cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 29 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Şăuleşti, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Bârcea Mare, com. Simeria, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Simeria, jud. Hunedoara epoca bronzului sau Hallstatt timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Spini, com. Turdaş Hunedoara Spini, com. Turdaş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Stănija, com. Buceş Hunedoara Stănija, com. Buceş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Strei, com. Călan Hunedoara Streiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Strei - Râul Hunedoara Strei - Râul, jud. Hunedoara epoca geto-dacică    
+ Strei - Săcel, com. Călan Hunedoara Strei - Săcel, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Streisângeorgiu, com. Călan Hunedoara Streisângeorgiu, jud. Hunedoara bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Subcetate, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Subcetate, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca medievală; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Şoimuş, com. Şoimuş Hunedoara Şoimuş, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Târnăviţa, com. Brănişca Hunedoara Târnăviţa, com. Brănişca, jud. Hunedoara perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
< - > Teliucu Inferior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Teliucu Inferior, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  

 Teliucu Inferior, com./oraş Teliucu Inferior (denumire repertoriu: Teliucu Inferior sau Teliucu de Jos, jud. Hunedoara)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - din piatră (amfibolit); datare repertoriu: neolitic
 1.0.0.2buzdugan - din piatră; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.66
2. Téglás, G, HTRTÉ, VI, 1889-1990, p.115
3. Téglás, G, HunyadvmTört., I, p.15
4. Marţian I., Rep, p.682
5. Roska M., Közl, 1941, p.48
6. Roska M., Rep, nr. 78, p.21
7. Berciu D, R.Arhivelor, V/1, 1942, p.62

 Punct 2. Pe malul drept al râului Cerna, pe povârnişul estic al munţilor Poiana Ruscă
Tip sit: exploatare minieră
 Descoperiri:
 2.1exploatare minieră - Urme ale exploatării fierului; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.1galerii de mină; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.1.1unealtă - unelte de minerit; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.2depozite de zgură; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.2.1unealtă - unelte de minerit; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.3cuptoare - Cuptoare pentru topirea minereului; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.3.1unealtă - unelte de minerit; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Goos, C., AVSL, XII, 1874, p.159
2. Téglás, G, Földt. Köz., XXV, 1895, p.354-357
3. Téglás, G, AK, XIV, 1886, p.112
4. Téglás, G, HTRTÉ, VI, 1889-1990, p.110, 115
5. Téglás, G, HunyadvmTört., I, p.186-190
6. Téglás, G, BKL, XLI/2, 1908, p.61-81
7. , Klio, îIX, 1909, p.375-376
8. , Aep, 1909, p.326
9. Jung, J., Fasten, p.160
10. Hollosvári, I, HTRTÉ, XVII, p.211-246
11. , BKL, XL, 1907, p.465-485
12. Rákoczy, S., BKL, XVIII, 1910, p.657-658
13. Marţian I., Rep, p.682
14. Christescu V., Viaţa ec., p.30-32, 77

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: substrucţii clădire
 Descoperiri:
 3.1substrucţii clădire - În ruinele ei s-au descoperit o inscripţie.; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.1inscripţie - din timpul lui Caracalla, ridicată de către doi "Conductores ferrariarum"; Inscripţia dovedeşte că aici era centrul administraţiei minelor de fier în epoca romană; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Bibliografia de la punctul anterior (3074.02)

 Punct 4. Pe dealul "Ploţca", situat la sud de comună, spre Hunedoara
Tip sit: substrucţii clădire
 Descoperiri:
 4.1substrucţii de clădire - Au fost descoperite cu ocazia construirii actualelor uzine metalurgice; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.1altar - o piatră de altar; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.2monedă - 19 monede, de la Hadrian Sept. Sever şi Caracalla.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Bibliografia de la punctul anterior (3074.03)

+ Teliucu Inferior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cinciş, com. Teliucu Inferior, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Teliucu Superior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Teliucu Superior, jud. Hunedoara eneolitic; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Tisa, com. Burjuc Hunedoara Tisa, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene şi epoca romană; preistorie   Map it  
+ Tomeşti, com. Tomeşti Hunedoara Tomeşti, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Toteşti, com. Toteşti Hunedoara Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; hallsatt C; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Totia, com. Băcia Hunedoara Totia, com. Băcia, jud. Hunedoara neolitic şi eneolitic; neolitic, eneolitic   Map it  
+ Trestia, com. Băiţa Hunedoara Trestia, com. Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Turdaş, com. Turdaş Hunedoara Turdaş, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată  10 11  Map it  
+ Turmas, com. Mărtineşti Hunedoara Turmas, com. Mărtineşti, jud. Hunedoara epoca dacică, epoca epoca romană; epoca dacică, epoca romană   Map it  
+ Tuştea, com. General Berthelot Hunedoara Tuştea, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ţebea, com. Baia de Criş Hunedoara Ţebea, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic-epoca bronzului   Map it  
+ Ulieş, com. Gurasada Hunedoara Ulieş, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului/Hallstatt timpuriu   Map it  
+ Uric, com. Pui Hunedoara Uric, com. Pui, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
+ Uricani, com. Uricani Hunedoara Uricani, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Uroi, com. Simeria Hunedoara Uroi, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epoca preromană şi epoca romană; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Vaidei, com. Romos Hunedoara Vaidei, com. Romos, jud. Hunedoara Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Valea Jiului Hunedoara Valea Jiului, jud. Hunedoara epoca pietrei    
+ Valea Lungă, com. Ilia Hunedoara Valea Lungă, com. Ilia, jud. Hunedoara epoca bronzului   Map it  
+ Valea Lupului, com. Baru Hunedoara Valea Lupului, com. Baru, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Valea Nandrului, com. Petrişu Mic Hunedoara Valea Nandrului, com. Petrişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic; neolitic, epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Vălioara, com. Răchitova Hunedoara Vălioara, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Vălişoara, com. Balşa Hunedoara Porcurea, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Vărmaga, com. Certeju de Sus Hunedoara Vărmaga, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara La Tene   Map it  
+ Vâlcelele, com. Bretea Română Hunedoara Vâlcelele Rele, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Vâlcelele Bune, com. Bretea Română Hunedoara Vâlcelele Bune, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Veţel, com. Veţel Hunedoara Veţel, jud. Hunedoara bronz final; bronz final/începutul epocii fierului; bronz timpuriu; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Voia, com. Balşa Hunedoara Voia, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca bronzului   Map it  
+ Vulcan, com. Vulcan Hunedoara Vulcan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Vulcan - pasul Hunedoara Vulcan - pasul, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată    
+ Zam, com. Zam Hunedoara Zam, jud. Hunedoara     Map it  
+ Zeicani, com. Sarmizegetusa Hunedoara Zeicani, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Asuaju de Jos, com. Asuaju de Sus Maramureş Aşuaju de Jos, com. Asuaju de Sus, jud. Sălaj nedeterminată   Map it  
+ Baia Mare, com. Baia Mare Maramureş Baia Mare, jud. Satu Mare epoca bronzului   Map it  
+ Bârsana, com. Bârsana Maramureş Bârsana, jud. Maramureş bronz final   Map it  
+ Borşa, com. Borşa Maramureş Borşa, jud. Maramureş epoca bronzului   Map it  
+ Budeşti, com. Budeşti Maramureş Budeşti, jud. Maramureş epoca bronzului; epoca fierului   Map it  
+ Buteasa, com. Şomcuta Mare Maramureş Buteasa, com. Şomcuta Mare, jud. Satu Mare epoca bronzului   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014