cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 24 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Crăciunel, com. Ocland Harghita Crăciunel, com. Ocland, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Cristuru Secuiesc, com. Cristuru Secuiesc Harghita Cristuru Săcuiesc, jud. Odorhei eneolitic; epoca romană; La Tene; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Crişeni, com. Atid Harghita Crişeni, jud. Odorhei neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cuşmed, com. Atid Harghita Cuşmed, com. Atid, jud. Odorhei bronz final   Map it  
+ Dârjiu, com. Dârjiu Harghita Dîrjiu, jud. Odorhei bronz final sau Hallstatt; epoca regatului maghiar; epoca romană   Map it  
+ Dealu, com. Dealu Harghita Dealu, jud. Odorhei epoca romană; neolitic   Map it  
+ Ditrău, com. Ditrău Harghita Ditrău, jud. Ciuc epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Eliseni, com. Secuieni Harghita Elişeni, com. Secuieni, jud. Odorhei epoca bronzului; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Feliceni, com. Feliceni Harghita Feliceni, jud. Odorhei eneolitic   Map it  
+ Firtănuş, com. Avrămeşti Harghita Firtănuş, jud. Odorhei epoca bizantină; epoca romană   Map it  
+ Firtuşu, com. Lupeni Harghita Firtuşu, com. Lupeni, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană, bizantină; Hallstatt; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Frumoasa, com. Frumoasa Harghita Frumoasa, jud. Ciuc epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Gheorgheni, com. Gheorgheni Harghita Gheorgheni, jud. Ciuc eneolitic; epoca medievală   Map it  
+ Ghipeş, com. Mărtiniş Harghita Ghipeş, jud. Odorhei bronz final   Map it  
+ Goagiu, com. Avrămeşti Harghita Goagiu, com. Avrămeşti, jud. Odorhei neolitic; neprecizată   Map it  
+ Harghita Harghita Ciuc (fostul judeţ), jud. Ciuc bronz timpuriu; epoca bronzului; La Tene    
+ Iacobeni, com. Plăieşii de Jos Harghita Iacobeni, com. Plăieşii de Jos, jud. Ciuc     Map it  
+ Imper, com. Plăieşii de Jos Harghita Imper, com. Plăieşii de Jos, jud. Ciuc epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Inlăceni, com. Atid Harghita Inlăceni, com. Atid, jud. Odorhei epoca bronzului mijlociu; epoca romană; neprecizată   Map it  
< - > Jigodin-Băi, com. Miercurea Ciuc Harghita Jigodinu, jud. Ciuc epoca bronzului; epoca medievală; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  

 Jigodin-Băi, com./oraş Miercurea Ciuc (denumire repertoriu: Jigodinu sau jeged, Zsögöd, Csikzsögöd, jud. Ciuc)

 Punct 1. Într-un loc neprecizat de pe malul drept al Oltului
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1ceramică - fragmente, dintre care unul împodobit cu o bandă de incizii; datare repertoriu: epoca bronzului; Muzeul Sfântul Gheorghe
 Bibliografie:
1. Informaţie Y. Székely

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1fibula - din bronz cu arc simplu; datare repertoriu: Hallstatt; colecţia L. Mauthner
 Bibliografie:
1. Márton, L., AÉ, XXXIII, 1913, p.143, nr. 2

 Punct 3. Pe locul numit "Capătul Digului" (Gátvége)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Székely, Z., Jegyzetek, p.36

 Punct 4. La vest şi sud-vest de localitate, pe dreapta Oltului
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 4.1fortificaţie - Trei fortificaţii care formează un sistem destinat a străjui defileul ce separă depresiunea Ciucului superior de a Ciucului inferior. În literatură sunt numite Jigodin I, II, III. Materiale sunt la MAC, Muzeul Miercurea Ciucului, Muzeul Sfântul Gheorghe, Muzeul Bra;ov. Fortificaţia Jigodin I, numită şi "Locul Morii" (Malomföld), situată lângă băile Jigodin, pe malul Oltului, la defileul amintit se află pe un promontoriu oarecum oval, lung de 65 m şi lat de 40 m, la o înălţime de 60 m deasupra râului. Spre sud promontoriul este despărţit de restul dealului printr-un şanţ mic şi printr-un perete înalt de 6 m, pe muchia căruia se vede un val de piatră zdrobită, înalt de 0, 50 m. Latura de nord-vest este abruptă, celelalte două prezintă o pantă mai lină. Un val de piatră este posibil să fi existat în vechime pe toate laturile platoului, dar a fost distrus în decursul timpului. La suprafaţa platoului se află un strat de cultură gros în general de 0, 20 m.; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; autor sptur: I. Marţian, J Teutsch; Al Ferenczi; col Acad RPR, 1901; 1935; 1950
 Bibliografie:
1. Orbán, B, Székelyföld, II, p.34-35
2. Vitos, K., Csikm Füz, p.106, 161-162
3. Marţian I., AÉ, XXIII, 1903, p.283
4. Marţian I., Rep, p.374
5. Marţian I., Urme, p.52
6. Teutsch G.D., BBMK, 1913, p.29
7. Vámszer, G, Csikvárm.turist.kalauza, p.71
8. Ferenczi, A., ACMIT, IV, 1932-1938, p.240267
9. Daicoviciu C., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.320
10. Roska M., Rep, p.61, nr. 74 şi 313, nr. 16
11. Macrea M., SCIV, II, 1, 1951, p.307-310
12. Vulpe, R., SCIV, VI, 3-4, 1955, p.565

 Punct 5. Fortificaţia Jigodin II sau "Dealul Cetăţii" (Várhegy), se află la cca. 2 km spre vest de cea precedentă, la cota 904, pe o măgură conică, care închide gura unei văi strâmte a dealului Háromteteje.
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 5.1fortificaţie - Fortificaţie sprijinită în spate de "Dealul Cetăţii" (Várhegy) înalt, iar spre şesului Oltului de cetăţii Jigodin I şi III care îi serveau avanposturile, această fortificaţie este cea mai importantă din grupul celor trei. E mărginită din toate părţile de pante repezi, dar spre sud-est legănându-se de dealul Háromteteje printr-o şea joasă. Accesul din această parte este barat de un perete stâncos şi abrupt, înalt de 16-20 m. Pe cetate nu se poate urca decât lateral, pe o potecă îngustă. Cetatea constă dintr-un platou elipsoidal cu direcţia sud-vest-nord-est, înconjurat cu un zid gros de 2 m, care a fost clădit deasupra unui val de pământ şi piatră măruntă, având un şanţ în interior. Zidul este făcut din blocuri paralelipipedice cioplite sumar şi prinse cu mortar.; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică
 5.2fortificaţie - Fortificaţie medievală pe locul celei antice care este înconjurată de un zid adaptat la forma circulară a valului antic; datare repertoriu: epoca medievală
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, II, p.34-35
2. Vitos, K., Csikm. Füz, p.106, 161-162
3. Marţian I., AÉ, XXIII, 1903, p.283
4. Marţian I., Rep, p.374
5. Marţian I., Urme, p.52
6. Teutsch G.D., BMMB, 1913, p.29
7. Vámszer, G., Csikvárm.turist.kalauza, p.71
8. Ferenczi, A., ACMIT, IV, 1932-1938, p.240-267
9. Daicoviciu C., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.320
10. Roska M., Rep, p.61, nr. 74 şi 313, nr. 16
11. Macrea M., SCIV, II, 1, 1951, p.307-310
12. Vulpe, R., SCIV, VI, 3-4, 1955, p.565

 Punct 6. La locul numit "Jigodin III" sau "Piscul Cetăţii" (Kisvártetö), se află la cca. trei km spre nord de Jigodin II, în apropiere de oraşul Miercurea Ciucului, la cota 726, în capătul unui braţ de deal ce înaintează dinspre vest până la malul Oltului, are forma unei măguri înalte de 70 de metri deasupra şesului. Înconjurată de pante repezi se leagă numai spre sud-vest de dealul vecin, printr-o şa joasă. Suprafaţa sa uşor înclinată de la est spre vest are formă lunguiaţă.
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 6.1fortificaţie - Fortificaţie înconjurată cu zid de piatră, întărit la bază cu grinzi de lemn de brad şi de stejar, ale căror urme carbonizate au fost găsite cu prilejul săpăturilor. Fortificaţia a continuat să fie folosită şi după cucerirea Daciei în 106, rămânând în afara provinciei romane.; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică
 Bibliografie:
1. Orbán, B, Székélyföld, II, p.34-35
2. Vitos, M., Csikm. Füz, p.106, 161-162
3. Marţian I., AÉ, XXIII, 1903, p.283
4. Marţian I., Rep, p.374
5. Marţian I., Urme, p.52
6. Teutsch G.D., BBMK, 1913, p.29
7. Vámszer, G., Csikvárm.turist.kalauza, p.71
8. Ferenczi, A., ACMIT, IV, 1932-1938, p.240-267
9. Daicoviciu C., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.320
10. Roska M., Rep, p.61, nr. 74 şi 313, nr. 16
11. Macrea M., SCIV, II, 1, 1951, p.307-310
12. Vulpe, R., SCIV, VI, 3-4, 1955, p.565

 Punct 7. Pe locul numit "Codor" (Kodor)
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 7.0.1tezaur monetar; datare repertoriu: La Tene, secolul II-I î. Chr.; Muzeul Sfântul Gheorghe
 Bibliografie:
1. Székely, Z., Jegyzetek, p.33-37

 Punct 8. De-a lungul depresiunii Ciucului Superior, între masivul Harghita, printre cetăţile Jigodin II şi I şi cetăţile de pe înălţimea Şimleul mare de la Şumuleu
Tip sit: val
 Descoperiri:
 8.1val - Acest val nu există. Este vorba de o linie imaginară bazată pe impresii ori informaţii greşite. Cercetările nu au scos la iveală urmele vreunui astfel de val.; datare repertoriu: neprecizată; autor sptur: Al. Ferencz; colectiv condus de M. Macrea, 1935; 1950
 Bibliografie:
1. Marţian I., AÉ, XXIII, 1903, p.284
2. Marţian I., Rep, p.37
3. Roska M., Rep, p.313, nr. 16

+ Joseni, com. Joseni Harghita Joseni, com. Joseni, jud. Ciuc bronz final; epoca medievală   Map it  
+ Lăzarea, com. Lăzarea Harghita Lăzarea, jud. Ciuc bronz timpuriu; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Lăzăreşti, com. Cozmeni Harghita Lăzăreşti, com. Cozmeni, jud. Ciuc epoca medievală   Map it  
+ Lueta, com. Lueta Harghita Lueta, jud. Odorhei neolitic   Map it  
+ Lupeni, com. Lupeni Harghita Lupeni, jud. Odorhei epoca medievală; neolitic   Map it  
+ Lutiţa, com. Mugeni Harghita Lutiţa, jud. Odorhei epoca greacă   Map it  
+ Mădăraş, com. Mădăraş Harghita Mădăraş, jud. Ciuc epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Mărtiniş, com. Mărtiniş Harghita Mărtiniş, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca greacă; epoca romană; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului; preistorie   Map it  
+ Medişoru Mare, com. Şimoneşti Harghita Medişer Mare, com. Şimoneşti, jud. Odorhei epoca bronzului; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Mereşti, com. Mereşti Harghita Mereşti, jud. Odorhei bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neprecizată; paleolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Miercurea Ciuc, com. Miercurea Ciuc Harghita Topliţa-Ciuc, jud. Ciuc bronz timpuriu   Map it  
+ Miercurea Ciuc, com. Miercurea Ciuc Harghita Şumuleu, jud. Ciuc bronz final; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Miercurea Ciuc, com. Miercurea Ciuc Harghita Miercurea Ciuc, jud. Ciuc bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Mihăileni, com. Mihăileni Harghita Mihăileni, com. Mihăileni, jud. Odorhei     Map it  
+ Misentea, com. Leliceni Harghita Misentea, jud. Ciuc neolitic   Map it  
+ Mugeni, com. Mugeni Harghita Mugeni, jud. Odorhei neolitic   Map it  
+ Mujna, com. Dârjiu Harghita Mujna, com. Dârjiu, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ neprecizată Harghita Nyiko, jud. Odorhei perioada de tranziţie la epoca bronzului    
+ Nicoleşti, com. Ulieş Harghita Nicoleşti, jud. Ciuc neprecizată   Map it  
+ Ocland, com. Ocland Harghita Ocland, jud. Odorhei epoca bronzului   Map it  
+ Ocna de Jos, com. Praid Harghita Ocna de Jos, com. Praid, jud. Odorhei epoca bronzului   Map it  
+ Ocna de Sus, com. Praid Harghita Ocna de Sus, com. Praid, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Odorheiu Secuiesc, com. Odorheiu Secuiesc Harghita Odorhei, jud. Odorhei bronz final; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană şi dacică; Hallstatt; La Tene; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Odorheiu Secuiesc, com. Odorheiu Secuiesc Harghita Cădişeni, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Orăşeni, com. Mărtiniş Harghita Orăşeni, com. Mărtiniş, jud. Odorhei epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Oţeni, com. Feliceni Harghita Oţeni, com. Feliceni, jud. Odorhei preistorie   Map it  
+ Păuleni, com. Lupeni Harghita Păuleni, jud. Ciuc La Tene   Map it  
+ Petreni, com. Mărtiniş Harghita Petreni, com. Mărtiniş, jud. Odorhei epoca bronzului   Map it  
+ Plăeşii de Jos, com. Plăieşii de Jos Harghita Plăeşi de Jos, com. Plăieşii de Jos, jud. Ciuc neprecizată   Map it  
+ Plăeşii de Sus, com. Plăieşii de Jos Harghita Plăeşii de Sus, jud. Ciuc nedeterminată   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014