cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 27 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ General Berthelot, com. General Berthelot Hunedoara Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Geoagiu, com. Geoagiu Hunedoara Geoagiu, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; bronz timpuriu/bronz mijlociu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Ghelari, com. Ghelari Hunedoara Ghelar, jud. Hunedoara epoca romană; Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Godineşti, com. Zam Hunedoara Godineşti, com. Zam, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Goleş, com. Topliţa Hunedoara Goleş, com. Topliţa, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Govăjdia, com. Ghelari Hunedoara Govăşdia, com. Ghelari, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Grid, com. Călan Hunedoara Gridu, com. Călan, jud. Hunedoara nedeterminată   Map it  
+ Grind, com. Lăpugiu de Jos Hunedoara Grind, com. Lăpugiu de Jos, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Grohot, com. Bulzeştii de Sus Hunedoara Grohot, com. Bulzeştii de Sus, jud. Hunedoara preistorie   Map it  
+ Gurasada, com. Gurasada Hunedoara Gurasada, jud. Hunedoara epoca medievală; mezolitic   Map it  
+ Haţeg, com. Haţeg Hunedoara Nalaţi-Vad, com. Haţeg, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Haţeg, com. Haţeg Hunedoara Haţeg, jud. Hunedoara epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; La Tene timpuriu   Map it  
+ Hărău, com. Hărău Hunedoara Hărău, jud. Hunedoara epoca bronzului târziu; neolitic   Map it  
+ Hărţăgani, com. Băiţa Hunedoara Hărţăgani, com. Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Herepeia, com. Veţel Hunedoara Vulcez, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Herepeia, com. Veţel Hunedoara Filimon Sârbu, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Hobiţa-Grădişte, com. Sarmizegetusa Hunedoara Hobiţa Grădişte, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Holdea, com. Lăpugiu de Jos Hunedoara Holdea, com. Lăpugiu de Jos, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Hondol, com. Certeju de Sus Hunedoara Hondol, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Hunedoara, com. Hunedoara Hunedoara Zlaşti, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Hunedoara, com. Hunedoara Hunedoara Peştişu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Hunedoara, com. Hunedoara Hunedoara Hunedoara, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; La Tene şi epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Hunedoara, com. Hunedoara Hunedoara Buitur, jud. Hunedoara neolitic; paleolitic; preistorie   Map it  
+ Hunedoara, com. Hunedoara Hunedoara Boş, com. Hunedoara, jud. Hunedoara Hallstatt   Map it  
+ Hunedoara (fostul judeţ) Hunedoara Hunedoara (fostul judeţ), jud. Hunedoara bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene    
+ Ilia, com. Ilia Hunedoara Ilia, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Jeledinţi, com. Mărtineşti Hunedoara Jeledinţi, com. Mărtineşti, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Jigorul Mare, com. Jigorul Mare Hunedoara Jigorul Mare, jud. Hunedoara epoca romană    
+ Jiul (Valea) Hunedoara Jiul (Valea), jud. Hunedoara epoca bronzului; neolitic    
+ Josani, com. Pestişu Mic Hunedoara Josani, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Lăpugiul de Jos, com. Lăpugiu de Jos Hunedoara Lăpugiu de Jos, jud. Hunedoara Hallstatt   Map it  
+ Lăpuşnic, com. Dobra Hunedoara Lăpuşnic, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Lăsău, com. Lăpugiu de Jos Hunedoara Lăsău, com. Lăpugiu de Jos, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
+ Leşnic, com. Veţel Hunedoara Leşnic, com. Veţel, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală timpurie; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Livadia, com. Baru Hunedoara Livadia de Câmp, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Livezi, com. General Berthelot Hunedoara Găuricea, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Ludeştii de Jos, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Ludeşti, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Lunca, com. Băiţa Hunedoara Nevoeş, com. Băiţa, jud. Hunedoara Hallstatt târziu   Map it  
+ Lupeni, com. Lupeni Hunedoara Lupeni, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Măgura, com. Mărtineşti Hunedoara Măgura, com. Mărtineşti, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; neolitic   Map it  
+ Măgura-Topliţa, com. Certeju de Sus Hunedoara Măgura Topliţa, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; epoca timpurie a fierului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Măgureni, com. Beriu Hunedoara Măgureni, com. Beriu, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
+ Mălăieşti, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Mălăeşti, com. Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Mănerău, com. Pestişu Mic Hunedoara Mănerău, jud. Hunedoara epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Mărtineşti, com. Mărtineşti Hunedoara Mărtineşti, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Mermezu-Văleni, com. Geoagiu Hunedoara Mermezu - Văleni, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Micăneşti, com. Zam Hunedoara Micăneşti, com. Zam, jud. Hunedoara preistorie   Map it  
+ Mihăileni, com. Buceş Hunedoara Mihăileni, com. Buceş, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Mintia, com. Veţel Hunedoara Mintia, com. Veţel, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
< - > Nandru, com. Pestişu Mic Hunedoara Nandru, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; La Tene; La Tene sau neolitic; neolitic; neolitic sau La Tene; paleolitic   Map it  

 Nandru, com./oraş Pestişu Mic (denumire repertoriu: Nandru, com. Peştiş, jud. Hunedoara)

 Punct 1. În valea pârâului Petac, de la comună în sus, în "Dealul Peşterii", se află o peşteră
Tip sit: aşezare în peşteră

Observatii: A fost cercetată în 1877 şi 1932
 Descoperiri:
 1.0.1mormânt - Se găseşte într-o nişă din fundul peşterii cu dimensiunile de 1,40 X 0, 80 m; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.0.1.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.0.1.2craniu - uman; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.0.1.3faună - oase de ursus spaeleus; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.0.1.4aşchie - aşchii de iaspis; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.0.1.5brăţară - din aramă; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.0.1.6ceramică - vas, de tip Coţofeni; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Goos, C., AVSL, XIV, 1877, p.615-618
2. Koch, A., Erd.Múz. Évk., IV; VI, 1877; 1879, p.133, 134; 198-199, 311
3. Roska M., Kézikönyv, I; II, p.303; 274; 427, 419
4. Roska M., Torma gyüjtemény, p.20-24
5. Roska M., Rep, nr. 97, p.200

 Punct 2. În valea pârâului Petac, de la comună în sus, se află "Dealul Peşterii", unde se află o peşteră
Tip sit: aşezare în peşteră

Observatii: Prin exploatarea stratului de guano din peşteră s-au răvăşit depunerile culturilor materiale aparţinând unor epoci diferite.
 Descoperiri:
 2.0.0.1piese litice - aşchii; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian
 2.0.0.2piese litice - două vârfuri; datare repertoriu: paleolitic; cultura: solutrean
 2.0.0.3faună - oase de animale diluviale de climă rece; datare repertoriu: paleolitic; cultura: solutrean
 Bibliografie:
1. Mallász, I., Dolg. Sz, IX-X, 1933-1934, p.3-11
2. Berciu, D, R.Arhivelor, IV/2, 1941, p.288

 Punct 3. În valea pârâului Petac, de la comună în sus, se află "Dealul Peşterii", unde se află o peşteră
Tip sit: aşezare în peşteră

Observatii: Prin exploatarea stratului de guano din peşteră s-au răvăşit depunerile culturilor materiale aparţinând unor epoci diferite.
 Descoperiri:
 3.0.0.1ceramică - fragment pictat; datare repertoriu: neolitic
 3.0.0.2statuetă - idoli; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Roska M., Közl, III, nr. 39, 1943, p.72

 Punct 4. În valea pârâului Petac, de la comună în sus, se află "Dealul Peşterii", unde se află o peşteră
Tip sit: aşezare în peşteră

Observatii: Prin exploatarea stratului de guano din peşteră s-au răvăşit depunerile culturilor materiale aparţinând unor epoci diferite.
 Descoperiri:
 4.0.0.1ceramică - fragmente de tip Coţofeni, ornamentate cu boabe de linte sau cu linii brăzdate, considerate în mod greşit ca fiind ornamentate parţial cu şnur.; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Schmidt, H., Zf. E., XXXV, 1903, p.451, fig. 33
2. Roska M., Dolg, VI, 1915, p.6-7
3. Roska M., Közl. Debr., nr. 2, 1939, p.6
4. Roska M., Közl, I, 1941, p.72, 82, 94
5. Schroller H., St. u. Kz., p.76

 Punct 5. În valea pârâului Petac, de la comună în sus, se află "Dealul Peşterii", unde se află o peşteră
Tip sit: aşezare

Observatii: Prin exploatarea stratului de guano din peşteră s-au răvăşit depunerile culturilor materiale aparţinând unor epoci diferite.
 Descoperiri:
 5.1aşezare în peşteră - Prin exploatarea stratului de guano din peşteră s-au răvăşit depunerile culturilor materiale aparţinând unor epoci diferite.; datare repertoriu: neolitic sau La Tene
 5.1.0.1fibula - fragment de sârmă din bronz; datare repertoriu: La Tene
 5.1.0.2ceramică - fragment de vas pictat, celtic sau neolitic; datare repertoriu: La Tene sau neolitic
 5.1.0.3fibula - fragment de sârmă din bronz; datare repertoriu: La Tene
 5.1.0.4ceramică - fragment de vas pictat, celtic sau neolitic; datare repertoriu: La Tene sau neolitic
 Bibliografie:
1. Téglas G., HTRTÉ, V, 1887-1888, p.63-64
2. Roska M., Közl, IV, nr. 92, 1994, p.66

 Punct 6. În prima şi a doua peşteră din sat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.200-2001

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014