cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 28 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Nojag, com. Certeju de Sus Hunedoara Nojag, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Nucşoara, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Nucşoara, com. Sălaşu De Sus, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Ociu, com. Vaţa de Jos Hunedoara Ociu, com. Vaţa de Jos, jud. Arad epoca romană   Afişează  
+ Ocolişu Mare, com. Bretea Română Hunedoara Ocolişu Mare, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Ocolişu Mic, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Ocolişu Mic, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara epoca dacică; epoca fierului; epoca romană   Afişează  
+ Ohaba-Ponor, com. Pui Hunedoara Ohaba - Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic; paleolitic   Afişează  
+ Orăştie, com. Orăştie Hunedoara Orăştie, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca migraţiilor sau Latene; epoca romană; epocă romană; Hallstatt; La Tene; La Tene şi epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Orăştioara de Jos, com. Beriu Hunedoara Orăştioara de Jos, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Orăştioara de Sus, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara La Tene   Afişează  
+ Ostrov, com. Râu de Mori Hunedoara Ostrov, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Panc, com. Dobra Hunedoara Panc, com. Dobra, jud. Hunedoara Hallstatt   Afişează  
+ Păclişa, com. Toteşti Hunedoara Păclişa, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Păucineşti, com. Sarmizegetusa Hunedoara Păucineşti, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Peşteana, com. Densuş Hunedoara Peşteana, com. Densuş, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Peşteniţa, com. Densuş Hunedoara Peşteniţa, com. Densuş, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Peştişu Mic, com. Pestişu Mic Hunedoara Peştişu Mic, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Petreni, com. Băcia Hunedoara Petreni, com. Băcia, jud. Hunedoara epoca dacică sau epoca romană; epoca dacică sau romană; epoca romană   Afişează  
+ Petrila, com. Petrila Hunedoara Petrila, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Petros, com. Baru Hunedoara Petros, com. Baru, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Petroşani, com. Petroşani Hunedoara Livezeni, com. Petroşani, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
< - > Petroşani, com. Petroşani Hunedoara Petroşeni, jud. Hunedoara antichitate; bronz final; bronz timpuriu; epoca romană; La Tene; nedeterminată   Afişează  

 Petroşani, com./oraş Petroşani (denumire repertoriu: Petroşeni sau Petroseny, Petrszenz, jud. Hunedoara)

 Punct 1. În peştera de la "Cetatea de pază" (Örváralya)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.0.0.1piese litice - silexuri; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.0.0.2ceramică - fragmente împodobite cu linii incizate şi înţepate şi cu "boabe de linte", dar, şi o ceaşcă cu decor spiral; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Sibiu (ceaşca)
 Bibliografie:
1. Schroller, H, St. u. Kz., p.31, 76
2. Roska M., Közl, I, 1941, p.76
3. Roska M., Rep, nr. 44, p.223

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1 celt - două celturi din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva
 2.0.0.2vârf - de lance; datare repertoriu: bronz final
 Bibliografie:
1. Téglás G., HTRTÉ, III, 1883-1884, p.60
2. Téglás G., Erd.Múz., IV, 1887, p.142
3. Roska M., ESA, XII, 1938, p.158

 Punct 3. Pe locul construirii clădirii gării Petroşeni
Tip sit: tezaur monetar

Observatii: Din datele variate ale informatorilor care indică doi ani pentru descoperire, 1867, respectiv, 1879, se s-ar părea că este vorba de două tezaure descoperite succesiv. Totuşi sunt indicate acelaşi număr de monede şi aceleaşi împrejurări în care s-a produs descoperirea.
 Descoperiri:
 3.0.0.1monedă - 200 de monede din argint, imitaţii mai mult sau mai puţin fidele după tetradrahmele macedonene ale lui Filip al II-lea. După Bielz tezaurul ar fi conţinut şi piese originale de la Alexandru cel Mare, pe care însă Goos, cercetând tezaurul în 1873, nu le-a mai văzut. Ştirile după care tezaurul este alcătuit şi din "multe tetradrahme thasiene" sunt eronate. Imitaţiile după monedele lui Filip I prezintă tăieturi făcute cu dalta.; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1867 sau 1869; Cabinetul Numismatic Viena
 Bibliografie:
1. Rómer, F., AÉ, III, 1870, p.28-29
2. Goos, C., Chronik, p.45
3. Goos, C., AVSL, XIV, 1877, p.68-78
4. Tociescu Gr., Dacia, p.854, 859
5. Téglás G., HTRTÉ, III; V, 1883-1884; 1887-1888, p.60; 53, 56
6. Téglás G., UR, IX, 1889, p.325
7. Téglás G., Századók, XXVII; XXXI, 1893; 1897, p.597; 823
8. Téglás G., BKL, XXXVI, 1903, p.500
9. Ráckoczy, S., BKL, XXXIX, 1906, p.469
10. Marţian I., Rep, p.513
11. Pink, K., Münzprägung, nr. 238, p.75, 142
12. Mitrea B., ED, X, 1945, p.49, 66
13. Moisil C., ARPRBS, II, 1950, p.57

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1monedă - un stater de aur de la Lysimach şi o monedă de aur cu legenda Koson, prinsă într-un inel, încât provenienţa nu e sigură.; datare repertoriu: La Tene; cultura: macedoneană; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Dos. Muzeul Deva

 Punct 5. În împrejurimile localităţilor, pe malul stâng al Jiului românesc, de la Petrila până la Uricani şi în preajma Jiului transilvan, spre Jieţi
Tip sit: exploatare auriferă
 Descoperiri:
 5.1exploatare auriferă - Grămezi mari de pământ şi de piatră scoase din mine pentru exploatarea aurului; datare repertoriu: nedeterminată
 5.1.1jgheab - Folosea la spălarea minereului; datare repertoriu: nedeterminată
 5.1.1.1hârleţ - din fier; Descoperit lângă mina "Lajoshátara"; datare repertoriu: antichitate
 Bibliografie:
1. Metz, F, Korrbl VSL, VI, 1883, p.105
2. , AÉ, 1887, p.88
3. Téglás G., UR, IX, 1889, p.330
4. Téglás G., BKL, XXXVI, 1903, p.498-501

 Punct 6. În apropierea liniei ferate din localitate
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1unealtă - numeroase unelte din fier: hârleţe, dălţi, cleşte; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. Téglás G., Erd.Múz., IV, 1887, p.142
2. Téglás G., UR, IX, 1889, p.326

 Punct 7. Lângă "Cetatea Bolii"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1monedă - romană; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás G., HTRTÉ, I, 1880-1881, p.162

+ Podele, com. Luncoiu de Jos Hunedoara Podele, com. Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara epoca bronzului, Hallstatt   Afişează  
+ Poiana, com. Balşa Hunedoara Poiana, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Pojoga, com. Zam Hunedoara Pojoga, com. Zam, jud. Caraş-Severin preistorie   Afişează  
+ Ponor, com. Pui Hunedoara Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara eneolitic; neprecizată; paleolitic   Afişează  
+ Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul) Hunedoara Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul), jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată    
+ Prăvăleni, com. Vaţa de Jos Hunedoara Prăvăleni, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara paleolitic   Afişează  
+ Pui, com. Pui Hunedoara Pui, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu   Afişează  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Răduleşti, com. Dobra Hunedoara Răduleşti, com. Dobra, jud. Hunedoara La Tene   Afişează  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Râu Alb, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Băeşti, com. Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Râu Bărbat, com. Pui Hunedoara Râu Bărbat, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Râu de Mori, com. Râu de Mori Hunedoara Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Reea, com. Toteşti Hunedoara Reea, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; Hallstatt; neolitic   Afişează  
+ Ribiţa, com. Ribiţa Hunedoara Ribiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Romos, com. Romos Hunedoara Romos, jud. Hunedoara epoca romană; epoca timpurie a fierului; Hallstatt   Afişează  
+ Ruda, com. Ghelari Hunedoara Ruda, com. Ghelari, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Ruda-Brad, com. Brad Hunedoara Ruda - Brad, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Ruşi, com. Bretea Română Hunedoara Ruşi, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa Hunedoara Sarmizegetusa, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; La Tene; neolitic; sfârşitul epocii fierului  10 11 12  Afişează  
+ Săcărâmb, com. Certeju de Sus Hunedoara Săcărâmbu, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Săcel, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Săcel, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Sălaşu de Sus, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; La Tene   Afişează  
+ Sâncrai, com. Călan Hunedoara Sâncraiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca romană   Afişează  
+ Sântămăria - Orlea, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Sântămăria - Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Sântămăria de Piatră, com. Călan Hunedoara Sântămăria de Piatră, com. Călan, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Sibişel, com. Beriu Hunedoara Sibişelu vechi, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  

Precedentele pagini 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2020
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014