cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 26 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Boiu de Sus, com. Gurasada Hunedoara Boiu de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca daco-romană; neolitic   Map it  
+ Boşorod, com. Boşorod Hunedoara Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bozeş, com. Geoagiu Hunedoara Bozeş, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Valea Bradului, com. Brad, jud. Hunedoara preistorie   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Mesteacăn, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Brad, jud. Hunedoara bronz final; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Brădăţel, com. Burjuc Hunedoara Brădăţel, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Brănişca, com. Brănişca Hunedoara Brănişca, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Bretea Mureşană, com. Ilia Hunedoara Bretea Mureşană, com. Ilia, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Bretea Română, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Romînă, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bretea Streiului, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Streiului, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bretelin, com. Veţel Hunedoara Bretelin, com. Veţel, jud. Hunedoara     Map it  
+ Bucureşci, com. Bucureșci Hunedoara Bucureşci, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Căbeşti, com. Brănişca Hunedoara Căbeşti, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic, bronz   Map it  
+ Căinelu de Sus, com. Băiţa Hunedoara Căinelu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Valea Sângeorgiului, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Batiz, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Călan, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Căraci, com. Baia de Criş Hunedoara Căraci, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca dacică sau romană; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cărpiniş, com. Simeria Hunedoara Cărpiniş, com. Simeria, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri - Surduc, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri - Surduc, com. Gurasada, jud. Hunedoara La Tene; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri de Sus, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
+ Cârjiţi, com. Cârjiţi Hunedoara Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Cârneşti, com. Toteşti Hunedoara Cârneşti, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Cerbăl, com. Cerbăl Hunedoara Cerbăl, jud. Hunedoara La Tene; La Tene târziu   Map it  
+ Certeju de Sus, com. Certeju de Sus Hunedoara Certeju de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Chergeş, com. Cârjiţi Hunedoara Chergeş, com. Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Chimindia, com. Hărău Hunedoara Chimindia, jud. Hunedoara eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Chitid, com. Boşorod Hunedoara Chitid, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene   Map it  
+ Cigmău, com. Geoagiu Hunedoara Cigmău, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Cinciş-Cerna, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cerna, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Cioclovina, com. Boşorod Hunedoara Cioclovina, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; Hallstatt; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Ciula mică, com. Răchitova Hunedoara Ciula mică, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Ciulpăz, com. Pestişu Mic Hunedoara Ciulpăz, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Clopotiva, com. Râu De Mori Hunedoara Clopotiva, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
< - > Crăciuneşti, com. Băiţa Hunedoara Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; neolitic; paleolitic; paleolitic, bronz; paleolitic, neolitic, epoca bronzului   Map it  

 Crăciuneşti, com./oraş Băiţa (denumire repertoriu: Crăciuneşti sau Krecsunesd, Karácsonyfalva, com. Băiţa, jud. Hunedoara)

 Punct 1. În peştera Balogu (Szabó barlang), pe dealul Măgura, la nord de sat
Tip sit: aşezare în peşteră
 Descoperiri:
 1.1aşezare în peşteră - Două straturi de cultură - cel inferior gros de 0,40 m compus din argilă nisipoasă, roşiatic-brună şi cel superior din humus negru-brun. Primul strat cuprindea oase de Ursus spelaeus şi de bovide, fragmente sparte de os de om (incert) şi câteva aşchii calcar. Al doilea cuprindea cărbuni, oase de animale domestice şi vânat şi fragmente de ceramică Wietenberg şi Coţofeni. Săpături M. Roska, 1924, MAC. Caracterizarea stratului inferior ca musterian nu are suficiente argumente; datare repertoriu: paleolitic, bronz
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, III, IV, 1883-1884, 1885-1886, p.60, 97-98
2. Téglás, G., Földr. Közl., XIV, 1886, p.202-203
3. Téglás, G., OTTÉ, XXII, 1897, p.28
4. Téglás, G., TTK, XIX, 1897, p.197
5. Téglás, G,, Hunyadvm.Tört., I, p.11-12, da
6. Téglás, G., BSSC, II, 4,2, 1925, p.187
7. Téglás, G., Kézikönyv, I, p.306, 325-328
8. Téglás, G., AIGR, XI, 1929, p.118
9. Téglás, G., Közl., I, 1941, p.40
10. Roska, M., Rep., p.117, nr. 30
11. Breuil, H,, BSSC, II, 4,2, 1925, p.215
12. Breuil, H., R. d'Hist., XXII, 1944, p.132-133
13. Nestor,I., Stand, p.18
14. Schroller, H., St.u Kz., p.76
15. Nicolaescu-Plopşor, C.S., Dacia, V-VI, 1935-1936, p.69
16. Berciu, D., R. Arhivelor, IV/2, V/1, 1941, 1942, p.286, 37
17. Berciu, D., BIRS, I, 1941, p.585

 Punct 2. Peştera Balogu
Tip sit: aşezare în peşteră

Observatii: Presupunerea lui G. Téglás că ar exista o aşezare de epoca fierului nu se confirmă.
 Descoperiri:
 Punct 3. Peştera "Groapa Lupului", pe dealul Măgura
Tip sit: neprecizat

Observatii: S-au constata resturi de vetre de foc.
 Descoperiri:
 3.0.0.1aşchie - aşchii mici de cuarţ; Caracterul musterian nu e sigur.; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian, 1924; autor sptur: Roska, M.
 3.0.0.2faună - de Ursus Spelaeus; datare repertoriu: paleolitic, 1924; autor sptur: Roska, M.
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, IV, 1885-1886, p.97-98
2. Roska, M., Dacia, I, 1924, p.297
3. Roska, M., PMJH, I (XXIII), 1924, p.1-2, 11-15
4. Roska, M., Kézikönyv., I, p.306, 325-327
5. Roska, M, AIGR, XIV, 1929, p.118
6. Roska, M., Rep., p.117-118, nr. 30
7. Breuil, H., BSSC, II, 4,2, 1925, p.216
8. Nestor, I., Stand, p.18
9. Nicolaescu-Plopşor, C.S., Dacia, V-VI, 1936-1936, p.69
10. Berciu, D., BIRS, I, 194, p.585
11. Berciu, D., R. Arhivelor, IV, 1941, p.286

 Punct 4. Peştera "Şura de Jos", dealul Măgura
Tip sit: aşezare în peşteră
 Descoperiri:
 4.1aşezare în peşteră - Are următoarea stratigrafie - un strat de argilă închisă la culoare deasupra stâncii, la 0,50-0,80 m, la baza lui se aflau resturi de cărbune, deasupra, între 0,20-0, 50 m un strat de argilă galben-cenuşiu în care s-au găsit fragmente de jasp, cărbune lemn, oase de ursus iar la suprafaţă un strat de guano cu fragmente ceramice de epoca bronzului (Coţofeni şi Wietenberg). Sondaj. M.Roska, Mz. Deva, inv. 4856-4906. La limita dintre nivelul superior şi cel superior s-a găsit un răzuitor ovoidal de piatră din epoca nesigură, putând fi atât paleolitic cât şi neolitic.; datare repertoriu: paleolitic, neolitic, epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Téglás, G., Földr. Közl., XIV, 1886, p.200-203
2. Téglás, G., TTK, XIX, 1897, p.195
3. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.11-12, da
4. Roska, M., Dacia, I, 1924, p.297
5. Roska, M., PMJH, I, 1924, p.1-2, 11-12

 Punct 5. Peştera "Şura Mică"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.1vatră - Urme de vetre de foc şi fragmente de oase.; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu
 Bibliografie:
1. neprecizat

 Punct 6. La nord de sat, la locul numit "Peştera", spre Băiţa, lângă pârâul Cătinel, într-o grotă la 80 de m deasupra pârâului.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1ceramică; datare repertoriu: neolitic
 6.0.0.2secure - de piatră; datare repertoriu: neolitic
 6.0.0.3neprecizat; datare repertoriu: neolitic
 6.0.0.4râşniţă - număr neprecizat; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Bielz, E.A., JSKV, XIX, 1899, p.39
2. Gugiuman, I., BSGLV, 1936, p.183

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1secure - de piatră, fragment; datare repertoriu: neolitic
 7.0.0.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Deva, nr inventar: 4409-4466, 4476-4554, 4571-4574
 Bibliografie:
1. Informaţie O. Floca

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1secure - de cupru; datare repertoriu: eneolitic
 Bibliografie:
1. , HTRTÉ, XVII, 1908, p.92

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.0.1verigă - de aur; Localizarea sa în acest sat nu este sigură.; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AR, XII, 1892, p.408
2. Roska, M., Rep., p.117-118, nr. 30

 Punct 10. Neprecizat
Tip sit: exploatare minieră - de aur şi argint

Observatii: Informaţie neverificată
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Pálfy, M., FIÉ, XVIII, 1910, p.290-298

+ Crăguiş, com. General Berthelot Hunedoara Crăguiş, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Map it  
+ Cristur, com. Deva Hunedoara Cristur, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Crişcior, com. Crişcior Hunedoara Crişcior, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Crivadia, com. Băniţa Hunedoara Crivadia, com. Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Densuş, com. Densuş Hunedoara Densuş, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epocă romană   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Bârcea Mică, com. Deva, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Herepea, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Deva, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizat, pobabil Hallstatt; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Dobra, com. Dobra Hunedoara Dobra, jud. Hunedoara bronz final; epoca bizantină; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Dumeşti, com. Vorţa Hunedoara Dumeşti, com. Vorţa, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Federi, com. Pui Hunedoara Federi, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; nedeterminată; paleolitic   Map it  
+ Fizeş, com. Băiţa Hunedoara Fizeş, com. Băiţa, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Galaţi, com. Pui Hunedoara Galaţi, com. Pui, jud. Hunedoara mezolitic   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014