cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 25 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Porumbenii Mici, com. Porumbeni Harghita Porumbenii Mici, jud. Odorhei bronz timpuriu; La Tene - epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Praid, com. Praid Harghita Praid, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Racu, com. Racu Harghita Racu, jud. Ciuc epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Remetea, com. Remetea Harghita Remetea, jud. Ciuc epoca medievală   Map it  
+ Satu Mare, com. Satu Mare Harghita Satu Mare, jud. Odorhei epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Sâncrăieni, com. Sâncrăieni Harghita Sâncrăieni, jud. Ciuc bronz final; eneolitic; epoca medievală; Halsttatt timpuriu; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Sândominic, com. Sândominic Harghita Sândominic, jud. Ciuc antichitate; bronz timpuriu; epoca medievală   Map it  
+ Sânmartin, com. Sânmartin Harghita Sânmartin, jud. Ciuc epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Sântimbru, com. Sântimbru Harghita Sântimbru, jud. Ciuc epoca bronzului   Map it  
+ Sub Cetate, com. Zetea Harghita Subcetate, jud. Mureş neprecizată   Map it  
< - > Şiclod, com. Atid Harghita Şiclod, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  

 Şiclod, com./oraş Atid (denumire repertoriu: Şiclod sau Siklod, jud. Odorhei)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - din piatră, de forma migdalei, cu tăişul drept; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Koch, A., Erd. Múz. Évk., V, 1876, p.133
2. Gooss, C., Chronik, 1876, p.53
3. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.781
4. Nagy, L., HTRTÉ, XIV, 1903 - 1904, p.21 - 22
5. Téglás, G., AÉ, XXXIII, 1913, p.318
6. Roska, M., Emlékkönyv SzNM, 1929, p.303
7. Roska, M., ESA, XI, 1937, p.197
8. Roska, M., Közl., I, 1941, p.78
9. Roska, M., Rep., 1942, p.248, nr. 58

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1celt - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Koch, A., Erd. Múz. Évk., V, 1876, p.133
2. Gooss, C., Chronik, 1876, p.53
3. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.781
4. Nagy, L., HTRTÉ, XIV, 1903 - 1904, p.21 - 22
5. Téglás, G., AÉ, XXXIII, 1913, p.318
6. Roska, M., Emlékkönyv SzNM, 1929, p.303
7. Roska, M., ESA, XI, 1937, p.197
8. Roska, M:, Közl., I, 1941, p.78
9. Roska, M., Rep., 1942, p.248, nr. 58

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1seceră - două fragmente din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Koch, A., Erd. Múz. Évk., V, 1876, p.133
2. Gooss, C., Chronik, 1876, p.53
3. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.781
4. Nagy, L., HTRTÉ, XIV, 1903 - 1904, p.21 - 22
5. Téglás, G., AÉ, XXXIII, 1913, p.318
6. Roska, M., Emlékkönnyv SyNM, 1929, p.303
7. Roska, M., ESA, XI, 1937, p.197
8. Roska, M., Közl., I, 1941, p.78
9. Roska, M., Rep., 1942, p.248, nr. 58

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1vârf de baldachin - scitic, din bronz; Fettich pune la îndoială originea scitică, în timp ce M. Roska îl consideră de origine dacă.; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică
 Bibliografie:
1. Koch, A., Erd. Múz. Évk., V, 1876, p.133
2. Gooss, C., Chronik, 1876, p.53
3. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.781
4. Nagy, L., HTRTÉ, XIV, 1903 - 1904, p.21 - 22
5. Téglás, G., AÉ, XXXIII, 1913, p.318
6. Roska, M., Emlékkönyv SzNM, 1929, p.303
7. Roska, M., ESA, XI, 1937, p.197
8. Roska, M., Közl., I, 1941, p.78
9. Roska, M., Rep., 1942, p.248, nr. 58

 Punct 5. La est de sat, pe dealul "Piatra Mare" (Nagykö), lângă izvoare.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1armă - săbii, lănci, vârfuri de săgeţi; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Bielz, E. A., JSKV, XVIII, 1898, p.75
2. Roska, M., Rep., 1942, p.248, nr. 58

 Punct 6. Pe "Dealul Viilor" (Szöllöbérc).
Tip sit: neprecizat - construcţie patrulateră, în parte distrusă de apele unui râu, considerată romană

Observatii: Informaţie neverificată.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, I, 1869, p.143
2. Gooss, C., Chronik, 1876, p.110
3. Király, P., Apulum, 1889, p.238
4. Király. P., Dacia, II, 1894, p.30
5. Marţian, I., Rep., p.37, nr. 656
6. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.103, nr. 7
7. Christescu, V., Ist. mil., 1937, p.102

 Punct 7. "Hotarul Călugărului" (Barátdüllö)
Tip sit: drum - pietruit
 Descoperiri:
 7.1drum - Pietruit. El ar putea duce la castrul de la Inlăceni.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, I, 1869, p.143
2. Gooss, C., Chronik, 1876, p.110
3. Király, P., Apulum, 1889, p.238
4. Király, P., Dacia, II, 1894, p.30
5. Marţian, I., Rep., 1920, p.37, nr. 656
6. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.103, nr. 7
7. Christescu, V., Ist. mil., 1937, p.102

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană; Muz. Sf. Gheorghe
 8.0.0.2aramă - bucăţi; datare repertoriu: epoca romană; Muz. Sf. Gheorghe
 8.0.0.3monedă - 6 exemplare romane; S-au pierdut în 1944.; datare repertoriu: epoca romană; Muz. Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Informaţie Z. Székely

 Punct 9. Pe "Locul Oraşului" (Városhely) la nord-est de sat.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 9.1aşezare - Se mai păstrează urme de construcţii de piatră.; datare repertoriu: epoca medievală
 9.1.0.1vârf de lance - mai multe exemplare; datare repertoriu: epoca medievală
 9.1.0.2vârf de săgeată - mai multe exemplare; datare repertoriu: epoca medievală
 9.1.0.3sabie - mai multe exemplare; datare repertoriu: epoca medievală
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, I, 1869, p.143

 Punct 10. La nord-est de sat, pe o stâncă izolată de tuf andezitic.
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 10.1cetate - Cetatea este doar amintită, neexistând urme precise.; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, I, 1869, p.143

+ Şimoneşti, com. Şimoneşti Harghita Simoneşti, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Şoimuşu Mare, com. Săcel Harghita Şoimuşu Mare, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Şoimuşu Mic, com. Săcel Harghita Şoimuşu Mic, com. Săcel, jud. Odorhei neprecizată   Map it  
+ Tărceşti, com. Şimoneşti Harghita Tărceşti, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Teleac, com. Feliceni Harghita Teleac, com. Feliceni, jud. Odorhei eneolitic; epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Tibod, com. Dealu Harghita Tibodu, com. Dealu, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Tomeşti, com. Tomeşti Harghita Tomeşti, jud. Ciuc neprecizată   Map it  
+ Tulgheş, Pasul Harghita Tugheş, Pasul, jud. Ciuc epoca romană târzie    
+ Tuşnad, com. Tuşnad Harghita Tuşnad, jud. Ciuc secolul XIII   Map it  
+ Valea Strâmbă, com. Suseni Harghita Valea Strâmbă, jud. Ciuc epoca romană   Map it  
+ Văleni, com. Feliceni Harghita Văleni, com. Feliceni, jud. Odorhei epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Vlăhiţa, com. Vlăhiţa Harghita Vlăhiţa, jud. Odorhei epoca migraţiilor   Map it  
+ Almaş-Sălişte, com. Zam Hunedoara Almaş Sălişte, com. Zam, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Map it  
+ Almaşu Mic, com. Pestişu Mic Hunedoara Almaşu Mic, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Almaşu Mic de Munte, com. Balşa Hunedoara Almaşu Mic de Munte, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Almaşu Sec, com. Cârjiţii Hunedoara Almaşu Sec, com. Cârjiţii, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Alun, com. Bunila Hunedoara Alun, com. Bunila, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Aninoasa, com. Aninoasa Hunedoara Iscroni, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Aurel Vlaicu, com. Geoagiu Hunedoara Aurel Vlaicu, com. Geoagiu, jud. Hunedoara Hallstatt; perioada prefeudală   Map it  
+ Baia de Criş, com. Baia de Criş Hunedoara Baia de Criş, jud. Hunedoara bronz / epoca romană; bronz final; epoca antică; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Balomir, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Balomir, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Balşa, com. Balşa Hunedoara Balşa, jud. Hunedoara epoca bronzului; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Banpotoc, com. Hărău Hunedoara Banpotoc, com. Hărău, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Barbură, com. Băiţa Hunedoara Barbură, com. Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Comărnicel, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Baru Mare, jud. Hunedoara neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Baru, com. Baru Hunedoara Baru Mic, jud. Hunedoara epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Basarabasa, com. Vaţa de Jos Hunedoara Basarabasa, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara paleolitic   Map it  
+ Băcâia, com. Geoagiu Hunedoara Băcîia, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; preistorie   Map it  
+ Băcia, com. Băcia Hunedoara Băcia, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Băiţa, com. Băiţa Hunedoara Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Băniţa, com. Băniţa Hunedoara Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Bărăştii Iliei, com. Brănişca Hunedoara Bărăştii Iliei, jud. Hunedoara bronz timpuriu   Map it  
+ Băţălar, com. Bretea Română Hunedoara Băţălar, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Beriu, com. Beriu Hunedoara Beriu, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Bobâlna, com. Rapoltu Mare Hunedoara Bobâlna, com. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Boholț, com. Şoimuş Hunedoara Boholt, com. Şoimuş, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Boiţa, com. Răchitova Hunedoara Boiţa, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca bronzului   Map it  
+ Boiu, com. Rapoltu Mare Hunedoara Boiu, com. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2020
Last update December 12nd, 2014