cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 27 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ General Berthelot, com. General Berthelot Hunedoara Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
< - > Geoagiu, com. Geoagiu Hunedoara Geoagiu, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; bronz timpuriu/bronz mijlociu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  

 Geoagiu, com./oraş Geoagiu (denumire repertoriu: Geoagiu sau Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: Cu ocazia construirii fundamentului unui pod
 Descoperiri:
 1.0.1depozit - Într-un vas de lut; datare repertoriu: neolitic
 1.0.1.1ceramică - vas de mari dimensiuni; datare repertoriu: neolitic
 1.0.1.2brăţară - două brăţări din os; datare repertoriu: neolitic
 1.0.1.3mărgea - mai multe mărgele din os; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. , HTRTÉ, IX, 1896-1898, p.149

 Punct 2. Pe malul stâng al Văii Geoagiului, pe dealul "Pedeapsa"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.1necropolă - Urme de clădiri şi monumente de piatră. Se pare că aici era necropola aşezării de la Germisara.; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.1ceramică - vas; datare repertoriu: neolitic; MAC, nr inventar: IV, 2983
 2.1.0.2piatră - de mormânt (CIL, III, 1402); datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.3monument funerar - fără inscripţie; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebauer, J., Dacien, p.105-107, nr. 4 şi 10
2. Téglás, G, HunyadvmTört., I, p.119-125
3. Marţian I., Rep, p.281
4. Roska, M., Rep, nr. 19, p.15

 Punct 3. În grotele "Peştera de sub stâncă" (Kuun Kocsárd) şi "Sălaşul sârbilor" (Szerbek tanyája), care se află în masivul de tuf calcaros de deasupra satului
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 3.1.0.1faună - oase de animale; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 3.1.0.2ceramică - fragmente şi vase; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 3.1.0.3neprecizat - obiecte de piatră; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 3.1.0.4faună - oase de animale; datare repertoriu: bronz mijlociu; cultura: Wietenberg
 3.1.0.5ceramică - fragmente, vase întregi şi vase cu gura oblică; datare repertoriu: bronz mijlociu; cultura: Wietenberg
 3.1.0.6neprecizat - obiecte de piatră; datare repertoriu: bronz mijlociu; cultura: Wietenberg
 3.1.0.7tipar - pentru turnarea unui obiect din bronz; datare repertoriu: bronz mijlociu; cultura: Wietenberg
 3.2aşezare; datare repertoriu: bronz mijlociu; cultura: Wietenberg
 3.2.0.1faună - oase de animale; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 3.2.0.2ceramică - fragmente şi vase; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 3.2.0.3neprecizat - obiecte de piatră; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 3.2.0.4faună - oase de animale; datare repertoriu: bronz mijlociu; cultura: Wietenberg
 3.2.0.5ceramică - fragmente, vase întregi şi vase cu gura oblică; datare repertoriu: bronz mijlociu; cultura: Wietenberg
 3.2.0.6neprecizat - obiecte de piatră; datare repertoriu: bronz mijlociu; cultura: Wietenberg
 3.2.0.7tipar - pentru turnarea unui obiect din bronz; datare repertoriu: bronz mijlociu; cultura: Wietenberg
 Bibliografie:
1. Goos, C., AVSL, XIV, 1877, p.618-620
2. Tocilescu Al., Dacia, p.879-880
3. Téglás, G, AÉ, IV, 1855, p.300
4. Téglás, G, OTTÉ, XII; XXII, 1887; 1897, p.76; 30
5. Téglás, G, TTK, XIX, 1897, p.200
6. Téglás, G, HunyadvmTört., I, p.13
7. , EMKE Kalauz, p.189
8. Densuşianu N., Dacia, p.34, 46
9. Roska M., Kézikönyv, II, p.417-419
10. Roska M., Közl, I, 1941, p.46
11. Roska M., Torma gyüjtemény, p.24
12. Roska M., Rep, nr. 19, p.15
13. Schroller, H., St. u. Kz., p.76

 Punct 4. Într-o peşteră de pe dealul "Măgura"
Tip sit: neprecizat

Observatii: Urme de viaţă preistorică din neolitic şi bronz timpuriu.
 Descoperiri:
 4.0.0.1obiect de podoabă - 27 obiecte de podoabă şi 14"minete de aur"; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. Neigebauer, J., Dacien, p.294, nr. 10
2. Ackner J., JCC, 1856, p.13
3. Bielz E., JSKV, XIX, 1899, p.36
4. , EMKE Kalauz, p.189

 Punct 5. Pe dealul "Cetăţuia"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 5.0.0.2secure - mai multe securi din piatră; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Téglás, G, OTTÉ, XXII, 1897, p.200
2. Roska M., Közl, I, 1941, p.46
3. Roska M., Rep, nr. 9, p.15
4. Neigebauer, J., Dacien, â, p.294

 Punct 6. Pe "Dealul Judelui"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Roska M., Közl, I, 1941, p.46
2. Roska M., Rep, nr. 15, p.19

 Punct 7. Pe locul numit "Morile cu site"
Tip sit: aşezare

Observatii: Datează probabil din epoca bronzului timpuriu, aparţinând culturii Coţofeni.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Teglas, G., OTTÉ, XII, 1887, p.76

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1ceramică - vase şi fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu/bronz mijlociu; cultura: Coţofeni/Wietenberg; MAC, nr inventar: V, 9964-9970
 8.0.0.2secure - mai multe securi din amfibolit; datare repertoriu: bronz timpuriu/bronz mijlociu; cultura: Coţofeni/Wietenberg; MAC, nr inventar: V, 9964-9970
 Bibliografie:
1. Voss, H, Zf. E., IX, 1877, p.Verh., 309
2. Tocilescu Al., Dacia, p.880
3. Téglás, G, HTRTÉ, III, 1883-1884, p.60
4. Schmidt, H., Zf. E., XXXV, 1903, p.442
5. Densuşianu N., Dacia, p.47
6. Dunăreanu - Vulpe, E., MÉRF, 1929, p.2, 543
7. Schroller, H., St. u. Kz., p.8, nr. 18, 31
8. Roska M., Közl, I, 1941, p.82

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.0.1cercel - simplu, din aur; datare repertoriu: bronz final; fost în colecţia Váradi, Orăştie
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.24
2. Tocilescu Al., Dacia, p.822

 Punct 10. Sub masivul calcaros de deasupra satului, între vii
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 10.0.0.1monedă - piese dace din argint, imitate după tetradrahmele thasiene; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică
 Bibliografie:
1. , EMKE Kalauz, p.189
2. Téglás, G, Földr. Közl., XX, 1892, p.78

 Punct 11. La cca. un km sud-vest de sat, pe un platou pe malul Mureşului, în apropierea de cetatea de la Cigmău
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 11.0.0.1neprecizat - obiecte casnice din bronz; datare repertoriu: La Tene
 11.0.0.2monedă - diverse monede, unele din bronz, iar cca 70-80 de argint; Poate la această descoperire se referă o informaţie a lui Paulsen despre o monedă din argint "de tip Biatec".; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. Neigebauer, J., Dacien, p.108, nr. 18 şi 32
2. Blanchet A., Traité, II, p.465
3. Paulsen, R, Münzprägung., p.111

 Punct 12. Pe dealul "Turiac" (Törökvár?) pe marginea platoului de la sud-est ori sud-vest de sat
Tip sit: fortificaţie

Observatii: Întăritură de pământ de epocă nedeterminată. Nu s-au făcut cercetări. După părerea lui Király ar fi de caracter dac.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Király, P., Apulum, p.108
2. Marţian I., Rep, p.281
3. Roska M., Rep, p.15, nr. 19

 Punct 13. Se întinde în lunca dintre Geoagiu şi Cigmpu
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 13.1aşezare - Aşezarea romană de la Germisara marcată de urme de construcţii.; datare repertoriu: epoca romană
 13.1.0.1inscripţie - numeroase inscripţii; datare repertoriu: epoca romană
 13.1.0.2monument - diferite monumente; datare repertoriu: epoca romană
 13.1.0.3neprecizat - obiecte mărunte; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I, 1394
 13.1.0.4vas - mai multe vase; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Fodor, A., Hon és K, 1847, p.358
2. Neigebauer, J., Dacien, p.105, 108
3. Ackner J., JCC, I; II, 1856; 1857, p.13, 83
4. Vass J., Erdély, p.154-155
5. Kövári, L., Erd. ép., p.23-24
6. Gooss C., programm. Schässburg, 1873-1874, p.34-35
7. Gooss C., Chronik, p.77
8. Király, P., Apulum, p.244
9. Téglás, G, HTRTÉ, XIII; XV, 1902; 1904-1905, p.15; 133-136
10. Téglás, G, HunyadvmTört., I, p.119-125
11. Marţian I., Rep, p.281
12. Igna, N., Cultul., p.94
13. Igna, N., Băile Geoagiu, p.5-20

 Punct 14. La nord de sat, pe locul actualelor băi (Geoagiu-Băi, Feredögyógy, Thermae Dioneae)
Tip sit: terme

Observatii: Staţiunea balneară romană, la care a lucrat un detaşament al legiunii a XIII Gemena, era vizitată de persoane oficiale, de militari şi chiar particulari, care veneau din apropiere, din regiunea auriferă, de la Apulul şi Sarmizegetusa sau chiar mai de departe. Cu toate astea aşezarea romană Germisara cu termele a rămas un simplu pagus. Unităţile militare (ala Asturum, ala Bosporanum şi chiar Numerus Brittonum) ale căror comandanţi ridică aii altare, nu staţionau la termele din Germisara aşa cum nu este sigur că aici funcţiona un Collegium Galatarum (CIL, III, 1394) şi un Collegium Aurariarum (CIL, III, 941). Îndeosebi această din urmă inscripţie, greşit localizată mai înainte la Geoagiu de Sus, aproape de Brucla, nu presupune că aici era la un moment dat administraţia minelor de aur (cum s-a crezut când inscripţia era considerată ca fiind aflată la Brucla).
 Descoperiri:
 14.1terme - Au fost identificate urme de construcţii; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.1bazin - Săpat în stâncă cu diametrul de 7, 59 m; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.1.1tub - Mai multe tuburi de apeduct; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.1.2ţiglă - Ţigle cu ştampila LEG/io/XIII G/emina/LVCR/etius/AQVI/la/; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.1.3statuie - mai multe statui ale nimfelor locale şi zeilor tămăduitori.; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.1.4capitel - Număr neprecizat de capiteluri; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.1.5monedă - Număr neprecizat de monede imperiale romane; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.1.6inscripţie - CIL, III, 940-941, 1393-1402, 7882, 7888, 12572; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.2conductă - Conductă de apă; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.2.1tub - Mai multe tuburi de apeduct; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.2.2ţiglă - Ţigle cu ştampila LEG/io/XIII G/emina/LVCR/etius/AQVI/la/; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.2.3statuie - mai multe statui ale nimfelor locale şi zeilor tămăduitori.; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.2.4capitel - Număr neprecizat de capiteluri; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.2.5monedă - Număr neprecizat de monede imperiale romane; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.2.6inscripţie - CIL, III, 940-941, 1393-1402, 7882, 7888, 12572; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.3altar - Numeroase altare închinate nimfelor locale sau zeilor tămăduitori.; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.3.1tub - Mai multe tuburi de apeduct; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.3.2ţiglă - Ţigle cu ştampila LEG/io/XIII G/emina/LVCR/etius/AQVI/la/; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.3.3statuie - mai multe statui ale nimfelor locale şi zeilor tămăduitori.; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.3.4capitel - Număr neprecizat de capiteluri; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.3.5monedă - Număr neprecizat de monede imperiale romane; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.3.6inscripţie - CIL, III, 940-941, 1393-1402, 7882, 7888, 12572; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Fodor, A., Hon és K, 1847, p.359
2. Neigebauer, J., Dacien, p.105, 108
3. Ackner J., JCC, I; II, 1856; 1857, p.13; 83
4. Vass J., Erdély, p.154-155
5. Kövári, L., Erd.ép., p.23-24
6. Goos, C., Programm.Schässburg, 1873-1874, p.34-35
7. Goos, C., Chronik, p.77
8. Király, P., Apulum, p.244
9. Téglás, G, HTRTÉ, XIII; XV, 1902;1904-1905, p.15; 133-136
10. Téglás, G, HunyadvmTört., I, p.119-125
11. Marţian I., Rep, p.281
12. Igna, N., Cultul., p.94
13. Igna, N., Băile Geoagiu, p.5-20

 Punct 15. Pe malul drept al văii Geoagiului
Tip sit: carieră de piatră

Observatii: Exploatată în epocă romană.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Neigebauer, J., Dacien, p.105, nr. 3
2. Téglás, G, HunyadvmTört., I, p.185
3. Pauly-Wissowa, RE, VII
4. Christescu V., Ist.mil., p.107, 115, 170, 178, 195, 196
5. Gostar, N, Inscripţii şi monumente din Germisara, III, 1956, p.5-99

+ Ghelari, com. Ghelari Hunedoara Ghelar, jud. Hunedoara epoca romană; Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Godineşti, com. Zam Hunedoara Godineşti, com. Zam, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Goleş, com. Topliţa Hunedoara Goleş, com. Topliţa, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Govăjdia, com. Ghelari Hunedoara Govăşdia, com. Ghelari, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Grid, com. Călan Hunedoara Gridu, com. Călan, jud. Hunedoara nedeterminată   Map it  
+ Grind, com. Lăpugiu de Jos Hunedoara Grind, com. Lăpugiu de Jos, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Grohot, com. Bulzeştii de Sus Hunedoara Grohot, com. Bulzeştii de Sus, jud. Hunedoara preistorie   Map it  
+ Gurasada, com. Gurasada Hunedoara Gurasada, jud. Hunedoara epoca medievală; mezolitic   Map it  
+ Haţeg, com. Haţeg Hunedoara Nalaţi-Vad, com. Haţeg, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Haţeg, com. Haţeg Hunedoara Haţeg, jud. Hunedoara epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; La Tene timpuriu   Map it  
+ Hărău, com. Hărău Hunedoara Hărău, jud. Hunedoara epoca bronzului târziu; neolitic   Map it  
+ Hărţăgani, com. Băiţa Hunedoara Hărţăgani, com. Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Herepeia, com. Veţel Hunedoara Vulcez, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Herepeia, com. Veţel Hunedoara Filimon Sârbu, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Hobiţa-Grădişte, com. Sarmizegetusa Hunedoara Hobiţa Grădişte, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Holdea, com. Lăpugiu de Jos Hunedoara Holdea, com. Lăpugiu de Jos, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Hondol, com. Certeju de Sus Hunedoara Hondol, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Hunedoara, com. Hunedoara Hunedoara Zlaşti, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Hunedoara, com. Hunedoara Hunedoara Peştişu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Hunedoara, com. Hunedoara Hunedoara Hunedoara, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; La Tene şi epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Hunedoara, com. Hunedoara Hunedoara Buitur, jud. Hunedoara neolitic; paleolitic; preistorie   Map it  
+ Hunedoara, com. Hunedoara Hunedoara Boş, com. Hunedoara, jud. Hunedoara Hallstatt   Map it  
+ Hunedoara (fostul judeţ) Hunedoara Hunedoara (fostul judeţ), jud. Hunedoara bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene    
+ Ilia, com. Ilia Hunedoara Ilia, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Jeledinţi, com. Mărtineşti Hunedoara Jeledinţi, com. Mărtineşti, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Jigorul Mare, com. Jigorul Mare Hunedoara Jigorul Mare, jud. Hunedoara epoca romană    
+ Jiul (Valea) Hunedoara Jiul (Valea), jud. Hunedoara epoca bronzului; neolitic    
+ Josani, com. Pestişu Mic Hunedoara Josani, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Lăpugiul de Jos, com. Lăpugiu de Jos Hunedoara Lăpugiu de Jos, jud. Hunedoara Hallstatt   Map it  
+ Lăpuşnic, com. Dobra Hunedoara Lăpuşnic, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Lăsău, com. Lăpugiu de Jos Hunedoara Lăsău, com. Lăpugiu de Jos, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
+ Leşnic, com. Veţel Hunedoara Leşnic, com. Veţel, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală timpurie; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Livadia, com. Baru Hunedoara Livadia de Câmp, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Livezi, com. General Berthelot Hunedoara Găuricea, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Ludeştii de Jos, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Ludeşti, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Lunca, com. Băiţa Hunedoara Nevoeş, com. Băiţa, jud. Hunedoara Hallstatt târziu   Map it  
+ Lupeni, com. Lupeni Hunedoara Lupeni, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Măgura, com. Mărtineşti Hunedoara Măgura, com. Mărtineşti, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; neolitic   Map it  
+ Măgura-Topliţa, com. Certeju de Sus Hunedoara Măgura Topliţa, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; epoca timpurie a fierului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Măgureni, com. Beriu Hunedoara Măgureni, com. Beriu, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
+ Mălăieşti, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Mălăeşti, com. Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Mănerău, com. Pestişu Mic Hunedoara Mănerău, jud. Hunedoara epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Mărtineşti, com. Mărtineşti Hunedoara Mărtineşti, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Mermezu-Văleni, com. Geoagiu Hunedoara Mermezu - Văleni, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Micăneşti, com. Zam Hunedoara Micăneşti, com. Zam, jud. Hunedoara preistorie   Map it  
+ Mihăileni, com. Buceş Hunedoara Mihăileni, com. Buceş, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Mintia, com. Veţel Hunedoara Mintia, com. Veţel, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Nandru, com. Pestişu Mic Hunedoara Nandru, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; La Tene; La Tene sau neolitic; neolitic; neolitic sau La Tene; paleolitic   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014