cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 28 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Nojag, com. Certeju de Sus Hunedoara Nojag, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Nucşoara, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Nucşoara, com. Sălaşu De Sus, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Ociu, com. Vaţa de Jos Hunedoara Ociu, com. Vaţa de Jos, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Ocolişu Mare, com. Bretea Română Hunedoara Ocolişu Mare, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Ocolişu Mic, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Ocolişu Mic, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara epoca dacică; epoca fierului; epoca romană   Map it  
+ Ohaba-Ponor, com. Pui Hunedoara Ohaba - Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic; paleolitic   Map it  
< - > Orăştie, com. Orăştie Hunedoara Orăştie, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca migraţiilor sau Latene; epoca romană; epocă romană; Hallstatt; La Tene; La Tene şi epoca romană; neolitic   Map it  

 Orăştie, com./oraş Orăştie (denumire repertoriu: Orăştie sau Broos, Szászváros, jud. Hunedoara)

 Punct 1. Într-o grădină din partea de vest a oraşului
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - fragmente; datare repertoriu: neolitic; colecţia Torma
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, 262, p.nr.98

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: aşezare

Observatii: Aşezare neolitică
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Gugiuman, BSG, LV, 1936, p.183

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1măciucă - o piesă din amfibolit, una din piatră; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Sibiu şi colecţii particulare
 3.0.0.2topor - 2 piese din serpentin,; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Sibiu şi colecţii particulare
 3.0.0.3ciocan - o piesă din amfibolit; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Sibiu şi colecţii particulare
 3.0.0.4secure - o piesă de cuarţit şi alte piese, în număr neprecizat din silex.; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Sibiu şi colecţii particulare
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.16
2. Koch, A., Erd.Múz. Évk., V, 1876, p.300
3. Hampel J., Cataloque, p.115, vitrina 22
4. Tocilescu, G., Dacia, p.780, 782
5. Téglás, G., AÉ, V, 1885, p.300
6. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.61
7. Téglás, G., HunyadvmTört., I, p.17
8. Andrieşecu, I., Contribuţie, p.31, 33, 36
9. Marţian I., Rep, p.481
10. Roska, M., Pep, nr. 98, p.626

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1neprecizat - obiecte din obsidiană; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Rómer, F., Resultats, p.14
2. Roska M., AÉ, 1934, p.155
3. Roska M., Rep, nr. 98, p.262

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1brăţară - patru brăţări din bronz, dintre care trei netede, simple, iar una decorată cu striaţiuni; datare repertoriu: epoca bronzului; MNM, nr inventar: Budapesta
 Bibliografie:
1. Hampel, J., Trouvailles, p.98

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1fibulă - în spirală, din bronz, de tip "ochelari"; datare repertoriu: Hallstatt
 Bibliografie:
1. Goos, C., AVSL, XIII, 1876, p.484, 532
2. P\rvan, V, Getica, p.437

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1brăţară - în spirală, din argint, cu extremităţile aurite, modelate în forme de capete de şerpi, de tip dacic; datare repertoriu: La Tene; Muzeul de Istorie Naturală din Viena
 Bibliografie:
1. Popescu D., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.196, 200

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1neprecizat - două obiecte din "zinc curat" în formă de "târnăcop"; datare repertoriu: La Tene; MAC
 Bibliografie:
1. , AÉ, XXIX, 1909, p.381

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.0.1monedă - cinci monede dacice, din argint, dacice, scifate, reprezentând imitaţii după tetradrahmele macedonene ale lui Filip II şi după tetradrahmele thasiene; datare repertoriu: La Tene; MAC, colecţia Weisskircher, Sibiu, Muzeul Viena, Muzeul Székesfehérvár
 Bibliografie:
1. Gohl Ö., NK, XI, 1912, p.142
2. Pink, K., OK, nr. 332, p.73, 78, 146
3. Pink, K., Münzprägung, p.73, 78
4. Informaţie Bucur Mitrea

 Punct 10. Neprecizat
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 10.0.1tezaur - Tezaur monetar format din denari imperiali de argint, republicani şi imperiali (un exemplar de la Traian); datare repertoriu: La Tene şi epoca romană; cultura: romană, 1877; Muzeul viena, 311 piese
 Bibliografie:
1. Bahrfeldt, M.-Forschheimer, E, NZ, IX, 1877, p.284-293
2. Mitrea B., ED, X, 1945, p.106-107

 Punct 11. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 11.0.0.1monedă - doi denari imperiali de argint, din vremea lui Vespasian; Au fost descoperiţi pe un deal lângă Orăştie.; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Diecezan din Lugoj
 Bibliografie:
1. Naghiu, I., Cr. N.A., XIX, 1945, p.4

 Punct 12. Neprecizat
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 12.0.1tezaur - monetar; datare repertoriu: epoca romană
 12.0.1.1monedă - 111 denari romani datând din epoca republicană şi din epoca imperială, până la Domiţian, precum şi 16 denari de argint reprezentând imitaţii locale după modele romane.; datare repertoriu: epocă romană
 Bibliografie:
1. Seidel, J. G., AOG, XV, 1855, p.325-326
2. Miksa, G., Tört. Eml., p.41
3. Moisil C., BSN, XVIII, 1923
4. Roska M., Rep, nr. 98, p.262
5. Mitrea B., ED, X, 1945, p.106

 Punct 13. De pe dealul cu podgorii "Holump" (Olymp sau Dealul Cetăţii, Várhegy, Schlossberg)
Tip sit: aşezare

Observatii: S-a presupus şi existenţa unui turn de pază
 Descoperiri:
 13.1substrucţii de ziduri - la vest de oraş; datare repertoriu: epoca romană
 13.1.0.1cărămidă - număr neprecizat, dintre care unele cu ştampila P A T (CIL, III, 8075, 3). De aici probabil provin şi cărămizile cu ştampila N C R (militare ?, CIL, III, 8074, 29, imprimate inversat); datare repertoriu: epoca romană
 13.1.0.2vas - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 13.1.0.3monedă - număr neprecizat, imperiale; datare repertoriu: epoca romană
 13.1.0.4opaiţ - două piese; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Sibiu, nr inventar: 7493, 7503
 13.1.0.5neprecizat - obiect rotund din bronz; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I, 1891
 Bibliografie:
1. Benkö, C., Transilvania, I, p.545-546, 549
2. Neigebauer, J., Dacien, p.94
3. Ackner J., JCC, I, 1856, p.11
4. Vass,, J, Erdély, p.102
5. Goos, C., Chronik, p.68, 115
6. Téglas G., Földr. Közl., XIX, 1891, p.75
7. Jung, J., Fasten, p.148
8. Bielz E., JSKV, XIX, 1899, p.39
9. Marţian I., Rep, p.491

 Punct 14. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: Din seria de monumente epigrafice şi sculpturale aflate de mai multă vreme la Orăştie, majoritatea sunt aduse în epoca modernă de la Geoagiu - Cigmău (CIL, III, 1396), Sarmizegetusa (CIL, III, 1397-1398 etc), celelalte inscripţii semnalate la Orăştie (CIL, III, 1230, 1396-1399, 1401) e puţin probabil să fie aflate în aşezarea romană de aici
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Ackner J., JCC, 1856, p.13
2. Téglás G., AEM, XVI, 1893, p.254
3. Daicoviciu C., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.310

 Punct 15. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 15.0.0.1brăţară - din argint, cu cap de balaur şi granate; datare repertoriu: epoca migraţiilor sau Latene
 Bibliografie:
1. Olinescu, G., JBL, XX-XXI, 1912-1913, p.80

 Punct 16. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: Pentru marele tezaur monetar descoperit în 1851 la "Vârtoape" semnalat greşit de unii ca provenind din împrejurimile oraşului Orăştie, vezi articolul "Grădiştea de Munte", pct. Vârtoape
 Descoperiri:
+ Orăştioara de Jos, com. Beriu Hunedoara Orăştioara de Jos, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Orăştioara de Sus, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara La Tene   Map it  
+ Ostrov, com. Râu de Mori Hunedoara Ostrov, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Panc, com. Dobra Hunedoara Panc, com. Dobra, jud. Hunedoara Hallstatt   Map it  
+ Păclişa, com. Toteşti Hunedoara Păclişa, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Păucineşti, com. Sarmizegetusa Hunedoara Păucineşti, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Peşteana, com. Densuş Hunedoara Peşteana, com. Densuş, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Peşteniţa, com. Densuş Hunedoara Peşteniţa, com. Densuş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Peştişu Mic, com. Pestişu Mic Hunedoara Peştişu Mic, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Map it  
+ Petreni, com. Băcia Hunedoara Petreni, com. Băcia, jud. Hunedoara epoca dacică sau epoca romană; epoca dacică sau romană; epoca romană   Map it  
+ Petrila, com. Petrila Hunedoara Petrila, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Petros, com. Baru Hunedoara Petros, com. Baru, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Petroşani, com. Petroşani Hunedoara Livezeni, com. Petroşani, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Petroşani, com. Petroşani Hunedoara Petroşeni, jud. Hunedoara antichitate; bronz final; bronz timpuriu; epoca romană; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Podele, com. Luncoiu de Jos Hunedoara Podele, com. Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara epoca bronzului, Hallstatt   Map it  
+ Poiana, com. Balşa Hunedoara Poiana, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Pojoga, com. Zam Hunedoara Pojoga, com. Zam, jud. Caraş-Severin preistorie   Map it  
+ Ponor, com. Pui Hunedoara Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara eneolitic; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul) Hunedoara Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul), jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată    
+ Prăvăleni, com. Vaţa de Jos Hunedoara Prăvăleni, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara paleolitic   Map it  
+ Pui, com. Pui Hunedoara Pui, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu   Map it  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Răduleşti, com. Dobra Hunedoara Răduleşti, com. Dobra, jud. Hunedoara La Tene   Map it  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Râu Alb, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Băeşti, com. Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Râu Bărbat, com. Pui Hunedoara Râu Bărbat, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Râu de Mori, com. Râu de Mori Hunedoara Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Reea, com. Toteşti Hunedoara Reea, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Ribiţa, com. Ribiţa Hunedoara Ribiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Romos, com. Romos Hunedoara Romos, jud. Hunedoara epoca romană; epoca timpurie a fierului; Hallstatt   Map it  
+ Ruda, com. Ghelari Hunedoara Ruda, com. Ghelari, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ruda-Brad, com. Brad Hunedoara Ruda - Brad, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ruşi, com. Bretea Română Hunedoara Ruşi, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa Hunedoara Sarmizegetusa, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; La Tene; neolitic; sfârşitul epocii fierului  10 11 12  Map it  
+ Săcărâmb, com. Certeju de Sus Hunedoara Săcărâmbu, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Săcel, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Săcel, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sălaşu de Sus, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; La Tene   Map it  
+ Sâncrai, com. Călan Hunedoara Sâncraiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca romană   Map it  
+ Sântămăria - Orlea, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Sântămăria - Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Sântămăria de Piatră, com. Călan Hunedoara Sântămăria de Piatră, com. Călan, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Sibişel, com. Beriu Hunedoara Sibişelu vechi, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014