cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 25 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Porumbenii Mici, com. Porumbeni Harghita Porumbenii Mici, jud. Odorhei bronz timpuriu; La Tene - epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Praid, com. Praid Harghita Praid, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Racu, com. Racu Harghita Racu, jud. Ciuc epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Remetea, com. Remetea Harghita Remetea, jud. Ciuc epoca medievală   Map it  
+ Satu Mare, com. Satu Mare Harghita Satu Mare, jud. Odorhei epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Sâncrăieni, com. Sâncrăieni Harghita Sâncrăieni, jud. Ciuc bronz final; eneolitic; epoca medievală; Halsttatt timpuriu; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Sândominic, com. Sândominic Harghita Sândominic, jud. Ciuc antichitate; bronz timpuriu; epoca medievală   Map it  
+ Sânmartin, com. Sânmartin Harghita Sânmartin, jud. Ciuc epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Sântimbru, com. Sântimbru Harghita Sântimbru, jud. Ciuc epoca bronzului   Map it  
+ Sub Cetate, com. Zetea Harghita Subcetate, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Şiclod, com. Atid Harghita Şiclod, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Şimoneşti, com. Şimoneşti Harghita Simoneşti, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Şoimuşu Mare, com. Săcel Harghita Şoimuşu Mare, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Şoimuşu Mic, com. Săcel Harghita Şoimuşu Mic, com. Săcel, jud. Odorhei neprecizată   Map it  
+ Tărceşti, com. Şimoneşti Harghita Tărceşti, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Teleac, com. Feliceni Harghita Teleac, com. Feliceni, jud. Odorhei eneolitic; epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Tibod, com. Dealu Harghita Tibodu, com. Dealu, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Tomeşti, com. Tomeşti Harghita Tomeşti, jud. Ciuc neprecizată   Map it  
+ Tulgheş, Pasul Harghita Tugheş, Pasul, jud. Ciuc epoca romană târzie    
+ Tuşnad, com. Tuşnad Harghita Tuşnad, jud. Ciuc secolul XIII   Map it  
+ Valea Strâmbă, com. Suseni Harghita Valea Strâmbă, jud. Ciuc epoca romană   Map it  
+ Văleni, com. Feliceni Harghita Văleni, com. Feliceni, jud. Odorhei epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Vlăhiţa, com. Vlăhiţa Harghita Vlăhiţa, jud. Odorhei epoca migraţiilor   Map it  
+ Almaş-Sălişte, com. Zam Hunedoara Almaş Sălişte, com. Zam, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Map it  
+ Almaşu Mic, com. Pestişu Mic Hunedoara Almaşu Mic, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Almaşu Mic de Munte, com. Balşa Hunedoara Almaşu Mic de Munte, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Almaşu Sec, com. Cârjiţii Hunedoara Almaşu Sec, com. Cârjiţii, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Alun, com. Bunila Hunedoara Alun, com. Bunila, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Aninoasa, com. Aninoasa Hunedoara Iscroni, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Aurel Vlaicu, com. Geoagiu Hunedoara Aurel Vlaicu, com. Geoagiu, jud. Hunedoara Hallstatt; perioada prefeudală   Map it  
< - > Baia de Criş, com. Baia de Criş Hunedoara Baia de Criş, jud. Hunedoara bronz / epoca romană; bronz final; epoca antică; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  

 Baia de Criş, com./oraş Baia de Criş (denumire repertoriu: Baia de Criş sau Körösbánya, jud. Hunedoara)

 Punct 1. Lângă drumul din apropierea locului "Fântâna Borchii"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1statuie - trei statui augit-andezit, înalte de până la 3 m, reprezentând simulacre umane fără cap, cu mâinile pe piept şi cu o centură în jurul mijlocului. Pe şoldul uneia figurează o secure.; Téglas le atribuie epocii romane ca reprezentări de lucrători în mină. Este combătut de M.Hoernes şi V. Pârvan care le atribuie epocii bronzului.; datare repertoriu: bronz / epoca romană; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, II, VI, VII, XIII,, 1881-1883;1889-1890;1891-1892;1902, p.68-71, 90-92, 104, 115;110-111;29;121
2. Téglás, G., UR, IV, IX, 1884;1889, p.359-360;330, da
3. Téglás, G., AÉ, V, 1885, p.16-20
4. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.21
5. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.174-175, da
6. Studniczka, F., AÉM, VIII, 1884, p.41, da
7. Müller, H., Korrbl.VSL, XI, 1888, p.18-19
8. Jung, J., Fasten, p.159, 161
9. Hoernes, M., Urg.d.b.K., p.218-220
10. Király, F., Apulum, p.376
11. Rákoczy, S., BKL, XLIII, 1910, p.657
12. Marţian, I., Rep., p.39
13. Hoernes, M., Urgeschichte, 1925, p.619-620
14. Pârvan, V., Getica, p.596, n.1
15. Pârvan, V., Dacia, II, 1925, p.422-429, da
16. Christescu, V., Viaţa ec., p.12,13,20
17. Nestor, I., Stand., p.67-68
18. Roska, M., Rep., p.140, nr.277

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1secure - din trahit, de formă migdaloidă, cu tăiş convex.; Încadrare culturală după M. Roska.; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Tg. Mureş
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.201
2. Téglás, G., Ak.Ért., III, 1892, p.608
3. Téglás, G., HTRTÉ, IX, X, 1896-1898;1899, p.179;52
4. Téglás, G., BKL, XXXIX, 1906, p.167
5. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.15
6. Andrieşescu, I., Contribuţie, p.30
7. Marţian, I., Rep., p.39
8. Roska, M., Közl., I, 1941, p.65
9. Roska, M., Rep., p.140, nr.277

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1neprecizat - obiect din bronz, poate mâner, ornat cu protomă în formă de cap de lebădă.; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Aiud
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTE, XII, 1887, p.202
2. Roska, M., Rep., p.140, nr. 277

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.1tezaur - Tezaur din peste 70 monede din argint dintre care 11 drahme de Apollonia găsite într-un vas din lut împreună cu un fragment de lanţ din sârmă de argint şi cu un cercel prevăzut cu trei pandantive mici conice, tot din argint.; datare repertoriu: La Tene, 1850
 Bibliografie:
1. Seidl, J.G., AOG, VI, 1851, p.237-239
2. Pârvan, V., Getica, p.614
3. Noe, S.P., Bibl., p.43-44
4. Roska, M., Rep., p.140, nr.277
5. Mitrea, B., ED, X, 1945, p.93-94

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: aşezare - Aşezare cu urme de exploatare minieră. Locuinţele minerilor se aflau pe teritoriul comunei actuale, în partea unde terenul e mai ridicat.
 Descoperiri:
 5.1aşezare - Identificată în secolul XIX; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.1substrucţii clădiri; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.1.1conductă - conducte de apă; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.1.2monedă - mai multe piese; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.1.3ceramică; datare repertoriu: epoca romană
 5.2exploatare minieră - Doar urme de exploatare minieră. Lipsesc precizările.; datare repertoriu: epoca romană
 5.2.1substrucţii clădiri; datare repertoriu: epoca romană
 5.2.1.1conductă - conducte de apă; datare repertoriu: epoca romană
 5.2.1.2monedă - mai multe piese; datare repertoriu: epoca romană
 5.2.1.3ceramică; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., Aranybányászat, I, p.40-41
2. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.174
3. Rákóczy, S., BKL, XXXIX, 1906, p.472-477

 Punct 6. Pe platoul "La Ptincuri" de pe vârful Feredeu, la sud de sat, spre Cărăci
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.1rezervor - Rezervor de apă şi movile de pietriş, probabil spălătoriile de aur din epoca antică.; datare repertoriu: epoca antică
 Bibliografie:
1. Ackner, M.J., JCC, 1856, p.14
2. Gooss, C., Chronik, p.88
3. Téglás, G., UR, IX, 1889, p.330
4. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., p.166-167
5. Téglás, G., BKL, XXXIX, 1906, p.167-176
6. Jung, J., Fasten, p.159, 161
7. Bielz, E.A., JSKV, XIX, 1899, p.39
8. Papp. K., BKL, XXXIX, 1906, p.161-176
9. Rákoczy, S., BKL, XXXIX, 1906, p.472, 477
10. Ballun, E., HTRTÉ, XVIII, 1908, p.35

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1unealtă - unelte de minerit din fier; Alături de unelte s-au găsit şi alte obiecte neprecizate.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1.

+ Balomir, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Balomir, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Balşa, com. Balşa Hunedoara Balşa, jud. Hunedoara epoca bronzului; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Banpotoc, com. Hărău Hunedoara Banpotoc, com. Hărău, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Barbură, com. Băiţa Hunedoara Barbură, com. Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Comărnicel, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Baru Mare, jud. Hunedoara neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Baru Mic, jud. Hunedoara epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Basarabasa, com. Vaţa de Jos Hunedoara Basarabasa, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara paleolitic   Map it  
+ Băcâia, com. Geoagiu Hunedoara Băcîia, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; preistorie   Map it  
+ Băcia, com. Băcia Hunedoara Băcia, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Băiţa, com. Băiţa Hunedoara Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Băniţa, com. Băniţa Hunedoara Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Bărăştii Iliei, com. Brănişca Hunedoara Bărăştii Iliei, jud. Hunedoara bronz timpuriu   Map it  
+ Băţălar, com. Bretea Română Hunedoara Băţălar, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Beriu, com. Beriu Hunedoara Beriu, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bobâlna, com. Rapoltu Mare Hunedoara Bobâlna, com. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Boholț, com. Şoimuş Hunedoara Boholt, com. Şoimuş, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Boiţa, com. Răchitova Hunedoara Boiţa, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca bronzului   Map it  
+ Boiu, com. Rapoltu Mare Hunedoara Boiu, com. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2020
Last update December 12nd, 2014