cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 26 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Boiu de Sus, com. Gurasada Hunedoara Boiu de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca daco-romană; neolitic   Map it  
+ Boşorod, com. Boşorod Hunedoara Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bozeş, com. Geoagiu Hunedoara Bozeş, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Valea Bradului, com. Brad, jud. Hunedoara preistorie   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Mesteacăn, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Brad, jud. Hunedoara bronz final; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Brădăţel, com. Burjuc Hunedoara Brădăţel, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Brănişca, com. Brănişca Hunedoara Brănişca, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Bretea Mureşană, com. Ilia Hunedoara Bretea Mureşană, com. Ilia, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Bretea Română, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Romînă, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bretea Streiului, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Streiului, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bretelin, com. Veţel Hunedoara Bretelin, com. Veţel, jud. Hunedoara     Map it  
+ Bucureşci, com. Bucureșci Hunedoara Bucureşci, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Căbeşti, com. Brănişca Hunedoara Căbeşti, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic, bronz   Map it  
+ Căinelu de Sus, com. Băiţa Hunedoara Căinelu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
< - > Călan, com. Călan Hunedoara Valea Sângeorgiului, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  

 Călan, com./oraş Călan (denumire repertoriu: Valea Sângeorgiului sau Sztrigyszentgyörgyválya, Szentgyörgyválya, com. Strei-Sângiorgiu, jud. Hunedoara)

 Punct 1. Pe o parte a povârnişului lung al dealului "Măgura"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.1.1vatră - Fragmente de vetre de foc; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.1.1.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş; Muzeul Deva
 1.1.1.2unealtă - unelte din silex şi piatră lustruită (amfibolit, trahit, jasp, cuarţit); datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş; Muzeul Deva
 1.1.1.3faună - oase de animale; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş; Muzeul Deva
 1.1.1.4fusaiolă - mai multe exemplare; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş; Muzeul Deva
 1.1.1.5greutate - mai multe exemplare; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş; Muzeul Deva
 1.1.1.6vopsea - resturi de vopsea brună-roşcată; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, p.60
2. Koch, A., Erd. Muy. Évk., V, 1876, p.136
3. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.16
4. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.70
5. Roska, M., AÉ, XLIX, 1936, p.79
6. Roska, M., Rep., p.266, nr. 136

 Punct 2. "Gorgana"
Tip sit: aşezare - Aşezare neolitică asemănătoare cu cea de pe dealul Măgura
 Descoperiri:
 2.1aşezare; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, p.60
2. Koch, A., Erd. Múz. Évk., V, 1876, p.136
3. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.16
4. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.70
5. Roska, M., AÉ, XLIX, 1936, p.79
6. Roska, M., Rep., p.266, nr. 136

 Punct 3. "Faţa"
Tip sit: aşezare - Aşezare neolitică asemănătoare cu cea de pe dealul "Măgura" şi de la punctul "Gorgana"
 Descoperiri:
 3.1aşezare; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, p.60
2. , Erd. Múz. Évk, V, Koch, A., 1876, p.136
3. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.16
4. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.70
5. Roska, M., AÉ, XLIX, 1936, p.79
6. Roska, M., Rep., p.266, nr. 136

 Punct 4. "Bercea"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 4.1aşezare; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, p.60
2. Koch, A., Erd. Múz.Évk, V, 1876, p.136
3. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.16
4. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.70
5. Roska, M., AÉ, XLIX, 1936, p.79
6. Roska, M., Rep., p.266

 Punct 5. La est de locul cel mai înalt al drumului dintre Valea Sâneorgiului şi Dâncu
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.1movile - Două movile. Din jurul lor a fost cules inventar; datare repertoriu: neolitic
 5.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: neolitic
 5.1.0.2aşchie - aşchii de silex; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.70
2. Roska, M., Rep., p.266, nr. 136

 Punct 6. În hotarul satului, spre Grid
Tip sit: tumul
 Descoperiri:
 6.1tumuli - Nu s-au făcut cercetări; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.70

 Punct 7. La nord de sat, pe coasta dealului "Gugutoiu", de lângă drumul spre "Măgura"
Tip sit: carieră de piatră

Observatii: Descoperirile de la Gugutoiu sunt date la Bersana şi invers (la Téglás).
 Descoperiri:
 7.1exploatare minieră - Carieră de piatră; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.1altar funerar - CIL, III, 7894; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 7.1.1.1cărămidă - cărămizi cu ştampila CIV şi LPI, CIL, III, 8075 10, 33; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Téglás, G., Foldr. Közl, XIX, 1891, p.80
2. Téglás, G., AÉ, XIX, 1899, p.92
3. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.114-116

 Punct 8. La pârâul Bersan, la nord de sat
Tip sit: neprecizat

Observatii: Descoperirile provin probabil din sanctuare ori edificii.
 Descoperiri:
 8.0.1altar votiv - Trei altare votive, CIL, III, 12575-12577; datare repertoriu: epoca romană
 8.0.1.1tub - tuburi de conductă; datare repertoriu: epoca romană
 8.0.1.2ţiglă - mai multe exemplare; datare repertoriu: epoca romană
 8.0.1.3statuie - fragment statuie; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 8.0.1.4relief - funerar; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Téglás, G., Foldr. Közl., XIX, 1881, p.80
2. Téglás, G., AÉ, XIX, 1899, p.92
3. Téglás, G., Hunyadvm.Tört, I, p.114-116

+ Călan, com. Călan Hunedoara Batiz, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Călan, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Căraci, com. Baia de Criş Hunedoara Căraci, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca dacică sau romană; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cărpiniş, com. Simeria Hunedoara Cărpiniş, com. Simeria, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri - Surduc, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri - Surduc, com. Gurasada, jud. Hunedoara La Tene; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri de Sus, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
+ Cârjiţi, com. Cârjiţi Hunedoara Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Cârneşti, com. Toteşti Hunedoara Cârneşti, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Cerbăl, com. Cerbăl Hunedoara Cerbăl, jud. Hunedoara La Tene; La Tene târziu   Map it  
+ Certeju de Sus, com. Certeju de Sus Hunedoara Certeju de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Chergeş, com. Cârjiţi Hunedoara Chergeş, com. Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Chimindia, com. Hărău Hunedoara Chimindia, jud. Hunedoara eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Chitid, com. Boşorod Hunedoara Chitid, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene   Map it  
+ Cigmău, com. Geoagiu Hunedoara Cigmău, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Cinciş-Cerna, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cerna, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Cioclovina, com. Boşorod Hunedoara Cioclovina, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; Hallstatt; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Ciula mică, com. Răchitova Hunedoara Ciula mică, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Ciulpăz, com. Pestişu Mic Hunedoara Ciulpăz, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Clopotiva, com. Râu De Mori Hunedoara Clopotiva, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Crăciuneşti, com. Băiţa Hunedoara Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; neolitic; paleolitic; paleolitic, bronz; paleolitic, neolitic, epoca bronzului   Map it  
+ Crăguiş, com. General Berthelot Hunedoara Crăguiş, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Map it  
+ Cristur, com. Deva Hunedoara Cristur, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Crişcior, com. Crişcior Hunedoara Crişcior, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Crivadia, com. Băniţa Hunedoara Crivadia, com. Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Densuş, com. Densuş Hunedoara Densuş, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epocă romană   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Bârcea Mică, com. Deva, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Herepea, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Deva, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizat, pobabil Hallstatt; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Dobra, com. Dobra Hunedoara Dobra, jud. Hunedoara bronz final; epoca bizantină; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Dumeşti, com. Vorţa Hunedoara Dumeşti, com. Vorţa, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Federi, com. Pui Hunedoara Federi, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; nedeterminată; paleolitic   Map it  
+ Fizeş, com. Băiţa Hunedoara Fizeş, com. Băiţa, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Galaţi, com. Pui Hunedoara Galaţi, com. Pui, jud. Hunedoara mezolitic   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014