cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 26 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Boiu de Sus, com. Gurasada Hunedoara Boiu de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca daco-romană; neolitic   Map it  
+ Boşorod, com. Boşorod Hunedoara Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bozeş, com. Geoagiu Hunedoara Bozeş, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Valea Bradului, com. Brad, jud. Hunedoara preistorie   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Mesteacăn, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Brad, jud. Hunedoara bronz final; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Brădăţel, com. Burjuc Hunedoara Brădăţel, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Brănişca, com. Brănişca Hunedoara Brănişca, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Bretea Mureşană, com. Ilia Hunedoara Bretea Mureşană, com. Ilia, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Bretea Română, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Romînă, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bretea Streiului, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Streiului, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bretelin, com. Veţel Hunedoara Bretelin, com. Veţel, jud. Hunedoara     Map it  
+ Bucureşci, com. Bucureșci Hunedoara Bucureşci, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Căbeşti, com. Brănişca Hunedoara Căbeşti, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic, bronz   Map it  
+ Căinelu de Sus, com. Băiţa Hunedoara Căinelu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Valea Sângeorgiului, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Batiz, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Călan, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Căraci, com. Baia de Criş Hunedoara Căraci, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca dacică sau romană; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cărpiniş, com. Simeria Hunedoara Cărpiniş, com. Simeria, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri - Surduc, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri - Surduc, com. Gurasada, jud. Hunedoara La Tene; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri de Sus, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
+ Cârjiţi, com. Cârjiţi Hunedoara Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Cârneşti, com. Toteşti Hunedoara Cârneşti, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Cerbăl, com. Cerbăl Hunedoara Cerbăl, jud. Hunedoara La Tene; La Tene târziu   Map it  
+ Certeju de Sus, com. Certeju de Sus Hunedoara Certeju de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Chergeş, com. Cârjiţi Hunedoara Chergeş, com. Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Chimindia, com. Hărău Hunedoara Chimindia, jud. Hunedoara eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Chitid, com. Boşorod Hunedoara Chitid, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene   Map it  
< - > Cigmău, com. Geoagiu Hunedoara Cigmău, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  

 Cigmău, com./oraş Geoagiu (denumire repertoriu: Cigmău sau Csigmó, com. Bobâlna, jud. Hunedoara)

 Punct 1. În peştera "Busericuţa" de pe dealul "Măgura"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 1.0.0.2neprecizat - obiecte de aur; datare repertoriu: neprecizată; Muzeul Viena
 Bibliografie:
1. Bielz, A., Reisenhandbuch, I, p.46
2. Roska M., Közl, I, 1941, p.56
3. Roska M., Rep, p.58, nr. 42
4. Floca, C., Suiaga, V., Chid, p.91
5. Téglás, G, HTRTÉ, III, 1883-1884, p.60
6. Téglás, G, HTRTÉ, IV, 1885-1886, p.97
7. Téglás, G, HTRTÉ, XV, 1904-1905, p.134

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1monedă - piese din Thasos, Apollonia şi Dyrrhachium; datare repertoriu: La Tene; cultura: greacă
 Bibliografie:
1. Téglás, G, Erd.Múz., XV, 1898, p.508

 Punct 3. Un platou pe malul Mureşului la locul "Turiac" numit şi "Pogradea" "Cetatea Uriaşului"
Tip sit: castru

Observatii: A fost semnalat înaintea de jumătatea secolului XIX
 Descoperiri:
 3.1castru - Întreg platou, pe care se afla castrul, era lung de 200 de paşi şi lat de câteva sute de paşi. Castrul era înconjurat cu val şi şanţ care închidea un patrulater de 245, 5 m X75,8 m. Pe întreaga suprafaţă se vedeau resturi de dărmături, ziduri, cărămizi şi fragmente ceramice.; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.1neprecizat - numeroase obiecte din bronz; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva, Sibiu, Sighişoara
 3.1.0.2tub - din lut; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.3monedă - piese din argint şi din bronz de la împăraţii Vespasian, Domiţian şi Hadrian; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.4inscripţie - dedicată lui Filip Arabul din anul 245 (CIL, III, 12573); Nu este sigur dacă provine de la Cigmău; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.5cărămidă - mai multe exemplare cu ştampila legiunii XIII Gemina, sau cu iniţialele unor trupe auxiliare: N(umerus) S(ingularium) şi altele a căror lectură e nesigură (CIL, III, 8065, 14h; 8075,32=1633,14; 8074,29, 8077,11, KLIO, X, (1910), 501; XI (1911), 509); Nu este sigur dacă provine de la Cigmău; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Fodor, A., Hon és K., 1844, p.301-302
2. Fodor, A., Hon és K., 1847, p.359
3. Neigebauer, J., Dacien, p.105, nr. 1 şi 108, nr. 18, 21
4. Ackner J., JCC, 1856, p.13
5. Ackner J., JCC, II, 1857, p.84, 93
6. Vass J., Erdély, p.117
7. , KK, 1865, p.83
8. Goos, C., Chronik, p.69-70
9. Téglás, G, ÉTTK, XIV, 1889, p.14
10. Téglás, G, HTRTÉ, XII, 1901, p.50
11. Téglás, G, hunyadvmTört, I, p.119-125
12. Téglás, G, Klio, X, 1910, p.501
13. Téglás, G, Klio, XI, 1911, p.509
14. Király, P., Apulum, p.171
15. Király, P., Dacia, I, p.353, 436
16. Király, P., Dacia, p.15-16
17. , ENkE Kalauz, p.198-199
18. Christescu V., Ist.mil., p.170, 196-196
19. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.30-31

+ Cinciş-Cerna, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cerna, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Cioclovina, com. Boşorod Hunedoara Cioclovina, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; Hallstatt; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Ciula mică, com. Răchitova Hunedoara Ciula mică, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Ciulpăz, com. Pestişu Mic Hunedoara Ciulpăz, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Clopotiva, com. Râu De Mori Hunedoara Clopotiva, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Crăciuneşti, com. Băiţa Hunedoara Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; neolitic; paleolitic; paleolitic, bronz; paleolitic, neolitic, epoca bronzului   Map it  
+ Crăguiş, com. General Berthelot Hunedoara Crăguiş, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Map it  
+ Cristur, com. Deva Hunedoara Cristur, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Crişcior, com. Crişcior Hunedoara Crişcior, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Crivadia, com. Băniţa Hunedoara Crivadia, com. Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Densuş, com. Densuş Hunedoara Densuş, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epocă romană   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Bârcea Mică, com. Deva, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Herepea, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Deva, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizat, pobabil Hallstatt; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Dobra, com. Dobra Hunedoara Dobra, jud. Hunedoara bronz final; epoca bizantină; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Dumeşti, com. Vorţa Hunedoara Dumeşti, com. Vorţa, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Federi, com. Pui Hunedoara Federi, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; nedeterminată; paleolitic   Map it  
+ Fizeş, com. Băiţa Hunedoara Fizeş, com. Băiţa, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Galaţi, com. Pui Hunedoara Galaţi, com. Pui, jud. Hunedoara mezolitic   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014