cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 26 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Boiu de Sus, com. Gurasada Hunedoara Boiu de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca daco-romană; neolitic   Map it  
+ Boşorod, com. Boşorod Hunedoara Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bozeş, com. Geoagiu Hunedoara Bozeş, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Valea Bradului, com. Brad, jud. Hunedoara preistorie   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Mesteacăn, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Brad, jud. Hunedoara bronz final; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Brădăţel, com. Burjuc Hunedoara Brădăţel, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Brănişca, com. Brănişca Hunedoara Brănişca, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Bretea Mureşană, com. Ilia Hunedoara Bretea Mureşană, com. Ilia, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Bretea Română, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Romînă, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bretea Streiului, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Streiului, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bretelin, com. Veţel Hunedoara Bretelin, com. Veţel, jud. Hunedoara     Map it  
+ Bucureşci, com. Bucureșci Hunedoara Bucureşci, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Căbeşti, com. Brănişca Hunedoara Căbeşti, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic, bronz   Map it  
+ Căinelu de Sus, com. Băiţa Hunedoara Căinelu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Valea Sângeorgiului, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Batiz, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Călan, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Căraci, com. Baia de Criş Hunedoara Căraci, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca dacică sau romană; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cărpiniş, com. Simeria Hunedoara Cărpiniş, com. Simeria, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri - Surduc, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri - Surduc, com. Gurasada, jud. Hunedoara La Tene; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri de Sus, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
+ Cârjiţi, com. Cârjiţi Hunedoara Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Cârneşti, com. Toteşti Hunedoara Cârneşti, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Cerbăl, com. Cerbăl Hunedoara Cerbăl, jud. Hunedoara La Tene; La Tene târziu   Map it  
+ Certeju de Sus, com. Certeju de Sus Hunedoara Certeju de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Chergeş, com. Cârjiţi Hunedoara Chergeş, com. Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Chimindia, com. Hărău Hunedoara Chimindia, jud. Hunedoara eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Chitid, com. Boşorod Hunedoara Chitid, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene   Map it  
+ Cigmău, com. Geoagiu Hunedoara Cigmău, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Cinciş-Cerna, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cerna, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
< - > Cioclovina, com. Boşorod Hunedoara Cioclovina, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; Hallstatt; neprecizată; paleolitic   Map it  

 Cioclovina, com./oraş Boşorod (denumire repertoriu: Cioclovina sau Csoklovina, com. Puiu, jud. Hunedoara)

 Punct 1. Peştera Mare
Tip sit: aşezare în peşteră

Observatii: Grotă lungă de 435 m, bogată în zăcăminte de fosfaţi. Cercetată arheologic în 1911, 1919, 1924, 1925, 1928 de către M. Roska. Alte cercetări au fost făcute de Schreter, Z. Anchetă arheologică în 1952 de către colectivul arheologic de la Grădiştea Muncelului.
 Descoperiri:
 1.1aşezare în peşteră - S-a observat un singur strat de cultură; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian
 1.1.0.1aşchie - aşchii din japs, hidrocuarţit, silex, calcar cristalin; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian, aurignacian
 1.1.0.2unealtă - de cuarţit, silex, jasp, calcar cristalin. Printre tipuri răzuitoare, străpungătoare, encoche, lame mari; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian, aurignacian
 1.1.0.3faună - fosilizate de Ursus Spelaeus, prelucrate prin retuşare; datare repertoriu: paleolitic; cultura: aurignacian
 Bibliografie:
1. Pósta, B, Erd. Múz.Évk., 1911, p.44
2. Roska, M., Dolg., III, 1912, p.209-249, da
3. Roska, M., PMJH, I, (XXIII)1-2, 1924, p.11-15, 41-43
4. Teodorescu, D.M., M. Roska, Cercetări, p.27-55, da
5. Roska, M., Dacia, I, II, III-IV, 1924, 1925, 1927-1932, p.299; 405; 8-12, da
6. Roska, M., Kezikönyv., I, p.304, 316, 319, 322, da
7. Roska, M., ACMIT, I, 1926+1928, p.190
8. Roska, M., P., XIV, 1928, p.322-324
9. Roska, M., AIGR, XIV, 1929, p.89-92, 100, 116-117, 119, da
10. Roska, M., AO, VIII, 1929, p.349
11. Roska, M, Erdély, p.76, da
12. Roska.M, FA, I-II, 1939, p.3, 5
13. Roska, M, Rep., p.62-64, nr-8, da
14. Schréter, Z., Barlangk, V, 1917, p.189-190
15. Marţian, I., Rep., p.402
16. Buday, A., P., IX, 1923, p.1, 23-24
17. Breuil, H, BSSC, II, 4,2, 1925, p.212-215, da
18. Breuil, H., L'Anthropologie, XXXI, XXXVII, 1925, 1927, p.132, 166
19. Gordon-Childe, V., Danube, p.11-12
20. Nicolaescu-Plopşor, C.S., AO, VIII, 1929, p.355
21. Nicolaescu-Plopşor, C.S., Dacia, V-VI, 1935-1936, p.68-69
22. Patte, E., Souvenirs, p.373
23. Moroşan, N., RSVA, XXI, 1935, p.198-199
24. Moroşan, N., AIGR, XIX, 1938, p.131
25. Moroşan, I., Natura, XXIX, 1940, p.270-271
26. Berciu, D., BIRS, I, 1941, p.2, 584

 Punct 2. Peştera Mare
Tip sit: neprecizat

Observatii: Craniu descoperit cu ocazia exploatării fosfaţilor din peşteră, la 2m adâncime, în 1942. Inventarul aurignacian s-a găsit aproape peste tot in situ. Resturile musteriene par a fi fost cărate de ape, din interiorul peşterii spre exterior. Numai la gura peşterii, pe o terasă există resturi musteriene in situ, la nivelul 0,70 m. Zgârieturile din interior interpretate de Roska drept manifestări artistice au fost considerate de Breuil ca fenomene naturale. Materialul scos a fost parţial distrus. Restul se află la MAC şi Muzeul din Deva.
 Descoperiri:
 2.0.1mormânt - Craniu uman înconjurat de trei cranii de Ursus Spelaeus şi silexuri; datare repertoriu: paleolitic; cultura: auirgnacian
 2.0.1.1craniu - craniu uman dolicocefal, indice 17,2 , aparţine unui homo sapiens diluvialis (Neandertal); datare repertoriu: paleolitic; cultura: aurignacian
 2.0.2vatră - Vatră de foc acoperită de unelte; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian
 2.0.2.1craniu - craniu uman dolicocefal, indice 17,2 , aparţine unui homo sapiens diluvialis (Neandertal); datare repertoriu: paleolitic; cultura: aurignacian
 Bibliografie:
1. Simionescu, I., AR.MSST, seria. III, t.XVII, p.382-402
2. Reiner, F., I. Simionescu, AR. MSST, seria. III, T.XVII, p.489-503
3. Berciu, D., Oltenia, 1943, p.248

 Punct 3. Intrarea în Peştera Mare
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1ceramică - fragmente ceramice şi vase; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; cultura: Coţofeni; MAC
 Bibliografie:
1. Roska, M., Dacia, III-IV, 1927-1932, p.9
2. Roska, M., Közl., I, 1941, p.56

 Punct 4. La 100 m mai sus de Peştera Mare, în steiul de piatră deasupra tunelului de exploatare, în Peştera de la Trecătoare
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.1vatră - Urme de vatră de foc cu cărbune, sub crusta stalagmitică; datare repertoriu: paleolitic
 4.0.1.1faună - dinţi de Ursus spelaeus; datare repertoriu: paleolitic
 4.0.2locuinţă - Urme de locuinţă ce apar până la 2,5 m; datare repertoriu: paleolitic
 4.0.2.1faună - dinţi de Ursus spelaeus; datare repertoriu: paleolitic
 Bibliografie:
1. , SCIV, IV, 1-2, 1953, p.189-190

 Punct 5. Peştera cu Apă (Cioclovina cu Apă), spre Ponorici
Tip sit: depozit - Depozit foarte bogat de podoabe de bronz descoperit in situ.
 Descoperiri:
 5.0.1depozit - Depozit foarte bogat de podoabe de bronz şi de mărgele de chihlimbar şi de pastă de sticlă. Semnalat de inginerul Orghidan, speolog. Cercetări Gh. Ştefan şi E, Comşa, MNA, 1953.; datare repertoriu: Hallstatt
 Bibliografie:
1. Informaţie E. Comşa

 Punct 6. La est de Peştera Mare, deasupra văii Ponoriciului, la cca. 2,5 km de cetatea dacică de la Piatra Roşie
Tip sit: val - Val de pământ şi piatră numit "Troianul", lung de câţiva km, prezentând bastioane.
 Descoperiri:
 6.1val - Val de pământ şi piatră numit Troianul, lung de câţiva km, cu bastioane din loc în loc. Înălţimea actuală a valului este de 55-58 cm faţa de nivelul din spatele lui şi de 1,5m - 3 m faţă de nivelul din faţa sa. Grosimea la bază este de cca. 10 m. De o parte şi de alta se vede o adâncitură largă pe latura nordică de 10-14 m, iar pe cea opusă de 5-6 m. Este de fapt un zid fără mortar construit prin umplerea cu pietre a spaţiului dintre două palisade sau garduri de nuiele paralele. Nu există obiecte de inventar. Este legat probabil de fortificaţiile din Munţii Sebeşului; datare repertoriu: neprecizată; autor sptur: C. Daicoviciu
 Bibliografie:
1. Daicoviciu, C., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.312
2. , SCIV, I, 1950, p.1, 138
3. Daicoviciu, C., Al. Ferenczi, Aş. Dacice, p.61-63, da

 Punct 7. Bordul Mare
Tip sit: neprecizat

Observatii: vezi Ohaba Ponor
 Descoperiri:
 Punct 8. Piatra Poienii
Tip sit: neprecizat

Observatii: vezi Ohaba Ponor
 Descoperiri:
 Punct 9. Vârful Secuiului
Tip sit: neprecizat

Observatii: vezi Ohaba Ponor
 Descoperiri:
 Punct 10. Scăruşa
Tip sit: neprecizat

Observatii: vezi Ohaba Ponor
 Descoperiri:
+ Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Ciula mică, com. Răchitova Hunedoara Ciula mică, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Ciulpăz, com. Pestişu Mic Hunedoara Ciulpăz, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Clopotiva, com. Râu De Mori Hunedoara Clopotiva, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Crăciuneşti, com. Băiţa Hunedoara Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; neolitic; paleolitic; paleolitic, bronz; paleolitic, neolitic, epoca bronzului   Map it  
+ Crăguiş, com. General Berthelot Hunedoara Crăguiş, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Map it  
+ Cristur, com. Deva Hunedoara Cristur, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Crişcior, com. Crişcior Hunedoara Crişcior, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Crivadia, com. Băniţa Hunedoara Crivadia, com. Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Densuş, com. Densuş Hunedoara Densuş, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epocă romană   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Bârcea Mică, com. Deva, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Herepea, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Deva, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizat, pobabil Hallstatt; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Dobra, com. Dobra Hunedoara Dobra, jud. Hunedoara bronz final; epoca bizantină; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Dumeşti, com. Vorţa Hunedoara Dumeşti, com. Vorţa, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Federi, com. Pui Hunedoara Federi, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; nedeterminată; paleolitic   Map it  
+ Fizeş, com. Băiţa Hunedoara Fizeş, com. Băiţa, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Galaţi, com. Pui Hunedoara Galaţi, com. Pui, jud. Hunedoara mezolitic   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014