cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 24 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Crăciunel, com. Ocland Harghita Crăciunel, com. Ocland, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Cristuru Secuiesc, com. Cristuru Secuiesc Harghita Cristuru Săcuiesc, jud. Odorhei eneolitic; epoca romană; La Tene; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Crişeni, com. Atid Harghita Crişeni, jud. Odorhei neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cuşmed, com. Atid Harghita Cuşmed, com. Atid, jud. Odorhei bronz final   Map it  
+ Dârjiu, com. Dârjiu Harghita Dîrjiu, jud. Odorhei bronz final sau Hallstatt; epoca regatului maghiar; epoca romană   Map it  
+ Dealu, com. Dealu Harghita Dealu, jud. Odorhei epoca romană; neolitic   Map it  
+ Ditrău, com. Ditrău Harghita Ditrău, jud. Ciuc epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Eliseni, com. Secuieni Harghita Elişeni, com. Secuieni, jud. Odorhei epoca bronzului; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Feliceni, com. Feliceni Harghita Feliceni, jud. Odorhei eneolitic   Map it  
+ Firtănuş, com. Avrămeşti Harghita Firtănuş, jud. Odorhei epoca bizantină; epoca romană   Map it  
+ Firtuşu, com. Lupeni Harghita Firtuşu, com. Lupeni, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană, bizantină; Hallstatt; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Frumoasa, com. Frumoasa Harghita Frumoasa, jud. Ciuc epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Gheorgheni, com. Gheorgheni Harghita Gheorgheni, jud. Ciuc eneolitic; epoca medievală   Map it  
+ Ghipeş, com. Mărtiniş Harghita Ghipeş, jud. Odorhei bronz final   Map it  
+ Goagiu, com. Avrămeşti Harghita Goagiu, com. Avrămeşti, jud. Odorhei neolitic; neprecizată   Map it  
+ Harghita Harghita Ciuc (fostul judeţ), jud. Ciuc bronz timpuriu; epoca bronzului; La Tene    
+ Iacobeni, com. Plăieşii de Jos Harghita Iacobeni, com. Plăieşii de Jos, jud. Ciuc     Map it  
+ Imper, com. Plăieşii de Jos Harghita Imper, com. Plăieşii de Jos, jud. Ciuc epoca medievală; neprecizată   Map it  
< - > Inlăceni, com. Atid Harghita Inlăceni, com. Atid, jud. Odorhei epoca bronzului mijlociu; epoca romană; neprecizată   Map it  

 Inlăceni, com./oraş Atid (denumire repertoriu: Inlăceni sau Enlaka, com. Firtănuş, jud. Odorhei)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1sabie - din bronz de tip micenian; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: miceniană, 1952; Muz. Cristur
 Bibliografie:
1. Székely, Z., Múz. Mediaş, 2, 1953, p.19

 Punct 2. La est de sat, la locul "Cetate" (Vár), pe un teren în pantă, la poalele dealului "Firtoş".
Tip sit: castru
 Descoperiri:
 2.1castru - Identificarea cu Praetoria Augusta de la Ptolemeu (III, 8, 4), propusă de unii cercetători nu este sigură. Pe la 1858, când castrul a fost identificat pe teren, valul, zidul de incintă şi locul porţilor se vedeau bine. Ulterior, terenul a fost nivelat prin arătură. Între timp pe locul castrului şi în împrejurimi au ieşit la iveală numeroase inscripţii, cărămizi, ţigle şi olane cu ştampilă, monumente din piatră, monede şi diferite obiecte. Cercetări restrânse au fost efectuate în 1947 de Z. Székely. Săpături sistematice au fost întreprinse în vara lui 1950 de un colectiv condus de M. Macrea. S-a constatat că la început a existat un castru de pământ, cu unul sau două şanţuri în faţă, care ulterior a fost reclădit din piatră. Forma castrului de piatră este aproximativ pătrată, cu laturile de 146 şi 142 m, acoperind o suprafaţă de 2,07 ha. Zidul de incintă are grosimea de 1,50 - 1,90 m. În spatele lui există un val de pământ, iar în faţă, o bermă lată de 1,50 - 2 m şi un şanţ adânc de 1,50 m. Toate cele patru porţi ale castrului au fost dezvelite. Orientarea castrului era spre vest, pe această latură aflându-se poarta principală (porta praetoria). Ele erau flancate de bastioane patrulatere, refăcute în cursul sec. III. Colţurile castrului erau rotunjite, dar fără turnuri. În schimb, s-au constatat mici "contraforţi", care, la colţuri şi pe latura de est, susţineau câte o platformă de luptă. O parte din principia (clădirea comandamentului), identificată în jumătatea de est a castrului, avea dimensiunile de 16,4 x 28,7 m şi se compunea dintr-o curte (atrium) şi patru încăperi. Alături, spre poarta de sud, au fost constatate alte două clădiri, care serveau probabil ca magazii. Inscripţiile şi ştampilele pe cărămizi arată, că la început, pe timpul lui Hadrian, aici staţiona Cohors VIII Raetorum civium Romanorum equitata, înlocuită mai târziu de Cohors III Hispanorum, care a rămas aici până în sec. III. Alte ştampile aparţin unei Cohors Prima Alpinorum, care îşi avea garnizoana în castrele de la Călugăreni şi Sărăţeni, şi Legiunii XIII Gemina.; datare repertoriu: epoca romană, 1858, 1947, 1950
 2.1.0.1monedă - merg până la Gordian III; datare repertoriu: epoca romană, 1947, 1950; autor sptur: Z. Székely, M. Macrea; Muz. Sf. Gheorghe, MAC, Cristurul Secuiesc
 2.1.0.2ceramică - romană şi vase de factură autohtonă; datare repertoriu: epoca romană, 1947, 1950; autor sptur: Z. Székely, M. Macrea; Muz. Sf. Gheorghe, MAC, Cristurul Secuiesc
 Bibliografie:
1. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.19
2. Müller, F., MCC, III, 1858, p.259 - 261
3. Müller, F., MCC, IV, 1859, p.164
4. Torma, K., AK, V, 1865, p.27
5. Kövári, L., Erd. ép., 1866, p.46
6. Orbán, B., Székelyföld, I, 1869, p.124 - 125
7. Gooss, C., Programm Schässburg, 74, 1873, p.50
8. Gooss, C., Chronik, 1876, p.72 - 73
9. Gooss, C., AÉM, I, 1873, p.31
10. , AÉ, VIII, 1874, p.21
11. Russu, V., BSG, X, 1896, p.215
12. Király, P., Apulum, 1889, p.238
13. Király, P., Dacia, I, 1893, p.421
14. Király, P., Dacia, II, 1894, p.7, 15
15. Téglás, G., AK, XIX, 1895, p.10, 35
16. Téglás, G., HTRTÉ, VIII, 1893 - 1897, p.57
17. Téglás, G., Erd. Múz., XIII, 1896, p.387, 389, 421
18. Téglás, G., Erd. Múz., XVII, 1900, p.319 - 322
19. Téglás, G., ÉTTK, XIX, 1901, p.4
20. Téglás, G., Századok, XLVI, 1912, p.128 - 132
21. Jung, J., Fasten, 1894, p.83, 138
22. CIL, III, 945 - 946, 947, 948=7718, 6257
23. , RA, XXXI, 1897, p.128 şi 157 - 158, nr. 64
24. Buday, A., Erd. Múz., XXIII, 1906, p.132 - 133, 231 - 233
25. Buday, A., Dolg., III, 1912, p.81
26. Marţian, I., Rep., 1920, p.18, nr. 247
27. Patsch, C., Der Kampf, p.119
28. Christescu, V., Ist. mil., 1937, p.120, 131, 188
29. Wagner, W., Dislokation, 1938, p.155
30. Daicoviciu, C., Dacia, VII - VIII, 1937 - 1940, p.318
31. , Epigraphica, III, 1941, p.184, nr. 1586
32. Paulovics, I., Dacia, 1944, p.43 - 48
33. Szilágy, J., Téglabélyegek, 1946, p.17
34. Székely, Z., Jegyzetek, 1946, p.39 - 43
35. Székely, Z., Évk. Sztgy. M., 1955, p.37 - 47
36. Macrea, M., SCIV, II, 1951, p.304 - 306

 Punct 3. La locul "Palota", la 62, 50 m vest de colţul sud-vest al castrului.
Tip sit: terme
 Descoperiri:
 3.1terme - Cercetate în 1950 prin săpături. Având dimensiunile de 15,20 x 21,75 m, ele se compun din patru încăperi (din care două încălzite cu hipocaust) şi o absidă. Au fost construite, probabil, odată cu castrul de piatră.; datare repertoriu: epoca romană, 1950
 Punct 4. "Grădina Cetăţii" (Várkert), spre vest de castru, în grădinile de pe liziera de est a satului.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 4.1aşezare - Numeroasele ruine şi ziduri arată existenţa unei importante aşezări. Un mic sondaj a fost executat în 1946 de Z. Székely.; datare repertoriu: epoca romană, 1946
 4.1.0.1inscripţii; datare repertoriu: epoca romană, 1946; autor sptur: Z. Székely
 4.1.0.2altar; datare repertoriu: epoca romană, 1946; autor sptur: Z. Székely
 Punct 5. De la castru spre sud-sud-est
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 5.1necropolă - Semnalată în 1858.; datare repertoriu: neprecizată
 Punct 6. În faţa porţii de sud a castrului.
Tip sit: neprecizat

Observatii: Pe aici trecea probabil şi drumul roman.
 Descoperiri:
 6.1substrucţii clădiri; datare repertoriu: epoca romană
+ Jigodin-Băi, com. Miercurea Ciuc Harghita Jigodinu, jud. Ciuc epoca bronzului; epoca medievală; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Joseni, com. Joseni Harghita Joseni, com. Joseni, jud. Ciuc bronz final; epoca medievală   Map it  
+ Lăzarea, com. Lăzarea Harghita Lăzarea, jud. Ciuc bronz timpuriu; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Lăzăreşti, com. Cozmeni Harghita Lăzăreşti, com. Cozmeni, jud. Ciuc epoca medievală   Map it  
+ Lueta, com. Lueta Harghita Lueta, jud. Odorhei neolitic   Map it  
+ Lupeni, com. Lupeni Harghita Lupeni, jud. Odorhei epoca medievală; neolitic   Map it  
+ Lutiţa, com. Mugeni Harghita Lutiţa, jud. Odorhei epoca greacă   Map it  
+ Mădăraş, com. Mădăraş Harghita Mădăraş, jud. Ciuc epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Mărtiniş, com. Mărtiniş Harghita Mărtiniş, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca greacă; epoca romană; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului; preistorie   Map it  
+ Medişoru Mare, com. Şimoneşti Harghita Medişer Mare, com. Şimoneşti, jud. Odorhei epoca bronzului; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Mereşti, com. Mereşti Harghita Mereşti, jud. Odorhei bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neprecizată; paleolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Miercurea Ciuc, com. Miercurea Ciuc Harghita Topliţa-Ciuc, jud. Ciuc bronz timpuriu   Map it  
+ Miercurea Ciuc, com. Miercurea Ciuc Harghita Şumuleu, jud. Ciuc bronz final; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Miercurea Ciuc, com. Miercurea Ciuc Harghita Miercurea Ciuc, jud. Ciuc bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Mihăileni, com. Mihăileni Harghita Mihăileni, com. Mihăileni, jud. Odorhei     Map it  
+ Misentea, com. Leliceni Harghita Misentea, jud. Ciuc neolitic   Map it  
+ Mugeni, com. Mugeni Harghita Mugeni, jud. Odorhei neolitic   Map it  
+ Mujna, com. Dârjiu Harghita Mujna, com. Dârjiu, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ neprecizată Harghita Nyiko, jud. Odorhei perioada de tranziţie la epoca bronzului    
+ Nicoleşti, com. Ulieş Harghita Nicoleşti, jud. Ciuc neprecizată   Map it  
+ Ocland, com. Ocland Harghita Ocland, jud. Odorhei epoca bronzului   Map it  
+ Ocna de Jos, com. Praid Harghita Ocna de Jos, com. Praid, jud. Odorhei epoca bronzului   Map it  
+ Ocna de Sus, com. Praid Harghita Ocna de Sus, com. Praid, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Odorheiu Secuiesc, com. Odorheiu Secuiesc Harghita Odorhei, jud. Odorhei bronz final; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană şi dacică; Hallstatt; La Tene; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Odorheiu Secuiesc, com. Odorheiu Secuiesc Harghita Cădişeni, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Orăşeni, com. Mărtiniş Harghita Orăşeni, com. Mărtiniş, jud. Odorhei epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Oţeni, com. Feliceni Harghita Oţeni, com. Feliceni, jud. Odorhei preistorie   Map it  
+ Păuleni, com. Lupeni Harghita Păuleni, jud. Ciuc La Tene   Map it  
+ Petreni, com. Mărtiniş Harghita Petreni, com. Mărtiniş, jud. Odorhei epoca bronzului   Map it  
+ Plăeşii de Jos, com. Plăieşii de Jos Harghita Plăeşi de Jos, com. Plăieşii de Jos, jud. Ciuc neprecizată   Map it  
+ Plăeşii de Sus, com. Plăieşii de Jos Harghita Plăeşii de Sus, jud. Ciuc nedeterminată   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014