cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 26 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Boiu de Sus, com. Gurasada Hunedoara Boiu de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca daco-romană; neolitic   Map it  
+ Boşorod, com. Boşorod Hunedoara Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bozeş, com. Geoagiu Hunedoara Bozeş, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Valea Bradului, com. Brad, jud. Hunedoara preistorie   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Mesteacăn, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Brad, jud. Hunedoara bronz final; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Brădăţel, com. Burjuc Hunedoara Brădăţel, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Brănişca, com. Brănişca Hunedoara Brănişca, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Bretea Mureşană, com. Ilia Hunedoara Bretea Mureşană, com. Ilia, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Bretea Română, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Romînă, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bretea Streiului, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Streiului, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bretelin, com. Veţel Hunedoara Bretelin, com. Veţel, jud. Hunedoara     Map it  
+ Bucureşci, com. Bucureșci Hunedoara Bucureşci, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Căbeşti, com. Brănişca Hunedoara Căbeşti, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic, bronz   Map it  
+ Căinelu de Sus, com. Băiţa Hunedoara Căinelu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Valea Sângeorgiului, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Batiz, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Călan, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Căraci, com. Baia de Criş Hunedoara Căraci, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca dacică sau romană; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cărpiniş, com. Simeria Hunedoara Cărpiniş, com. Simeria, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri - Surduc, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri - Surduc, com. Gurasada, jud. Hunedoara La Tene; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri de Sus, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
+ Cârjiţi, com. Cârjiţi Hunedoara Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Cârneşti, com. Toteşti Hunedoara Cârneşti, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Cerbăl, com. Cerbăl Hunedoara Cerbăl, jud. Hunedoara La Tene; La Tene târziu   Map it  
+ Certeju de Sus, com. Certeju de Sus Hunedoara Certeju de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Chergeş, com. Cârjiţi Hunedoara Chergeş, com. Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Chimindia, com. Hărău Hunedoara Chimindia, jud. Hunedoara eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Chitid, com. Boşorod Hunedoara Chitid, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene   Map it  
+ Cigmău, com. Geoagiu Hunedoara Cigmău, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Cinciş-Cerna, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cerna, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Cioclovina, com. Boşorod Hunedoara Cioclovina, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; Hallstatt; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Ciula mică, com. Răchitova Hunedoara Ciula mică, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Ciulpăz, com. Pestişu Mic Hunedoara Ciulpăz, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Clopotiva, com. Râu De Mori Hunedoara Clopotiva, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Crăciuneşti, com. Băiţa Hunedoara Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; neolitic; paleolitic; paleolitic, bronz; paleolitic, neolitic, epoca bronzului   Map it  
+ Crăguiş, com. General Berthelot Hunedoara Crăguiş, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Map it  
+ Cristur, com. Deva Hunedoara Cristur, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Crişcior, com. Crişcior Hunedoara Crişcior, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Crivadia, com. Băniţa Hunedoara Crivadia, com. Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Densuş, com. Densuş Hunedoara Densuş, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epocă romană   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Bârcea Mică, com. Deva, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Herepea, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Deva, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizat, pobabil Hallstatt; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Dobra, com. Dobra Hunedoara Dobra, jud. Hunedoara bronz final; epoca bizantină; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Dumeşti, com. Vorţa Hunedoara Dumeşti, com. Vorţa, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
< - > Federi, com. Pui Hunedoara Federi, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; nedeterminată; paleolitic   Map it  

 Federi, com./oraş Pui (denumire repertoriu: Federi sau Fengyar, com. Pui, jud. Hunedoara)

 Punct 1. La vest de sat, pe înălţimea "Coasta vacii"
Tip sit: peşteră - Peşteră cu stratigrafie complexă; un strat paleolitic de aspect musterian superior şi aurignacian, strat cu fragmente ceramice Coţofeni şi fragmente de caracter slav din sec. VIII-IX.
 Descoperiri:
 1.0.1nivel stratigrafic - Săpăturile au fost efectuate de M.Roska (1924) şi I.Moldovan (1925). Artefactele paleolitice au apărut în acest strat de argilă roşcată între 0,30-,90 m , împreună cu infiltraţii de cioburi Coţofeni şi slave din stratul superior. În strat au fost observate oase fosilizate de mistreţ şi de cerb, unelte paleolitice. La 0.90 m în mijlocul grotei a fost descoperită o vatră mare, în jurul căreia se aflau cioburi Coţofeni; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: musterian, aurignacian, Cţofeni, 1924, 1925; MAC
 1.0.1.1percutor - percutoare de cuarţ; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.1.2racloar - racloare de calcar cristalizat; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.1.3aşchie - aşchii de silex dintre care una trecută prin foc.; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.1.4lamă - două lame de silex; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 1.0.1.5racloar - patru racloare de cuarţ; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 1.0.1.6faună - oase de Ursus spelaeus; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 1.0.2nivel stratigrafic - De la suprafaţă până la 0,30 m, într-un strat de argilă şi humus au apărut fragmente ceramice de tip Coţofeni precum şi ceramică de tip slav din secolele VIII-IX. La 0,30 m se afla o vatră.; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Coţogeni, slavă, 1924, 1925; MAC
 1.0.2.1percutor - percutoare de cuarţ; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.2.2racloar - racloare de calcar cristalizat; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.2.3aşchie - aşchii de silex dintre care una trecută prin foc.; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.2.4lamă - două lame de silex; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 1.0.2.5racloar - patru racloare de cuarţ; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 1.0.2.6faună - oase de Ursus spelaeus; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 1.0.3nivel stratigrafic - Acest nivel se întinde de la0,90 la 1,80 m şi cuprindea un amestec de cioburi Coţofeni şi unelte paleolitice, oase de Ursus spelaeus.; datare repertoriu: nedeterminată, 1924, 1925; MAC
 1.0.3.1percutor - percutoare de cuarţ; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.3.2racloar - racloare de calcar cristalizat; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.3.3aşchie - aşchii de silex dintre care una trecută prin foc.; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan
 1.0.3.4lamă - două lame de silex; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 1.0.3.5racloar - patru racloare de cuarţ; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 1.0.3.6faună - oase de Ursus spelaeus; datare repertoriu: paleolitic, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I.Moldovan; MAC
 Bibliografie:
1. Roska, M., PMJH, I, XXIII, 1924, p.1-2, 11-15, da
2. Roska, M., Dacia, I, II, 1924, 1925, p.289,297,299-304; 406, da
3. Roska, M., BSCC, II,4,2, 1925, p.186, 190-192, da
4. Roska, M., Kézikönyv, I, II, p.306, 319, 322-325; 419, da
5. Roska, M., AIGR, XIV, 1929, p.117
6. Roska, M., Erdély, p.76
7. Roska, M., FA, I-II, 1939, p.3,5, da
8. Roska, M., Rep., p.83, nr.9, da
9. Breuil, H., BSSC, II-4, 1925, p.216, da
10. Breuil, H., Rev. d'hist.comp., XXII, 1944, p.122-123
11. Gordon-Childe, V., Danube, p.11,12
12. Nestor, I., Stand, p.15, 16
13. Patte, É., Souvenirs, p.374
14. Moroşan, N., RSVA, XXI, 1935, p.198
15. , Nature, XXIX, 1940, p.270-271
16. Nicolăescu-Plopşor, C.S., Dacia, V-VI, 1935-1936, p.70, 72, 96
17. Berciu, D., BIRS, I/2, 1941, p.585
18. Berciu, D., R. Arhivelor, IV/2, 1941, p.286
19. Horedt, K., SCIV, II, 1951, p.198
20. Schroller, H., St.u.Kz., p.76

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: peşteră - S-a constatat un strat de terra rosa, gros de 020m fără oseminte fosile dar conţinând un strat de cărbune de lemn.

Observatii: Cele două peşteri formează un singur depozit arheologic. Studiate în 1924 (M.Roska) şi 1925 (I. Moldovan)
 Descoperiri:
 2.0.0.1racloar-burin - bifacial; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian
 2.0.0.2unealtă - piese de tip musterian, bine definite.; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian
 2.0.0.3ceramică - fragmente; Descoperite la suprafaţă.; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 2.0.0.4ceramică - fragmente; Descoperite în peştera 3; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Gordon-Childe, V., Danube, p.11,12
2. Roska, M., Dacia, I, II, 1924, 1925, p.289,297,299-304; 406, da
3. Roska, M., BSCC, II,4,2, 1925, p.186, 190-192, da
4. Roska, M., AIGR, XIV, 1929, p.117
5. Nestor, I., Stand, p.15, 16

 Punct 3. În partea opusă peşterilor 1, 2, 3, la est de sat, pe înălţimea "Piatra Muntenilor"
Tip sit: peşteră - Până la 0,60 m s-a constat un strat de argilă brun-gălbuie, cu o vatră, cioburi de tip Coţofeni şi un dolium roman. Mai jos au apărut fragmente de cărbuni, fragmente de oase de Ursus spelaeus, două racloare paleolitice atipice de calcar cristalin şi două aşchii de silex. Artefactele litice de aici seamănă cu cele de la Cioclovina. Într-un coridor de lângă peşteră, lung de 8,50 m s-a dat peste un strat de argilă nisipoasă brun-închis, gros de 0,20 conţinând fragmente ceramice din bronz timpuriu, din epocă romană şi medievală. Dedesubt a apărut un strat de aceeaşi grosime de argilă brun roşiatică cu cioburi, oase de Ursus spelaeus şi racloare de cuarţ de caracter musterian.

Observatii: Săpături M. Roska (1924), I.Moldovan (1925). Materialele sunt păstrate la MAC.
 Descoperiri:
 3.0.1vatră - În jurul vetrei au apărut fragmente ceramice Coţofeni şi un dolium roman; datare repertoriu: nedeterminată
 3.0.1.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: Roska, M., Moldovan, I.; MAC
 3.0.1.2dolium; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: Roska, M., Moldovan, I.; MAC
 3.0.1.3cărbune - fragmente; datare repertoriu: nedeterminată, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I. Moldovan; MAC
 3.0.1.4faună - fragmente de oase de Ursus spelaeus; datare repertoriu: nedeterminată, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I. Moldovan; MAC
 3.0.1.5racloar - două racloare atipice din calcar cristalin cu urme de întrebuinţare.; datare repertoriu: nedeterminată, 1924, 1925; autor sptur: Roska, M., I. Moldovan; MAC
 Punct 4. La sud-vest de "Piatra Muntenilor", la poalele dealului "Fruntea Mare"
Tip sit: peşteră

Observatii: Peştera este neexplorată. Nu se ştie dacă prezintă elemente de interes arheologic.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Roska, M., Dacia, I, 1924, p.304
2. Roska, M., Rep., p.83, nr.9

 Punct 5. Pe valea pârâului care izvorăşte din "Piatra Muntenilor"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1ceramică - fragmente; Ceramica a fost descoperită în gropi, printre stânci.; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; MAC
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl, I, 1941, p.57-58

+ Fizeş, com. Băiţa Hunedoara Fizeş, com. Băiţa, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Galaţi, com. Pui Hunedoara Galaţi, com. Pui, jud. Hunedoara mezolitic   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014