cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 26 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Boiu de Sus, com. Gurasada Hunedoara Boiu de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca daco-romană; neolitic   Map it  
+ Boşorod, com. Boşorod Hunedoara Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bozeş, com. Geoagiu Hunedoara Bozeş, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Valea Bradului, com. Brad, jud. Hunedoara preistorie   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Mesteacăn, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Brad, jud. Hunedoara bronz final; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Brădăţel, com. Burjuc Hunedoara Brădăţel, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Brănişca, com. Brănişca Hunedoara Brănişca, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Bretea Mureşană, com. Ilia Hunedoara Bretea Mureşană, com. Ilia, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Bretea Română, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Romînă, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bretea Streiului, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Streiului, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bretelin, com. Veţel Hunedoara Bretelin, com. Veţel, jud. Hunedoara     Map it  
+ Bucureşci, com. Bucureșci Hunedoara Bucureşci, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Căbeşti, com. Brănişca Hunedoara Căbeşti, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic, bronz   Map it  
+ Căinelu de Sus, com. Băiţa Hunedoara Căinelu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Valea Sângeorgiului, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Batiz, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Călan, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Căraci, com. Baia de Criş Hunedoara Căraci, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca dacică sau romană; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Cărpiniş, com. Simeria Hunedoara Cărpiniş, com. Simeria, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri - Surduc, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri - Surduc, com. Gurasada, jud. Hunedoara La Tene; neprecizată   Map it  
+ Câmpuri de Sus, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
< - > Cârjiţi, com. Cârjiţi Hunedoara Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Map it  

 Cârjiţi, com./oraş Cârjiţi (denumire repertoriu: Cârjiţi sau Kersec, jud. Hunedoara)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş; Muzeul Deva
 1.0.0.2nucleu - nuclee din opal; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş; Muzeul Deva
 1.0.0.3aşchie - aşchii din opal; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 Bibliografie:
1. Roska, M., AÉ, XLVI, 1936, p.77
2. Roska, M., Rep., p.121, nr. 92

 Punct 2. Spre nord de sat, la "Grohote", pe ambele maluri ale văii Trestia
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 2.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Deva, nr inventar: 2247-2616 ?
 2.1.0.2unealtă - piese din silex; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; Muzeul Deva, nr inventar: 2247-2616?
 2.1.0.3aşchie - aşchii din silex; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Deva, nr inventar: 2247-2616?
 Bibliografie:
1. Gooss, C., AVSL, XIV, 1877, p.618
2. Tocilescu, Gr., Dacia, p.879
3. Téglás, G., HTRTÉ, IV, 1885-1886, p.27-28
4. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.59
5. Téglás, G., Földr. Közl., XIX, 1891, p.76
6. Téglás, G., Hunyadvm.Tört, I, p.16
7. Schroller, H., St.u.Kz., p.76
8. Roska, M., Közl., I, 1941, p.60
9. Roska, M., Rep., p.121, nr.92

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1monedă - tetradrahme de Thassos şi imitaţii locale ale acestora; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, V, 1878-1879, p.55
2. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.151
3. Roska, M., Rep., p.121, nr. 92

 Punct 4. De la "Grohote" şi până la drumul ce trece de pârâul Trestia spre Muncelul Mic şi apoi până la coasta de deal "Dumbrăviţa".
Tip sit: aşezare - Aşezare minieră şi carieră de piatră care suprapun aşezarea preistorică
 Descoperiri:
 4.1aşezare - Pe toată întinderea s-au găsit urme de construcţii, mortar, cărămizi, ţigle, olane.; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.1monument funerar - fragment de monument funerar cu lei funerari de piatră; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.2sculptură - fragmente sculpturale; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.3coloană - fragmente de coloane; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.4lespede - două lespezi cu inscripţie, azi dispărute şi necitite, una zidită la 1874 în peretele unei case din sat, alta dusă de un ţăran la Deva şi dispărută; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.5cărămidă - cărămizi ştampilate, printre care şi una cu literele IS, scrise cu mâna liberă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 4.2exploatare minieră - Urmele acestei cariere de piatră se vad la Dumbrăviţa; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.0.1monument funerar - fragment de monument funerar cu lei funerari de piatră; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.0.2sculptură - fragmente sculpturale; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.0.3coloană - fragmente de coloane; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.0.4lespede - două lespezi cu inscripţie, azi dispărute şi necitite, una zidită la 1874 în peretele unei case din sat, alta dusă de un ţăran la Deva şi dispărută; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.0.5cărămidă - cărămizi ştampilate, printre care şi una cu literele IS, scrise cu mâna liberă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, IV, VI, 1885-1886 ; 1889-1890, p.25-28; 110
2. Téglás, G., Földr. Közl., XIX, 1891, p.76-77
3. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.150-151
4. Marţian, I., Rep., p.129

+ Cârneşti, com. Toteşti Hunedoara Cârneşti, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Cerbăl, com. Cerbăl Hunedoara Cerbăl, jud. Hunedoara La Tene; La Tene târziu   Map it  
+ Certeju de Sus, com. Certeju de Sus Hunedoara Certeju de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Chergeş, com. Cârjiţi Hunedoara Chergeş, com. Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Chimindia, com. Hărău Hunedoara Chimindia, jud. Hunedoara eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Chitid, com. Boşorod Hunedoara Chitid, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene   Map it  
+ Cigmău, com. Geoagiu Hunedoara Cigmău, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Cinciş-Cerna, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cerna, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Cioclovina, com. Boşorod Hunedoara Cioclovina, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; Hallstatt; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Ciula mică, com. Răchitova Hunedoara Ciula mică, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Ciulpăz, com. Pestişu Mic Hunedoara Ciulpăz, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Clopotiva, com. Râu De Mori Hunedoara Clopotiva, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Crăciuneşti, com. Băiţa Hunedoara Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; neolitic; paleolitic; paleolitic, bronz; paleolitic, neolitic, epoca bronzului   Map it  
+ Crăguiş, com. General Berthelot Hunedoara Crăguiş, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Map it  
+ Cristur, com. Deva Hunedoara Cristur, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Crişcior, com. Crişcior Hunedoara Crişcior, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Crivadia, com. Băniţa Hunedoara Crivadia, com. Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Densuş, com. Densuş Hunedoara Densuş, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epocă romană   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Bârcea Mică, com. Deva, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Herepea, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Deva, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizat, pobabil Hallstatt; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Dobra, com. Dobra Hunedoara Dobra, jud. Hunedoara bronz final; epoca bizantină; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Dumeşti, com. Vorţa Hunedoara Dumeşti, com. Vorţa, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Federi, com. Pui Hunedoara Federi, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; nedeterminată; paleolitic   Map it  
+ Fizeş, com. Băiţa Hunedoara Fizeş, com. Băiţa, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Galaţi, com. Pui Hunedoara Galaţi, com. Pui, jud. Hunedoara mezolitic   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014