cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 28 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Nojag, com. Certeju de Sus Hunedoara Nojag, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Nucşoara, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Nucşoara, com. Sălaşu De Sus, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Ociu, com. Vaţa de Jos Hunedoara Ociu, com. Vaţa de Jos, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Ocolişu Mare, com. Bretea Română Hunedoara Ocolişu Mare, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Ocolişu Mic, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Ocolişu Mic, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara epoca dacică; epoca fierului; epoca romană   Map it  
+ Ohaba-Ponor, com. Pui Hunedoara Ohaba - Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic; paleolitic   Map it  
+ Orăştie, com. Orăştie Hunedoara Orăştie, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca migraţiilor sau Latene; epoca romană; epocă romană; Hallstatt; La Tene; La Tene şi epoca romană; neolitic   Map it  
< - > Orăştioara de Jos, com. Beriu Hunedoara Orăştioara de Jos, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  

 Orăştioara de Jos, com./oraş Beriu (denumire repertoriu: Orăştioara de Jos, com. Beriu, jud. Hunedoara)

 Punct 1. La sud-vest, în Lunca Mare, la locul "Piatra Grădiştei", în dreptul morii de apă şi a bisericii din Bucium, cu latura de est la câţiva metrii de ţărmul stâng al Apei Orşului (Apa Grădiştei, Râul Beriului)
Tip sit: castru
 Descoperiri:
 1.1castru - Pe la mijlocul secolului XIX trei din laturile lui se distingeau bine pe teren, din valul înalt de 3, 1 m, iar colţurile pe latura de vest erau marcate prin ridicături mai mari. Urme de ziduri, cărămizi şi ţigle, fragmente de tuburi de lut etc… se puteau vedea la suprafaţă. Urmele castrului au dispărut de la suprafaţă din cauza cultivării continue a pământului. Dimensiunile lui se cunosc numai aproximativ 47X177 paşi după A. Fodor, 214X180 paşi după Neigebauer.; datare repertoriu: epoca romană
 1.1.0.1cărămidă - piese cu ştampilă aparţinând legiunii XIII Gemina (CIL, III, 1629, 17c=8065, 22, g, 12608, g, 12614 c, Klio, X, 499, nr. 2) şi ale unei unităţi al cărei nume nu a putut fi descifrat (CIL, III, 8074, 29 a, Klio, X, 499, nr. 3); datare repertoriu: epoca romană
 1.1.0.2inscripţie - aminteşte de un centurion al legiunii V Macedonica.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Benkö, C., Trans., I, p.547
2. Fodor, A., Hon és K, 1844, p.305
3. , ms., I, p.84
4. Neigebauer, J., Dacien, p.94-5
5. Ackner J., JCC, I; II, 1856; 1857, p.13; 93
6. Ackner J., MCC, I, 1856, p.99
7. Goos, C., AVSL, XII, 1874, p.170
8. Goos, C., Chronik, p.120-121
9. Téglás G., Földr. Köz., XIX, 1891, p.73
10. Téglás G., HunyadvmTört., I, p.143-145
11. Jung, J., Fasten, p.146-147
12. Jung, J., AEM, XVII, 1894, p.10
13. Finály, G., AÉ, XXXVI, 1916, p.33-34
14. Marţian I., Rep, p.482
15. Marţian I., Urme, p.22, 43
16. Christescu V., Ist.mil., p.170
17. Daicoviciu C. - Ferenczi, Al., Aşezări dacice, p.6-7, 108-109

 Punct 2. În jurul castrului
Tip sit: aşezare civilă
 Descoperiri:
 2.1aşezare civilă; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.1zid - cu mortar; datare repertoriu: epoca romană, iulie 1944
 2.1.1.1monument - monumente de piatră: coronorament de stelă funerară cu doi lei, câteva blocuri de conglomerat calcaros şi un tambur de felul celor descoperite la cetatea dacică de la Costeşti; Au fost descoperite între latura de est a castrului şi râul Beriu, cu prilejul lucrărilor pentru terasamentul CF, de exploatare Orăştie - Grădiştea Muncelului; datare repertoriu: epoca romană, iulie 1944
 Bibliografie:
1. Daicoviciu C., Aşezări dacice, p.7
2. Informaţie M. Macrea

 Punct 3. Spre nord de castru, lângă drumul de care paralel cu râul Beriu, ceva mai spre nord de locul unde acest drum se ramifică în trei direcţii.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.1monument funerar - Monument funerar cu doi lei. Astăzi se află încastrat în zidul de deasupra porţii unui locuitor din Orăştioara de Jos.; datare repertoriu: epoca romană
 3.0.1.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 3.0.1.2cărămidă - fragmente de cărămizi; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Finály, G, AÉ, XXXVI, 1916, p.33-34

 Punct 4. Urmele aşezării au fost semnalate şi spre sud-vest de castru, pe panta dinspre sud-vest a dealului "Glemea" cota 424
Tip sit: aşezare civilă
 Descoperiri:
 4.0.0.1cărămidă - numeroase cărămizi; datare repertoriu: epoca romană
 4.0.0.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Daicoviciu C., Aşezări Dacice, p.7

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: monument funerar
 Descoperiri:
 5.0.1monument funerar - Două monumente funerare foarte şterse. Pe unul s-a putut citi doar literele D. M., iar pe celălalt câteva rânduri. Alte monumente din piatră fără inscripţie se găsesc pe la casele locuitorilor din Orăştioara de Jos. Face parte din aşezarea romană.; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Ackner J., JCC, 1856, p.12
2. Jung, J., Fasten, p.146, n.2, 176, n.5
3. Téglás G., Földr. Köz., XIX, 1891, p.73
4. Téglás G., Klio, X, 1910, p.499
5. Informaţie M. Macrea

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1monedă - mai multe piese, dar precizată este doar una a lui L. Aurelius Verus.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Mihaly, J., Cerculariu, p.129

+ Orăştioara de Sus, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara La Tene   Map it  
+ Ostrov, com. Râu de Mori Hunedoara Ostrov, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Panc, com. Dobra Hunedoara Panc, com. Dobra, jud. Hunedoara Hallstatt   Map it  
+ Păclişa, com. Toteşti Hunedoara Păclişa, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Păucineşti, com. Sarmizegetusa Hunedoara Păucineşti, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Peşteana, com. Densuş Hunedoara Peşteana, com. Densuş, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Peşteniţa, com. Densuş Hunedoara Peşteniţa, com. Densuş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Peştişu Mic, com. Pestişu Mic Hunedoara Peştişu Mic, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Map it  
+ Petreni, com. Băcia Hunedoara Petreni, com. Băcia, jud. Hunedoara epoca dacică sau epoca romană; epoca dacică sau romană; epoca romană   Map it  
+ Petrila, com. Petrila Hunedoara Petrila, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Petros, com. Baru Hunedoara Petros, com. Baru, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Petroşani, com. Petroşani Hunedoara Livezeni, com. Petroşani, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Petroşani, com. Petroşani Hunedoara Petroşeni, jud. Hunedoara antichitate; bronz final; bronz timpuriu; epoca romană; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Podele, com. Luncoiu de Jos Hunedoara Podele, com. Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara epoca bronzului, Hallstatt   Map it  
+ Poiana, com. Balşa Hunedoara Poiana, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Pojoga, com. Zam Hunedoara Pojoga, com. Zam, jud. Caraş-Severin preistorie   Map it  
+ Ponor, com. Pui Hunedoara Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara eneolitic; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul) Hunedoara Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul), jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată    
+ Prăvăleni, com. Vaţa de Jos Hunedoara Prăvăleni, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara paleolitic   Map it  
+ Pui, com. Pui Hunedoara Pui, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu   Map it  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Răduleşti, com. Dobra Hunedoara Răduleşti, com. Dobra, jud. Hunedoara La Tene   Map it  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Râu Alb, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Băeşti, com. Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Râu Bărbat, com. Pui Hunedoara Râu Bărbat, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Râu de Mori, com. Râu de Mori Hunedoara Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Reea, com. Toteşti Hunedoara Reea, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Ribiţa, com. Ribiţa Hunedoara Ribiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Romos, com. Romos Hunedoara Romos, jud. Hunedoara epoca romană; epoca timpurie a fierului; Hallstatt   Map it  
+ Ruda, com. Ghelari Hunedoara Ruda, com. Ghelari, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ruda-Brad, com. Brad Hunedoara Ruda - Brad, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ruşi, com. Bretea Română Hunedoara Ruşi, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa Hunedoara Sarmizegetusa, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; La Tene; neolitic; sfârşitul epocii fierului  10 11 12  Map it  
+ Săcărâmb, com. Certeju de Sus Hunedoara Săcărâmbu, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Săcel, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Săcel, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sălaşu de Sus, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; La Tene   Map it  
+ Sâncrai, com. Călan Hunedoara Sâncraiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca romană   Map it  
+ Sântămăria - Orlea, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Sântămăria - Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Sântămăria de Piatră, com. Călan Hunedoara Sântămăria de Piatră, com. Călan, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Sibişel, com. Beriu Hunedoara Sibişelu vechi, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014