cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 29 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Şăuleşti, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Bârcea Mare, com. Simeria, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Simeria, jud. Hunedoara epoca bronzului sau Hallstatt timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Spini, com. Turdaş Hunedoara Spini, com. Turdaş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Stănija, com. Buceş Hunedoara Stănija, com. Buceş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Strei, com. Călan Hunedoara Streiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Strei - Râul Hunedoara Strei - Râul, jud. Hunedoara epoca geto-dacică    
+ Strei - Săcel, com. Călan Hunedoara Strei - Săcel, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Streisângeorgiu, com. Călan Hunedoara Streisângeorgiu, jud. Hunedoara bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Subcetate, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Subcetate, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca medievală; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Şoimuş, com. Şoimuş Hunedoara Şoimuş, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Târnăviţa, com. Brănişca Hunedoara Târnăviţa, com. Brănişca, jud. Hunedoara perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Teliucu Inferior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Teliucu Inferior, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Teliucu Inferior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cinciş, com. Teliucu Inferior, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Teliucu Superior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Teliucu Superior, jud. Hunedoara eneolitic; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Tisa, com. Burjuc Hunedoara Tisa, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene şi epoca romană; preistorie   Map it  
+ Tomeşti, com. Tomeşti Hunedoara Tomeşti, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Toteşti, com. Toteşti Hunedoara Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; hallsatt C; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Totia, com. Băcia Hunedoara Totia, com. Băcia, jud. Hunedoara neolitic şi eneolitic; neolitic, eneolitic   Map it  
+ Trestia, com. Băiţa Hunedoara Trestia, com. Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Turdaş, com. Turdaş Hunedoara Turdaş, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată  10 11  Map it  
+ Turmas, com. Mărtineşti Hunedoara Turmas, com. Mărtineşti, jud. Hunedoara epoca dacică, epoca epoca romană; epoca dacică, epoca romană   Map it  
+ Tuştea, com. General Berthelot Hunedoara Tuştea, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ţebea, com. Baia de Criş Hunedoara Ţebea, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic-epoca bronzului   Map it  
+ Ulieş, com. Gurasada Hunedoara Ulieş, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului/Hallstatt timpuriu   Map it  
+ Uric, com. Pui Hunedoara Uric, com. Pui, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
+ Uricani, com. Uricani Hunedoara Uricani, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Uroi, com. Simeria Hunedoara Uroi, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epoca preromană şi epoca romană; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
< - > Vaidei, com. Romos Hunedoara Vaidei, com. Romos, jud. Hunedoara Hallstatt; La Tene   Map it  

 Vaidei, com./oraş Romos (denumire repertoriu: Vaidei sau Vajdej, com. Romos, jud. Hunedoara)

 Punct 1. La vest de sat, spre Romos
Tip sit: depozit

Observatii: Este menţionat de obicei ca provenind de la "ţinutul Orăştiei" (Szászvárosszék, Brooser Stuhl)
 Descoperiri:
 1.0.1depozit de bronzuri; datare repertoriu: Hallstatt, 1834
 1.0.1.1colier - 22 de coliere în patru muchii răsucite, 21 cu ochiuri la capete, iar unul în formă de "T"; datare repertoriu: Hallstatt, 1834; MAC, cu excepţia unui colier care se află la Muzeul de Istorie Naturală din Viena
 1.0.1.2brăţară - două brăţări; datare repertoriu: Hallstatt, 1834; MAC
 1.0.1.3bară - prismatică; datare repertoriu: Hallstatt, 1834; MAC
 1.0.1.4car - votiv, lung de 0, 16 m, lucrat din bronz, cu osii de fier şi cu cele patru roţi cu câte patru spiţe.; datare repertoriu: Hallstatt, 1834; MAC
 1.0.1.5căldăruşă - ornată cu 12 protome de păsări acvatice; Carul se pare că este produs de meşterii locali, dar cu influenţe italice.; datare repertoriu: Hallstatt, 1834; MAC
 Bibliografie:
1. Pentru colier, brăţări şi bara prismatică Goos, C., AVSL, XIII;XIV, 1876; 1877, p.488; 55
2. Pentru colier, brăţări şi bara prismatică Tociescu Gr., Dacia, p.814
3. Pentru colier, brăţări şi bara prismatică Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.62
4. Pentru colier, brăţări şi bara prismatică Téglás, G, HTRTÉ, V, 1887-1888, p.58-59
5. Pentru colier, brăţări şi bara prismatică Téglás, G, AÉ, XIX, 1899, p.93
6. Pentru colier, brăţări şi bara prismatică Hampel I., Trouvailles, p.98-99
7. Pentru colier, brăţări şi bara prismatică Hoernes, M., AÉ, XXIV, 1904, p.208
8. Pentru colier, brăţări şi bara prismatică Pósta, B., Útmutató, p.16
9. Pentru colier, brăţări şi bara prismatică Marţian I., Rep, p.722
10. Pentru colier, brăţări şi bara prismatică Berciu,D, Apulum, I, 1939-1942, p.80-97, 299
11. Pentru colier, brăţări şi bara prismatică Roska M., Rep, nr. 99, nr. 9, p.262; 296
12. Pentru carul votiv Goos, C., Chronik, p.16
13. Pentru carul votiv Goos, C., AVSL, XIII, 1876, p.503, 534
14. Pentru carul votiv Tocilescu Al., Dacia, p.820, 827
15. Pentru carul votiv Hampel I., Trouvailles, p.98
16. Pentru carul votiv Hampel I., AÉ, XV, 1895, p.112
17. Hampel I., Bronzkor, I, p.2, pl. 58
18. Téglás, G, TTK, XVII, 1895, p.129
19. Téglás, G, OTTÉ, 1887, p.62
20. Téglás, G, HTRTÉ, V, 1887-1888, p.58-59
21. Téglás, G, UR, IX, 1889, p.323
22. Téglás, G, AÉ, XIX, 1899, p.93
23. Téglás, G, HunyadvmTört., I, p.17
24. Seewald, O, Glosivac, p.7, 11, 12,
25. Déchelette, J., Manuel, II/1, p.442
26. Petranu, C., Revendicările, p.139
27. Marţian I., Rep, p.722
28. Dunăreanu - Vulpe, E., ED, III, 1925, p.80
29. Sprockhoff, E., Handelgesch., p.119
30. Roska M., Mannus, XIV, 1932, p.545
31. Roska M., Rep, nr. 99; nr. 9, p.262; 296
32. Nestor I., PZ, XXVII, 1936, p.285

 Punct 2. Spe este de sat, în apropiere de celebrul câmp de bătălie " Câmpul Pâinii"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1brăţară - spirală de argint, de tip dacic, ornată la capete cu simulacre de capete de şerpi aurite şi cu palmete imprimate.; datare repertoriu: La Tene; Muzeul de istorie Naturală din Viena
 Bibliografie:
1. Ackner J., MCC, V, 1860, p.26
2. Goos, C., Chronik, p.138
3. Rómer, Fl., AÉ, VI, 1886, p.392
4. Téglás, G, Erd. Múz., IV, 1887, p.136
5. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.62
6. Téglás, G, HTRTÉ, V, 1887-1888, p.59
7. Téglás, G, HunyadvmTört., I, p.17
8. Pulszky, F., Magy.Arch., II, p.106-107
9. Rákoczy, S., BKL, XLVIII/1, 1910, p.748
10. Marţian I., Rep, p.722
11. Moisil C., CrNA, IV, 1924, p.71
12. Moisil C., ZSC, XXVIII, nr. 47, 1924, p.752
13. Pârvan V., Getica, p.545, 547, 548, 559, 786
14. Roska M., Erdély, p.123
15. Roska M., Rep, nr. 9, p.296
16. Popescu D., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.202

+ Valea Jiului Hunedoara Valea Jiului, jud. Hunedoara epoca pietrei    
+ Valea Lungă, com. Ilia Hunedoara Valea Lungă, com. Ilia, jud. Hunedoara epoca bronzului   Map it  
+ Valea Lupului, com. Baru Hunedoara Valea Lupului, com. Baru, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Valea Nandrului, com. Petrişu Mic Hunedoara Valea Nandrului, com. Petrişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic; neolitic, epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Vălioara, com. Răchitova Hunedoara Vălioara, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Vălişoara, com. Balşa Hunedoara Porcurea, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Vărmaga, com. Certeju de Sus Hunedoara Vărmaga, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara La Tene   Map it  
+ Vâlcelele, com. Bretea Română Hunedoara Vâlcelele Rele, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Vâlcelele Bune, com. Bretea Română Hunedoara Vâlcelele Bune, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Veţel, com. Veţel Hunedoara Veţel, jud. Hunedoara bronz final; bronz final/începutul epocii fierului; bronz timpuriu; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Voia, com. Balşa Hunedoara Voia, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca bronzului   Map it  
+ Vulcan, com. Vulcan Hunedoara Vulcan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Vulcan - pasul Hunedoara Vulcan - pasul, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată    
+ Zam, com. Zam Hunedoara Zam, jud. Hunedoara     Map it  
+ Zeicani, com. Sarmizegetusa Hunedoara Zeicani, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Asuaju de Jos, com. Asuaju de Sus Maramureş Aşuaju de Jos, com. Asuaju de Sus, jud. Sălaj nedeterminată   Map it  
+ Baia Mare, com. Baia Mare Maramureş Baia Mare, jud. Satu Mare epoca bronzului   Map it  
+ Bârsana, com. Bârsana Maramureş Bârsana, jud. Maramureş bronz final   Map it  
+ Borşa, com. Borşa Maramureş Borşa, jud. Maramureş epoca bronzului   Map it  
+ Budeşti, com. Budeşti Maramureş Budeşti, jud. Maramureş epoca bronzului; epoca fierului   Map it  
+ Buteasa, com. Şomcuta Mare Maramureş Buteasa, com. Şomcuta Mare, jud. Satu Mare epoca bronzului   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014