cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 28 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Nojag, com. Certeju de Sus Hunedoara Nojag, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Nucşoara, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Nucşoara, com. Sălaşu De Sus, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Ociu, com. Vaţa de Jos Hunedoara Ociu, com. Vaţa de Jos, jud. Arad epoca romană   Afişează  
+ Ocolişu Mare, com. Bretea Română Hunedoara Ocolişu Mare, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Ocolişu Mic, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Ocolişu Mic, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara epoca dacică; epoca fierului; epoca romană   Afişează  
+ Ohaba-Ponor, com. Pui Hunedoara Ohaba - Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic; paleolitic   Afişează  
+ Orăştie, com. Orăştie Hunedoara Orăştie, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca migraţiilor sau Latene; epoca romană; epocă romană; Hallstatt; La Tene; La Tene şi epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Orăştioara de Jos, com. Beriu Hunedoara Orăştioara de Jos, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Orăştioara de Sus, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara La Tene   Afişează  
+ Ostrov, com. Râu de Mori Hunedoara Ostrov, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Panc, com. Dobra Hunedoara Panc, com. Dobra, jud. Hunedoara Hallstatt   Afişează  
+ Păclişa, com. Toteşti Hunedoara Păclişa, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Păucineşti, com. Sarmizegetusa Hunedoara Păucineşti, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Peşteana, com. Densuş Hunedoara Peşteana, com. Densuş, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Peşteniţa, com. Densuş Hunedoara Peşteniţa, com. Densuş, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Peştişu Mic, com. Pestişu Mic Hunedoara Peştişu Mic, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Petreni, com. Băcia Hunedoara Petreni, com. Băcia, jud. Hunedoara epoca dacică sau epoca romană; epoca dacică sau romană; epoca romană   Afişează  
+ Petrila, com. Petrila Hunedoara Petrila, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Petros, com. Baru Hunedoara Petros, com. Baru, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Petroşani, com. Petroşani Hunedoara Livezeni, com. Petroşani, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Petroşani, com. Petroşani Hunedoara Petroşeni, jud. Hunedoara antichitate; bronz final; bronz timpuriu; epoca romană; La Tene; nedeterminată   Afişează  
+ Podele, com. Luncoiu de Jos Hunedoara Podele, com. Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara epoca bronzului, Hallstatt   Afişează  
+ Poiana, com. Balşa Hunedoara Poiana, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Pojoga, com. Zam Hunedoara Pojoga, com. Zam, jud. Caraş-Severin preistorie   Afişează  
+ Ponor, com. Pui Hunedoara Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara eneolitic; neprecizată; paleolitic   Afişează  
+ Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul) Hunedoara Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul), jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată    
+ Prăvăleni, com. Vaţa de Jos Hunedoara Prăvăleni, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara paleolitic   Afişează  
+ Pui, com. Pui Hunedoara Pui, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu   Afişează  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Răduleşti, com. Dobra Hunedoara Răduleşti, com. Dobra, jud. Hunedoara La Tene   Afişează  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Râu Alb, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Băeşti, com. Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Râu Bărbat, com. Pui Hunedoara Râu Bărbat, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Râu de Mori, com. Râu de Mori Hunedoara Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Reea, com. Toteşti Hunedoara Reea, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; Hallstatt; neolitic   Afişează  
+ Ribiţa, com. Ribiţa Hunedoara Ribiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Romos, com. Romos Hunedoara Romos, jud. Hunedoara epoca romană; epoca timpurie a fierului; Hallstatt   Afişează  
+ Ruda, com. Ghelari Hunedoara Ruda, com. Ghelari, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Ruda-Brad, com. Brad Hunedoara Ruda - Brad, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Ruşi, com. Bretea Română Hunedoara Ruşi, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa Hunedoara Sarmizegetusa, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; La Tene; neolitic; sfârşitul epocii fierului  10 11 12  Afişează  
+ Săcărâmb, com. Certeju de Sus Hunedoara Săcărâmbu, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Săcel, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Săcel, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Sălaşu de Sus, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; La Tene   Afişează  
+ Sâncrai, com. Călan Hunedoara Sâncraiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca romană   Afişează  
+ Sântămăria - Orlea, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Sântămăria - Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca medievală; epoca romană   Afişează  
< - > Sântămăria de Piatră, com. Călan Hunedoara Sântămăria de Piatră, com. Călan, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Afişează  

 Sântămăria de Piatră, com./oraş Călan (denumire repertoriu: Sântămăria de Piatră, com. Crişeni, jud. Hunedoara)

 Punct 1. La sud de sat, pe dealul "Măgura "
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Materialul se află la Muzeul Deva (251-3258); datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Téglás G., OTTÉ, XII, 1887, p.69
2. Téglás G., HunyadvmTört., I, p.16
3. Marţian I., Rep, p.598
4. Roska M., Közl, I, 1941, p.65
5. Roska M., Rep, nr. 263, p.138
6. Berciu, D., R.Arhivelor, V/1, 1942, p.58
7. Daicoviciu C., SCIV, II/1, 1951, p.100

 Punct 2. Pe dealul "Măgura"
Tip sit: carieră de piatră

Observatii: Din această carieră s-au tăiat blocurile de conglomerat care au fost folosite la construcţia cetăţilor din Munţii Orăştiei în epoca geto-dacică.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Téglás G., OTTÉ, XII, 1887, 69
2. Téglás G., HunyadvmTört., I, p.16
3. Roska M., Közl., I, 1941, p.65
4. Roska M., Rep, nr. 263, p.138

 Punct 3. La 1 km departe de sat, pe malul drept al Streiului, la "Grădiştea"
Tip sit: ruine

Observatii: De aici provin cantităţi mari de piatră şi cărămizi. În acest castru s-a presupus existenţa unui castru, ipoteză neverificată, puţin probabil.
 Descoperiri:
 3.0.0.1statuetă - cap de statuetă din marmură a nimfei Daphne; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul, nr inventar: 394
 3.0.0.2cărămidă - cu ştampila ASCLEPI (CIL, III, 8075, 34); datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva, nr inventar: 2418
 3.0.0.3opaiţ - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva, nr inventar: 917, 922
 3.0.0.4tub - tuburi de lut de la hipocaust; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva, nr inventar: 846-849
 3.0.0.5altar - fragment din altarul lui Silvanus Domesticus; datare repertoriu: epoca romană
 3.0.0.6monument - monumente văzute în sat de de Jánó la diferite case: capiteluri, fragmente de reliefuri,; datare repertoriu: epoca romană
 3.0.0.7fibulă - din bronz, cu figură de om; datare repertoriu: epoca romană
 3.0.0.8monogram - din bronz cu litera S; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Téglás G., OTTÉ, XII, 1887, p.69
2. Téglás G., HunyadvmTört., I, p.114
3. , AEM, XVI, 1893, p.256
4. Jánó, AÉ, XXXII, 1912, p.55, 400-401

 Punct 4. Pe înălţimea împădurită "Făget", mai sus de "Grădişte"
Tip sit: ruine/carieră de piatră
 Descoperiri:
 4.1ruine - Urme de ziduri; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.1tezaur monetar - 500 de monede romane din argint din diferite epoci.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: romană, 1825
 4.1.1.1unealtă - unelte de minerit din fier; datare repertoriu: neprecizată, 1825
 4.2carieră de piatră - Cariera de piatră a fost numită de popor pivniţă.; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.1tezaur monetar - 500 de monede romane din argint din diferite epoci.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: romană, 1825
 4.2.1.1unealtă - unelte de minerit din fier; datare repertoriu: neprecizată, 1825
 Bibliografie:
1. Téglás G., HTRTÉ, III, 1883-1884, p.67
2. Téglás G., AEM, IX; XIII, 1889; 1893, p.289; 209
3. Téglás G., Földr. Köz., XIX, 1891, p.82
4. Téglás G., HunyadvmTört., I, p.114, 85
5. Fodor, A., MSS, II, p.37, 58

+ Sibişel, com. Beriu Hunedoara Sibişelu vechi, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  

Precedentele pagini 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2020
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014