cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 28 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Nojag, com. Certeju de Sus Hunedoara Nojag, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Nucşoara, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Nucşoara, com. Sălaşu De Sus, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Ociu, com. Vaţa de Jos Hunedoara Ociu, com. Vaţa de Jos, jud. Arad epoca romană   Afişează  
+ Ocolişu Mare, com. Bretea Română Hunedoara Ocolişu Mare, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Ocolişu Mic, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Ocolişu Mic, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara epoca dacică; epoca fierului; epoca romană   Afişează  
+ Ohaba-Ponor, com. Pui Hunedoara Ohaba - Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic; paleolitic   Afişează  
+ Orăştie, com. Orăştie Hunedoara Orăştie, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca migraţiilor sau Latene; epoca romană; epocă romană; Hallstatt; La Tene; La Tene şi epoca romană; neolitic   Afişează  
< - > Orăştioara de Jos, com. Beriu Hunedoara Orăştioara de Jos, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  

 Orăştioara de Jos, com./oraş Beriu (denumire repertoriu: Orăştioara de Jos, com. Beriu, jud. Hunedoara)

 Punct 1. La sud-vest, în Lunca Mare, la locul "Piatra Grădiştei", în dreptul morii de apă şi a bisericii din Bucium, cu latura de est la câţiva metrii de ţărmul stâng al Apei Orşului (Apa Grădiştei, Râul Beriului)
Tip sit: castru
 Descoperiri:
 1.1castru - Pe la mijlocul secolului XIX trei din laturile lui se distingeau bine pe teren, din valul înalt de 3, 1 m, iar colţurile pe latura de vest erau marcate prin ridicături mai mari. Urme de ziduri, cărămizi şi ţigle, fragmente de tuburi de lut etc… se puteau vedea la suprafaţă. Urmele castrului au dispărut de la suprafaţă din cauza cultivării continue a pământului. Dimensiunile lui se cunosc numai aproximativ 47X177 paşi după A. Fodor, 214X180 paşi după Neigebauer.; datare repertoriu: epoca romană
 1.1.0.1cărămidă - piese cu ştampilă aparţinând legiunii XIII Gemina (CIL, III, 1629, 17c=8065, 22, g, 12608, g, 12614 c, Klio, X, 499, nr. 2) şi ale unei unităţi al cărei nume nu a putut fi descifrat (CIL, III, 8074, 29 a, Klio, X, 499, nr. 3); datare repertoriu: epoca romană
 1.1.0.2inscripţie - aminteşte de un centurion al legiunii V Macedonica.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Benkö, C., Trans., I, p.547
2. Fodor, A., Hon és K, 1844, p.305
3. , ms., I, p.84
4. Neigebauer, J., Dacien, p.94-5
5. Ackner J., JCC, I; II, 1856; 1857, p.13; 93
6. Ackner J., MCC, I, 1856, p.99
7. Goos, C., AVSL, XII, 1874, p.170
8. Goos, C., Chronik, p.120-121
9. Téglás G., Földr. Köz., XIX, 1891, p.73
10. Téglás G., HunyadvmTört., I, p.143-145
11. Jung, J., Fasten, p.146-147
12. Jung, J., AEM, XVII, 1894, p.10
13. Finály, G., AÉ, XXXVI, 1916, p.33-34
14. Marţian I., Rep, p.482
15. Marţian I., Urme, p.22, 43
16. Christescu V., Ist.mil., p.170
17. Daicoviciu C. - Ferenczi, Al., Aşezări dacice, p.6-7, 108-109

 Punct 2. În jurul castrului
Tip sit: aşezare civilă
 Descoperiri:
 2.1aşezare civilă; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.1zid - cu mortar; datare repertoriu: epoca romană, iulie 1944
 2.1.1.1monument - monumente de piatră: coronorament de stelă funerară cu doi lei, câteva blocuri de conglomerat calcaros şi un tambur de felul celor descoperite la cetatea dacică de la Costeşti; Au fost descoperite între latura de est a castrului şi râul Beriu, cu prilejul lucrărilor pentru terasamentul CF, de exploatare Orăştie - Grădiştea Muncelului; datare repertoriu: epoca romană, iulie 1944
 Bibliografie:
1. Daicoviciu C., Aşezări dacice, p.7
2. Informaţie M. Macrea

 Punct 3. Spre nord de castru, lângă drumul de care paralel cu râul Beriu, ceva mai spre nord de locul unde acest drum se ramifică în trei direcţii.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.1monument funerar - Monument funerar cu doi lei. Astăzi se află încastrat în zidul de deasupra porţii unui locuitor din Orăştioara de Jos.; datare repertoriu: epoca romană
 3.0.1.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 3.0.1.2cărămidă - fragmente de cărămizi; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Finály, G, AÉ, XXXVI, 1916, p.33-34

 Punct 4. Urmele aşezării au fost semnalate şi spre sud-vest de castru, pe panta dinspre sud-vest a dealului "Glemea" cota 424
Tip sit: aşezare civilă
 Descoperiri:
 4.0.0.1cărămidă - numeroase cărămizi; datare repertoriu: epoca romană
 4.0.0.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Daicoviciu C., Aşezări Dacice, p.7

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: monument funerar
 Descoperiri:
 5.0.1monument funerar - Două monumente funerare foarte şterse. Pe unul s-a putut citi doar literele D. M., iar pe celălalt câteva rânduri. Alte monumente din piatră fără inscripţie se găsesc pe la casele locuitorilor din Orăştioara de Jos. Face parte din aşezarea romană.; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Ackner J., JCC, 1856, p.12
2. Jung, J., Fasten, p.146, n.2, 176, n.5
3. Téglás G., Földr. Köz., XIX, 1891, p.73
4. Téglás G., Klio, X, 1910, p.499
5. Informaţie M. Macrea

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1monedă - mai multe piese, dar precizată este doar una a lui L. Aurelius Verus.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Mihaly, J., Cerculariu, p.129

+ Orăştioara de Sus, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara La Tene   Afişează  
+ Ostrov, com. Râu de Mori Hunedoara Ostrov, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Panc, com. Dobra Hunedoara Panc, com. Dobra, jud. Hunedoara Hallstatt   Afişează  
+ Păclişa, com. Toteşti Hunedoara Păclişa, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Păucineşti, com. Sarmizegetusa Hunedoara Păucineşti, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Peşteana, com. Densuş Hunedoara Peşteana, com. Densuş, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Peşteniţa, com. Densuş Hunedoara Peşteniţa, com. Densuş, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Peştişu Mic, com. Pestişu Mic Hunedoara Peştişu Mic, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Petreni, com. Băcia Hunedoara Petreni, com. Băcia, jud. Hunedoara epoca dacică sau epoca romană; epoca dacică sau romană; epoca romană   Afişează  
+ Petrila, com. Petrila Hunedoara Petrila, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Petros, com. Baru Hunedoara Petros, com. Baru, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Petroşani, com. Petroşani Hunedoara Livezeni, com. Petroşani, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Petroşani, com. Petroşani Hunedoara Petroşeni, jud. Hunedoara antichitate; bronz final; bronz timpuriu; epoca romană; La Tene; nedeterminată   Afişează  
+ Podele, com. Luncoiu de Jos Hunedoara Podele, com. Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara epoca bronzului, Hallstatt   Afişează  
+ Poiana, com. Balşa Hunedoara Poiana, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Pojoga, com. Zam Hunedoara Pojoga, com. Zam, jud. Caraş-Severin preistorie   Afişează  
+ Ponor, com. Pui Hunedoara Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara eneolitic; neprecizată; paleolitic   Afişează  
+ Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul) Hunedoara Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul), jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată    
+ Prăvăleni, com. Vaţa de Jos Hunedoara Prăvăleni, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara paleolitic   Afişează  
+ Pui, com. Pui Hunedoara Pui, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu   Afişează  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Răduleşti, com. Dobra Hunedoara Răduleşti, com. Dobra, jud. Hunedoara La Tene   Afişează  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Râu Alb, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Băeşti, com. Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Râu Bărbat, com. Pui Hunedoara Râu Bărbat, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Râu de Mori, com. Râu de Mori Hunedoara Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Reea, com. Toteşti Hunedoara Reea, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; Hallstatt; neolitic   Afişează  
+ Ribiţa, com. Ribiţa Hunedoara Ribiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Romos, com. Romos Hunedoara Romos, jud. Hunedoara epoca romană; epoca timpurie a fierului; Hallstatt   Afişează  
+ Ruda, com. Ghelari Hunedoara Ruda, com. Ghelari, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Ruda-Brad, com. Brad Hunedoara Ruda - Brad, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Ruşi, com. Bretea Română Hunedoara Ruşi, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa Hunedoara Sarmizegetusa, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; La Tene; neolitic; sfârşitul epocii fierului  10 11 12  Afişează  
+ Săcărâmb, com. Certeju de Sus Hunedoara Săcărâmbu, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Săcel, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Săcel, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Sălaşu de Sus, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; La Tene   Afişează  
+ Sâncrai, com. Călan Hunedoara Sâncraiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca romană   Afişează  
+ Sântămăria - Orlea, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Sântămăria - Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Sântămăria de Piatră, com. Călan Hunedoara Sântămăria de Piatră, com. Călan, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Sibişel, com. Beriu Hunedoara Sibişelu vechi, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  

Precedentele pagini 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2020
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014