cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 29 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Şăuleşti, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Bârcea Mare, com. Simeria, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Simeria, jud. Hunedoara epoca bronzului sau Hallstatt timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Spini, com. Turdaş Hunedoara Spini, com. Turdaş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Stănija, com. Buceş Hunedoara Stănija, com. Buceş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Strei, com. Călan Hunedoara Streiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Strei - Râul Hunedoara Strei - Râul, jud. Hunedoara epoca geto-dacică    
+ Strei - Săcel, com. Călan Hunedoara Strei - Săcel, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
< - > Streisângeorgiu, com. Călan Hunedoara Streisângeorgiu, jud. Hunedoara bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  

 Streisângeorgiu, com./oraş Călan (denumire repertoriu: Streisângeorgiu sau Sztrigyszentgyorgy, jud. Hunedoara)

 Punct 1. În dreapta Streiului, la trecerea peste pod
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.1.0.1unealtă - număr neprecizat de unelte de piatră; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.1.0.2nucleu - număr neprecizat de nuclee de silex; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.1.0.3aşchie - număr neprecizat de aşchii de opal; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.1.0.4ceramică; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.1.0.5aşchie - număr neprecizat de aşchii de obsidiană; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Deva
 1.1.0.6topor - din piatră, cu muchie dreaptă şi fragmente ceramice; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Deva
 1.2aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.2.0.1unealtă - număr neprecizat de unelte de piatră; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.2.0.2nucleu - număr neprecizat de nuclee de silex; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.2.0.3aşchie - număr neprecizat de aşchii de opal; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.2.0.4ceramică; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.2.0.5aşchie - număr neprecizat de aşchii de obsidiană; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Deva
 1.2.0.6topor - din piatră, cu muchie dreaptă şi fragmente ceramice; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Téglás G., HTRTÉ, III; VI;, 1883-1884; 1889-1990, p.60;115
2. Téglás G., OTTÉ, XII, 1887, p.70

 Punct 2. De pe valea Streisângeorgiului (Sztrigyszentgörgyálja)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1măciucă - din piatră; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.24
2. Tocilescu Al., Dacia, p.782

 Punct 3. Peste râpa din dreapta pârâului Chitid, pe vale în sus.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare - O aşezare mai bogată decât precedenta.; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 3.1.0.1topor - din amfibolit; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 3.1.0.2aşchie - număr neprecizat de aşchii din cuarţ; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 3.1.0.3ceramică; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 Bibliografie:
1. Téglás, G, HTRTÉ, III; VI, 1883-1884; 1889-1890, p.60; 115
2. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.70
3. Janó, B, AÉ, XXXII, 1912, p.55
4. Andrieşecu, I., Contribuţie, p.35, 39
5. Roska M., AÉ, 1934; 1936, p.155; 80 (Coţofeni)
6. Roska M., Közl, I, 1941, p.80

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1ceramică - fragmente; Par să indice existenţa unei aşezări.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Wietenberg
 Bibliografie:
1. Schroller H., St. u. Kz., p.76

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.1depozit; datare repertoriu: bronz final
 5.0.1.1brăţară - două brăţări cu capetele petrecute unul peste altul; datare repertoriu: bronz final
 5.0.1.2seceră - două fragmente de seceri; datare repertoriu: bronz final
 5.0.1.3spadă - două fragmente; datare repertoriu: bronz final
 5.0.1.4celt; datare repertoriu: bronz final
 Bibliografie:
1. Téglás, G, HTRTÉ, XIV, 1903-1904, p.161
2. Roska M., Rep, nr. 264, p.279
3. Informaţie O. Floca

 Punct 6. În partea de sud a vetrei satului, în grădini
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 6.1aşezare civilă - Urme de construcţii şi fragmente de ţigle.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebauer J.F., Dacien, p.92
2. Ackner J., JCC, 1856, p.11
3. Goos, C., Chronik, p.78
4. Téglás, G, HTRTÉ, III, 1883-1884, p.66
5. Marţian I., Rep, p.640

 Punct 7. La vest de apa Streiului (pe malul stâng), aproape de pod pe terasa ce se ridică înapoia "Hanului boieresc"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 7.1aşezare civilă - Substrucţii de formă pătrată din clădiri de piatră cu mortar (utilizate de localnici ca materiale de construcţii).; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.1cărămidă - număr neprecizat de cărămizi pe o suprafaţă foarte mare; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.2ţiglă - număr neprecizat de ţigle pe o suprafaţă foarte mare; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G, HunyadvmTört., p.114, 154-155
2. Jánó, B., AÉ, XXXII, 1912, p.55-56

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 8.1aşezare; datare repertoriu: epoca romană
 8.1.0.1opaiţ - două opaiţe din lut; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva, nr inventar: 951-952
 8.1.0.2monument funerar - din marmură, cu inscripţie (CIL, III, 7892); A fost descoperit în biserică, servind ca masă de altar, considerându-se că a fost adus de la Sarmizegetusa.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Ackner J., JCC, 1856, p.11
2. Goos, C., Chronik, p.78
3. Marţian I., Rep, p.640

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 9.1aşezare civilă; datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.1monedă - piese numeroase, de epocă imperială; datare repertoriu: epoca romană; Fosta colecţie Váradi şi Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Marţian I., Földr. Közl., XIX, 1891, p.79

+ Subcetate, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Subcetate, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca medievală; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Şoimuş, com. Şoimuş Hunedoara Şoimuş, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Târnăviţa, com. Brănişca Hunedoara Târnăviţa, com. Brănişca, jud. Hunedoara perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Teliucu Inferior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Teliucu Inferior, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Teliucu Inferior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cinciş, com. Teliucu Inferior, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Teliucu Superior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Teliucu Superior, jud. Hunedoara eneolitic; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Tisa, com. Burjuc Hunedoara Tisa, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene şi epoca romană; preistorie   Map it  
+ Tomeşti, com. Tomeşti Hunedoara Tomeşti, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Toteşti, com. Toteşti Hunedoara Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; hallsatt C; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Totia, com. Băcia Hunedoara Totia, com. Băcia, jud. Hunedoara neolitic şi eneolitic; neolitic, eneolitic   Map it  
+ Trestia, com. Băiţa Hunedoara Trestia, com. Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Turdaş, com. Turdaş Hunedoara Turdaş, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată  10 11  Map it  
+ Turmas, com. Mărtineşti Hunedoara Turmas, com. Mărtineşti, jud. Hunedoara epoca dacică, epoca epoca romană; epoca dacică, epoca romană   Map it  
+ Tuştea, com. General Berthelot Hunedoara Tuştea, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ţebea, com. Baia de Criş Hunedoara Ţebea, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic-epoca bronzului   Map it  
+ Ulieş, com. Gurasada Hunedoara Ulieş, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului/Hallstatt timpuriu   Map it  
+ Uric, com. Pui Hunedoara Uric, com. Pui, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
+ Uricani, com. Uricani Hunedoara Uricani, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Uroi, com. Simeria Hunedoara Uroi, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epoca preromană şi epoca romană; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Vaidei, com. Romos Hunedoara Vaidei, com. Romos, jud. Hunedoara Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Valea Jiului Hunedoara Valea Jiului, jud. Hunedoara epoca pietrei    
+ Valea Lungă, com. Ilia Hunedoara Valea Lungă, com. Ilia, jud. Hunedoara epoca bronzului   Map it  
+ Valea Lupului, com. Baru Hunedoara Valea Lupului, com. Baru, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Valea Nandrului, com. Petrişu Mic Hunedoara Valea Nandrului, com. Petrişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic; neolitic, epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Vălioara, com. Răchitova Hunedoara Vălioara, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Vălişoara, com. Balşa Hunedoara Porcurea, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Vărmaga, com. Certeju de Sus Hunedoara Vărmaga, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara La Tene   Map it  
+ Vâlcelele, com. Bretea Română Hunedoara Vâlcelele Rele, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Vâlcelele Bune, com. Bretea Română Hunedoara Vâlcelele Bune, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Veţel, com. Veţel Hunedoara Veţel, jud. Hunedoara bronz final; bronz final/începutul epocii fierului; bronz timpuriu; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Voia, com. Balşa Hunedoara Voia, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca bronzului   Map it  
+ Vulcan, com. Vulcan Hunedoara Vulcan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Vulcan - pasul Hunedoara Vulcan - pasul, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată    
+ Zam, com. Zam Hunedoara Zam, jud. Hunedoara     Map it  
+ Zeicani, com. Sarmizegetusa Hunedoara Zeicani, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Asuaju de Jos, com. Asuaju de Sus Maramureş Aşuaju de Jos, com. Asuaju de Sus, jud. Sălaj nedeterminată   Map it  
+ Baia Mare, com. Baia Mare Maramureş Baia Mare, jud. Satu Mare epoca bronzului   Map it  
+ Bârsana, com. Bârsana Maramureş Bârsana, jud. Maramureş bronz final   Map it  
+ Borşa, com. Borşa Maramureş Borşa, jud. Maramureş epoca bronzului   Map it  
+ Budeşti, com. Budeşti Maramureş Budeşti, jud. Maramureş epoca bronzului; epoca fierului   Map it  
+ Buteasa, com. Şomcuta Mare Maramureş Buteasa, com. Şomcuta Mare, jud. Satu Mare epoca bronzului   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014