cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 26 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Boiu de Sus, com. Gurasada Hunedoara Boiu de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca daco-romană; neolitic   Map it  
+ Boşorod, com. Boşorod Hunedoara Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bozeş, com. Geoagiu Hunedoara Bozeş, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Valea Bradului, com. Brad, jud. Hunedoara preistorie   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Mesteacăn, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Brad, jud. Hunedoara bronz final; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Brădăţel, com. Burjuc Hunedoara Brădăţel, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Brănişca, com. Brănişca Hunedoara Brănişca, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Bretea Mureşană, com. Ilia Hunedoara Bretea Mureşană, com. Ilia, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Bretea Română, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Romînă, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bretea Streiului, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Streiului, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bretelin, com. Veţel Hunedoara Bretelin, com. Veţel, jud. Hunedoara     Map it  
+ Bucureşci, com. Bucureșci Hunedoara Bucureşci, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Căbeşti, com. Brănişca Hunedoara Căbeşti, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic, bronz   Map it  
+ Căinelu de Sus, com. Băiţa Hunedoara Căinelu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Valea Sângeorgiului, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Batiz, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Călan, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Căraci, com. Baia de Criş Hunedoara Căraci, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca dacică sau romană; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cărpiniş, com. Simeria Hunedoara Cărpiniş, com. Simeria, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri - Surduc, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri - Surduc, com. Gurasada, jud. Hunedoara La Tene; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri de Sus, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
+ Cârjiţi, com. Cârjiţi Hunedoara Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Cârneşti, com. Toteşti Hunedoara Cârneşti, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Cerbăl, com. Cerbăl Hunedoara Cerbăl, jud. Hunedoara La Tene; La Tene târziu   Map it  
+ Certeju de Sus, com. Certeju de Sus Hunedoara Certeju de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Chergeş, com. Cârjiţi Hunedoara Chergeş, com. Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Chimindia, com. Hărău Hunedoara Chimindia, jud. Hunedoara eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Chitid, com. Boşorod Hunedoara Chitid, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene   Map it  
+ Cigmău, com. Geoagiu Hunedoara Cigmău, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Cinciş-Cerna, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cerna, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Cioclovina, com. Boşorod Hunedoara Cioclovina, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; Hallstatt; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Ciula mică, com. Răchitova Hunedoara Ciula mică, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Ciulpăz, com. Pestişu Mic Hunedoara Ciulpăz, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Clopotiva, com. Râu De Mori Hunedoara Clopotiva, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Crăciuneşti, com. Băiţa Hunedoara Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; neolitic; paleolitic; paleolitic, bronz; paleolitic, neolitic, epoca bronzului   Map it  
+ Crăguiş, com. General Berthelot Hunedoara Crăguiş, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Map it  
+ Cristur, com. Deva Hunedoara Cristur, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Crişcior, com. Crişcior Hunedoara Crişcior, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Crivadia, com. Băniţa Hunedoara Crivadia, com. Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
< - > Densuş, com. Densuş Hunedoara Densuş, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epocă romană   Map it  

 Densuş, com./oraş Densuş (denumire repertoriu: Densuş sau Densuş, Dânsuş, Demsus, jud. Hunedoara)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: Depozit
 Descoperiri:
 1.0.1depozit; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva, nr inventar: 5259, 5264, 5267-5269, 5271, 5274, 5350, 5352
 1.0.1.1celt - de bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva
 1.0.1.2sabie - trei fragmente de sabie din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva
 1.0.1.3vas - două fragmente dintr-un vas de bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva
 1.0.1.4neprecizat - două bucăţi de bronz cu crestături triunghiulare; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva
 1.0.1.5fierăstrău - două fragmente din fierăstrău; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., p.66, nr.21

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1monedă - din aur de la Nero; datare repertoriu: epocă romană
 Bibliografie:
1. Mihalyi, V., Cerculariu, p.128

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: Monumentele romane (citate şi de călători) din vechea biserică romanescă au fost aduse de la Sarmizegetusa şi utilizate ca material de construcţie sau ca ornamente. Între aceste monumente se menţionează: altare cu inscripţii (CIL, III, 1484, 1497-1498, 1503, 1511-1512, 1529, 1531, 1533, 1536, 1538, 1539, 1545), monumente funerare, coloane, capiteluri corintice, friză de relief, blocuri de piatră, cărămizi). La Densuş nu se cunosc descoperiri care să ateste existenţa unei aşezări romane.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Hohenhausen, J., Alterthümer, p.83-87, 92, 107-126
2. Neigebauer, J.F., Dacien, p.40-50
3. Ackner, M.J., JCC, 1856, p.9
4. Gooss, C., AVSL, XI, 1872, p.113
5. Gooss, C., Chronik, p.70
6. , MaMü, II, p.394

 Punct 4. Biserica din sat
Tip sit: biserică - Biserică românească de piatră din secolul XIII
 Descoperiri:
 4.1biserică - Nucleul iniţial al construcţiei cuprinde: un spaţiu dreptunghiular (în centrul căruia patru stâlpi susţin un turn central) şi un altar semicircular. Toate încăperile sunt boltite cu cărămidă ( turnul este boltit cu o calotă, spaţiul din jurul lui cu o boltă de sprijin cilindrică, iar altarul cu un semicilindru şi o calotă). Zidăria e din piatră tăiată, provenind integral de la Sarmizegetusa, din piatră brută şi din cărămidă. Acest nucleu e proptit spre sud şi nord de coloane aduse şi ele de la ruinele romane amintite. Turnul cuprinde o ascunzătoare la etajul I, odinioară accesibilă printr-o scară exterioară acum dispărută. Ulterior, probabil tot în secolul XIII s-a adăugat şi un veştmântar (diaconicon), boltit cilindric, pe latura de sud a altarului, şI mai apoi o încăpere prelungă, boltită şI ea, de-a lungul laturii de sud a bisericii. O anexă tăvănită, în partea de vest, a fost adăugată în secolul XVI. Biserica prezintă interfernţe ale arhitecturii ortodoxe (planul navei cu turnul central ţinând loc de cupolă) cu cea romanică transilvăneană (mai ales frizele ornamentale în cărămidă).; datare repertoriu: epoca medievală, secolul XIII (prima jumătate), 1948
 Bibliografie:
1. Hohenhausen, J., Alterthümer, p.107-116, da
2. , HTRTÉ, XII, 1901, p.78
3. Müller, F., AVSL, XVI, 1881, p.283-284
4. Kövéri, L., Erd.eml., p.29-31, 270-271
5. Ackner, M.J., Sb.Ak.Wien, VI, 1871, p.283-285
6. Gooss, C., Chronik, p.70
7. Raport restaurări, AÉ, IX, X, 1889, 1890, p.415, 352
8. Roth, V., Baukunst, p.5
9. Vătăşianu, V., ACMIT, II, 1929, p.33-43, 84-86, 122-131, passim, da
10. Gerevich, T., Románkori emlékei, p.43-44, il.XCV
11. Iorga-Balş, Histoire de l'art roumain ancien, p.140

+ Deva, com. Deva Hunedoara Bârcea Mică, com. Deva, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Herepea, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Deva, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizat, pobabil Hallstatt; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Dobra, com. Dobra Hunedoara Dobra, jud. Hunedoara bronz final; epoca bizantină; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Dumeşti, com. Vorţa Hunedoara Dumeşti, com. Vorţa, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Federi, com. Pui Hunedoara Federi, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; nedeterminată; paleolitic   Map it  
+ Fizeş, com. Băiţa Hunedoara Fizeş, com. Băiţa, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Galaţi, com. Pui Hunedoara Galaţi, com. Pui, jud. Hunedoara mezolitic   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014