cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 25 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Porumbenii Mici, com. Porumbeni Harghita Porumbenii Mici, jud. Odorhei bronz timpuriu; La Tene - epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Praid, com. Praid Harghita Praid, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Racu, com. Racu Harghita Racu, jud. Ciuc epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Afişează  
+ Remetea, com. Remetea Harghita Remetea, jud. Ciuc epoca medievală   Afişează  
+ Satu Mare, com. Satu Mare Harghita Satu Mare, jud. Odorhei epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Sâncrăieni, com. Sâncrăieni Harghita Sâncrăieni, jud. Ciuc bronz final; eneolitic; epoca medievală; Halsttatt timpuriu; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Sândominic, com. Sândominic Harghita Sândominic, jud. Ciuc antichitate; bronz timpuriu; epoca medievală   Afişează  
+ Sânmartin, com. Sânmartin Harghita Sânmartin, jud. Ciuc epoca bronzului; neprecizată   Afişează  
+ Sântimbru, com. Sântimbru Harghita Sântimbru, jud. Ciuc epoca bronzului   Afişează  
+ Sub Cetate, com. Zetea Harghita Subcetate, jud. Mureş neprecizată   Afişează  
< - > Şiclod, com. Atid Harghita Şiclod, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  

 Şiclod, com./oraş Atid (denumire repertoriu: Şiclod sau Siklod, jud. Odorhei)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - din piatră, de forma migdalei, cu tăişul drept; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Koch, A., Erd. Múz. Évk., V, 1876, p.133
2. Gooss, C., Chronik, 1876, p.53
3. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.781
4. Nagy, L., HTRTÉ, XIV, 1903 - 1904, p.21 - 22
5. Téglás, G., AÉ, XXXIII, 1913, p.318
6. Roska, M., Emlékkönyv SzNM, 1929, p.303
7. Roska, M., ESA, XI, 1937, p.197
8. Roska, M., Közl., I, 1941, p.78
9. Roska, M., Rep., 1942, p.248, nr. 58

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1celt - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Koch, A., Erd. Múz. Évk., V, 1876, p.133
2. Gooss, C., Chronik, 1876, p.53
3. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.781
4. Nagy, L., HTRTÉ, XIV, 1903 - 1904, p.21 - 22
5. Téglás, G., AÉ, XXXIII, 1913, p.318
6. Roska, M., Emlékkönyv SzNM, 1929, p.303
7. Roska, M., ESA, XI, 1937, p.197
8. Roska, M:, Közl., I, 1941, p.78
9. Roska, M., Rep., 1942, p.248, nr. 58

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1seceră - două fragmente din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Koch, A., Erd. Múz. Évk., V, 1876, p.133
2. Gooss, C., Chronik, 1876, p.53
3. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.781
4. Nagy, L., HTRTÉ, XIV, 1903 - 1904, p.21 - 22
5. Téglás, G., AÉ, XXXIII, 1913, p.318
6. Roska, M., Emlékkönnyv SyNM, 1929, p.303
7. Roska, M., ESA, XI, 1937, p.197
8. Roska, M., Közl., I, 1941, p.78
9. Roska, M., Rep., 1942, p.248, nr. 58

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1vârf de baldachin - scitic, din bronz; Fettich pune la îndoială originea scitică, în timp ce M. Roska îl consideră de origine dacă.; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică
 Bibliografie:
1. Koch, A., Erd. Múz. Évk., V, 1876, p.133
2. Gooss, C., Chronik, 1876, p.53
3. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.781
4. Nagy, L., HTRTÉ, XIV, 1903 - 1904, p.21 - 22
5. Téglás, G., AÉ, XXXIII, 1913, p.318
6. Roska, M., Emlékkönyv SzNM, 1929, p.303
7. Roska, M., ESA, XI, 1937, p.197
8. Roska, M., Közl., I, 1941, p.78
9. Roska, M., Rep., 1942, p.248, nr. 58

 Punct 5. La est de sat, pe dealul "Piatra Mare" (Nagykö), lângă izvoare.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1armă - săbii, lănci, vârfuri de săgeţi; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Bielz, E. A., JSKV, XVIII, 1898, p.75
2. Roska, M., Rep., 1942, p.248, nr. 58

 Punct 6. Pe "Dealul Viilor" (Szöllöbérc).
Tip sit: neprecizat - construcţie patrulateră, în parte distrusă de apele unui râu, considerată romană

Observatii: Informaţie neverificată.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, I, 1869, p.143
2. Gooss, C., Chronik, 1876, p.110
3. Király, P., Apulum, 1889, p.238
4. Király. P., Dacia, II, 1894, p.30
5. Marţian, I., Rep., p.37, nr. 656
6. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.103, nr. 7
7. Christescu, V., Ist. mil., 1937, p.102

 Punct 7. "Hotarul Călugărului" (Barátdüllö)
Tip sit: drum - pietruit
 Descoperiri:
 7.1drum - Pietruit. El ar putea duce la castrul de la Inlăceni.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, I, 1869, p.143
2. Gooss, C., Chronik, 1876, p.110
3. Király, P., Apulum, 1889, p.238
4. Király, P., Dacia, II, 1894, p.30
5. Marţian, I., Rep., 1920, p.37, nr. 656
6. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.103, nr. 7
7. Christescu, V., Ist. mil., 1937, p.102

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană; Muz. Sf. Gheorghe
 8.0.0.2aramă - bucăţi; datare repertoriu: epoca romană; Muz. Sf. Gheorghe
 8.0.0.3monedă - 6 exemplare romane; S-au pierdut în 1944.; datare repertoriu: epoca romană; Muz. Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Informaţie Z. Székely

 Punct 9. Pe "Locul Oraşului" (Városhely) la nord-est de sat.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 9.1aşezare - Se mai păstrează urme de construcţii de piatră.; datare repertoriu: epoca medievală
 9.1.0.1vârf de lance - mai multe exemplare; datare repertoriu: epoca medievală
 9.1.0.2vârf de săgeată - mai multe exemplare; datare repertoriu: epoca medievală
 9.1.0.3sabie - mai multe exemplare; datare repertoriu: epoca medievală
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, I, 1869, p.143

 Punct 10. La nord-est de sat, pe o stâncă izolată de tuf andezitic.
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 10.1cetate - Cetatea este doar amintită, neexistând urme precise.; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, I, 1869, p.143

+ Şimoneşti, com. Şimoneşti Harghita Simoneşti, jud. Odorhei epoca romană   Afişează  
+ Şoimuşu Mare, com. Săcel Harghita Şoimuşu Mare, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Şoimuşu Mic, com. Săcel Harghita Şoimuşu Mic, com. Săcel, jud. Odorhei neprecizată   Afişează  
+ Tărceşti, com. Şimoneşti Harghita Tărceşti, jud. Odorhei epoca romană   Afişează  
+ Teleac, com. Feliceni Harghita Teleac, com. Feliceni, jud. Odorhei eneolitic; epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Afişează  
+ Tibod, com. Dealu Harghita Tibodu, com. Dealu, jud. Odorhei epoca romană   Afişează  
+ Tomeşti, com. Tomeşti Harghita Tomeşti, jud. Ciuc neprecizată   Afişează  
+ Tulgheş, Pasul Harghita Tugheş, Pasul, jud. Ciuc epoca romană târzie    
+ Tuşnad, com. Tuşnad Harghita Tuşnad, jud. Ciuc secolul XIII   Afişează  
+ Valea Strâmbă, com. Suseni Harghita Valea Strâmbă, jud. Ciuc epoca romană   Afişează  
+ Văleni, com. Feliceni Harghita Văleni, com. Feliceni, jud. Odorhei epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Vlăhiţa, com. Vlăhiţa Harghita Vlăhiţa, jud. Odorhei epoca migraţiilor   Afişează  
+ Almaş-Sălişte, com. Zam Hunedoara Almaş Sălişte, com. Zam, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Almaşu Mic, com. Pestişu Mic Hunedoara Almaşu Mic, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Almaşu Mic de Munte, com. Balşa Hunedoara Almaşu Mic de Munte, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Almaşu Sec, com. Cârjiţii Hunedoara Almaşu Sec, com. Cârjiţii, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Alun, com. Bunila Hunedoara Alun, com. Bunila, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Aninoasa, com. Aninoasa Hunedoara Iscroni, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Aurel Vlaicu, com. Geoagiu Hunedoara Aurel Vlaicu, com. Geoagiu, jud. Hunedoara Hallstatt; perioada prefeudală   Afişează  
+ Baia de Criş, com. Baia de Criş Hunedoara Baia de Criş, jud. Hunedoara bronz / epoca romană; bronz final; epoca antică; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Balomir, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Balomir, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Balşa, com. Balşa Hunedoara Balşa, jud. Hunedoara epoca bronzului; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Banpotoc, com. Hărău Hunedoara Banpotoc, com. Hărău, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Barbură, com. Băiţa Hunedoara Barbură, com. Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Comărnicel, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Baru Mare, jud. Hunedoara neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Baru Mic, jud. Hunedoara epoca medievală; neprecizată   Afişează  
+ Basarabasa, com. Vaţa de Jos Hunedoara Basarabasa, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara paleolitic   Afişează  
+ Băcâia, com. Geoagiu Hunedoara Băcîia, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; preistorie   Afişează  
+ Băcia, com. Băcia Hunedoara Băcia, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Băiţa, com. Băiţa Hunedoara Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Băniţa, com. Băniţa Hunedoara Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Bărăştii Iliei, com. Brănişca Hunedoara Bărăştii Iliei, jud. Hunedoara bronz timpuriu   Afişează  
+ Băţălar, com. Bretea Română Hunedoara Băţălar, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Beriu, com. Beriu Hunedoara Beriu, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Bobâlna, com. Rapoltu Mare Hunedoara Bobâlna, com. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Boholț, com. Şoimuş Hunedoara Boholt, com. Şoimuş, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Boiţa, com. Răchitova Hunedoara Boiţa, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca bronzului   Afişează  
+ Boiu, com. Rapoltu Mare Hunedoara Boiu, com. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  

Precedentele pagini 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2020
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014