie - cca 118 (CIL, III, 1338-1392, 6267, 7847-7879, 8061, 12565-12570, 13773, Suppl.epigr. 1-22, Sargetia, I, 64; II119-121; Studii, I, 1949, 108; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.2opaiţ - opaiţe cu ştampile (CIL, III, 8076, 8, 16 h, 18 b; Suppl.epigr., B, 2); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.3lamă - din bronz cu însemnări (CIL, III, 8079, 3); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.4vas - cu însemnări (CIL, III, 8077, 14); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.5statuia - Statuile sunt în număr mare. Unele reprezintă cetăţeni, femei, militari, un luntraş sau patron de corăbieri şi zei (Pan, Juppiter Erapolitanus); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.6altar - Altarele sunt în număr mare. Unele cu reliefuri (unul închinat lui I.O.M.); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.7bust - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.8relief - număr neprecizat, printre care unul cu Mithras; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.9stelă - funerare, în număr neprecizat, unele cu coronamente cu lei şi trunchi de pin; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.10ediculă - funerare, în număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.11monument funerar - în formă de piramidă sau pilastru; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.12capitel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.13coloană - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.14sarcofag - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.15râşniţă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.16statuetă - număr neprecizat, in bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.17vas - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.18cheie - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.19fibulă - de diferite forme toate din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.20vârf - vârfuri de lance din bronz şi din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.21sabie - din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.22armură - piese de armură (fragmente de platoşă); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.23ac - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.24nasture - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.25cui - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.26ornament - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.27topor - număr neprecizat, din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.28inel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.29brăţară - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.30cercei - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.31lanţ - din aur; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.32gemă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.33mărgea - număr neprecizat, din sticlă şi de pastă; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.34cub - zar din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.35ceramică - cărămizi, ţigle, olane, bucăţi de mozaic, opaiţe şi vase, de la produse superioare de tip terra sigillata la cele simple de factură autohtonă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 10.3.1.36monedă - au fost descoperite în număr mare, dar prea puţine au fost descrise; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.1.37cărămidă - cărămizi ştampilate militare (CIL, III, 8065, l I, k, l, 3, 4, 8, 10 b-c, 13 c-f, 21, 25, b-c, 26 c, 29 b, d, 30 b, 31 g; Suppl. eoigr., B l a-b, e) şi particulare (CIL, III, 8075, 2 a-b, 35-37, 39-40; Suppl. Epigr., B, l c, d, f); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2templu - Templu, probabil al lui Juppiter Erapolitanus, descoperit la 400 m SE de castru, pe locul "La Hotare"; datare repertoriu: epoca romană, 1847-1848; autor sptur: O. Floca
 10.3.2.1inscripţie - cca 118 (CIL, III, 1338-1392, 6267, 7847-7879, 8061, 12565-12570, 13773, Suppl.epigr. 1-22, Sargetia, I, 64; II119-121; Studii, I, 1949, 108; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.2opaiţ - opaiţe cu ştampile (CIL, III, 8076, 8, 16 h, 18 b; Suppl.epigr., B, 2); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.3lamă - din bronz cu însemnări (CIL, III, 8079, 3); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.4vas - cu însemnări (CIL, III, 8077, 14); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.5statuia - Statuile sunt în număr mare. Unele reprezintă cetăţeni, femei, militari, un luntraş sau patron de corăbieri şi zei (Pan, Juppiter Erapolitanus); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.6altar - Altarele sunt în număr mare. Unele cu reliefuri (unul închinat lui I.O.M.); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.7bust - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.8relief - număr neprecizat, printre care unul cu Mithras; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.9stelă - funerare, în număr neprecizat, unele cu coronamente cu lei şi trunchi de pin; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.10ediculă - funerare, în număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.11monument funerar - în formă de piramidă sau pilastru; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.12capitel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.13coloană - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.14sarcofag - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.15râşniţă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.16statuetă - număr neprecizat, in bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.17vas - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.18cheie - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.19fibulă - de diferite forme toate din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.20vârf - vârfuri de lance din bronz şi din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.21sabie - din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.22armură - piese de armură (fragmente de platoşă); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.23ac - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.24nasture - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.25cui - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.26ornament - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.27topor - număr neprecizat, din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.28inel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.29brăţară - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.30cercei - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.31lanţ - din aur; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.32gemă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.33mărgea - număr neprecizat, din sticlă şi de pastă; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.34cub - zar din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.35ceramică - cărămizi, ţigle, olane, bucăţi de mozaic, opaiţe şi vase, de la produse superioare de tip terra sigillata la cele simple de factură autohtonă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 10.3.2.36monedă - au fost descoperite în număr mare, dar prea puţine au fost descrise; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.2.37cărămidă - cărămizi ştampilate militare (CIL, III, 8065, l I, k, l, 3, 4, 8, 10 b-c, 13 c-f, 21, 25, b-c, 26 c, 29 b, d, 30 b, 31 g; Suppl. eoigr., B l a-b, e) şi particulare (CIL, III, 8075, 2 a-b, 35-37, 39-40; Suppl. Epigr., B, l c, d, f); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3mormânt - Cinci morminte de cărămidă; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: O. Floca, 1939
 10.3.3.1inscripţie - cca 118 (CIL, III, 1338-1392, 6267, 7847-7879, 8061, 12565-12570, 13773, Suppl.epigr. 1-22, Sargetia, I, 64; II119-121; Studii, I, 1949, 108; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.2opaiţ - opaiţe cu ştampile (CIL, III, 8076, 8, 16 h, 18 b; Suppl.epigr., B, 2); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.3lamă - din bronz cu însemnări (CIL, III, 8079, 3); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.4vas - cu însemnări (CIL, III, 8077, 14); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.5statuia - Statuile sunt în număr mare. Unele reprezintă cetăţeni, femei, militari, un luntraş sau patron de corăbieri şi zei (Pan, Juppiter Erapolitanus); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.6altar - Altarele sunt în număr mare. Unele cu reliefuri (unul închinat lui I.O.M.); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.7bust - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.8relief - număr neprecizat, printre care unul cu Mithras; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.9stelă - funerare, în număr neprecizat, unele cu coronamente cu lei şi trunchi de pin; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.10ediculă - funerare, în număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.11monument funerar - în formă de piramidă sau pilastru; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.12capitel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.13coloană - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.14sarcofag - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.15râşniţă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.16statuetă - număr neprecizat, in bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.17vas - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.18cheie - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.19fibulă - de diferite forme toate din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.20vârf - vârfuri de lance din bronz şi din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.21sabie - din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.22armură - piese de armură (fragmente de platoşă); datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.23ac - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.24nasture - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.25cui - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.26ornament - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.27topor - număr neprecizat, din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.28inel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.29brăţară - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.30cercei - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.31lanţ - din aur; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.32gemă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.33mărgea - număr neprecizat, din sticlă şi de pastă; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.34cub - zar din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.35ceramică - cărămizi, ţigle, olane, bucăţi de mozaic, opaiţe şi vase, de la produse superioare de tip terra sigillata la cele simple de factură autohtonă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 10.3.3.36monedă - au fost descoperite în număr mare, dar prea puţine au fost descrise; datare repertoriu: epoca romană
 10.3.3.37cărămidă - cărămizi ştampilate militare (CIL, III, 8065, l I, k, l, 3, 4, 8, 10 b-c, 13 c-f, 21, 25, b-c, 26 c, 29 b, d, 30 b, 31 g; Suppl. eoigr., B l a-b, e) şi particulare (CIL, III, 8075, 2 a-b, 35-37, 39-40; Suppl. Epigr., B, l c, d, f); datare repertoriu: epoca romană
 10.4necropolă - La SV de castru, după indicaţiile lui Neigebauer.; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1templu - Templu al maurilor descoperit la 100-1200 m sud de castru, la locul numit "Comoară", în hotarul satului Herepea..; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: C. Daicoviciu, 1937
 10.4.1.1inscripţie - cca 118 (CIL, III, 1338-1392, 6267, 7847-7879, 8061, 12565-12570, 13773, Suppl.epigr. 1-22, Sargetia, I, 64; II119-121; Studii, I, 1949, 108; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.2opaiţ - opaiţe cu ştampile (CIL, III, 8076, 8, 16 h, 18 b; Suppl.epigr., B, 2); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.3lamă - din bronz cu însemnări (CIL, III, 8079, 3); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.4vas - cu însemnări (CIL, III, 8077, 14); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.5statuia - Statuile sunt în număr mare. Unele reprezintă cetăţeni, femei, militari, un luntraş sau patron de corăbieri şi zei (Pan, Juppiter Erapolitanus); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.6altar - Altarele sunt în număr mare. Unele cu reliefuri (unul închinat lui I.O.M.); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.7bust - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.8relief - număr neprecizat, printre care unul cu Mithras; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.9stelă - funerare, în număr neprecizat, unele cu coronamente cu lei şi trunchi de pin; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.10ediculă - funerare, în număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.11monument funerar - în formă de piramidă sau pilastru; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.12capitel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.13coloană - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.14sarcofag - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.15râşniţă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.16statuetă - număr neprecizat, in bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.17vas - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.18cheie - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.19fibulă - de diferite forme toate din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.20vârf - vârfuri de lance din bronz şi din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.21sabie - din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.22armură - piese de armură (fragmente de platoşă); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.23ac - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.24nasture - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.25cui - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.26ornament - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.27topor - număr neprecizat, din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.28inel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.29brăţară - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.30cercei - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.31lanţ - din aur; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.32gemă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.33mărgea - număr neprecizat, din sticlă şi de pastă; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.34cub - zar din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.35ceramică - cărămizi, ţigle, olane, bucăţi de mozaic, opaiţe şi vase, de la produse superioare de tip terra sigillata la cele simple de factură autohtonă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 10.4.1.36monedă - au fost descoperite în număr mare, dar prea puţine au fost descrise; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.1.37cărămidă - cărămizi ştampilate militare (CIL, III, 8065, l I, k, l, 3, 4, 8, 10 b-c, 13 c-f, 21, 25, b-c, 26 c, 29 b, d, 30 b, 31 g; Suppl. eoigr., B l a-b, e) şi particulare (CIL, III, 8075, 2 a-b, 35-37, 39-40; Suppl. Epigr., B, l c, d, f); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2templu - Templu, probabil al lui Juppiter Erapolitanus, descoperit la 400 m SE de castru, pe locul "La Hotare"; datare repertoriu: epoca romană, 1847-1848; autor sptur: O. Floca
 10.4.2.1inscripţie - cca 118 (CIL, III, 1338-1392, 6267, 7847-7879, 8061, 12565-12570, 13773, Suppl.epigr. 1-22, Sargetia, I, 64; II119-121; Studii, I, 1949, 108; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.2opaiţ - opaiţe cu ştampile (CIL, III, 8076, 8, 16 h, 18 b; Suppl.epigr., B, 2); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.3lamă - din bronz cu însemnări (CIL, III, 8079, 3); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.4vas - cu însemnări (CIL, III, 8077, 14); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.5statuia - Statuile sunt în număr mare. Unele reprezintă cetăţeni, femei, militari, un luntraş sau patron de corăbieri şi zei (Pan, Juppiter Erapolitanus); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.6altar - Altarele sunt în număr mare. Unele cu reliefuri (unul închinat lui I.O.M.); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.7bust - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.8relief - număr neprecizat, printre care unul cu Mithras; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.9stelă - funerare, în număr neprecizat, unele cu coronamente cu lei şi trunchi de pin; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.10ediculă - funerare, în număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.11monument funerar - în formă de piramidă sau pilastru; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.12capitel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.13coloană - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.14sarcofag - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.15râşniţă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.16statuetă - număr neprecizat, in bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.17vas - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.18cheie - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.19fibulă - de diferite forme toate din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.20vârf - vârfuri de lance din bronz şi din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.21sabie - din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.22armură - piese de armură (fragmente de platoşă); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.23ac - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.24nasture - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.25cui - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.26ornament - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.27topor - număr neprecizat, din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.28inel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.29brăţară - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.30cercei - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.31lanţ - din aur; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.32gemă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.33mărgea - număr neprecizat, din sticlă şi de pastă; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.34cub - zar din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.35ceramică - cărămizi, ţigle, olane, bucăţi de mozaic, opaiţe şi vase, de la produse superioare de tip terra sigillata la cele simple de factură autohtonă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 10.4.2.36monedă - au fost descoperite în număr mare, dar prea puţine au fost descrise; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.2.37cărămidă - cărămizi ştampilate militare (CIL, III, 8065, l I, k, l, 3, 4, 8, 10 b-c, 13 c-f, 21, 25, b-c, 26 c, 29 b, d, 30 b, 31 g; Suppl. eoigr., B l a-b, e) şi particulare (CIL, III, 8075, 2 a-b, 35-37, 39-40; Suppl. Epigr., B, l c, d, f); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3mormânt - Cinci morminte de cărămidă; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: O. Floca, 1939
 10.4.3.1inscripţie - cca 118 (CIL, III, 1338-1392, 6267, 7847-7879, 8061, 12565-12570, 13773, Suppl.epigr. 1-22, Sargetia, I, 64; II119-121; Studii, I, 1949, 108; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.2opaiţ - opaiţe cu ştampile (CIL, III, 8076, 8, 16 h, 18 b; Suppl.epigr., B, 2); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.3lamă - din bronz cu însemnări (CIL, III, 8079, 3); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.4vas - cu însemnări (CIL, III, 8077, 14); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.5statuia - Statuile sunt în număr mare. Unele reprezintă cetăţeni, femei, militari, un luntraş sau patron de corăbieri şi zei (Pan, Juppiter Erapolitanus); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.6altar - Altarele sunt în număr mare. Unele cu reliefuri (unul închinat lui I.O.M.); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.7bust - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.8relief - număr neprecizat, printre care unul cu Mithras; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.9stelă - funerare, în număr neprecizat, unele cu coronamente cu lei şi trunchi de pin; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.10ediculă - funerare, în număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.11monument funerar - în formă de piramidă sau pilastru; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.12capitel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.13coloană - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.14sarcofag - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.15râşniţă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.16statuetă - număr neprecizat, in bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.17vas - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.18cheie - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.19fibulă - de diferite forme toate din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.20vârf - vârfuri de lance din bronz şi din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.21sabie - din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.22armură - piese de armură (fragmente de platoşă); datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.23ac - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.24nasture - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.25cui - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.26ornament - număr neprecizat, din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.27topor - număr neprecizat, din fier; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.28inel - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.29brăţară - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.30cercei - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.31lanţ - din aur; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.32gemă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.33mărgea - număr neprecizat, din sticlă şi de pastă; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.34cub - zar din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.35ceramică - cărămizi, ţigle, olane, bucăţi de mozaic, opaiţe şi vase, de la produse superioare de tip terra sigillata la cele simple de factură autohtonă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 10.4.3.36monedă - au fost descoperite în număr mare, dar prea puţine au fost descrise; datare repertoriu: epoca romană
 10.4.3.37cărămidă - cărămizi ştampilate militare (CIL, III, 8065, l I, k, l, 3, 4, 8, 10 b-c, 13 c-f, 21, 25, b-c, 26 c, 29 b, d, 30 b, 31 g; Suppl. eoigr., B l a-b, e) şi particulare (CIL, III, 8075, 2 a-b, 35-37, 39-40; Suppl. Epigr., B, l c, d, f); datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Fasching, F., Dacia, p.31
2. Marsigli, A., Danubius, II, p.60
3. Hohenhausen, J., Alterthümer, p.36-37
4. Benkö, I., Transsilvania, p.20, 549
5. Benkö, F., Parn, Id., VI, 1794, p.21
6. , Un ghid latinesc al Transilvaniei de la sfârşitul secolului XIX
7. Daicoviciu C., ACMIT, I, 1926-1928, p.174
8. Fodor, A., Gyäjtemény némely Marosnémeti és Veczel határon kiásott romai sir és emlékkövek…, 1844, Cluj
9. , Hón és K, 1844; 1847, p.306; 346
10. Neigebauer, J., Dacien, p.52-66
11. Kövári, L., Erd.rég., p.58-59
12. Kövári, L., Erd. Eml., p.23
13. Ackner J., JCC, ;II, 1856; 857, p.5-6; 93
14. , MCC, I; VII, 1856; 1862, p.86-97; 170
15. Müller, F., AVSL, III, 1858, p.336-337
16. Finály, H., Erd.Múz., II, 1861-1863, p.137-138
17. , HK, 1865, p.46
18. Torma, K., MCC, X, 1865, p.Bbl. XCI
19. Finaly, H., Vas.Ujs., 1865, p.517-518
20. Vass, I., Erdély, p.115-116
21. , KK, 1865, p.198
22. Torma, K., AEM, IIIş VI, 1879; 1882, p.121-122; 114-115
23. Torma, K., AÉ, XIV, 1880, p.109-114
24. Kenner, F., AÖG, XXXVIII, 1867, p.300-303
25. Benndorf-Hirchsfeld, MCC, XVIII, 1873, p.330
26. Goos, C., Programm Schässburg, 4, 1873, p.46
27. Goos, C., Chronik, p.122-123
28. , Erd.Múz., II; VI, 1875; 1979, p.136; 64
29. Téglás, G, HTRTÉ, I/1; III/4, 1880; 1883, p.162; 68-69
30. Téglás, G, AÉ, VIII; XII; XIII; XIX, 1888; 1892; 1893; 1899, p.125; 405, 423; 205, 209; 92-93
31. Téglás, G, ÉTTK, XIV, 1889, p.14
32. Téglás, G, Klio, X, 1910, p.498-499, 504
33. Téglás, G, MKÉ, VI, 1912, p.209-212
34. Téglás, G, HTRTÉ, I; II; III; VIII, 1880-1881; 1881-1883; 1883-1884; 1891-1892;, p.154; 114-115; 69, 97; 119
35. Téglás, G, HTRTÉ, IX; X; XII, 1896-1898; 1899; 1901, p.150-151, 156-157, 168; 53, 106-107, 109-113; 50
36. Téglás, G, HTRTÉ, XIII; XIV; XVII; XVIII, 1902; 1903-1904; 1907; 1908, p.124-134; 17-20, 161; 136; 32-33, 39, 61, 67, 138;
37. Téglás, G, HTRTÉ, XX, 1910, p.173-174
38. Studniczka, F., AEM, VIII, 1884, p.47-48
39. Király, F., A Dévai állami föreáliskola tizenkilencedik évi értesitöje, 1889-1990, p.3-20
40. Király, F., Apulum, p.171, 243-244
41. Király, F., Dacia, I; II, p.34, 345, 428; 10-11; 15-17, 24
42. Domaszewski, A., AEM, XIII, 1890, p.143
43. , Századok, XXVI, 1892, p.703
44. Kematmüller, H., DRfGSt, XIV, 1892, p.219
45. Jung, J Jung, J., AEM, XVII, 1894, p.11-12, 22
46. Jung, J Jung, J., Fasten, p.107, 109-111, 113, 116, 121-124, 131
47. Cumont, F., RA, XXI, 1893, p.42
48. Cumont, F., Textes et mon., II, p.306-307
49. Münstberger, R. - Oehler, J., Ojh, V, 1902, p.Bbl. 121-132
50. Schober, A., Dolg, II, 1911, p.281
51. Jánó, B., AÉ, XXXII, 1912, p.397-400
52. Jánó, B., Dolg, IV, 1913, p.260-261
53. Buday, A., Dolg, VII/1, 1916, p.49, 87-88
54. , Ma.Mü., II, p.412, 1162
55. Marţian I., Rep, p.738
56. Florescu, G., ED, IV, 1930, p.80-81, 93-94, 105, 115
57. Ferri, S., Arte romana, p.341
58. Christescu, V., Viaţa ec., p.30, 75-76, 81-82, 104-105, 110, 113
59. Christescu, V., Ist.mil., p.43-44, 92, 107, 133-134, 170, 178-179, 181, 183
60. Christescu, V., Ist.mil., p.185, 190, 192, 198
61. Daicoviciu, C., ACMIT, II; III, 1929; 1930-1931, p.309-310; 1-45
62. Daicoviciu, C., Sargetia, II, 1941, p.117-125
63. Floca, C., Sargetia, I; II, 1937; 1941, p.64-65; 8-10, 44-6
64. Floca, C., Studii, I, 1949, p.108
65. Wagner, W, Dislokation, p.45-50, 53, 83, 124, 181, 198, 204, 208, 210
66. Dobó, A, AÉ, I, 1910, p.179, nr. 83
67. Borza, A., Banatul, p.40
68. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.8-9

+ Voia, com. Balşa Hunedoara Voia, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca bronzului   Map it  
+ Vulcan, com. Vulcan Hunedoara Vulcan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Vulcan - pasul Hunedoara Vulcan - pasul, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată    
+ Zam, com. Zam Hunedoara Zam, jud. Hunedoara     Map it  
+ Zeicani, com. Sarmizegetusa Hunedoara Zeicani, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Asuaju de Jos, com. Asuaju de Sus Maramureş Aşuaju de Jos, com. Asuaju de Sus, jud. Sălaj nedeterminată   Map it  
+ Baia Mare, com. Baia Mare Maramureş Baia Mare, jud. Satu Mare epoca bronzului   Map it  
+ Bârsana, com. Bârsana Maramureş Bârsana, jud. Maramureş bronz final   Map it  
+ Borşa, com. Borşa Maramureş Borşa, jud. Maramureş epoca bronzului   Map it  
+ Budeşti, com. Budeşti Maramureş Budeşti, jud. Maramureş epoca bronzului; epoca fierului   Map it  
+ Buteasa, com. Şomcuta Mare Maramureş Buteasa, com. Şomcuta Mare, jud. Satu Mare epoca bronzului   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014