cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 28 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Nojag, com. Certeju de Sus Hunedoara Nojag, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Nucşoara, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Nucşoara, com. Sălaşu De Sus, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Ociu, com. Vaţa de Jos Hunedoara Ociu, com. Vaţa de Jos, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Ocolişu Mare, com. Bretea Română Hunedoara Ocolişu Mare, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Ocolişu Mic, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Ocolişu Mic, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara epoca dacică; epoca fierului; epoca romană   Map it  
+ Ohaba-Ponor, com. Pui Hunedoara Ohaba - Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic; paleolitic   Map it  
+ Orăştie, com. Orăştie Hunedoara Orăştie, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca migraţiilor sau Latene; epoca romană; epocă romană; Hallstatt; La Tene; La Tene şi epoca romană; neolitic   Map it  
+ Orăştioara de Jos, com. Beriu Hunedoara Orăştioara de Jos, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Orăştioara de Sus, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara La Tene   Map it  
+ Ostrov, com. Râu de Mori Hunedoara Ostrov, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Panc, com. Dobra Hunedoara Panc, com. Dobra, jud. Hunedoara Hallstatt   Map it  
+ Păclişa, com. Toteşti Hunedoara Păclişa, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Păucineşti, com. Sarmizegetusa Hunedoara Păucineşti, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Peşteana, com. Densuş Hunedoara Peşteana, com. Densuş, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Peşteniţa, com. Densuş Hunedoara Peşteniţa, com. Densuş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Peştişu Mic, com. Pestişu Mic Hunedoara Peştişu Mic, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Map it  
+ Petreni, com. Băcia Hunedoara Petreni, com. Băcia, jud. Hunedoara epoca dacică sau epoca romană; epoca dacică sau romană; epoca romană   Map it  
+ Petrila, com. Petrila Hunedoara Petrila, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Petros, com. Baru Hunedoara Petros, com. Baru, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Petroşani, com. Petroşani Hunedoara Livezeni, com. Petroşani, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Petroşani, com. Petroşani Hunedoara Petroşeni, jud. Hunedoara antichitate; bronz final; bronz timpuriu; epoca romană; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Podele, com. Luncoiu de Jos Hunedoara Podele, com. Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara epoca bronzului, Hallstatt   Map it  
+ Poiana, com. Balşa Hunedoara Poiana, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Pojoga, com. Zam Hunedoara Pojoga, com. Zam, jud. Caraş-Severin preistorie   Map it  
+ Ponor, com. Pui Hunedoara Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara eneolitic; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul) Hunedoara Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul), jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată    
+ Prăvăleni, com. Vaţa de Jos Hunedoara Prăvăleni, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara paleolitic   Map it  
+ Pui, com. Pui Hunedoara Pui, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu   Map it  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Răduleşti, com. Dobra Hunedoara Răduleşti, com. Dobra, jud. Hunedoara La Tene   Map it  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Râu Alb, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Băeşti, com. Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Râu Bărbat, com. Pui Hunedoara Râu Bărbat, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Râu de Mori, com. Râu de Mori Hunedoara Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Reea, com. Toteşti Hunedoara Reea, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Ribiţa, com. Ribiţa Hunedoara Ribiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Romos, com. Romos Hunedoara Romos, jud. Hunedoara epoca romană; epoca timpurie a fierului; Hallstatt   Map it  
+ Ruda, com. Ghelari Hunedoara Ruda, com. Ghelari, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ruda-Brad, com. Brad Hunedoara Ruda - Brad, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ruşi, com. Bretea Română Hunedoara Ruşi, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa Hunedoara Sarmizegetusa, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; La Tene; neolitic; sfârşitul epocii fierului  10 11 12  Map it  
+ Săcărâmb, com. Certeju de Sus Hunedoara Săcărâmbu, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Săcel, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Săcel, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sălaşu de Sus, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; La Tene   Map it  
+ Sâncrai, com. Călan Hunedoara Sâncraiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca romană   Map it  
+ Sântămăria - Orlea, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Sântămăria - Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca medievală; epoca romană   Map it  
< - > Sântămăria de Piatră, com. Călan Hunedoara Sântămăria de Piatră, com. Călan, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Map it  

 Sântămăria de Piatră, com./oraş Călan (denumire repertoriu: Sântămăria de Piatră, com. Crişeni, jud. Hunedoara)

 Punct 1. La sud de sat, pe dealul "Măgura "
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Materialul se află la Muzeul Deva (251-3258); datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Téglás G., OTTÉ, XII, 1887, p.69
2. Téglás G., HunyadvmTört., I, p.16
3. Marţian I., Rep, p.598
4. Roska M., Közl, I, 1941, p.65
5. Roska M., Rep, nr. 263, p.138
6. Berciu, D., R.Arhivelor, V/1, 1942, p.58
7. Daicoviciu C., SCIV, II/1, 1951, p.100

 Punct 2. Pe dealul "Măgura"
Tip sit: carieră de piatră

Observatii: Din această carieră s-au tăiat blocurile de conglomerat care au fost folosite la construcţia cetăţilor din Munţii Orăştiei în epoca geto-dacică.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Téglás G., OTTÉ, XII, 1887, 69
2. Téglás G., HunyadvmTört., I, p.16
3. Roska M., Közl., I, 1941, p.65
4. Roska M., Rep, nr. 263, p.138

 Punct 3. La 1 km departe de sat, pe malul drept al Streiului, la "Grădiştea"
Tip sit: ruine

Observatii: De aici provin cantităţi mari de piatră şi cărămizi. În acest castru s-a presupus existenţa unui castru, ipoteză neverificată, puţin probabil.
 Descoperiri:
 3.0.0.1statuetă - cap de statuetă din marmură a nimfei Daphne; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul, nr inventar: 394
 3.0.0.2cărămidă - cu ştampila ASCLEPI (CIL, III, 8075, 34); datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva, nr inventar: 2418
 3.0.0.3opaiţ - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva, nr inventar: 917, 922
 3.0.0.4tub - tuburi de lut de la hipocaust; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva, nr inventar: 846-849
 3.0.0.5altar - fragment din altarul lui Silvanus Domesticus; datare repertoriu: epoca romană
 3.0.0.6monument - monumente văzute în sat de de Jánó la diferite case: capiteluri, fragmente de reliefuri,; datare repertoriu: epoca romană
 3.0.0.7fibulă - din bronz, cu figură de om; datare repertoriu: epoca romană
 3.0.0.8monogram - din bronz cu litera S; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Téglás G., OTTÉ, XII, 1887, p.69
2. Téglás G., HunyadvmTört., I, p.114
3. , AEM, XVI, 1893, p.256
4. Jánó, AÉ, XXXII, 1912, p.55, 400-401

 Punct 4. Pe înălţimea împădurită "Făget", mai sus de "Grădişte"
Tip sit: ruine/carieră de piatră
 Descoperiri:
 4.1ruine - Urme de ziduri; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.1tezaur monetar - 500 de monede romane din argint din diferite epoci.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: romană, 1825
 4.1.1.1unealtă - unelte de minerit din fier; datare repertoriu: neprecizată, 1825
 4.2carieră de piatră - Cariera de piatră a fost numită de popor pivniţă.; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.1tezaur monetar - 500 de monede romane din argint din diferite epoci.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: romană, 1825
 4.2.1.1unealtă - unelte de minerit din fier; datare repertoriu: neprecizată, 1825
 Bibliografie:
1. Téglás G., HTRTÉ, III, 1883-1884, p.67
2. Téglás G., AEM, IX; XIII, 1889; 1893, p.289; 209
3. Téglás G., Földr. Köz., XIX, 1891, p.82
4. Téglás G., HunyadvmTört., I, p.114, 85
5. Fodor, A., MSS, II, p.37, 58

+ Sibişel, com. Beriu Hunedoara Sibişelu vechi, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014