cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 26 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Boiu de Sus, com. Gurasada Hunedoara Boiu de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca daco-romană; neolitic   Afişează  
+ Boşorod, com. Boşorod Hunedoara Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Bozeş, com. Geoagiu Hunedoara Bozeş, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Valea Bradului, com. Brad, jud. Hunedoara preistorie   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Mesteacăn, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Brad, jud. Hunedoara bronz final; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Afişează  
+ Brădăţel, com. Burjuc Hunedoara Brădăţel, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Brănişca, com. Brănişca Hunedoara Brănişca, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Bretea Mureşană, com. Ilia Hunedoara Bretea Mureşană, com. Ilia, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Afişează  
+ Bretea Română, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Romînă, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Bretea Streiului, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Streiului, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Bretelin, com. Veţel Hunedoara Bretelin, com. Veţel, jud. Hunedoara     Afişează  
+ Bucureşci, com. Bucureșci Hunedoara Bucureşci, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Căbeşti, com. Brănişca Hunedoara Căbeşti, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic, bronz   Afişează  
+ Căinelu de Sus, com. Băiţa Hunedoara Căinelu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Valea Sângeorgiului, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Batiz, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Călan, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Căraci, com. Baia de Criş Hunedoara Căraci, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca dacică sau romană; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Cărpiniş, com. Simeria Hunedoara Cărpiniş, com. Simeria, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neprecizată   Afişează  
+ Câmpuri - Surduc, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri - Surduc, com. Gurasada, jud. Hunedoara La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Câmpuri de Sus, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara neprecizată   Afişează  
+ Cârjiţi, com. Cârjiţi Hunedoara Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Cârneşti, com. Toteşti Hunedoara Cârneşti, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Cerbăl, com. Cerbăl Hunedoara Cerbăl, jud. Hunedoara La Tene; La Tene târziu   Afişează  
+ Certeju de Sus, com. Certeju de Sus Hunedoara Certeju de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Chergeş, com. Cârjiţi Hunedoara Chergeş, com. Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz final   Afişează  
+ Chimindia, com. Hărău Hunedoara Chimindia, jud. Hunedoara eneolitic; epoca romană   Afişează  
+ Chitid, com. Boşorod Hunedoara Chitid, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Cigmău, com. Geoagiu Hunedoara Cigmău, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Cinciş-Cerna, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cerna, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Cioclovina, com. Boşorod Hunedoara Cioclovina, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; Hallstatt; neprecizată; paleolitic   Afişează  
+ Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Ciula mică, com. Răchitova Hunedoara Ciula mică, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Ciulpăz, com. Pestişu Mic Hunedoara Ciulpăz, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Clopotiva, com. Râu De Mori Hunedoara Clopotiva, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Crăciuneşti, com. Băiţa Hunedoara Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; neolitic; paleolitic; paleolitic, bronz; paleolitic, neolitic, epoca bronzului   Afişează  
+ Crăguiş, com. General Berthelot Hunedoara Crăguiş, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Cristur, com. Deva Hunedoara Cristur, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Crişcior, com. Crişcior Hunedoara Crişcior, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Crivadia, com. Băniţa Hunedoara Crivadia, com. Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Densuş, com. Densuş Hunedoara Densuş, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epocă romană   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Bârcea Mică, com. Deva, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Herepea, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Deva, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizat, pobabil Hallstatt; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Dobra, com. Dobra Hunedoara Dobra, jud. Hunedoara bronz final; epoca bizantină; epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Dumeşti, com. Vorţa Hunedoara Dumeşti, com. Vorţa, jud. Hunedoara bronz final   Afişează  
< - > Federi, com. Pui Hunedoara Federi, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; nedeterminată; paleolitic   Afişează  

 Federi, com./oraş Pui (denumire repertoriu: Federi sau Fengyar, com. Pui, jud. Hunedoara)

 Punct 1. La vest de sat, pe înălţimea "Coasta vacii"
Tip sit: peşteră - Peşteră cu stratigrafie complexă; un strat paleolitic de aspect musterian superior şi aurignacian, strat cu fragmente ceramice Coţofeni şi fragmente de caracter slav din sec. VIII-IX.
 Descoperiri:
 1.0.1nivel stratigrafic - Săpăturile au fost efectuate de M.Roska (1924) şi I.Moldovan (1925). Artefactele paleolitice au apărut în acest strat de argilă roşcată între 0,30-,90 m , împreună cu infiltraţii de cioburi Coţofeni şi slave din stratul superior. În strat au fost observate oase fosilizate de mistreţ şi de cerb, unelte paleolitice. La 0.90 m în mijlocul grotei a fost descoperită o vatră mare, în jurul căreia se aflau cioburi Coţofeni; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: musterian, aurignacian, Cţofeni, 1924, 1925; MAC
 1.0.1.1percutor - percutoare de cuarţ; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.1.2racloar - racloare de calcar cristalizat; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.1.3aşchie - aşchii de silex dintre care una trecută prin foc.; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.1.4lamă - două lame de silex; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 1.0.1.5racloar - patru racloare de cuarţ; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 1.0.1.6faună - oase de Ursus spelaeus; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 1.0.2nivel stratigrafic - De la suprafaţă până la 0,30 m, într-un strat de argilă şi humus au apărut fragmente ceramice de tip Coţofeni precum şi ceramică de tip slav din secolele VIII-IX. La 0,30 m se afla o vatră.; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Coţogeni, slavă, 1924, 1925; MAC
 1.0.2.1percutor - percutoare de cuarţ; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.2.2racloar - racloare de calcar cristalizat; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.2.3aşchie - aşchii de silex dintre care una trecută prin foc.; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.2.4lamă - două lame de silex; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 1.0.2.5racloar - patru racloare de cuarţ; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 1.0.2.6faună - oase de Ursus spelaeus; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 1.0.3nivel stratigrafic - Acest nivel se întinde de la0,90 la 1,80 m şi cuprindea un amestec de cioburi Coţofeni şi unelte paleolitice, oase de Ursus spelaeus.; datare repertoriu: nedeterminată, 1924, 1925; MAC
 1.0.3.1percutor - percutoare de cuarţ; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.3.2racloar - racloare de calcar cristalizat; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.3.3aşchie - aşchii de silex dintre care una trecută prin foc.; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.3.4lamă - două lame de silex; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 1.0.3.5racloar - patru racloare de cuarţ; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 1.0.3.6faună - oase de Ursus spelaeus; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 Bibliografie:
1. Roska, M., PMJH, I, XXIII, 1924, p.1-2, 11-15, da
2. Roska, M., Dacia, I, II, 1924, 1925, p.289,297,299-304; 406, da
3. Roska, M., BSCC, II,4,2, 1925, p.186, 190-192, da
4. Roska, M., Kézikönyv, I, II, p.306, 319, 322-325; 419, da
5. Roska, M., AIGR, XIV, 1929, p.117
6. Roska, M., Erdély, p.76
7. Roska, M., FA, I-II, 1939, p.3,5, da
8. Roska, M., Rep., p.83, nr.9, da
9. Breuil, H., BSSC, II-4, 1925, p.216, da
10. Breuil, H., Rev. d'hist.comp., XXII, 1944, p.122-123
11. Gordon-Childe, V., Danube, p.11,12
12. Nestor, I., Stand, p.15, 16
13. Patte, É., Souvenirs, p.374
14. Moroşan, N., RSVA, XXI, 1935, p.198
15. , Nature, XXIX, 1940, p.270-271
16. Nicolăescu-Plopşor, C.S., Dacia, V-VI, 1935-1936, p.70, 72, 96
17. Berciu, D., BIRS, I/2, 1941, p.585
18. Berciu, D., R. Arhivelor, IV/2, 1941, p.286
19. Horedt, K., SCIV, II, 1951, p.198
20. Schroller, H., St.u.Kz., p.76

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: peşteră - S-a constatat un strat de terra rosa, gros de 020m fără oseminte fosile dar conţinând un strat de cărbune de lemn.

Observatii: Cele două peşteri formează un singur depozit arheologic. Studiate în 1924 (M.Roska) şi 1925 (I. Moldovan)
 Descoperiri:
 2.0.0.1racloar-burin - bifacial; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian
 2.0.0.2unealtă - piese de tip musterian, bine definite.; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian
 2.0.0.3ceramică - fragmente; Descoperite la suprafaţă.; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 2.0.0.4ceramică - fragmente; Descoperite în peştera 3; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Gordon-Childe, V., Danube, p.11,12
2. Roska, M., Dacia, I, II, 1924, 1925, p.289,297,299-304; 406, da
3. Roska, M., BSCC, II,4,2, 1925, p.186, 190-192, da
4. Roska, M., AIGR, XIV, 1929, p.117
5. Nestor, I., Stand, p.15, 16

 Punct 3. În partea opusă peşterilor 1, 2, 3, la est de sat, pe înălţimea "Piatra Muntenilor"
Tip sit: peşteră - Până la 0,60 m s-a constat un strat de argilă brun-gălbuie, cu o vatră, cioburi de tip Coţofeni şi un dolium roman. Mai jos au apărut fragmente de cărbuni, fragmente de oase de Ursus spelaeus, două racloare paleolitice atipice de calcar cristalin şi două aşchii de silex. Artefactele litice de aici seamănă cu cele de la Cioclovina. Într-un coridor de lângă peşteră, lung de 8,50 m s-a dat peste un strat de argilă nisipoasă brun-închis, gros de 0,20 conţinând fragmente ceramice din bronz timpuriu, din epocă romană şi medievală. Dedesubt a apărut un strat de aceeaşi grosime de argilă brun roşiatică cu cioburi, oase de Ursus spelaeus şi racloare de cuarţ de caracter musterian.

Observatii: Săpături M. Roska (1924), I.Moldovan (1925). Materialele sunt păstrate la MAC.
 Descoperiri:
 3.0.1vatră - În jurul vetrei au apărut fragmente ceramice Coţofeni şi un dolium roman; datare repertoriu: nedeterminată
 3.0.1.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: Roska, M., Moldovan, I.; MAC
 3.0.1.2dolium; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: Roska, M., Moldovan, I.; MAC
 3.0.1.3cărbune - fragmente; datare repertoriu: nedeterminată, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I. Moldovan; MAC
 3.0.1.4faună - fragmente de oase de Ursus spelaeus; datare repertoriu: nedeterminată, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I. Moldovan; MAC
 3.0.1.5racloar - două racloare atipice din calcar cristalin cu urme de întrebuinţare.; datare repertoriu: nedeterminată, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I. Moldovan; MAC
 Punct 4. La sud-vest de "Piatra Muntenilor", la poalele dealului "Fruntea Mare"
Tip sit: peşteră

Observatii: Peştera este neexplorată. Nu se ştie dacă prezintă elemente de interes arheologic.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Roska, M., Dacia, I, 1924, p.304
2. Roska, M., Rep., p.83, nr.9

 Punct 5. Pe valea pârâului care izvorăşte din "Piatra Muntenilor"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1ceramică - fragmente; Ceramica a fost descoperită în gropi, printre stânci.; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; MAC
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl, I, 1941, p.57-58

+ Fizeş, com. Băiţa Hunedoara Fizeş, com. Băiţa, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Galaţi, com. Pui Hunedoara Galaţi, com. Pui, jud. Hunedoara mezolitic   Afişează  

Precedentele pagini 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014