cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 25 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Porumbenii Mici, com. Porumbeni Harghita Porumbenii Mici, jud. Odorhei bronz timpuriu; La Tene - epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Praid, com. Praid Harghita Praid, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Racu, com. Racu Harghita Racu, jud. Ciuc epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Remetea, com. Remetea Harghita Remetea, jud. Ciuc epoca medievală   Map it  
+ Satu Mare, com. Satu Mare Harghita Satu Mare, jud. Odorhei epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Sâncrăieni, com. Sâncrăieni Harghita Sâncrăieni, jud. Ciuc bronz final; eneolitic; epoca medievală; Halsttatt timpuriu; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Sândominic, com. Sândominic Harghita Sândominic, jud. Ciuc antichitate; bronz timpuriu; epoca medievală   Map it  
+ Sânmartin, com. Sânmartin Harghita Sânmartin, jud. Ciuc epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Sântimbru, com. Sântimbru Harghita Sântimbru, jud. Ciuc epoca bronzului   Map it  
+ Sub Cetate, com. Zetea Harghita Subcetate, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Şiclod, com. Atid Harghita Şiclod, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Şimoneşti, com. Şimoneşti Harghita Simoneşti, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Şoimuşu Mare, com. Săcel Harghita Şoimuşu Mare, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Şoimuşu Mic, com. Săcel Harghita Şoimuşu Mic, com. Săcel, jud. Odorhei neprecizată   Map it  
+ Tărceşti, com. Şimoneşti Harghita Tărceşti, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Teleac, com. Feliceni Harghita Teleac, com. Feliceni, jud. Odorhei eneolitic; epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Tibod, com. Dealu Harghita Tibodu, com. Dealu, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Tomeşti, com. Tomeşti Harghita Tomeşti, jud. Ciuc neprecizată   Map it  
+ Tulgheş, Pasul Harghita Tugheş, Pasul, jud. Ciuc epoca romană târzie    
+ Tuşnad, com. Tuşnad Harghita Tuşnad, jud. Ciuc secolul XIII   Map it  
+ Valea Strâmbă, com. Suseni Harghita Valea Strâmbă, jud. Ciuc epoca romană   Map it  
+ Văleni, com. Feliceni Harghita Văleni, com. Feliceni, jud. Odorhei epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Vlăhiţa, com. Vlăhiţa Harghita Vlăhiţa, jud. Odorhei epoca migraţiilor   Map it  
+ Almaş-Sălişte, com. Zam Hunedoara Almaş Sălişte, com. Zam, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Map it  
+ Almaşu Mic, com. Pestişu Mic Hunedoara Almaşu Mic, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Almaşu Mic de Munte, com. Balşa Hunedoara Almaşu Mic de Munte, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Almaşu Sec, com. Cârjiţii Hunedoara Almaşu Sec, com. Cârjiţii, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Alun, com. Bunila Hunedoara Alun, com. Bunila, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Aninoasa, com. Aninoasa Hunedoara Iscroni, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Aurel Vlaicu, com. Geoagiu Hunedoara Aurel Vlaicu, com. Geoagiu, jud. Hunedoara Hallstatt; perioada prefeudală   Map it  
+ Baia de Criş, com. Baia de Criş Hunedoara Baia de Criş, jud. Hunedoara bronz / epoca romană; bronz final; epoca antică; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Balomir, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Balomir, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Balşa, com. Balşa Hunedoara Balşa, jud. Hunedoara epoca bronzului; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Banpotoc, com. Hărău Hunedoara Banpotoc, com. Hărău, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Barbură, com. Băiţa Hunedoara Barbură, com. Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Comărnicel, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Baru Mare, jud. Hunedoara neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Baru Mic, jud. Hunedoara epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Basarabasa, com. Vaţa de Jos Hunedoara Basarabasa, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara paleolitic   Map it  
+ Băcâia, com. Geoagiu Hunedoara Băcîia, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; preistorie   Map it  
+ Băcia, com. Băcia Hunedoara Băcia, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
< - > Băiţa, com. Băiţa Hunedoara Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  

 Băiţa, com./oraş Băiţa (denumire repertoriu: Băiţa sau Boiţa, Boica, Kisbánya, jud. Hunedoara)

 Punct 1. Dealurile Sfredel, Cornet, probabil şi dealurile satelor Hărţăganu (Hercegany), Cînelul de Sus şi de Jos
Tip sit: exploatare minieră

Observatii: Au fost identificate galerii în câteva puncte.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Ackner, M.J., JCC, 1856, p.13, 24
2. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1886, p.60
3. Téglás, G., Aranybányászat, I, p.38-40
4. Téglás, G., Földr. Közl., XVIII, 1890, p.334
5. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.165-166
6. Christescu, V., Viaţa ec., p.12, 13, 17, 19
7. Stanciu, V., Aurul Daciei, p.55

 Punct 2. Pe şaua de deal dintre Cornet şi Sfredel
Tip sit: aşezare - Construcţii din piatră, resturi a cca. 20 de case ( case de locuit, administraţia, paza minelor)

Observatii: Aşezare de mineri
 Descoperiri:
 2.1substrucţii clădiri - Substrucţii clădiri din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.1ţiglă - mai multe piese; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.2cărămidă - cărămizi de mozaic; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.3pictură murală - resturi; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.4opaiţ - cu ştampila MVRRI (CIL, III, 8076, 24); datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.5conductă - de apă; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.6ceramică - vase; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Ackner, M.J., JCC, 1856, p.13, 24
2. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1886, p.60
3. Téglás, G., Aranybányászat, I, p.38-40
4. Téglás, G., Foldr. Közl., XVIII, 1890, p.334
5. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.165-166
6. Christescu, V., Viaţa ec., p.12, 13, 17, 19
7. Stanciu, V., Aurul Daciei, p.55

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1pisălog - unelte de minerit; datare repertoriu: epoca romană
 3.0.0.2râşniţă - unelte de minerit; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, II, VI, VII, 1881-1883, p.77-79, 91;90, 110, 111;29-32
2. Téglás, G., UR, X, 1889, p.262
3. Bielz, E.A., JSKV, XIX, 1899, p.39

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1fibulă - de mici dimensiuni din aur; Colecţie particulară din Budapesta (1879)
 Bibliografie:
1. Hampel, I., AK, XIII/2, 1879, p.63, da
2. Horedt, K., AISC, IV, 1941-1943, p.163-164

 Punct 5. Galeria "Rudolf"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1monedă - monede romane din timpul lui Marc Aureliu; datare repertoriu: epoca romană, 1886
 Bibliografie:
1.

 Punct 6. În apropierea minei de la picioarele dealului Sfredel
Tip sit: tezaur

Observatii: Cu prilejul dărmării unei stânci de la "Piatra Albă" (a. 1887)
 Descoperiri:
 6.0.1tezaur - Mai multe sute de piese puse într-un vas de lut din care cele văzute de Téglas sunt din perioada Traian - Septimius Sever.; datare repertoriu: epoca romană, 1887
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, I, VII, 18801-1881, p.163;30
2. Téglás, G., Aranybányászat, I, p.39-40
3. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.166
4. Téglás, G., BKL, XLV, 1912, p.227-238
5. Pálfy, M., FIÉ, XVIII, 1910, p.269

 Punct 7. Galeria "Rudolf"
Tip sit: exploatare minieră
 Descoperiri:
 7.0.0.1monedă - 18 monede romane din argint; datare repertoriu: epoca romană, 80-243 e.n.
 Bibliografie:
1.

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat - Urme de spălătorii de aur
 Descoperiri:
 8.1spălătorie aur; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, p.68
2. Rákóczy, S., BKL, XXXIX, 1906, p.477-478
3. Marţian, I., Rep., p.80

+ Băniţa, com. Băniţa Hunedoara Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Bărăştii Iliei, com. Brănişca Hunedoara Bărăştii Iliei, jud. Hunedoara bronz timpuriu   Map it  
+ Băţălar, com. Bretea Română Hunedoara Băţălar, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Beriu, com. Beriu Hunedoara Beriu, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bobâlna, com. Rapoltu Mare Hunedoara Bobâlna, com. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Boholț, com. Şoimuş Hunedoara Boholt, com. Şoimuş, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Boiţa, com. Răchitova Hunedoara Boiţa, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca bronzului   Map it  
+ Boiu, com. Rapoltu Mare Hunedoara Boiu, com. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2020
Last update December 12nd, 2014